Opener 2

EGYPTE : DE EERSTE KLIMAATOORLOG ?

In Opener 1 hadden we het al over klimaatoorlogen enzo, met verwijzing naar de boeken van bvb. Harald Welzer (2008 : Klimakriege – Wofür in 21. Jahrhundert getötet wird) en Gwynne Dyer (id. : The fight for survival as the world overheats).

Hebben we begin 2011 in Egypte de eerste meegemaakt ?

Om mensen rustig te houden moet er genoeg eten op tafel staan. Maar op heel wat plaatsen in de wereld wordt dat hachelijk. Het weer in 2010, het warmste jaar ooit, was bijna overal op aarde abnormaal t.a.v. wat we ‘van vroeger’ gewoon waren en de vrees bestaat dat dit in de toekomst zo gaat blijven. Veel graanoogsten mislukten. Het voedselaanbod daalt, de prijzen stijgen – in de 2de helft van 2010 met  32 %. Landen die graan invoeren worden hier het hardst door getroffen : heel wat Arabische landen, met Egypte op kop, ’s werelds grootste graanimporteur. En veel mensen in die landen leven al op de rand van de absolure armoede. Ook in Noord-China is sinds oktober 2010 geen regen meer gevallen en komt de wintertarweoogst in gevaar. Het regime gaat graan moeten invoeren en dat zal de prijzen op de wereldmarkten nog meer omhoog stuwen…

Volgens Lester Brown van Earthwatch en van het Earth Policy Institute (Washington) zijn we duidelijk aan het kantelen en voedsel wordt daarbij de zwakke schakel zoals destijds bij de Sumeriërs en de Maya’s. Een stijging van 1°C tijdens het groeiseizoen zorgt voor een daling van 10 %  in de graanoogst. De landbouw heeft de laatste tijd altijd gestreefd naar een maximalisatie van de productie in het klimaat van vroeger. Naarmate de aarde opwarmt zal hij dus steeds meer moeite hebben om te volgen…

Stijgen de prijzen nog meer dan gaan we kunnen zien dat landen hun graanexport beperken om hun eigen voedingsprijzen onder controle te houden, maar daardoor gaat de rest van de wereld nog hogere prijzen krijgen. Vervolgens zouden de olie-exporterende landen wel eens olie kunnen gaan bieden in ruil voor graan. Voor de andere (arme) importerende landen zou er dan niets anders op zitten dan te vechten om de kruimels : voedselrellen, revoluties…

Overigens is het inmiddels wel duidelijk dat het klimaat niet de enige factor is die de stijgende voedselprijzen verklaart.  Ook de aangroei van de wereldbevolking, de toename van de middenklasse en het gebruik van een deel van de graanoogsten voor de productie van biobrandstoffen  spelen hun rol. Maar het uiteindelijke resultaat blijven feiten als instabiliteit, conflicten en vluchtelingenstromen…