Bondsberichten

OPROEP!

Op de eerste pagina van onze website www.natuur2000.be vind je enkele oproepen. Om alvast je e-mailadres door te spelen (besparingen !), om N2000 te volgen op Facebook, om te helpen bij de organisatie van excursies, bij de redactie van onze Nieuwsbrief, bij het vleermuizen- en gidswerk in Fort Oelegem, bij de bruikbaarmaking van onze natuur- en milieudocumentatie. Laat eens van je horen ??
(natuur2000@telenet.be)

KALENDERS, AGENDA’s

Inzake muurkalenders heeft Natuur 2000 al 45 jaar (!) een accoord met het tweemaandelijkse en steengoede Nederlandse vogeltijdschrift HET VOGELJAAR (dat in 2012 zijn 60ste jaargang viert). Leden van N2000 kunnen Het Vogeljaar ontvangen tegen een gereduceerd tarief. Het Vogeljaar geeft ook een vogelkalender uit, formaat 22 cm x 30 cm, met foto’s van de beste vogelfotografen. Je kan hem elk jaar van september af bestellen via ons bondssecretariaat : hij kost 10 EURO. via dat secretariaat kan je ook aan onze eigen Natuur2000-tafelkalenders geraken, formaat 21 cm x 11 cm, kost 5 EURO. Voor dagagenda’s verwijzen we naar de Solidariteitsagenda van Oxfam, kost 15 EURO.

SCHEURKALENDERS 2013

Zoek je n goeie scheurkalender, dan ben je zeker geholpen met de NWT-kalender Wetenschap : 365 intrigerende berichten m.b.t. alle disciplines, van de biologie tot de kwantummechanica. Motto : Uw dagelijkse portie feiten. Kost 15,95 EURO. Zie ook www.nwtonline.nl. Een andere leuke scheurkalender is de Vogelscheurkalender 2013 van Kester Freriks en Sander Blom, met voor elke dag een natuur- en vogelwetenswaardigheid op de voor- en achterkant van het dag-bladje en ook de gebruikelijke zonop/onder-gegevens, de gemiddelde temperatuur etc. Kost 14,95 €. Zie ook www.atlascontact.nl. Wil je als tuinliefhebber o.m. weten wanneer je moet zaaien of hoe je een smakelijk gerecht maakt met groenten uit de moestuin (hij geeft ook charmante citaten en spreuken : Een rijpe peer heeft dat ghebreck, zij valt zeer gheeren in den dreck), dan is er de Tuinscheurkalender 2013 van Romke van de Kaa en Paul Geerts :13,50 EURO, meer info evengoed via www.atlascontact.nl.

M.I.C.

Het documentatiecentrum van Natuur 2000 (opgericht 1973) vind je sedert 2010 op de eerste verdieping van het Provinciaal Natuur- en Landschapshuis Hallehof, Kasteeldreef 55, 2980 Halle-Zoersel. Op hetzelfde adres is ook het secretariaat van de Werkgroep Fort Oelegem. Er blijft veel werk zijn aan het bruikbaar maken van alle documentatie : wie tijd en zin heeft is van harte welkom om op af te sdpreken momenten mee de handen uit de mouwen te steken !

IN MEMORIAM :
GUIDO VAN STEENBERGEN (1937-2012)

In de nacht van 17 op 18 januari 2012 overleed te Antwerpen Guido Van Steenbergen, één van de grote natuurnamen in het Vlaanderen van de laatste 50 jaar. Van Steenbergen kreeg de interesse voor natuurstudie en natuur/milieubescherming van zijn leraar bio op het Xaveriuscollege van Borgerhout. Hij stichtte er zijn eerste natuurclub in het kader van de vogelstudievereniging De Wielewaal, later maakte hij er een Belgische afdeling van van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, die nog later de BJN werd, de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie. Steeds geïnteresseerd in wat de Nederlandse voorlopers presteerden, richtte hij in 1965 de Werkgroep voor Natuurbeschermingseducatie op naar het voorbeeld van het IVN, het Nederlandse Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De WVN werd in 1966 het CVN, het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie, dat vanaf 1966 natuurgidsencursussen begon te organiseren (met heel wat cursisten uit Natuur 2000) en zo zou het CVN verder naam blijven maken tot vandaag toe. Met Guido en zijn vroegoverleden vrouw Anita had Natuur 2000 van in het begin de beste relaties. Zij woonden einde 1970 als eregasten ons eerste congres te Mortsel bij, sprongen regelmatig in als zij gevraagd werden kaderwerkingsdagen te begeleiden (tot in ons huis te Oostende toe) enz. Het overlijden van Guido is een groot verlies voor het CVN en voor de hele Vlaamse natuurbeschermings- beweging. In hem verliest Natuur 2000 zijn 3de grote inspirator, na E.H.Segers van De Wielewaal (+ 1969) en Herman Delaunois van Natuur- en Stedenschoon (+ 1986). Aan de familie en aan het CVN werd op 18/1 onmiddellijk een steunbetuiging gestuurd.

IN MEMORIAM :
MARC VERMEIREN (1957-2012)

Op 20 mei 2012 kregen we het bericht dat Marc dood was, hartaanval. Zijn vriendin probeerde hem nog te reanimeren, tevergeefs. Hij hielp ons, zoals zoveel andere ‘goede doelen’, bijna 20 jaar totaal belangloos met onze computerproblemen, vanuit zijn rolstoel (na een vreselijk accident), eerst in Deurne, dan in Brecht. Twee dagen geleden belden we nog over de jaarlijkse antivirusoperatie. Bezoeken aan Marc liepen nooit alleen over technische kwesties, maar urenlang over zoveel onderwerpen : hij had al heel wat landen bezocht, daarnaast hielden vooral leven in de ruimte (zijn firma, Cadvice+, sponsorde The Planetary Society) en stamcellenonderzoek hem bezig. En de werking van Natuur 2000 en het fort hadden natuurlijk ook zijn volle interesse. Wat een verlies, wat een leegte nu… Aan zijn vriendin, zijn moeder, zijn broer en aan de familie betuigden we onze deelneming in hun verlies.

BERVOETSTRAAT 18

Begin maart 2012 kreeg het MICJ een bericht van de NV Stroeckx Afbraakwerken in de bus dat die firma het huis Bervoetstraat 18 ging afbreken. Naar nr 18 was in de jaren 1980 dat MICJ uitgeweken toen we de documentatieverzamelingen met de hulp van een zgn Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK) gevoelig konden uitbreiden en ordenen. Hier hadden we ook het “lancerings-secretariaat” gevestigd van Greenpeace Belgium, dat de eerste jaren 1980 door Natuur 2000 werd opgestart tot het naar de Brusselse de Cominesstraat verhuisde.

VERJAARDAG

Op 29 april was het 45 jaar geleden dat enkele jonge leden van de vogelstudievereniging De Wielewaal in de “Locarno” aan de Antwerpse De Keyserlei (de linden moesten er dit jaar voor de 2de keer sinds 1967 sneuvelen, dank u Janssens & Co ?) de WJA ofte Wielewaal-Jeugdafdeling werd opgericht. Het doel was breder dan dat van De Wielwaal : natuurstudie en natuur/milieubescherming. Omdat er o.a. daardoor en veel geduld ten spijt met de oudere Wielewaalbestuurders geen land te bezeilen viel, veranderden we in 1972 eensgezind onze naam in Natuur 2000, Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud. Tijdens een algemene vergadering te Gent in de Paasvakantie van 1974 gaven we onze 7-jarige feitelijke vereniging vzw-statuten. Tegen 2017 zouden we wel eens onze geschiedenis mogen neertikken… Van de medestichters van destijds zijn Frank Redant en Etienne Van Rooy ondertussen overleden, er is op 29/4 even aan hen gedacht.

WEBSITE

Op 18 mei 2012 legde Gio de voorlopig laatste hand aan de vierde versie van onze website. De eerste dateerde van midden de jaren 1990 (de gebrs Bogaert), de tweede van zowat 5 jaar later (Marianne), de derde van 2010 (ook Gio). Check eens wat er allemaal nieuw is , bvb de syllabus van onze fortgidsencursus…

30 JAAR GELEDEN : IWC BRIGHTON

Op 23 juli 1982 was een N2000-delegatie (We hadden de vorige jaren Greenpeace Belgium gelanceerd en Greenpeace was toen nog erg bekommerd om walvissen en zeehonden, vandaar) getuige van een historische vergadering van de Internationale Walvisvaart-Commissie (IWC) in het Metropole Hotel aan de King’s Road te Brighton, Engeland. Een meerderheid van daar aanwezige landenvertegenwoordigers besloot toen om de commerciële walvisvangst vanaf 1986 te stoppen. Waterdicht zou dit verbod echter niet zijn. De jacht op walvissen voor wetenschappelijke doeleinden en de zgn Aboriginal Subsistence Whaling, de traditionele jacht van bvb de Inuit, bleven alvast toegelaten. Onder het mom van dat wetenschappelijk onderzoek jaagt Japan nog altijd op walvissen en Noorwegen en Ijsland erkennen het IWC-Moratorium dan weer niet…

YEE ANNUAL MEETING 2012 : 27-29 JULI

De YEE ofte Youth and Environment Europe (opvolger van de IYF, de International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation) is een federatie van jongerenorganisaties voor natuur en milieu. Natuur 2000 sloot bij de IYF aan in 1969, leden van onze bond waren er ooit voorzitter, penningmeester etc van. De YEE houdt elk jaar een Annual Meeting van afgevaardigden van de lidorganisaties, om de werking te bespreken en de projecten voor de volgende jaren te plannen. Die projecten waren voor Natuur 2000 vaak inspiratiebronnen voor acties hier te lande. Dit jaar gaat de Annual Meeting van 27 tot 29 juli door in het Ekocentrum Pameta te Oucmanice, spreek uit : outsmanitse, in Oost-Bohemen, op 130 km van Praag, bij Brandys nad Orlici (Brandeis an der Adler) in de buurt van het Adelaarsgebergte. De filosoof-pedagoog Jan Amos Komensky/Comenius heeft er nog geleefd en 40 km verder ligt het slagveld van Sadowa/Königgrätz (1866, Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog). Een interessant stuk Tsjechië en een interessante kans om gelijkgezinden uit andere landen te ontmoeten… Wie geïnteresseerd is om die Meeting voor Natuur 2000 te volgen en er verslag over uit te brengen contacteert best asap het secretariaat via ons mailadres natuur2000@telenet.be of via 0475/29 04 87. Je verblijf in Oucmanice wordt gedragen door de YEE en je retourbusreis met Eurolines door Natuur 2000
(www.yeenet.eu)

TWITTER

Gio zorgde er op 8/8 voor dat we nu evengoed tweet-gekwetter de wereld in kunnen sturen. Met mate. Word jij ook volger ?

KETSPRIJS ZOO

Tot 21/9 kan je je inschrijven voor de Jacques Ketsprijs voor Biologie van de Antwerpse Zoo (= 1200 EURO). Je kan meedoen als je in 2011-2012 een eindwerk maakte, gelinkt aan natuuronderzoek of natuurbescherming. Info : www.zooantwerpen.be

FORT OELEGEM : TELRECORD

Het jaar 2012 is het 29ste activiteitsjaar voor ons vleermuizenbeschermings- en natuureducatief werk ter plekke. Bij het afronden van de 2012-jaargang van deze Nieuwsbrief wilden we nog de resultaten van de eerste vleertelling van 2013 meegeven (dd. 05.01.2013) : in het totaal 1155 vleren, waarbij 98 ingekorven vleermuizen en 300 franjestaarten. Een telrecord, we zitten nu ver van de 70 exemplaren van 1984…

NETWORKING

Van Miranda Gibson uit Tasmanië (Australië) kregen we een vraag om contacthouding. Zij zit sedert 14.12.2011 in een boomtop van een oud woud, bedreigd door de Sarawakse houtgigant Ta Ann. Miranda communiceert vanuit die boomtop met supporters in de hele wereld via een op zonne-energie werkende pc. Ze vroeg ons onze leden en lezers op haar actie attent te maken en contact te doen zoeken. Haar story vind je terug via www.observertree.org.

BEZOEKSTIPS : ANTWERPEN

Vlakbij het MICJ (Milieu-Infocentrum voor Jongeren) in de Bervoetstraat ligt sedert 1925 het Instituut voor Tropische Geneeskunde, over de hele wereld bekend voor zijn onderzoek naar AIDS, tuberculose en tropische ziekten. Ook de opleidingen aan het ITG staan in hoog aanzien, zowat 700 studenten krijgen die jaarlijks.Een derde luik van de activiteiten is de vaccinatie van reizigers en medisch onderzoek wanneer tropische ziekten worden vermoed.Het ITG heeft 450 personeelsleden. Minder geweten is dat het ITG ook beschikt over enkele interessante tuinen : de gerestaureerde verzonken tuin aan het hoofdgebouw en de kloostertuin aan de Rochusstraat. Die hoorde bij het 17de eeuwse Kapucinessenklooster dat in 2001 aan het ITG verkocht werd. Op het klooster zat elk voorjaar de Zwarte Roodstaart te zingen en
het klooster herbergde ook een kolonie dwergvleermuizen. Toen ze de gebouwen na de verkoop begonnen te restaureren en isoleren hebben we daar nog aandacht voor gevraagd, zonder resultaat… Je kan de tuinen bezoeken op werkdagen tijdens de kantooruren en soms op zondagnamiddag.
(Zie ook ANTENNE, jg.6, nr 2012/3)

REISTIPS : NEDERLAND, NATIONAAL LANDSCHAP DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een in 1870 geconcipieerde verdedigingslinie van Fort Pampus in de Zuiderzee tot de Biesbos, 85 km lang en 5 km breed, ter bescherming van de Hollandse steden en Utrecht. Ze omvat vestingsteden, forten en gebieden die onder water konden gezet worden. Het grootste deel ervan is vandaag nog intact, alleen de zgn inundatievlaktes zijn aangetast door de verstedelijking. De 60 forten, opgericht op de zwakke plekken in de linie, zijn unieke bouwwerken. Vele ervan hebben nieuwe bestemmingen gekregen, zijn open voor het publiek en sommige bieden zelfs overnachtingsmogelijkheden als camping (bvb Fort Spion bij de Loosdrechtse Plassen of Natuurkampeerterrein Fort Werk-aan-de-Korte-Uitweg bij Honswijk, benoorden de Lek) of als Bed & Breakfast (bvb Fort Vuren bij Vuren, Fort Bakkerskil te Werkendam, Slot Loevestein bij Poederoijen).
Tijdens de winter zijn de meeste wel gesloten als vleermuizenoverwinteringsplaatsen…
(www.hollandsewaterlinie.nl)

KAMPEERTIPS : NEDERLAND

Overnachten in de natuur is uiteraard een goeie manier om de natuur van dichtbij te ervaren. In Nederland hebben ze al 134 natuurkampeerterreinen, in of bij een natuurgebied. Een overzicht ervan vind je in de kampeergids Het Groene Boekje. Meer info : www.natuurkampeerterreinen.nl
P.S. In eigen land zijn er ook al enkele schuchtere navolgpogingen.

REISTIPS : ENGELAND

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom een mens in Cambridge verzeilt.
Cambridge, dat is niet alleen de stad en de unief, maar ook de Camrivier en de punts… Overkomt het jou in dit Year of the Bat, dan valt het te overwegen om eens op een vrijdagavond tussen mei en september met zo’n punt op vleermuizenhunt te gaan in de richting van Grantchester. Organisator van die Punt & Bat trips (kost 15 £) : The Scudamore Punting Company, www.scudamores.com

REISTIPS : NEDERLANDSE WADDEN

Wil je alle bewoonde Nederlandse waddeneilanden in één lange ruk bezoeken, dan begin je met in Den Helder de veerboot naar Texel te nemen. Van Texel kan je, eventueel met je fiets, de oversteek naar Vlieland maken met rederij De Vriendschap. Vanaf Vlieland verzorgt rederij Doeksen een oversteek naar Terschelling. Van Terschelling is er een beperkte mogelijkheid tot een overtocht naar Ameland (zie www.eilandhopper.nl). Na een bezoek aan Ameland is het in het hoogseizoen mogelijk een rechtstreekse overtocht te maken naar Schiermonnikoog (zie www.robbenboot.nl) en van Schier neem je dan weer de veerboot naar het vasteland en Lauwersoog. Google ook eens naar “waddenhoppen”…

TIPS & TRICKS OM BLOK- EN EXAMENPERIODE TE OVERLEVEN

Zie www.jessazh.be/werken-bij-jessa/examentips
Tijdens de examenoperiode overleven heel wat studenten op diepvriespizza’s, koffie, Red Bull en een miniem aantal uren slaap. Strategieën die niet altijd de verhoopte tijd helpen besparen. Voor een meer professionele aanpak surf je misschien toch ook best eens naar de site van het Jessa Ziekenhuis (Hasselt). Op zijn YouTube-kanaal verzamelde het bruikbare adviezen over voeding, beweging, rustpauzes, stress etc. So… ?

POSTZEGELS

Ter attentie van postzegelverzamelaars : om het beheer van het Verdronken Land van Saaftinge door “Het Zeeuwse Landschap” financieel wat te helpen kan je velletjes van 10 postzegels met een Saeftinghevogel kopen, dat kost 7,50 EURO per vel. De volgende soorten zijn beschikbaar : Bergeend, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Bruine Kieklendief, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Scholekster, Smient, Tureluur, Zwarte Ruiter.
Zie www.hetzeeuwselandschap.nl