Internet

ARCHEOLOGIE EN ERFGOED

Digitaal knooppunt voor de erfgoedsector, volledig gerund door vrijwilligers. Ook aandacht voor lokale acties rond bedreigde monumenten of landschappen. Een zij-website is www.erf-goed.be, waarop foto’s van beschermde monumenten en landschappen worden verzameld. www.fogol.nl
 
ZEILEN NAAR DE GROOTSTE VISDIEFKOLONIE VAN EUROPA
 
In de tijd van de Zuiderzee had de visdief grote populaties op de schelpenbanken voor de Friese kust. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef het IJsselmeer nog wel wat in trek met kolonies bij o.m. Onderdijk. Maar met de creatie van het vogeleiland De Kreupel, een 5 km uit de kust van Andijk (opgeworpen met slib uit de vaargeul Amsterdam-Lemmer) haalde Nederland ineens de grootste Europese kolonie binnen : er broeden daar nu m.d. 5000 paar visdieven. Debby Doodeman van FOGOL ( Bramleylaan 36, 1695HG Blokker) organiseert vanuit Enkhuizen vogelzeiltochten met max. 25 deelnemers à 30-50 € pp, voor observatie van de visdieven en van de slaaptrek van de zwarte stern.

www.geese.org
 
TRACKING MARKED GEESE
 
Al meer dan 50 jaar worden de winterverplaatsingen van ganzen gevolgd via ringing. Eerst in samenwerking met jagers en ganzenvangers, daarna met vooral in Nederland en Duitsland maar ook in Vlaanderen, Polen enz. toenemende massa’s vrijwilligers/ganzenwatchers. Sedert de jaren 1970 wordt er gewerkt met gekleurde pootringen met een inscriptie (af te lezen met verrekijker of telescoop) : aanvankelijk voor rotganzen en brandganzen, later kwamen er ook halsbanden voor rietganzen en kolganzen bvb. Al bij al beschikt men vandaag over zowat 1 miljoen waarnemingen uit een 29 landen. Dat geeft info over verspreiding en trekbewegingen, maar het laat ook toe om ganzen individueel te volgen, te weten hoeveel jongen ze grootbrengen, schattingen te maken van te verwachten aantalsontwikkelingen enz. Wil je met je eigen excursie-waarnemingen meedoen aan deze onderzoeken, dan ga je op internet best naar www.geese.org. Deze website geeft o.m. algemene info over de diverse kleurring- en halsbandprogramma’s. Geregistreerde waarnemers kunnen er verder hun waarnemingen invoeren, bekijken en verbeteren. Via Googlemaps kan de plaats van waarneming nauwkeurig worden aangegeven en kan elke waarnemer de ringplaats e.a. gegevens van zijn/haar “eigen” ganzen op een kaartje weergegeven zien…

www.rome2rio.com
 
REISPLANNING
 
Een reisplansite. Je vult in dat je van de Bervoetstraat in Antwerpen naar de Rustaveli Ave. in Tbilisi wil en de site vertelt je wat vervoermiddelen je moet nemen, wat dat aan reistijden meebrengt, welke alternatieven er bestaan. De treintijden zijn wel enkel voor Europa, India en China beschikbaar. Voor de VS geeft de site je dus alleen autoroutes.
Aanvullende sites : www.kayak.com en www.vliegticketcentrum.nl
 
www.volgdevos.nl
 
VOSSENBURCHT
 
Een initiatief van het Nederlandse Staatsbosbeheer, dat 4 camera’s installeerde in een vossenverblijf in het Oostvaardersplassengebied tussen Almere en Lelystad, Flevoland. Je kan op de site het wel en wee van een vossenburcht live volgen.