Colofon & Inhoud

NATUUR 2000 -NIEUWSBRIEF

Vlaams Jeugdblad voor Natuurstudie en Milieubehoud.
Uitgave van de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud “Natuur 2000” v.z.w.,
p/a Fort Oelegem,
Goorstraat 18, 2520 Oelegem-Ranst.
Tel: 0475/29.04.87
Email: natuur2000@telenet.be

NATUUR 2000

Een beweging voor jongeren tss 12 en 25 jaar.
Diverse activiteiten rond natuurstudie en milieubehoud: excursies, studie-en werkkampen, kaderweekends, filmavonden en voordrachten, werkgroepen, acties,…
Lidgeld 12.5EUR te storten op rek.nr. 220-0963135-58
met vermelding van “lidmaatschap N2000”.

REALISATIE
Lay Out: Gio Khokhonishvili

VERANTW. UITGEVER
Julius Smeyers