Opener 1

OP WEG NAAR EEN NIEUWE WERELDOORLOG ?

De mensheid slaagt er zeer vaak niet in om adequaat te reageren op rampspoed (kijk zowel naar de wereldwijde financiële en economische crisis als naar recente milieurampen), laat staan die te zien aankomen.

Dat gegeven zette een bekende Duitse wetenschapper, gesteund door een reeks Europese uniefs, aan om een superbrein te creëren dat de complexiteit van de huidige wereldproblemen kan bevatten : een gigantische supercomputer die tegen 2022 elke op stapel staande oorlog, bankencrisis, hongersnood of vulkaanuitbarsting voorspelt.

De prijs bedraagt 1 miljard euro en de man heet Dirk Helbing. Hij werkt op het Federale Technologische Instituut van Zürich en de bedoeling is dat meerdere “crisisobservatiecentra” via grootschalige dataverzameling beginnende crises in de financiële of vastgoedsector, nakende olie- of voedseltekorten, potentiële oorlogen of sociale onrust, priemende epidemieën of milieuproblemen detecteren. Die gegevens worden ingevoerd in die Living Earth Simulator en een reusachtige computersimulatie bootst dan de werking van onze planeet en de interacties van 10 miljard handelende subjecten na.

Aan de hand van de output van deze kennisversneller hoopt “de wetenschap” beter te kunnen ingrijpen op toekomstige evoluties…

Een beangstigende vraag is of de eerste voorspelling van die supercomputer binnen 12 jaar geen betrekking zal hebben op een nieuwe wereldoorlog. De conflictstof begint zich op te stapelen.

In mei 2010 was er in New York de weer eens resultaatarme vijfjaarlijkse conferentie van het internationale nucleaire nonproliferatieverdrag, de “Kopenhagen-top” over kernwapens. Belangrijke kernwapenlanden zoals Israel, India, Pakistan en Noord-Korea stuurden hun kat, terwijl de rest van de wereld denkt dat de verspreiding van kernwapens een van de grootste gevaren vormt voor de vrede en de veiligheid op deze aarde. Maar die rest van de wereld is ook verdeeld in landen die zich beperken tot het bekommerd zijn om de verspreiding van kernwapens (ook België, in navolging van de VSA) en landen die nucleaire ontwapening willen.  Hoe langer de club van kernwapenlanden wacht om werk te maken van nucleaire eliminatie, hoe meer andere staten zullen proberen om het voorbeeld van Israel, India, Pakistan en Noord-Korea te volgen en zij in het geheim zelf kernwapens zullen proberen te maken.

In elk geval kijken we vandaag de dag reeds aan tegen een berg van 20.000 kernwapens, die elk op hun eentje perfect in staat zijn om gelijk welke grootstad in puin te leggen…

Een ander Zwaard van Damokles boven onze hoofden wordt de reeds begonnen strijd om de toegang tot natuurlijke hulpbronnen als water,olie, gas en vruchtbaar land. Die strijd geraakt verscherpt door de klimaatverandering, de grootste (en gevaarlijke) sociale uitdaging van de moderne tijd, die al bezig is onze wereld drastisch te veranderen.

Prof.Harald Walzer schetst terzake een heel somber toekomstbeeld in zijn boek De Klimaatoorlogen (Klimakriege : Wofür im 21.Jahrhundert getötet wird).

Het is zo dat gebeurtenissen die het nageslacht als historisch beoordeelt, op het moment zelf van het gebeuren zelden als dusdanig worden gepercipieerd, blijkbaar ook niet door onze politiekers en andere “leiders”.

Wat onheil gaan de jongeren van vandaag in hun leven nog meemaken ?