Nieuws Fort Oelegem

ZATERDAG 4 JANUARI 2014
VLEERMUIZENTELLING 1, FORT OELEGEM

Er werden 1234 vleermuizen geteld, opnieuw een record, ook voor Vlaanderen. Watervleermuizen 423. Baardvleermuis 111. Baard/Brandt’s/Nimfvleermuis 101. Franjestaart 437. Ingekorven vleermuis 101. Myotis spec. 39. Gewone grootoorvleermuis 7. Gewone dwergvleermuis 3. Dwergvleermuis spec. 3. Vleermuis spec. 9.
Er werd een persbericht over rondgestuurd.

ZONDAGNACHT 9 FEBRUARI 2014
INBRAAK

Twee sloten gekraakt

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014
ALG.VERGADERING REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN

ZONDAG 23 FEBRUARI 2014
VLEERMUIZENTELLING 2, FORT OELEGEM

Een stuk minder vleermuizen dan in januari. Een effect van de vroege lente ? Er werden 884 vleermuizen geteld. Watervleermuizen 330. Baardvleermuis 93. Baard/Brandt’s vleermuis 69. Franjestaart 234 (!). Ingekorven vleermuis 98. Myotis species 36. Gewone grootoorvleermuis 2. Vleermuis species 22.

ZATERDAGNACHT 26 APRIL 2014
INBRAAK

Vijf sloten gekraakt, kampmateriaal gestolen…
Adj.conservator Jos verwittigde politie.

ZONDAG 27 APRIL 2014
VONDST ROSSE VLEERMUIS

Op de ochtend van de Opendeurdag vond Jos op de vloer van de noordelijke kelder van de keelcaponnière, bij de plaataffuiten, een dode rosse vleermuis : een dier dat direct opvalt do kleur.or zijn grotere size en door zijn. Het was de eerste keer in 30 jaar dat we deze soort binnen in het gebouw aantroffen…

ZONDAG 27 APRIL 2014
30STE OPENDEURDAG

Niet zo warm weer, wel droog.
Bijna 150 bezoekers (tot uit Wallonië toe) werden rondgeleid door 3 gidsen.
Technische bijstand door Jos, ontvangst door Kevin.

DINSDAG 29 APRIL 2014
BEZOEK DELEGATIE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Prof.Dr. Willem Sallet (Fac. Maatschappij- en Gedragswetenschappen/Urban and Regional Planning), Dr.Jochem de Vries, Koen Raats (Nieuw Hollandse Waterlinie) : vanwege de Provincie Antwerpen begeleid door Karen Gysen. Geïnteresseerd en enthousiast publiek, ze hadden voordien ook de Forten 4 en 6 bezocht.

WOENSDAG 30 APRIL 2014
BIJENKASTEN

Zoals alle jaren plaatste Francis Somers vanavond zijn bijenkasten op het zuidelijke binnenplein.

ZATERDAG 2 MEI 2014
WERKDAG

Opruiming gangen, binnenplein. Nazicht natuurpad.
Hulp van Tim & Co

WEEKEND 10-11 MEI 2014
GLENN OP TV
Het net Een van de VRT zond dit weekend het programma Vlaanderen Vakantieland uit waarin o.m. de omgeving van Fort Oelegem aan bod kwam : Vrieselhof, de Antitankgracht en het fort zelf. Daar leidde Glenn de 4 fietsbezoeksters rond, met de nodige uitleg over de gebouwen en de vleermuizen.

ZONDAG 18 MEI 2014
PARKDAG
Stralend lenteweer. Vooral bezoek van passerende fietsers (ca.75) voor korte rondleidingen. Hulp van Glenn, Jorne, Jos, Marc, Myriam.

ZATERDAG 14 JUNI 2014
VLEERMUIZEN-INFOAVOND

De eerste van het seizoen, geschikt observatieweer…
Een 50-tal geïnteresseerden, begeleid door het conservatorsteam.

DINSDAG 15 JULI
ONTDEKKING NIEUWE WATERPUT

Noordelijk binnenplein. Er is een verhaal dat er op zeker moment een soort openluchtkeuken op deze binnenplaats in functie was…

VRIJDAG 18 JULI 2014
ANKONA-BEZOEK

ANKONA staat voor het samenwerkingsverband van de natuurstudieverenigingen in de provincie Antwerpen. In het kader van het provinciale RUP bezochten zij vandaag bij perfect zomerweer de kalkgraslanden van het Vrieselhof en kwamen zij daarna naar Fort Oelegem. Na een historische inleiding door Jorne was er een “vleermuizenrondleiding” met Kris. Veel belangstelling van de ca.25 bezoekers.

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 2014
VERGADERING CONSERVATORSTEAM

Voorbereiding druk hefstprogramma, bespreking PRUP-ontwerp Vrieselhof-Fort Oelegem , veiligheid bij fortbezoeken en herdenking start fortwerking in 1984.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014
EUROPEAN BAT NIGHT

Jorne, Glenn, Jos en Ricko hadden de dagen tevoren hun handen vol aan het lozen van een regenwaterzondvloed en aan de verdere voorbereiding.
Gelukkig was het droog weer met uitmuntende observatiegelegenheid, zelden zoveel jagende vleermuizen boven de fortgracht.
Na een briefing door de conservator werden de 65 bezoekers in 3 groepen door het fort geleid, waarna er teruggekeerd werd naar de brug.
Dank aan Stephanie en Ricko voor het bemannen van de registratietafel

DONDERDAG 11 SEPTEMBER 2014
SPECIAAL BEZOEK : VITO

Begeleid door Jorne en Glenn

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2014
SPECIAAL BEZOEK : OUDSTUDENTEN VUB

Begeleid door conservator

ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
MONUMENTDAG

Een 100-tal bezoekers, meest passerende fietsers

ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
WILDCAMERA’S

Installatie van enkele camera’s, voor observatie passerende vleermuizen – komt misschien ook van pas bij hopelijk te vermijden nieuwe inbraak…

MAANDAGEN 15 EN 22 SEPTEMBER 2014
WATERONDERZOEK

Resultaten volgen

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2014
DERDE VLEERMUIZEN-INFOAVOND

Assistentie van Jorne, Glenn, Kevin.
Alles bijeen hadden we dit jaar geluk met het weer wat de vleermuizenobservatie betreft.
Na een briefing door de conservator werden de 55 bezoekers in 2 groepen door het fort geleid, waarna er teruggekeerd werd naar de brug.

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014
FORTENDAG FORT LIEZELE (PUURS, KLEIN-BRABANT).

Blijkbaar goed voorbereid, serieus succes bij zonnig weer. De bezoekers moesten eerst door een grote witte tent waar fortgroepen en soortgelijke infostands hadden, daarna konden ze vrij het fort bezoeken waar Belgische en Duitse re-enactors voor animatie zorgden. Op de WGFO-infostand (met de vleermuispanelen) zorgde Glenn ook voor animatie : via een splinternieuwe fortmaquette die voor de nodige belangstelling zorgde. Volgend jaar wordt ze in Fort Oelegem getoond tijdens de opendeurdag einde april. Alles bijeen een acte de présence die de moeite waard was..

MAANDAG 29 SEPTEMBER 2014
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (PRUP) VRIESELHOF-FORT OELEGEM

Overleg met de eigenaars te Berendrecht, ter gelegenheid van de indiening van onze aanmerkingen.

DONDERDAG 2 OKTOBER 2014
LAATSTE BEZOEK VAN HET SEIZOEN

Traditioneel de Vrije Lagere School van Emblem.
Observatie van een parend stel baardvleermuizen in de vm. grote munitiezaal ofte de Amerikaanse Cinema.

DINSDAG 7 OKTOBER 2014
VLEERPROBLEMEN IN BEAUVOORDE

Vraag vanuit Herita en kasteel Beauvoorde, Veurne : historisch waardevolle voorwerpen (harnassen, koperwerk in de ridderzaal en de kapel) worden bevuild door urine en uitwerpselen van vleermuizen.

ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014
VERGADERING CONSERVATORSTEAM

Evaluatie bezoeksseizoen 2014, voorbereiding dito 2015. Bespreking PRUP en beheersplan.

DINSDAG 2 DECEMBER 2014
VERGADERING NALAH-VERENIGINGEN VRIESELHOF

Peter Verdyck, directeur Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen lichtte de verhuis van het Hallehof (Halle-Zoersel) naar het Vrieselhof (Oelegem-Ranst) toe. Na 5 jaar amper gaat het Hallehof als Groen Huis toe. Met weemoed gaan we afscheid moeten nemen van ons secretariaatslokaal op de eerste verdieping, in het Vrieselhof zullen we dichter bij het fort zitten maar of het ons daar toegewezen lokaal even “convenient” zal blijken valt nog af te wachten…

VRIJDAG 27 DECEMBER 2014
VONDST

Sedert de opname van Ricko Otto in de werkgroep en in de conservatorsploeg wordt er op het fortdomein nu en dan systematisch zoekwerk verricht met de metaaldetector. De belangrijkste vondst die dat in 2014 opleverde was een redelijk zwaar deksel met handvat dat voor de loopmond van een (waarschijnlijk) 15 cm-geschutskoepel werd geplaatst wanneer men die koepel niet gebruikte : volgend bezoeksseizoen te bekijken in ons “fortmuseum” !

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.