Gedicht

GLASSBOTTOM BOAT

Door de glazen bodem van de toeristenboot keken wij
naar een stomme film onder onze voeten, oranje
en lichtblauwe riffen, elegant in elkaar geschoven koralen
met daartussen gaten waardoor kleurige scholen vissen schoten,
gevlekt, gestreept (één leek een stopborg op zijn rug te dragen).

Ook dit het resultaat van evolutie, maar wellicht meer dan dat:
vormen al die kleuren, vinnen, sluiers, zich vertakkende dendrieten
niet een soort steeds verder uitdijend kunstproject
(bezit evolutie ook esthetiek, zou schoonheid wellicht
een bijproduct van overleven kunnen zijn ?

De bouw daar beneden gaat onverdroten door
zonder dat de bouwers enig benul hebben van het geheel
dat wij hierboven in de boot luidkeels prijzen.
Al deze kunstenaars (want zo wens ik ze te zien) werken
aan iets dat hen, ieder voor zich, verre te boven gaat

Bernlef (1937-2012)
Uit : Voorgoed. Gedichten 1960-2010
Querido, 2012

Aquaspace : Bonaire’s one and only glassbottom boat.
De Aquaspace werd in 1982 gebouwd door Jacques Rougerie, in overleg met Jacques Cousteau.
Samen met Cousteau realiseerde hij met de glazenbodemboot drie studieprojecten over het leven onderwater van de Noord-Caribbean.
Sedert 2010 is de Aquaspace een toeristenboot.
Dagelijks zien vele mensen er wat destijds Cousteau gezien moet hebben : schoonheid, kunst die leven is.
Alles bijeen is de Aquaspace zo beter af dan de onfortuinlijke Calypso…

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.