Actualiteit

DINSDAG 7 JANUARI 2014
DE BELGOPROCESS-TRAGIKOMEDIE

In onze Nieuwsbrief 2013 hadden wij het in de rubriek Actualiteit al een keer over de bijna 5000 vaten vol radioactief afval uit de kerncentrale van Doel, die bij Belgoprocess te Dessel waren beginnen lekken : een gevolg van een chemische reactie in het beton waarin het afval is ingekapseld. Tijdens een vergadering van de Subcommissie Nucleaire Veiligheid van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, omwille van dat probleem bijeengeroepen door voorzitter Schiltz (Open VLD), bleek vandaag dat er nog altijd geen oplossing voor is : “er moet verder onderzoek gebeuren” vertelde men aan de parlementairen…


WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014

SNEEUWUILEN IN NEDERLAND
De waarnemingensites waarneming.nl en dutchbirdalerts.nl signaleren dat er weer een (onvolwassen) Sneeuwuil/Bubo scandiacus zit op de Waddeneilanden, ditmaal op Vlieland. Voordien waren er ook al gezien op Texel en Terschelling en zelfs in Amsterdam. Het is zo dat er in de VSA een echte sneeuwuileninvasie plaatsvindt uit Canada, nog nooit werden er de laatste 50 jaar zoveel gezien en ze zitten tot ongewoon ver zuidelijk. Dit soort invasies gebeurt wanneer het uilenvoedsel (knaagdieren) onvoldoende beschikbaar is. Daarbij was 2013 een goed broedjaar en het is extreem slecht weer in Canada en de noordelijke VS. Gevolg : de uilen trokken massaal richting zuiden. Wat de Nederlandse waarnemingen betreft wordt geopperd dat die sneeuwuilen wel eens zouden kunnen meegevoerd zijn op een containerschip…

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014
STRALING
Vandaag trad het substitutierecht voor radiologen in werking : zij kunnen voortaan zelf beslissen welk onderzoek voor een patiënt het meest geschikt is, indien mogelijk kunnen nu bvb MRI-scans verkozen worden boven CT-scans. Dat is interessant voor de radiologen, want die worden nog veel afgeschilderd als stralingskanonnen. Maar ook voor ïedereen : kinderen lopen bvb 25% meer kans op kanker in geval van een CT-onderzoek…
(Artsenkrant nr 2349, 7 februari 2014)

VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014
ROZE PELIKANEN
Dit zijn dan weer de dagen van de Roze pelikaan (Pelecanus onocrotalus). De vorige dagen werden er gesignaleerd in Wallonië (Ath), donderdag bij Gent en de Neeltje Jans (monding Oosterschelde), vandaag bij Wemeldinge op Zuid-Beveland, Zeeland en te Zandvliet/Antwerpen bij het BASF-industrieterrein. De discussie over wild of ontsnapt laaide weer op…

DINSDAG 11 FEBRUARI 2014
VROEGERE KRAANVOGELTREK
Normaal is begin maart de periode om terugtrekkende kraanvogels waar te nemen. Dit jaar werden ze door het zachte weer al van medio februari gezien, eerst in de provincie Luxemburg maar op 14/2 ook al boven Zwijndrecht en de volgende dagen massaal. Einde februari waren er boven Nederland reeds 30.000 geteld…

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2014
THE LONDON CONFERENCE ON THE ILLEGAL TRADE IN WILDLIFE
Op invitatie van de Britse regering kwamen delegaties uit 50 landen (ook uit Afrika en China) naar het Londense Lancaster House om zich te beraden over de gevolgen van de illegale handel in beschermde wilde dieren en over een meer gecoördineerde globale aanpak daarvan. Deze handel bedreigt o.m. de Afrikaanse olifant (waarvan het aantal de laatste 10 jaar via een jaarlijks doden van 50.000 dieren gehalveerd werd) en de Afrikaanse neushoorns die binnen 10 jaar dreigen uitgestorven te zijn. Van de opbrengst van die handel worden vaak wapens gekocht, wat dan weer leidt tot politieke instabiliteit. Vooraf was er op 12 februari in de Londense Zoo een “United for Wildlife”-symposium met vertegenwoordigers van alle belangrijke internationale natuurbeschermingsorgaisaties. Ook vooraf uitten de Britse prinsen Charles en William in een video-boodschap hun bezorgdheid over de situatie.

ZONDAG 23 FEBRUARI
GEVLEKTE TOONHAAI SPOELT AAN OP VLIELAND
Op het Nederlandse Waddeneiland Vlieland spoelde een levende gevlekte toonhaai of gladde haai (Mustelus asterias) aan van meer dan een meter. Toonhaaien komen voor in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, van de Britse eilanden en de Noordzee tot de Canarische eilanden en Madeira (61°N tot 16°N). Wandelaars vonden de uitgeputte haai op het strand. Hij werd terug in zee gelegd, maar hij spoelde steeds terug aan. De vis bleek ook gewond aan de snuit. Daarom is ie uiteindelijk naar het zeeaquarium van het natuurcentrum De Noordwester op Vlieland gebracht.
P.S. In december 2013 spoelde op Terschelling nog een dode ruwe haai van 1,20 m aan.

VRIJDAG 28 FEBRUARI
TWEEDE ZACHTSTE WINTER
Bij het einde van de meteorologische winter wordt het duidelijk : de winter 2013-2014 was de tweede zachtste sedert 1833. Alleen de winter 2006-2007 was nog zachter.

DINSDAG 4 MAART 2014
OOIEVAARS TERUG
Vanuit dierenpark Planckendael wordt gesignaleerd dat de eerste ooievaars daar terug zijn, o.m. de bekende Storky : die recordhouder is aan zijn 15de retour toe.

MAANDAG 31 MAART 2014
UN’S INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE STOPT JAPANSE WALVISJACHT
Het Internationale Hof van Justitie, het belangrijkste juridische orgaan van de Verenigde Naties (met bindende beslissingsmacht), deed op 31 maart 2014 uitspraak in de rechtszaak die Australië in 2010 tegen Japan had aangespannen omtrent de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke IJszee, vlakbij Antarctica. Het Hof oordeelde dat de Japanse walvisvangst onvoldoende wetenschappelijk is om als “onderzoeksprogramma” te worden aanzien, zoals Japan sinds het walvisvangstmoratorium van 1986 beweert. Daarom mag de jacht daar, die jarenlang aan honderden walvissen per seizoen het leven kostte, niet worden verdergezet. Deze uitspraak geeft een duidelijke boodschap mee aan alle regeringen ter wereld, maar aan de Japanners is het niet besteed. Die gaan tot algemene verontwaardiging gewoon door met de walvisvangst in de Stille Zuidzee. Daar hebben ze een zelfde, maar kleiner vangstprogramma lopen. In het vonnis van het Internationaal Hof werd daar niet over gerept, hoewel de rechters op de eerste plaats Japan aanspoorden met het hele walvisprogramma te stoppen. De activisten van Sea Shephard staan in elk geval klaar om weer actie te gaan voeren…

ZONDAG 20 APRIL 2014 (PASEN)
HEIDEBRAND NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE
Op amper 1,5 km ten zuiden van het bekende Kröller-Müllermuseum woedde de grootste brand die het Nederlandse Nationale Park in tientallen jaren kende, aangewakkerd door een harde wind : 527 ha gingen in de vlammen op, zowat 1/10 van het hele gebied.

DONDERDAG 1 MEI 2014
NOORDPOOLOLIE IN ROTTERDAM
Greenpeace probeerde vandaag vruchteloos te verhinderen dat de Russische tanker Michail Oeljanov in de Rotterdamse haven aanlegde met een eerste lading Noordpoololie aan boord, besteld door het Franse olieconcern Total. Die olie is afkomstig van het Gazprom-Prirazlomnaya-boorplatform in de Petsjorazee. Greenpeace voert al langer actie tegen de economische exploitatie van het Noordpoolgebied.In september 2013 nog werd het GP-actieschip Arctic Sunrise door de Russen in beslag genomen en werden 30 bemanningsleden opgepakt.

VRIJDAG 2 MEI 2014
ELEMENT 117 : UNUNSEPTIUM
Een internationaal vorsersteam o.l.v. prof.Düllmann (Helmholtz Institut) van de unief Mainz ontdekte atomen van het superzware element 117, behorend tot de groep der Transuranen. Begin 2010 hadden Russische en Amerikaanse wetenschappers van het Flerov-laboratorium voor Kernonderzoek te Dubna bij Moskou al gemeld dat men er in geslaagd was, succesvol verval van een nieuw element 117 vast te leggen, maar nu is er zekerheid. De naam van het nieuwe element is Ununseptium ofte Uus. Alles bijeen blijft het natuurlijk een kunstmatig oprekken van de oude Tabel van Mendeljev na element 92, Uranium, het laatste “natuurlijke” element. Al die superzware elementen zijn hoogst instabiel en spatten na enkele milliseconden bestaan terug uit elkaar, ze zijn dus in de natuur praktisch niet waar te nemen.

ZONDAG 4 MEI 2014
BETOGING VOOR OVERKAPPING ANTWERPSE RING

Enkele duizenden mensen betoogden op vraag van StratenGeneraal en Ademloos voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Dat moet de luchtvervuiling en de lawaaioverlast tegengaan. Tegelijkertijd waarschuwde een groep artsen er voor dat een langer open laten mensenlevens kost.

DONDERDAG 8 MEI 2014
SCHELDECONGRES : DE SCHELDE IN 2050

Een Scheldecongres, in de Universiteit Antwerpen georganiseerd door prof.Patrick Meire (patrick.meire@uantwerpen.be) i.s.m. de Port of Antwerp, verwacht door de klimaatverandering een stijging van de zeespiegel van 60 cm of meer tegen 2050. Daarom zijn grootschalige ingrepen nodig om o.m. de toegankelijkheid van de Antwerpse haven te verzekeren… De klimaatverandering zal ook gevolgen hebben voor de binnenvaart. In de zomers zal het minder regenen, waardoor het waterpeil in de kanalen lager zal zijn.

ZONDAG 8 JUNI 2014
PICNIC BEURSPLEIN BRUSSEL

De burgerbeweging Picnic The Streets organiseerde op 8/6 een picnick op het Brusselse Beursplein. De picknickers pleiten voor een autoluw stadscentrum en voor meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Ze willen dat het stadsbestuur zijn plannen voor een zgn.autovrije Beursbuurt anders invult. De huidige plannen, met een “miniring”, zullen nl. eerder zorgen voor het aanzuigen van meer auto’s naar het centrum…
(www.bralvzw.be/analysecentralelanen)

MAANDAG 30 JUNI 2014
WARMSTE JUNI SEDERT 1880

De maand juni 2014 was wereldwijd de warmste sinds 1880 : dat meldt de National Oceanic and Atmospheric Administration (VSA).De gemiddelde temperatuur van de grond en aan de oppervlakte van de oceanen was 16,22 °C, dat is 0,72 °C boven het gemiddelde van de 20ste eeuw. Recordtemperaturen werden gemeten voor o.m. het zuidoosten van Groenland en het noorden van Zuid-Amerika.

ZONDAG 6 JULI 2014
ZONNEKIJKDAG VVS

Op de zonnekijkdag van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde kon men (wel wat gehinderd door de bewolking) op 20 plaatsen in het land aan zonobservatie doen en letten op de zonnevlekken (lokale magnetische storingen, soms groter dan de aarde, waar het iets minder heet is) en de zonnevlammen (energetische uitbarstingen).

DONDERDAG 17 JULI 2014
OOSTERWEEL OPNIEUW OP DE HELLING

De geschatte kostprijs van de Oosterweelverbinding (Antwerpen) loopt al op tot 3,25 miljard euro. De Vlaamse regering wil die factuur buiten haar begroting houden via een zgn. publiek-private samenwerking. Maar de overheid staat wel borg, als er wat misloopt zijn de risico’s voor de belastingbetaler. Dat botst op kritiek van de Europese statistische dienst Eurostat : die plaatste zijn vraagtekens bij zulk soort financiering.
(De Tijd, 17.07.2014)

ZONDAG 27 JULI 2014 :
TWEE ZWARTE OOIEVAARS DOODGESCHOTEN BIJ CROMBACH (SANKT VITH, OOSTKANTONS)

Een wielertoerist vond de twee vogels dood en stervend, doorzeefd met hagel. Het gaat om beschermde vogels : de zwarte ooievaar, een vogel van oud bos en wetland, verdween uit onze streken begin 1800 en keerde er in de jaren 1980 terug. in Wallonië worden er tegenwoordig een 100tal van geteld : vnl in de provincies Luxemburg, Luik, Namen en Henegouwen. Het zijn redelijk schuwe vogels en ze voeden zich met insecten, kikkers en vissen. Komt deze wandaad weer op rekening van een fanatieke visvijverman uit de streek ?

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 2014
DWERGVINVIS ZWEMT IN MARSDIEP BIJ TEXEL

Een dwergvinvis van 9m lang geraakte bij Texel in problemen door een visnet. Gelukkig merkte een medewerker van waddenexplorer.nl de walvis in nood, wist hij het net van het dier zijn snuit te trekken en kon het terugzwemmen naar de Noordzee. Het was duidelijk uit koers geraakt door het net : dwergvinvissen zwemmen gewoonlijk noordelijker, als we ze bij ons te zien krijgen gaat het meestal over gestrande exemplaren (zie Nieuwpoort, maart 2013).

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 2014
KERNUITSTAP OP DE HELLING

In 2003 besliste de paars-groene regering van toen om geen nieuwe kerncentrales meer te bouwen en de bestaande te sluiten. Die centrales waren destijds ook meer dan gevaarlijk ingeplant… De oudste centrales Doel 1 en 2 zouden in 2015 sluiten. Doel 3 en Tihange 2 liggen stil omdat er scheuren in de reactorvaten onderzocht worden. De nieuwere reactors Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 zouden langer openblijven, mits nieuwe investeringen. By the way : een nieuwe kernreactor bouwen kost tegenwoordig ruim 8 miljard euro. Maar nu valt er ineens een voorstel van de NV-A-partij van Bart De Wever uit de lucht om die nieuwste kerncentrales 10 jaar langer open te houden en zelfs nieuwe centrales bij te bouwen. De partijen Open VLD en CD&V blijken daar ook geen bezwaar tegen te hebben. Die politiekers hebben daarbij geen oog voor de stijgende stroomproductie via zon en wind en voor de mogelijkheid om in geval van nood een beroep te doen op kerncentrales in Nederland. Bart De Wever spuit graag Latijnse gezegden. Zou hij deze kennen : De minima magnus scintilla nascitur ignis ? Het gaat over met vuur spelen.

WOENSDAG 20 AUGUSTUS 2014
IJSKAPPEN SMELTEN AAN RECORDTEMPO

Satellietbeelden van de Cryosat-2-satelliet van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA wijzen uit dat de ijskappen van Groenland en de Zuidpool op 1 jaar tijd 500 km³ (!) aan volume verloren. Het ijs smelt daar aan een recordtempo : het grootste verlies sedert de satellietmetingen 20 jaar geleden van start gingen. De gebieden waar het ijs het snelst afneemt zijn de Jakobshavn-gletsjer in West-Groenland en de Pine Island-gletsjer in het westen van Antarctica. Van de Jakobshabvn-gletsjer valt elke dag 44 m in zee.
Dit betekent wel meer dan zo maar een meetgegeven : het smelten van de ijskap op Groenland gaat finaal het zeeniveau met 7 meter doen stijgen en dat zou veel kuststeden in problemen brengen. Het VN-Klimaatpaneel IPCC waarschuwt al langer voor onomkeerbare schade voor de planeet wanneer internationaal de politiekers het blijven vertikken om in actie te komen tegen de klimaatsverandering…
Bron : Pressemitteilung, Alfred-Wegener Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung (AWI), Bremerhaven; zie ook www.the-cryosphere.net/8/1539/2014/

P.S. En zie ook onze rubriek Milieu : “Zeespiegelstijging – Find Out”

MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014
NATSTE ZOMER SINDS 1992

In Ukkel viel in juni-augustus 345 mm regen. I.p.v. normaal 79 mm viel er in augustus alleen 135 mm. Het aantal uren zonneschijn bedroeg 550 i.p.v. 578. De gemiddelde temperatuur was 17.3 °C i.p.v. 17.5 °C. De natste zomer sinds 1992 en bij de top 5 sedert 1831

MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014
IWC

Op 15/9 startte in het Grand Hotel Bernardin te Portoroz, Slovenië (Portorose in de Italiaanse Istria-tijd) de 65ste tweejaarlijkse vergadering van de IWC ofte International Whaling Commission.
Eén van de afspraken : strikter toezicht op de zgn. wetenschappelijke walvisvangst van Japan. Die walvisjacht in de zuidelijke Pacific was door het Haagse International Court of Justice reeds vroeger illegaal genoemd.

.

DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014
UN CLIMATE SUMMIT 2014, NEW YORK

Op weer eens een Klimaattop van de Verenigde Natie, samengeroepen door Secretaris-Generaal Ban Ki-moon daags voor de jaarlijkse General Assembly, spraken wereldleiders af tegen 2030 een einde te maken aan de ontbossing en tegen dan ook 2,5 miljoen km² extra-bos te realiseren. Een belangrijke speler in dat verhaal, Brazilië, waagde zich echter niet aan toezeggingen. De EU en de VS behoren wel tot de ondertekenaars van het akkoord. Die EU wil de uitstoot van broeikasgassen door haar lidstaten in 2030 hebben teruggedrongen tot 40% van het niveau van 1990. Daarnaast wil de Unie het gebruik van duurzame energie opstuwen tot 27% en de energiebesparing met 30% vergroten. Alles bijeen was deze eendaagse bijeenkomst wel een belangrijke halte op de weg naar de 21ste Internationale Klimaatconferentie te Parijs in december 2015. In de marge van de Klimaattop waren er in New York en elders in de wereld (ook te Brussel) milieubetogingen en werd door de familie Rockefeller het nieuws verspreid dat ze zich terugtrekt uit de “petroleum” en voortaan voor hernieuwbare energie gaat…
(www.un.org/climatechange/summit)

DONDERDAG 25 SEPTEMBER – ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014
SPRINGTIJFORUM 2014, TERSCHELLING

Wouter van Dieren (73) begon als journalist bij de NCRV-TV. Hij lanceerde anno 1971 de Club van Rome (Limits to Growth) in Nederland en hij schreef ook meerdere milieuboeken. Op diverse Schellingse locaties organiseert hij voor de 5de keer het Springtijforum, een bijeenkomst van een 350 milieu-vootrekkers uit overheid, bedijfsleven, wetenschap en verenigingen. Het thema is dit jaar New Green Frontiers en op het programma van deze zoektocht naar een duurzamere wereld staan energie en klimaat – water, materialen en grondstoffen – voedsel en landbouw – natuur en biodiversiteit – economie, business en finance.
(www.springtij.nu)

MAANDAG 6 OKTOBER – VRIJDAG 17 OKTOBER 2014
UN CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY : 12TH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES

De CBD is één van de 3 conventies die voortvloeien uit het internationaal biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro in 1992. Er zijn 3 belangrijke objectieven : bescherming van de biodiversiteit op aarde, duurzaam gebruik van biodiversiteit, evenwichtige verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische grondstoffen. Het verdrag werd geratificeerd door 194 landen en om de twee jaar komen vertegenwoordigers van die landen bijeen om het te hebben over een beter biodiversiteitsbeleid. Dit jaar gebeurt dat in het Alpensia Convention Center te Pyeongchang, Zuid-Korea (in februari 2018 zijn bij die stad de 23ste Olympische Winterspelen). De verwachtingen zijn niet bijzonder hooggespannen. “Men” had zich ooit voorgenomen, tegen 2020 het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Dat was nadat een soortgelijk voornemen tegen 2010 niet gewerkt had. Deze conferentie wil een “tussenbalans” maken, maar van 19 van de 20 doelstellingen is nog niet veel bereikt, denk bvb aan de koraalriffen. Commentaar van de gezaghdebbende Duitse krant Die Zeit : “Die Floskelgefahr ist hoch”…

VRIJDAG 17 OKTOBER 2014
SEA SHEPHERD GLOBAL HEADQUARTERS, AMSTERDAM

De Nederlandse acteur Rutger Hauer opende op 17/10 het wereldsecretariaat van de milieuporganisatie Sea Shepherd, die in de praktijk op de wereldzeeën de natuurbeschermingsrol van het daar minder actief geworden Greenpeace overnam. Het secretariaat is gevestigd in de Alexander Boersstraat 52 te Amsterdam. Zoals destijds de Greenpeace-schepen varen die van Sea Shepherd onder Nederlandse vlag. De baas van Sea Shepherd Paul Watson was destijds trouwens ook bestuurder van Greenpeace, dat zijn zetel toen evengoed in Amsterdam had. Directeur van het Sea Shepherd-kantoor wordt Alex Cornelissen.

ZONDAG 19 OKTOBER 2014
DE GIERZWALUW VAN REMCO DAALDER IS HET BESTE NATUURBOEK VAN 2014

Tijdens de uitzending van het bekende radioprogramma Vroege Vogels werd bekendgemaakt dat De Gierzwaluw van Remco Daalder de Jan Wolkersprijs 2014 voor het beste natuurboek krijgt. Daalder wint er 5000 € mee en een prachtig portret van Siegfried Woldhek. De Gierzwaluw is uitgegeven door Atlas Contact en kost 22 €.

WOENSDAG 12 NOVEMBER 2014
STUK PHILAE VAN RUMTESONDE ROSETTA LANDT OP KOMEET

Tegen 17 u kan je te Gent op de uniefcampus Sterre, Krijgslaan 281 (gebouw S9), of anders via www.nerdland.be getuige zijn van de landing tegen 1km/uur van het onderdeel Philae van de 1 m³ grote en in 2004 gelanceerde ESA-ruimtesonde Rosetta op de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko (4 km) om daar een jaar te blijven zitten. Philae zou ons o.m. moeten kunnen vertellen of de aardse oceanen iets te maken hebben met het kometenijs en of de “chemie” die ooit het leven op aarde startte van kometen afkomstig was.

MAANDAG 17 NOVEMBER 2014
OPERATION “INFRA TERRA” VAN INTERPOL : MILIEUCRIMINELEN GEZOCHT

Interpol stelde een lijst op van de 9 meest gezochte en gevaarlijke milieucriminelen en vraagt het publiek om te helpen bij hun opsporing. Ze worden gezocht voor het dumpen van giftig afval, grove stroperij, ivoorsmokkel of illegale houtkap. Met die praktijken verdienen ze jaarlijks (!) tussen de 70 en 210 miljard dollar. Ze kunnen dit overigens alleen maar realiseren in contact met de internationaal georganiseerde misdaad. Het is best mogelijk dat met dat geld ook internationaal terrorisme wordt gesponsord. De Pakistaan Ahmed Kamran (29) wordt bvb gezocht voor het smokkelen van honderden levende dieren uit een Tanzaniaans wildpark naar Qatar. Die operatie kostte aan heel wat dieren het leven. Hij verdween spoorloos na het betalen van een borgsom…
(www.interpol.int)

ZATERDAG 22 NOVEMBER
VOGELGRIPPE

Uit Duitsland wordt gemeld dat daar op het eiland Ummanz bij Rügen (deelstaat Mecklenburg-Vorpommern) op een afgeschoten wintertaling het H5N8-vogelgriepvirus is geconstateerd, voorheen alleen bekend in Azië. Ook bij vogels in Nederland en Engeland (Yorkshire) lijkt het virus gevonden te zijn. Toch blijven er nog veel vragen over de verspreiding van het virus in West-Europa. In Nederland diende de laatste tijd hoe dan ook aanzienlijke hoeveelheden pluimvee “geruimd” : bvb 150.000 kippen in één door vogelpest geteisterde kippenfarm te Hekendorp. Zoveel dieren in één schuur houden kan weliswaar alleen wanneer je de dierenwelzijnswetten grootschalig overtreedt. Maar in Nederland is de controle door de Voedsel- en Warenautoriteit (NBWA), net zoals in ons land, zo goed als onbestaande…

MAANDAG 1 – ZATERDAG 13 DECEMBER
2014 UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE TE LIMA

In het hoofdkwartier van het Peruviaanse leger (Cuartel General del Ejercito, Av. Velasca Astete s/n) te San Borja-Lima, Peru, ging op 1 december de 20ste sessie van de Conference of the Parties van de United Nations Framework Convention on Climate Change ofte COP20 van start : een internationaal verdrag ter beperking van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, voortgekomen uit de Milieu-wereldtop in Rio de Janeiro van 1992. Bindende afspraken daarvoor werden anno 1997 gemaakt in Kyoto via het zgn. Kyoto-Protocol. Ongeveer 15.000 vertegenwoordigers van de 196 partijen (195 landen + de EU) en van diverse organisaties bespraken in Lima voor de zoveelste keer maatregelen tegen de klimaatverandering, zowat 50 jaar nadat de eerste tekens daarvan werden waargenomen. De belangrijkste bedoeling was een concepttekst op te stellen voor een echt klimaatverdag dat op 11 december 2015 te Parijs zou moeten ondertekend worden en dat in 2020 van kracht zou moeten worden. Maar het werd grotendeels weer een maat voor niets. Ondanks verlengingen kwamen er geen duidelijke richtlijnen uit de bus over wat landen op tafel moeten leggen in aanloop naar een nieuw klimaatakkoord. Alle landen (niet alleen de “rijke” landen) moeten in het voorjaar van 2015 “bekendmaken” wat ze gaan doen om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken. Daarvoor zouden de emissies wereldwijd wel met 40 à 70 % moeten teruggedrongen worden tegen 2050 en nagenoeg tot nul moeten herleid worden tegen het einde van de eeuw…

DINSDAG 23 DECEMBER 1014
BETOGING TEGEN HET NICARAGUA-KANAAL

In El Tule, Nicaragua, werd betoogd tegen het Nicaragua-kanaal : zie onze Nieuwsbrief 2013, rubriek Wereld. Bij die betoging kwamen 4 mensen om het leven.

WOENSDAG 31 DECEMBER 2014
WARMSTE JAAR SEDERT 1833

Dit was bij ons het warmste jaar sedert het begin van de metingen in 1833. De gemiddelde temperatuur bedroeg 11,9 °C d.i. 0,3 °C meer dan in 2011, het tweede warmste jaar. En voor de NASA en de NOAA was 2014 het warmste jaar sedert 1880. De gemiddelde temperatuur op aarde blijkt sedert dat beginjaar met 0,8 °C gestegen te zijn. Opvallend of niet : van de 10 warmste jaren vallen er 9 in de jaren 2000 en nr 10 was 1998…

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.