Bondsberichten

COMING EVENTS

NATUURBOEKENBEURS
Op zondag 26 mei 2013 is er in het Provinciaal Natuurkasteel Hallehof, Kasteeldreef 55 te 2980 Halle-Zoersel een natuurboekenmarkt. Wie wil kan er op af komen met natuurboeken die je niet meer hoeft en die proberen te verkopen (zet er jouw prijs in). Het is die dag ook Parkdag, een gelegenheid om het park van Hallehof te verkennen of om eens langs te komen in Fort Oelegem, 5 km verder. Meer info via het bondssecretariaat.

VOORBIJE ACTIVITEITEN 2013

05.01.2013
VLEERTELLING FORT OELEGEM 1

In het totaal 1155 vleermuizen : 98 ingekorven, 300 franjestaarten…

19-20.01.2013
TUINVOGELTELLING
We schrijven ons hiermee in in een groots citizen science-project. In Nederland nemen daar bvb 40.000 mensen aan deel. Dit soort onderzoeken maakt trends duidelijk die ook door ander wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund.Bvb de teruggang van de huismus, vooral in de grote steden. Ook de spreeuw gaat achteruit. Beter doen het koolmezen, merels en roodborstjes.En dan is er ook nog de Turkse tortel, die wordt tegenwoordig in 50% van de tuinen waargenomen… Naar het grote publiek toe doet dit soort initiatieven de belangstelling voor vogels natuurlijk groeien en ook voor de inrichting van vogelvriendelijke tuinen. De waarnemingen uit de tuin van onze redactie : boomklever, boomkruiper, ekster, gaai, grote bonte specht, houtduif, kauw, koolmees, merel, pimpelmees, roodborst, staartmees.

03.02.2013
VERKENNING MASTBOS KAPELLENBOS-KAPELLEN
Voormiddagwandeling met vertrek aan de Oude Galgenstraat, vlakbij Fort Ertbrand.
Qua waarnemingen de gewone bosvogels, niet bijzonders tenzij misschien een roepende zwarte specht.
Het terrein is eigenlijk vooral belangrijk omdat hier een stuk van de Duitse bunkerstelling Antwerpen-Turnhout uit 1917 redelijk intact bewaard is gebleven (het domein was tot een 10 jaar geleden gesloten privébezit, nu wordt het beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap (ANB). Je vindt er een complex loopgrachtensysteem terug (niet uitgegraven, opgehoogd) met hier en daar 46 bunkers van de 1200 die de “Stellung” telt : meestal in combinates van een schuilbunker (type U), een magazijnbunker (type M, Magazin) een observatiebunker (type IB, Infanterie Beobachtung, met telescoopgat) en een mitailleurbunker (type MG, Maschinengewehr Schartenstand). Alles ligt vandaag verborgen in het bos, in de jaren 1914-1918 was alles hier één immense vlakte, voor WO1 door het Belgisch leger gerealiseerd rond en tussen de pantserforten van de zgn. buitengordel. In 1939 werd doorheen het gebied ook een stuk van de 33 km-lange Antitankgracht getrokken, met aan de hoekbochten typische sluisbunkers (mamelongecamoufleerd!) en dochterbunkers, resp.flankeringsbunkers…

24.02.2013
VLEERTELLING FORT OELEGEM 2

Een nieuw record, deze keer voor de februaritellingen : 1150 overwinterende vleermuizen.
Watervleermuis 363. Baard/Brandtvleermuis 191. Franjestaart 433. Meervleermuis 1. Ingekorven vleermuis 97. Myotis spec. 22. Grootoorvleermuis 14. Gewone dwergvleermuis 16. Ruige dwergvleermuis 1. Vleermuis spec. 13.

VERTEGENWOORDIGINGEN, CONTACTEN

16.01.2013
Vergadering NALAH, Halle-Zoersel

31.01.2013 en 21.02.2013
Alg.Vergadering Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw, Antwerpen.

18.03.2013
Alg.Vergadering Centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw, Antwerpen.

24.04.2013
Vergadering ANKONA, Berchem.

BONDSGESCHIEDENIS : JOOP VAN DEN HOORN

Bij een zoeken naar een boek op internet stootten we in maart toevallig op boekhandelaar Joop van den Hoorn uit Purmerend, Nederland. Dat was een verrassend virtueel terugontmoeten. In 1970 hadden we Joop als Nederlandse Jeugdbonder bij Natuur 2000 (onze vereniging heette van 1967 tot 1972 Wielewaal-Jeugdafdeling ofte WJA) voor een door ons georganiseerde voordracht over vleermuizenstudie en het gebruik van bat detectors. Die voordracht vond plaats in de vergaderzaal van de Antwerpse Kredietbank-Boerentoren en ze had grote gevolgen. Ze verstevigde nl. onze belangstelling voor vleermuizen en toen ca. 10 jaar later de gelegenheid ontstond om het fort van Oelegem te huren (we wisten ondertussen van de vleermuizenpotentialiteit van dat gebouw) zijn we meteen onze voorbereidselen gaan treffen : in niet gemakkelijke omstandigheden want de te verwachten huurprijs was hoog en de enige collega-natuurvereniging die geen vleermuizen-desinteresse vertoonde en die ons financieel wat wou bijstaan bij dat waagstuk was de vogelbeschermingsvereniging van wijlen Roger Arnhem…

IN MEMORIAM : MINDY BAHA EL DIN – ROSENZWEIG (1958-2013)
ECHTGENOTE VAN SHERIF BAHA EL DIN

Van Peter Meininger, Vlissingen, vernamen wij de dood van Mindy Baha El Din.
In de jaren 1980 werd er door Natuur 2000-leden veel in de wereld rondgereisd. Ook in Egypte en de Sinaïwoestijn, waaruit Israel zich net had teruggetrokken. Daar maakten we de ongelooflijk getalenteerde vogelexpert, vogeltekenaar en herpetoloog Sherif Baha El Din tot vriend. Sherif kwam hierna uit Heliopolis met Natuur 2000 mee op vogeltrip naar Texel en tekende op ons secretariaat een paar covers voor ons tijdschrift, terwijl wij in Aalst de eerste stickers drukten voor zijn Ornithological Society of Egypt. Sherif werd later o.m. manager van het Mariott-hotel in Cairo, doctor in de ecologie aan de unief van Nottingham, adviseur van BirdLife International etc en hij trouwde Mindy, die zich ontpopte tot een van Egypte’s leidende “green campaigners”; zij werd ook secretaris van Nature Conservation Egypt, met dewelke zij o.m. ijverde voor het stoppen van het vissen in het Ras Mohammed National Park (Sinaï-schiereiland). Verder was zij bezig met internationale campagnes tegen de vogeljacht, adviseerde zij de Egyptische regering m.b.t. milieubeleid, organiseerde zij natuurwetenschappelijke expedities, enz. Op 14 maart had zij te Cairo een hersenbloeding en werd zij opgenomen in het ziekenhuis, om daar op 18 maart te overlijden…

IN MEMORIAM : JAN ABRAHAMSE (1937-2013)
GRONDLEGGER VAN HET MODERNE WADLOPEN

Ook in het reeds genoemde 1970 startten we met onze Schiermonnikoog-zomerkampen, ze waren voorbereid van in 1967. Bij die voorbereidingen vonden we in de eiland-boekwinkel de zwarte Waddenboekjes van de Triangelreeks (Uitg.Knoop & Niemeijer). Geschreven door Jan Abrahamse, cartograaf en wadlooppionier. In 1965 had hij mee de Waddenvereniging gesticht, een idee van Kees Wevers die tevoren, op zijn 16 jaar, was beginnen ageren tegen de plannen om twee dammen naar Ameland te bouwen. Rond diezelfde tijd startte Hylke Dijkstra (+ 1994) in Pieterburen met zijn wadlooporganisatie, die belangstellenden door wadbeleving wilde doordringen van de waarde van de Wadden. Een van zijn gidsen was de doorwinterde wadloper Willem Jan Schober (Willem Wad) die op de zeedijk zijn standbeeld heeft. De boekjes van Abrahamse inspireerden ons om in het programma van de Schier-nazoka’s ook wadlooptochten op te nemen en Willem Wad heeft er meerdere van geleid… Abrahamse had de wadtocht naar Schiermonnikoog al in 1957 voorgedaan, hij werd zo de grondlegger van het moderne wadlopen. We zijn zijn naam lang blijven tegenkomen, want tot 2002 bleef hij hoofdredacteur van het Waddenbulletin, het tijdschrift van de Waddenvereniging.
Jan Abrahamse is op 11 april 2013 te Groningen overleden aan longkanker, hij bleef tot het laatst doorwerken aan het internationale natuur/cultuurproject ‘Waddensummer 2015’…
(www.waddenvereniging.nl, www.wadgids.nl)

NUTTIG OM WETEN

PLATTE FIETSBANDEN
Een test van het tijdschrift Vogelvrije Fietser wees uit dat we onze fietsbanden niet goed genoeg oppompen. Een fietsband moet je idealiter minimaal eens in de maand oppompen tot 4 bar, onder 3.5 bar veert ie teveel door en moet je al zwaar trappen. Heb je wat tegen doorpompen, kies dan brede banden : die doen het prima met een spanning van 2.5 bar af, ze hebben meer grip en en ze rijden ook comfortabeler (trillingen!). Ook voor e-bikes komen ze overigens goed van pas.
(www.fietsersbond.nl/testkees)

TEKEN/ZIEKTE VAN LYME
Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zette een video op zijn website met info over teken en de ziekte van Lyme : neem www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Multimedia en tik dan “teek” in om te zoeken.

In “Groenlink” 2013/1, tijdschrift van de vroegere Werkgroep Natuurbehoud Linkeroever, nu Natuurpunt WAL, wordt dan weer door een kinderarts het volgende recept gegeven : Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten, bedek de teek met de doordrenkte prop en dep een 15 seconden : de teek zal zich losmaken en zich vasthouden aan de watten wanneer je de prop wegneemt…

VLEERMUIZENOPVANG
Aan leden van de Werkgroep Fort Oelegem en van Natuur 2000 wordt soms gevraagd naar een opvangadres voor gekwetste of zieke vleermuizen. In de provincie Antwerpen kan je daarmee op 2 adressen terecht : bij Marcel Peeters in Brasschaat (binnenkort Hoogboom-Kapellen), tel. 0473/48 48 97 en e-mailadres peeters.m@skynet.be of bij Kris Boeckx In Geel, tel. 0496/61 12 62 en e-mailadres kris.boeckx@vleermuizeninfo.be. In de andere provincies bij de opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC) van Vogelbescherming Vlaanderen, de adressen daarvan vind je op www.vogelbescherming.be : bvb het VOC Opglabbeek van oud-N2’er Sil Janssen of het VOC Heusden-Zolder van onze andere oude vriend Rudi Oyen…

ZOOGDIERENPOSTZEGELS
In Nederland brachten Post NL en Stichting Natuurbeelden een postzegelserie (36) uit van bekende Nederlandse zoogdieren. Scan ze met je smartphone en ze komen tot leven.

KRUGER PARK, ZUID-AFRIKA
Niet naast de deur, maar toch nu en dan bezocht door N2’ers… In dat geval loont het ook de moeite om eens vooraf te kijken naar www.latestsightings.com, een waarnemingensite bedacht door een tiener uit Johannesburg, Nadav Ossendryver.

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.