Actualiteit

13-18.01.2013
GENEVE : KWIKAKKOORD

Onder de auspiciën van het UNEP (United Nations Environment Programme) vond van 13 tot 18 januari 2013 in het Centre International des Conférences te Genève, Zwitserland, de INC5 plaats, de vijfde sessie van het Intergovernmental Negotiating Committee to Prepare a Global Legally Binding Instrument on Mercury. In de ochtend van de 19de was het dan zo ver : de vertegenwoordigers van 140 landen verklaarden zich akkoord met de “Minamata Convention on Mercury”, om de komende vijf jaar het gebruik van kwik terug te dringen. In Minamata, Japan, werden in de jaren 1950 12.000 mensen ziek nadat ze vis aten die kwikafval binnenkreeg van het bedrijf Chisso. De bedoeling is om ook het kwik in thermometers, lampen en huishoudelijke toestellen te verbieden. De laatste tijd was het gebruik van kwik serieus aan het toenemen in Azië en ook in de illegale goudmijnen, in Peru bvb.
(www.unep.org)

15.01.2013
DOEL-TIHANGE : DOORGESTOKEN KAART ?

Het Federale Agentschap voor de Nucleaire Controle ofte FANC (zie vorige Nieuwsbrieven) zou op 15 januari bescheid geven over de veiligheid van de kerncentrales Doel-3 en Tihange-2, die sinds de zomer van 2012 stil liggen na de ontdekking van talloze scheurtjes in de reactorvaten. Niet dus. Het is duidelijk dat er van allerlei kanten gemaneuvreerd wordt om beide centrales toch terug op te starten, ondanks de risico’s. Daartoe wordt een bekende hypocriete omweg bewandeld. Het FANC ziet zgz. geen elementen die een definitieve sluiting nodig maken, maar Electrabel moet wel nog wat “bijkomende informatie” geven. Een en ander heeft er mee te maken dat in het expertenclubje van het FANC ook enkele dubieuze figuren zitten die ervan verdacht worden ‘verkocht’ te zijn aan de nucleaire sector. Nog maar een paar jaar geleden durfde datzelfde FANC in een parlementscommissie verklaren dat alle Doel- en Tihangecentrales volstrekt veilig waren… In feite wordt een heropstart van Doel-3 al volop voorbereid. De baas van Electrabel, het Franse GDF Suez, doet het de laatste tijd niet zo goed en vindt dat het al genoeg miljoenen euro’s misgelopen is. De waarschuwingen en protesten van oud-FANC-directeur Willy De Roovere (destijds opstarter van Doel) en van de recente manifestatie te Maastricht worden dus van de tafel geveegd. Ook de verklaring einde december van staatssecretaris van energie Wathelet dat een definitieve sluiting van Doel-3 en Tihange-2 de stroomvoorziening niet in het gedrang brengt. De Europese Groenen lieten ondertussen een expert van de unief van Wenen naar de twee kerncentrales kijken. Die oordeelde dan weer dat de duizenden scheurtjes in de reactoren door het opstarten groter kunnen worden en zo een zeer gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken voor de 1,5 miljoen resp. 800.000 mensen die in een straal van 30 km rond Doel en Tihange wonen… Is het geen schande dat de meesten van onze politiekers in deze kwestie het sinistere nucleaire spelletje weer voor de zoveelste keer meespelen en Electrabel/GDF Suez de hand boven het hoofd houden in plaats van bekommerd te zijn om de bescherming van hun kiezers? Waar zullen ze zitten en wat zullen ze zeggen als het ooit goed verkeerd gaat ?

24.01.2013
WEER SMOGALARM

Op 24 en 25 januari 2013 is er weer smogalarm met snelheidsbeperking op de meeste snelwegen. De bedoeling is o.m. de uitstoot van dieselroet te verminderen. Of het iets verhelpt aan de luchtverontreiniging blijft wel de vraag. Fijnstofspecialisten zoals Tim Nawrot van de uniefs Hasselt en Leuven wijzen er al jaren op dat de enorme verkeersdrukte in Vlaanderen en de intense industriële activiteit er (samen met de Duitse Ruhr-regio en de Italiaanse Povlakte) het “zwartste” fijnstofgebied in Europa van hebben gemaakt. Die vervuiling maakt ook de belangrijkste trigger uit voor de te talrijke hartinfarcten hier te lande : zowat 15.000 per jaar…

01.02.2013
VLAAMS KLIMAATSBELEIDSPLAN 2013-2020

De Vlaamse regering keurde vandaag de conceptnota voor het 3de VKP ofte Vlaams Klimaatsbeleidsplan (2013-2020) goed. Dat klimaatsbeidsplan valt uiteen in (1) een zgn. mitigatieplan ofte VMP met o.m. een pakket nieuwe maatregelen om de broeikasgassenuitstoot te beperken met 15% t.o.v. 2005 en (2) een adaptatieplan ofte VAP om de effecten van de klimaatverandering op te vangen : in Vlaanderen mogen we ons binnen redelijk afzienbare tijd verwachten aan temperatuurstijging, drogere zomers met af en toe hevige buien, nattere winters en een stijging van de zeespiegel. Men wil dit VAP vooral doen doorwerken in bestaande beleids- en beheersplannen. Qua opvolging zorgt de minister van milieu elk jaar voor een vooruitgangsrapport. Van de kant van de milieuorganisaties zoals BBL en Greenpeace en van de groene politiekers kwam er meteen kritiek. Ze vinden de genoemde plannen te vaag om op minder dan 7 jaar de voorgenomen doelstellingen te bereiken, zeker op het punt van de uitstoot door het verkeer.
(zie ook www.lne.be/themas/klimaatverandering en www.bondbeterleefmilieu.be)

15.02.2013
PLANETOÏDE 2012 DA14 : BIJNA RAAK

Op 15 februari ontsnapte de aarde voor de zoveelste keer aan een kosmische botsing met een ‘aardscheerder’ : de planetoïde 2012 DA14 (130.000 ton) die op minder dan 28.000 km voorbij suisde : dat is dichter dan de ring van tv- en communicatiesatellieten die op 36.000 km boven de evenaar hangt. Gemiddeld scheert er eens in de 40 jaar een planetoïde van de grootte van 2012 DA14 even dicht langs de aarde. Soms is het ook raak. Op 30 juni 1908 ontplofte in de lucht boven de Tunguskarivier in de regio Krasnoyarsk, Siberië, een kleine planetoïde of een stukje komeet en die knal blies in een gelukkig onbewoond gebied van 830 km² alle bomen als lucifers weg. En uitgerekend in de ochtend van diezelfde 15de februari 2013 is boven Tsjelyabinsk in de Oeral (ten zuiden van Jekaterinburg, 1500 km van Moskou) een meteoriet van 10 ton geëxplodeerd met de kracht van een atoombom : 3000 gebouwen werden beschadigd, overal gingen de ruiten aan diggelen en 1100 mensen geraakten gewond. In de buurt van Tsjelyabinsk, te Mayak, liggen ook kernwapens en chemische wapens opgeslagen…

01.03.2013
WINTER 2013

De winter 2013 (december 2012-februari 2013) was somber, koud en nat. Sinds 1833 waren maar 7 winters nog somberder.
(www.meteo.be)

03-14.03.2013
16DE CITES-MEETING

De tekst van de Conventie van Washington over de handel in bedreigde dieren- en plantensoorten en producten ervan ofte The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (C.I.T.E.S) werd op 3 maart 1973 te Washington aanvaard door de vertegenwoordigers van 80 geïnteresseerde landen, daartoe warm gemaakt door de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Vandaag staan 178 lidstaten achter de overeenkomst, die nu over 35.000 soorten en producten gaat. De conventie bestaat dit jaar dus 40 jaar en dat zal herdacht worden op de 16th Meeting of the Conference of the Parties to CITES : deze gaat van 3 tot 14 maart 2013 door in het Queen Sirikit National Convention Centre aan de New Rachadapisek Road te Klongtoey, Bangkok, Thailand. Er gaan 67 proposals van 50 landen besproken worden, over de illegale handel in olifantenivoor en rhinohorens, maar ook over de betere bescherming van mariene diersoorten, houtsoorten enz. Bij die mariene soorten komen de haaien in the picture, maar ook de manta-roggen. Die worden de laatste tijd, weeral terwille van de Chinese volksmedicijnenwinkels (die in al hun schadelijke domheid uit zijn op de kieuwplaten) massaal en brutaal weggevangen in landen als Indonesië, Sri Lanka en India. Daartegen is in het kader van de CITES-vergadering een petitieactie georganiseerd door de Manta Trust, meer info vind je op mantatrust.org.
(www.cites.org)

P.S. België heeft zeer lang getalmd om het CITES-verdrag te ratificeren, al die land fungeerde dit land als een draaischijf voor de illegale dieren/plantenhandel in West-Europa. Het is de verdienste van Natuur 2000 dat het wetsvoorstel terzake in 1981 met steun van bevriende politiekers eindelijk op de agenda van het parlement geraakte en er unaniem aanvaard werd. We werden daar toen trouwens publiekelijk geciteerd. Daarmee was de handel nog wel niet gebannen. Elk jaar doet de douane honderden inbeslagnames, in 2012 bvb 281…

13.03.2013
KOUD

Volgens weerman Frank Deboosere van de VRT was het van 1847 geleden dat het zo laat in de winterperiode nog zo koud was : in Ukkel vroor het ’s nachts tot -10,2°C, te Diepenbeek (L.) tot -14,4 °C …

19.03.2013
TOESPRAAK PAUS FRANCISCUS

Op dinsdag 19 maart vond voor de Sint-Pietersbasiliek te Rome de inhuldiging plaats van de nieuwe paus. Deze hield daar bij die gelegenheid een homilie, waarin hij het belang van natuur- en milieubescherming onderstreepte. Hij benadrukte ook de verantwoordelijkheid van de mens als custos, behoeder van de wereld voor de volgende generaties. Verwaarlozen we die verantwoordelijkheid, dan kan daar alleen maar onheil van komen…

23.03.2013
EARTH HOUR

Voor de 7de maal deden mensen in 152 landen vanavond tussen 20u30 en 21u30 het licht uit : om (symbolisch) energie te besparen en zo iets te doen tegen de klimaatsverandering. Ook stads- en gemeentebesturen en bedrijven deden mee, het atomium en de eiffeltoren doofden hun verlichting enz.
(www.earthhour.org, www.earthhour.be)

24.03.2013
STRANDSCHOONMAAK

Tegen de gruwel van de plasticafval op de stranden en in zee, de zgn. marine litter, wordt op initiatief van de Surfrider Foundation de eerste zondag van elke lente (in ons binnenland lag er dit jaar wel nog 5 cm sneeuw) op talloze plekken in de wereld een strandschoonmaak gehouden. Aan de Vlaamse kust werd een en ander gepromoot door diverse watersport- en surfclubs en het surfmagazine Swell. Alles bijeen kregen de deelnemers op enkele uren eventjes 6 ton afval bijeen…
(www.cleanbeachcup.be, www.surfrider.eu, www.oceaninitiatives.org)

05.04.2013
ONBESCHERMD BIJ KERNRAMP !

Greenpeace stuurde vandaag een deurwaarder naar premier di Rupo om de Belgische regering in gebreke te stellen wegens schuldig verzuim. Die regering doet veel te weinig om de bevolking te beschermen tegen een kernramp. En de situatie in dit land is supergevaarlijk. Alleen hier liet de regering in de jaren 1960 toe dat kerncentrales vlak bij grote steden werden gebouwd. Binnen en vlak buiten de grenzen bevinden zich vandaag maar liefst 21 kernreactoren, om van de 20 atoombommen in Kleine Brogel nog te zwijgen : 4 in Doel, 3 in Tihange, 1 in Mol, 1 in Borssele (NL), 2 in Chooz (F), 6 in Gravelines (F), 4 in Cattenom (F). De noodplannen zijn schandelijk beperkt en verouderd en zelfs in strijd met de wettelijke bepalingen. Vergelijk even. Na de kernramp in Fukushima diende daar in Japan onmiddellijk een zone van 20 km ontruimd, met uitschieters tot dorpen op 50 km afstand. Bij ons wonen in een straal van 30 km rond Doel eventjes 1,5 miljoen mensen ! In het geval van een kernramp zijn er voor die massa mensen amper 4 opvangcentra voorzien : het fort van Haasdonk, het slachthuis van antwerpen, de Civiele Bescherming van Antwerpen en het Sportpaleis. Deze liggen zelf op 14 à 20 km van Doel, dus in “besmet” gebied en 2 ervan zijn totaal niet aangepast… Het is duidelijk dat onze (in andere dingen geïnteresseerde) politiekers gewoon nalaten de dringend nodige lessen te trekken uit Fukushima. En nog erger dan dat : momenteel al volop aan het maneuvreren zijn om de bevolking de heropstart van de gevaarlijke reactoren Doel 3 en Tihange 2 in de maag te spietsen, zonder dat er een serieus rampenplan voorhanden is.
(www.greenpeace.be)

29.04.2013
EUROPA BANT BIJENDODENDE PESTICIDEN

Honigbijen en wilde bijen doen het al jaren slecht. Dat komt o.m. door het grootschalig gebruik van zgn. neonicotinoïden bevattende “gewasbeschermingsmiddelen”, die hun zenuwstelsel aantasten. Na (te) veel gedoe heeft de Europese Commissie vandaag eindelijk besloten om per 1 december a.s. en voor 2 jaar het gebruik van 3 soorten van die pesticiden – ontwikkeld door Bayer, dat agressief tegen het verbod heeft gelobbyd, samen met agrochemie-multinational Syngenta – te verbieden in de periodes dat bijen actief zijn op landbouwgewassen : clothianidine, imidacloprid en thiametoxam. Wetenschappelijke rapporten maakten het funeste effect ervan op bijen al herhaaldelijk duidelijk, maar toch steunen niet alle Europese lidstaten de beslissing van de Commissie (15 staten steunen de inperking, 8 zijn tegen en 4 onthouden zich) … Na afloop van het moratorium wordt bekeken of de maatregel effect had en of er Europese wetgeving moet komen. In Groot-Brittannië zijn er al supermarkten die leveranciers verbieden om neonicotinoïden te gebruiken. En bij ons ? Vlaams minister-president Kris Peeters zegt tevreden te zijn over het moratorium, maar zijn ambtenarenleger blijkt nauwelijks iets over de neonicotinoïdentoestand bij ons te weten, alleen dat het verbruik hier op enkele jaren tijd verdubbeld zou zijn…
P.S. Een studie van Ana Lopez-Antia cs, in januari 2013 gepubliceerd in het vakblad Ecotoxicology, koppelt het gebruik van deze pesticiden ook aan de achteruitgang van graanetende akkervogels zoals de Rode patrijs.

29.04.2013
CO2-ALARM

In het World Conference Center te Bonn (D.) startte ook vandaag de 2de sessie van de Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP2) van de UNFCCC, de United Nations Framework Convention on Climate Change. Het heeft te maken met de pogingen om tegen 2015 eindelijk een Global Climate Agreement te hebben met het oog op 2020 en om de temperatuurstijging te beperken tot 2°C : zulks na de povere resultaten van de klimaatconferenties te Durban en te Doha (zie Nieuwsbrief Natuur 2000 van 2012 : rubriek Actualiteit, 08.12.2012). UNFCCC-Secretaris Christiana Figueres uitte in een openingstoespraak haar bezorgdheid over recente metingen van de CO2-concentraties in de aardse atmosfeer : de alarmerende limiet van 400 parts per million is zo goed als bereikt. Vijftig jaar geleden was de CO2-concentratie nog 316 ppm. Van 11 tot 22 november 2013 is er opnieuw de jaarlijkse kilmaattop ofte de 19de sessie van de Conference of the Parties to the UNFCCC (COP19), wellicht te Warschau.

27.05.2013
HET GEZI PARKI IN ISTANBUL, EUR.TURKIJE

In de multimiljoenenstad Istanbul wordt van de parken goed gebruik gemaakt. Dat zie je bvb wanneer je als roofvogelfreak op het einde van de zomer naar de parken op de Grote en Kleine Tsjamlidzja-heuvels trekt in Scutari/Üsküdar op de Aziatische oever van de Bosporus, om er de migratie te volgen. Het Gezipark bij Taksim Square in Pera/Beyoglu is zowat het laatste stuk groen in dat stadsdeel van Istanbul. Tegen plannen om ter plaatse een shopping mall te bouwen en het vellen van de eerste bomen ontstond einde mei veel protest, jonge actievoerders zetten hun tentjes op in het park. Ze werden echter vlug brutaal aangepakt door de politie van het autoritaire Erdogan-regime. Dat resulteerde in uitbreiding van het protest naar vele Turkse steden en ook naar de Turkse diaspora in Europa en de VSA. In Turkije bleef de politie massaal tegen de betogingen (die zich ook tegen Erdogan keerden) ingaan met wapenstokken, waterkanonnen, plastickogels en traangasbommen : duizenden betogers geraakten gekwetst, enkele stierven en meer dan 3000 werden gearresteerd. Zelfs de artsen die de gewonden probeerden te verzorgen. Die werden dan in de gevangenis hardhandig onder druk gezet om de namen van gewonde manifestanten door te geven (rapport van viroloog prof.dr.Selim Badur van de unief van Istanbul, cfr Artsenkrant 28.06.2013). Bizar was weer eens de berichtgeving van “onze” VRT terzake. De redactie van het Canvas-programma Terzake presteerde het om vooral aanhangers van Erdogan hun commentaar te laten geven…

29.05.2013
OUDER DAN DE ARCHAEOPTERYX : DE AURORNIS XUI

Sedert 1861 zijn er een tiental exemplaren gekend van het primitief en ca. 150 miljoen jaar oude vogelfossiel Archeopteryx : één ervan bevindt zich bvb in het Natural History Museum te Londen en één (fragmentarisch) in het Teylers Museum te Haarlem. In 2011 wou men de Archeopteryx op impuls van de Chinese paleontoloog Xu Xing nog bij de gevederde dinosauriërs klasseren, maar dat idee blijkt misschien achterhaald door een nieuwe ontdekking. In het magazine Nature/International Weekly Journal of Science van woensdag 29 mei 2013 wordt door paleontoloog dr.Pascal Godefroit van het KBIN (Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel, Op.Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven) gerapporteerd over een vondst, in 2012, van een 155-160 miljoen jaar oud fossiel in een museum van een fossielen en geologiepark te Yizhou, provincie Liaoning, N.O. China : dat was voordien opgedolven door een boer te Yaoluguo in de mid/laat Jura Tiaojishan-formatie in deze karst-streek (zie Google). Het gaat om een zowat 50 cm lang gevederd dier (de grootte van een fazant) met een redelijk lange staart, klauwen en tandjes – mogelijk een insectivoor. Het onderzoek door Godefroit cs dateert deze primitieve vogel eventjes tien miljoen jaar ouder dan de Archeopteryx… Hij noemde het Aurornis xui, naar Aurora omdat het om de dageraad van het vogelvoorkomen gaat en naar Xu Xing, als een soort eerbetoon.

Godefroit, P. et al. A Jurassic avialan dinosaur from China resolves the early phylogenetic history of birds. Nature (2013)|doi: 10.138/nature12168

O9.06.2013
EUBALAENA JAPONICA, GROTE OCEAANNOORDKAPER, NORTH PACIFIC RIGHT WHALE

Op 9 juni 2013 observeerde James Pilkington van de Canadese DFO (Department of Fisheries and Oceans) een Grote Oceaannoordkaper bij de westkust van de Koningin Charlotte-archipel ofte Haida Gwaii, British Columbia, West-Canada. Hij versleet het beest eerst voor een Bultrug : bultruggen zijn redelijk algemeen in die regio. Maar het bleek bij nader meerdaags toezien met de verrekijker een Grote Oceaannoordkaper, de meest bedreigde walvissoort op aarde : het was van 1951 geleden dat iemand de soort nog had zien zwemmen in Canadese wateren… Volgens de IUCN, de internationale natuurbehoudsunie, zijn er van deze walvis twee populaties : één in de noordoostelijke Stille Oceaan, overzomerend in de Z.O.Beringzee en de Golf van Alaska, nog amper een 30-tal dieren en een westelijke subpopulatie die overzomert in de Zee van Ochotsk, enkele 100. De dieren kunnen 18 m lang worden en 90.000 kg wegen. Zoals bij alle baleinwalvissen zijn de vrouwtjes groter dan de mannetjes. Ze lijken op de andere noordkapersoorten. De kop heeft aangroeisels (de “bonnet”),bezet door zeepokken : dat geeft gele, oranje, roze vlekken. En ze hebben geen rugvin ! Voor het begin van de commerciële walvisvaart (1835) waren er in de Noordelijke Pacific vermoedelijk een 20.000 dieren, in 1935 werd de commerciële vangst verboden, maar het Russische Sovjetregime en de Japanners hebben zich daar nooit aan gestoord.

23.06.2013
GORILLA’S IN ZAVENTEM

Op zondag 23 juni zorgde DHL voor de transit van de familie Djala, bestaande uit 9 westelijke laaglandgorilla’s, vanuit het Port Lympne Wild Animal Park bij Hythe,Kent, via de luchthaven van Zaventem naar het 2000 km² grote Parc National des Plateaux Batéké in Haut-Ogoouwé, Gabon. Het transport gebeurde met een speciaal uitgeruste Boeing 767 tot in Lagos (Nigeria) en dan verder met een militaire helikopter naar Franceville (Gabon). Naast de dieren zelf, goed voor 620 kg, was er voor 1200 kg voedsel en veterinaire apparatuur aan boord.
(www.aspinallfoundation.org/backtothewild)

25.06.2013
OBAMA OVER DE KLIMAATSVERANDERING

De Amerikaanse president is goed in speeches. Dat is zijn sterkste kant, stukken sterker dan zijn verdere prestaties. Na 4 jaar en 158 dagen aan de macht te zijn kwam er op dinsdag 25 juni 2013 eindelijk aan de eerbiedwaardige Georgetown-Jezuietenuniversiteit ofte Collegium Georgiopolitanum ad Ripas Potomaci (°1789) te Washington D.C. een ‘historische’ speech over de klimaatsverandering. Hij wil de CO2-uitstoot aan banden leggen. Hij wil de Environmental Protection Agency (EPA) de opdracht geven om nieuwe normen uit te werken om die CO2-uitstoot tegen 2030 met 3 miljard ton te verminderen. Het gaat dan vooral om de erg vervuilende kolen-elektriciteitscentrales. Hij wil verder inzetten op hernieuwbare energie, internationale inspanningen steunen en maatregelen nemen om de effecten van extreme weersomstandigheden beter op te vangen. Een laat antwoord aan de talrijke Amerikanen en Amerikaanse milieu-organisaties die al jaren vergeefs hoopten op actie na de Bush-catastrofe. Nu maar afwachten of het weer niet bij mooie woorden blijft. Ondertussen blijft Obama hoe dan ook de president van de spionage, van de drone- en andere moorden, van Guantánamo, enz. En op milieu-gebied de president van bvb de Keystone pipeline…

05.07.2013
BELGISCH ENERGIEPLAN

De regering maakte op 5 juli via staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) haar energieplan richting 2025 bekend. Uitgangspunt blijft de sluiting van de 7 kerncentrales, vandaag goed voor 6000 MW : Doel 1 en 2 bvb in 2015. Om capaciteitsdalingen op te vangen voorziet het plan op korte termijn maatregelen om de rentabiliteit van de bestaande gascentrales te verbeteren. Ook wordt een strategische reserve gecreëerd. Bovendien komt er een aanbesteding voor 800 MW aan nieuwe gascentrales. De kerncentrale Tihange 1 blijft draaien tot in 2025. De uitbater krijgt voor 2015 per MWH 35,4 € voor de productiekosten en investeringen die nodig zijn voor deze verlenging…

15.07.2013
KERNCENTRALE BINNENGEDRONGEN

Greenpeace-actievoerders wisten de Franse kerncentrale van Tricastin aan de Rhône (niet ver van de Autoroute du Soleil) binnen te dringen, ze konden er ongestoord spandoeken ophangen… Greenpeace vraagt de sluiting van 5 Franse kerncentrales, waaronder deze van Tricastin die tot de meest risicovolle behoort. Voor Greenpeace zou dat het aandeel van kernenergie in Frankrijk alvast van 75 naar 50% terugdringen.

20.08.2013
OVERSHOOT DAY

Vandaag heeft de mensheid voor het jaar 2013 al meer geconsumeerd dan wat de aarde in 1 jaar tijd kan produceren. Deze zgn. Earth Overshoot Day komt 2 dagen vroeger dan in 2012. Het gaat uiteindelijk om een structurele uitputting van de aarde die gestart is in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zowat 80% van de wereldbevolking leeft in landen die meer verbruiken dan ze zelf produceren. Bvb Japan : om aan de behoeften van de Japanners te voldoen is er 7 x de oppervlakte van Japan nodig. Of bvb België : 5,3 x de oppervlakte van dit land…
(www.footprintnetwork.org)

21.08.2013
RIFBALLEN

Uit de haven van Oostende is een schip vertrokken met een 30-tal bolvormige betonnen riffen. Die worden op de zeebodem geplaatst in de windmolenparken. Aan de bollen (met gaten) kunnen planten groeien en vissen kunnen er zich voeden en voortplanten.

20.09.2013
DESSEL, BELGOPROCESS : RADIOACTIEVE GEL LEKT AL UIT VATEN

In de opslagplaats voor kernafval van Belgoprocess te Dessel in de Antwerpse Kempen staan tientallen vaten met laagradioactieve afval van de kerncentrale van Doel. Die vaten zijn amper 20 jaar oud en ze beginnen al te lekken. Er komt een gel uit die het resultaat zou zijn van een chemische reactie van het betongrind dat de afval omhult. Belgoprocess en de plaatselijke politiekers minimaliseren zoals gewoonlijk, Kristof Calvo van Groen wijst er op dat de manier waarop de Belgische overheid de radioactieve afval in dit land denkt te verwerken helemaal niet oké is : die vaten waren toch bedoeld om honderden jaren mee te gaan ?

(Zie ook onze Nieuwsbrief 2012, Rubriek Actualiteit, 17.01.2012 : Zorgen om Opslag Nucleaire Afval in Belgoprocess Dessel)

02.12.2013
GABORONE, BOTSWANA : AFRICAN ELEPHANT SUMMIT

Van 2 tot 4 december houdt de International Union for Conservation of Nature (IUCN) een African Elephant Summit in het International Conference Centre te Gaborone, Botswana. Daartoe was opgeroepen op de IUCN-ledenvergadering in september 2012 te Jeju, Korea. Op basis van o.m. het African Elephant Action Plan van de CITES-vergadering te Doha, Qatar (zie Nieuwsbrief 2010, rubriek Actualiteit) wordt nagegaan welke dringende maatregelen dienen genomen te worden tegen de immer toenemende illegale ivoorhandel richting China en Thailand, die de komende tien jaar 20% van alle Afrikaanse olifanten dreigt te elimineren.

(https://cmsdata.iucn.org/downloads/african_elephant_summit_23_sept_2013.pdf)

06.12.2013
MOSKOU : IJSBEERTOP

Veertig jaar na het eerste ijsbeerakkoord uit 1973 hebben ministers e.a. regeringsvertegenwoordigers van de 5 Arctische landen (Canada, Denemarken, Noorwegen, Rusland, VSA) in het Metropolhotel te Moskou een verklaring ondertekend om de ijsbeer beter te beschermen tegen het snelle smelten van de Noordpool. Er worden o.m. veilige gebieden aangewezen en er komen regels om ervoor te zorgen dat de dieren niet verstoord worden door economische ontwikkelingen. Tegen 2015 moet er een actieplan gereedliggen voor een uitgebreide bescherming.

(http://polarbearforum2013.ru/eng)

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.