Bondsberichten

OPROEP

Op de eerste pagina van onze website natuur2000.be vind je enkele oproepen tot leden en oudleden, o.m. om je e-mailadres door te spelen. Niet vergeten ajb : info@natuur2000.be

CADEAUTIPS VOOR HET JAAREINDE E.A. GELEGENHEDEN

NATUURGEBIEDEN :
HERMAN DIERICKX/MARC SLOOTMAEKERS, TOPNATUUR IN BELGIË.
Ook over Fort Oelegem en zijn vleermuizen.
Uitg .Davidsfonds, kost 25 €.

VLEERMUIZEN :
CHRISTIAN DIETZ/OTTO VON HELVERSEN/DIETMAR NILL, VLEERMUIZEN VAN EUROPA.
Zonder twijfel het beste vleermuizenboek van het ogenblik.
Uitg. Tirion Natuur, verlaagde kostprijs 25 €.

VOGELAGENDA 2015
Een leuk agenda-idee van Tirion Natuur, voor het eerst gepubliceerd in Zweden in 2014 en geïllustreerd door Dan Zetterström van Vogels van Europa.
De begeleidende teksten zijn van natuurjournalist Mats Ottoson.
Er is plaats voor weersaanduiding, privédingen en eigen natuur- en vogelwaarnemingen.
Achteraan staat een checklist met bijna 300 vogelsoorten die regelmatig in Nederland voorkomen, van Knobbelzwaan tot Grauwe Gans.
Kost 15 €.

VOGELJAARKALENDER 2015
Natuur 2000 heeft al bijna 50 jaar (!) een akkoord met het steengoede tweemaandelijkse Nederlandse vogeltijdschrift Het Vogeljaar (www.vogeljaar.nl).
Leden kunnen Het Vogeljaar ontvangen tegen een gereduceerd tarief.
Het Vogeljaar geeft ook een vogelkalender uit met foto’s van de beste vogelfotografen (22cm x 30cm).
Je kan hem bestellen via ons bondssecretariaat.
Kost 10 € excl. verzendkosten.

NATUUR 2000-TAFELKALENDER 2015
Onze eigen Natuur2000-tafelkalender (21cm x 11cm).
Van september af te bestellen.
Kost 5 €.

SCHEURKALENDERS 2015

VOGELSCHEURKALENDER 2015
Voor elke dag een natuur- en vogelwetenswaardigheid op de voor- en achterkant van het dag-blaadje.
Ook de gebruikelijke zonsop/onder-gegevens, de gemiddelde temperatuur (ook voor Ukkel !), enz.
Kost 15 €.
www.atlascontact.nl

NATUURQUIZ SCHEURKALENDER 2015
Elke dag een vraag over dieren, planten of andere natuurthema’s.
Op de achterkant van ieder blaadje staat het antwoord + een korte toelichting.
Kost 15 €.
www.tirion.nl

WETENSCHAPPELIJKE SCHEURKALENDER 2015
365 intrigerende berichten m.b.t. alle disciplines, van de biologie tot de informatica.
Bijdragen zijn tot stand gekomen i.s.m. de Nederlandstalige New Scientist en www.ikhebeenvraag.be
Kost 16 €.
www.veenmedia.nl

VIJFTIEN JAAR GELEDEN : ECLIPS !

Op 11 augustus 1999 deden we met Natuur 2000 een speciale excursie. Voor dag en dauw vetrokken uit de Bervoetstraat reden we voorzien van kartonnen eclipsbrilletjes naar Noord-Frankrijk om daar de Totale Zonsverduistering van 1999 mee te maken : zon, maan en aarde volledig op één lijn. Tot 2135 zal het verschijnsel niet meer in onze buurt voorkomen. Vanop een heuvel in de Aisne-streek maken we rond halfeen het moment suprême mee. De maan die helemaal voor de zon schuift, de corona die zich rond het donkere silhouet van de maan ontvouwt, de natuur die een paar minuten helemaal stil wordt… In eigen land pakte het astronomisch fenomeen minder spectaculair uit, er was op nogal wat plaatsen bewolking.

TERUG WATER OP DE GROOTE MEER ?

Eén van de mooiste stukken natuur waar onze bond in zijn eerste bestaansjaren excursies kon houden was het landgoed De Groote Meer te Ossendrecht (840 ha), direct ten westen van de Kalmthoutse Heide gelegen en eigendom van de families Cogels en van Havre. Wijlen Jonkheer Paul Cogels, die we eens samen met zijn echtgenote waren tegengekomen op een VAKB-kastelenbezoekdag, steunde onze werking ten volle en hij liet ook toe dat we zijn domein in 1970 (het Europese Natuurbeschermingsjaar) bezochten tijdens de door ons georganiseerde Week van de Kalmthoutse Heide. In die jaren was de Groote Meer nog volop met water gevuld : al was het ven voordien al eens drooggevallen, met gevolgen vandien voor bvb de zeldzame biesvarens die Victor Westhoff er ontdekte. De waterpompingen van de in West-Noordbrabant werkende watermaatschappij, gevoegd bij die van het nieuwe PIDPA-pompstation te Essen, aan de noordkant van de Kalmthoutse Heide, zorgde er later voor dat het grootste heideven van Nederland langzaam uitdroogde… De inspanningen van Mijnheer Cogels om het tij te keren haalden niets uit en in 1999 overleed hij : de Groote Meer was verworden tot een met riet overwoekerde vlakte, waar zelfs de Nederlandse Kroonprins Willem-Alexander naar kwam kijken. Zoon Jean-Benoit zette de strijd echter voort en dit jaar was er positiever nieuws. Negen betrokken partijen, waaronder overheden en het waterbedrijf Evides sloten een convenant om de verdroging van het natuurgebied aan te pakken. Evides zou minder grondwater gaan onttrekken en er zou een leiding komen om schoon water uit de Kalmthoutse Heide naar de Groote Meer te transporteren . Er zou tegelijk voorkomen worden dat nog langer vervuild water van Kalmthoutse boeren naar de Groote Meer zou stromen. Mooi en wel, maar veel zal afhangen van voornoemde Evides. Die watermaatschappij heeft een eeuwigdurende concessie voor de winning van eventjes 16 miljoen m³ per jaar uit de Brabantse Wal ! Het bedrijf won lange tijd zo’n 14 miljoen m³, maar bracht dit onlangs terug naar 10,5 miljoen m³. Verdere reductie vindt het niet nodig. Evides haalt overigens ook grote volumes water uit de Biesbosch, alles wordt als industrieel koelwater verkocht aan de BASF in de Antwerpse haven. En ondertussen blijft ook de maatschappij PIDPA uit 10 nabijgelegen pompputten in De Nol op de grens Kalmthout-Essen elke dag 14.000 à 20.000 m³ grondwater oppompen, dat zijn nog eens min.5 miljoen m³ per jaar… Hoe is het mogelijk dat politiekers en ambtenaren in Nederland en Vlaanderen dit al bijna 50 jaar zomaar laten gebeuren ?

DEELNEMINGSPRIJS ACTIVITEITEN

Al van in 1967 zijn we er bij N2000 op uit om onze activiteiten zo toegankelijk mogelijk te maken, om de deelnemingsprijzen zo laag mogelijk te houden. Aan excursies zijn geen kosten verbonden voor de deelnemers wanneer ze begeleid worden door “eigen” gidsen en wanneer je op eigen houtje (= fiets) op de plaats van bijeenkomst geraakt. Voor de andere activiteiten (weekends, kampen) delen we gewoon de kosten van het verblijf, van een eventuele verplaatsing ( = trein, bus) en de eventuele randkosten ( = verzekering) door het aantal deelnemers. Op een ander gaat het er niet altijd zo minimalistisch aan toe. In het magazine Roots, het vroegere Grasduinen, van oktober 2014 lezen we op blz. 61 een aankondiging van een wisenten-excursie in het Nederlandse Nationale Park Zuid-Kennemerland bij Zandvoort. Voor die twee uur durende excursie wordt per persoon een bijdrage van eventjes 35 € gevraagd. En er staat nog een waarschuwing bij : “Er bestaat altijd kans dat ze zich niet laten zien” …


IN MEMORIAM : GUIDO BURGGRAEVE

Op 14 maart 2014 is Guido Burggraeve (°1940) gestorven. Guido was van 1970 tot 2002 conservator van het natuurreservaat Het Zwin te Knokke en in die functie hielp hij Natuur 2000 regelmatig bij excursies en dgl. Hij had ook vriendschappelijk contact met meerdere N2’ers-Zwingidsen. Begin 2003 was hij met pensioen gegaan en werd hij als Zwinconservator opgevolgd door ons oud-lid Kris Struyf.

 

IN MEMORIAM : OUD-LID PROF.DR.MARC PALLEMAERTS

Op vrijdag 2 mei 2014 overleed te Nîmes ons oud-lid Marc Pallemaerts (° 04 09 1960) , jurist, prof Internationaal en Europees Milieurecht aan de VUB, docent aan de ULB en aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Milieurecht, adviseur van Belgische en Europese milieuministers, oprichter van de Nationale Klimaatcommissie, VN-rapporteur inzake gevaarlijke stoffen en afvalstoffen, enz.  Met Natuur 2000 ontmoetten wij hem in 1974 toen hij ons contacteerde als voorzitter van de Club des Jeunes Amis des Animaux et de la Nature (later Jeugdgroep voor Natuur en Milieu, gefusioneerd met Natuur 2000).  Daar zou een hele samenwerking uit resulteren : milieu-artikels in ons bondsblad Beenbreek, de Actie In Kringloop Leven met Thomas Leysen,  de reis naar de oprichting van de YEE (Youth and Environment Europe)  te Stockholm, de reis naar het congres van de IUCN (International Union for Conservation of nature) te Asjchabad, de voorbereiding van een verblijf in de VSA voor studies aan Harvard. Van zijn inzet voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling blijft veel tastbaars over, maar toch is het verlies groot.

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.