Actualiteit

DINSDAG 3 JANUARI 2017 :
ASBESTZAAK ETERNIT NA 16 JAAR VOOR BRUSSELS BEROEPSHOF

In de jaren 1990 toonden we op een dag, samen met Eddy Stuer van ALR (Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek), aan een journalist van Reader’s Digest wat voor gevaarlijke afval het bedrijf Eternit zoal stortte in de kleiputten van de Rupelstreek. Eternit (Kapelle-op-den-Bos) verwerkte tijdenlang, tot 20 jaar na het algemeen bekend worden van de dodelijke gevolgen, asbest in zijn producten. Er loopt nu al 16 jaar een rechtszaak, waarbij de eerste rechter het aandurfde om te spreken over het ongelooflijke cynisme van Eternit dat uit louter winstbejag de wetenschap opzijschoof, met vele dodelijke slachtoffers tot gevolg. Asbest is lang gebruikt als isolatiemateriaal of brandwerend middel : dat maakt dat het hier te lande nog in vele huizen te vinden is. Wanneer asbestvezels loskomen en je ze inademt blijven die aan het longvlies plakken. Na 30-40 jaar heb je longvlieskanker ofte asbestose en ga je vlug dood, er is geen behandeling tegen. De familie van enkele slachtoffers (o.m. een Eternit-directeur) had de moed en de middelen om Eternit aan te klagen, maar de firma weert zich als een duivel in wijwater om alles te laten aanslepen en er mee weg te komen. Ze schaamt zich ook niet om zwijggeld aan te bieden. Ondertussen zijn er hier en daar wel asbestsaneringen aan de gang; die worden dan aan de belastingbetalers aangerekend, niet aan de vervuilers… In de jaren 1970 werd Eternit mee gedirigeerd door de sinistere Karel Vinck die zich brutaal de “spécialiste de la merde” noemt. Via zijn vele politieke vrindjes (Geert Bourgeois gaf hem in 2016 een Groot Ereteken voor zijn verdiensten, dat zegt al genoeg) wist hij later goedbetaalde jobjes te krijgen bij de NMBS en het nadien bij referendum weggestemde Oosterweelproject. Tijdens voornoemde jaren 1970 leidde Vinck ook een Eternitfabriek in Targia, Sicilië. In 1995 ging die fabriek dicht, maar ondertussen waren er al honderden werknemers aan longvlieskanker gestorven ! Vinck werd daarvoor in 2006 tot 3 jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens grove nalatigheid. Zijn leugenachtige verdediging : “Ik wist niet dat asbest kanker kan veroorzaken”. Hoe dan ook slaagde hij er met de hulp van gewiekste advokaten in om zich in 2009 door een Italiaans hof van beroep te laten vrijpleiten. Nu wordt het afwachten hoe de beroepsrechter er in België over oordeelt.

P.S. Op 28 maart 2017 kreeg Eternit opnieuw ongelijk van de hogere rechter. De schuld van Eternit staat nu dus zonder meer vast. De directie wist dat ze mensen vergiftigde en ging er tot 1997 mee door. De beroepsrechter bevestigde het eerdere vonnis maar verlaagde de schadevergoeding van 250.000 euro wel naar 25.000 euro… Met de veroordeling van Eternit is het Vlaamse asbestverhaal echter niet voorbij. Minstens 3,7 miljoen ton (!) asbest is nog in omloop. Zonder extramaatregelen gaat het nog tot in 2070 duren om daarvan verlost te geraken. Onze politiekers en de ambtenarij (OVAM) weten momenteel niet eens waar die berg asbest heen moet, gesteld dat het hen zou lukken om Vlaanderen ooit asbestveilig te maken. Overigens hebben voornoemde politiekers ook in dezen boter op het hoofd : wie tekende de vergunningen aan Eternit of aan Scheerders van Kerchove (Sint-Niklaas, de échte asbesthoofdstad van Vlaanderen) ?

Zie ook hieronder, 31 mei.

ZATERDAG 7 JANUARI 2017 :
NIEUW VLAAMS VLEERMUIZENRECORD

De januaritelling in Fort Oelegem gaf 1330 exemplaren, een nieuw Vlaams overwinteringsrecord…

DINSDAG 10 JANUARI 2017 :
DOEL 4 WEER EENS STIL

Door een stroomontsnapping in de machinezaal viel de kernreactor Doel 4 (de zgn scheurenreactor) nog eens stil. De oorzaak kon niet achterhaald worden. Een personeelslid werd zwaargewond afgevoerd.

WOENSDAG 18 JANUARI 2017 :
25% ELEKTRISCHE AUTO’S IN 2025 ?

In De Tijd vertelt Denis Gorteman, de invoerder van Volkswagens bij ons, dat het de ambitie van VW is dat elektrische wagens tegen 2025 een kwart van de totale verkoop uitmaken. Hij durft voorspellen dat tegen dan ook een kwart van de bevolking hier elektrisch zal rijden… De realiteit van nu : einde 2016 was amper 0,4% van de nieuw ingeschreven wagens een elektrische.

DINSDAG 14 FEBRUARI 2017 :
ROSELINE BEUDELS VOORZITSTER VAN WWF BELGIUM

WWF Belgium maakte bekend dat de nu 50 jaar bestaande organisatie (100.000 leden) voortaan gaat voorgezeten worden door dr.Roseline Beudels-Jamar de Bolsée, hoofd van de afdeling Conservatiebiologie van het Kon.Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Beudels was in de jaren 1980 consultant bij de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en opereerde toen vanuit Bali, Indonesië. In die functie ontmoette een delegatie van Natuur 2000 haar op een dag in het Indonesische Ministerie van Natuurbescherming te Bogor/Buitenzorg. Zij inviteerde ons daar om enkele dagen te komen logeren in haar mooie huis aan de beach van Sanur en zo sliep er één van ons nog in een bed waar ook koning Leopold III als gast van Roseline had geslapen…

ZATERDAG 25 MAART 2017 :
EARTH HOUR

Voor de tiende keer. Het begon als initiatief van WWF Australia. Tegenwoordig doen 7000 steden in 172 landen mee, waar om 20:30 voor een uur het licht uitgaat.

ZONDAG 26 MAART 2017 :
OPSCHOONDAG/AFVALDAG

In Nederland verzamelden 113.000 mensen op bijna 2500 plaatsen zoveel mogelijk zwerfafval. Er werd bvb afval geraapt in de Biesbosch en in Amsterdam werd plastic uit de grachten gevist. Bij ons ruimden 2500 vrijwilligers 5,5 ton afval op langs de korte Vlaamse kustlijn. Er werden zelfs scooters, auto-onderdelen, tv’s en koelkasten gevonden.

VRIJDAG 31 MAART 2017 :
EERSTE GROENLANDWALVIS OOIT IN ONZE WATEREN

Groenlandse walvissen (pop.: 10-40.000; 20m, 100ton, kunnen 200 yo worden, geen rugvin) verlaten zo goed als nooit de arctische wateren bij Groenland en zelfs daar laten ze zich niet gemakkelijk zien. De waarneming tussen Raversijde en Westende is even uitzonderlijk als de vondst van de dode narwal op 27 april 2016 in de Schelde bij Wintam-Bornem (Nieuwsbrief 2016, rubriek Actualiteit). Ook een arctisch dier. En ook uit de buurlanden worden ongewone waarnemingen gemeld : een zadelrob in Nederland vorig jaar, in Groot-Brittannië en Zweden beluga’s. Gaan deze dieren zwerven uit honger (klimaatverandering) of heeft het visnet rond zijn staart er iets mee te maken ? Wanneer gaan de politiekers nu eens eindelijk werk maken van de spooknettengruwel ? Elk jaar (!) komt er voor 640.000 ton van die netten in de oceaan terecht (=10% van de oceaanafval) en het duurt 600 jaar voor zo’n onding afgebroken geraakt. Het betekent ook elk jaar de verdrinkingsdood voor 136.000 zeezoogdieren.

MAANDAG 17 APRIL 2017 :
KIEVITEN BELETTEN MUDRUN

De Mudrun, het modder-hardloopevenement te Amersfoort, diende afgelast omdat er kieviten broeden op het terrein. Ze werden pas daags tevoren ontdekt. Een paar honderd lopers konden terug naar huis.

ZATERDAG 22 APRIL 2017 :
MARCH FOR SCIENCE

Op 500 plaatsen in de wereld manifesteerden wetenschappers voor hun wetenschappelijke vrijheiden tegen het misprijzen van politiekers. Het initiatief komt natuurlijk uit Amerika (acteur en ‘The Science Guy’ Bill Nye), waar de nieuwe president Trump het al van zijn eerste werkdag af bont maakte : bvb met het nieuwe beleid inzake het klimaat en m.b.t. het Milieu-agentschap EPA, waar een notoire klimaatscepticus tot directeur werd benoemd en dat zijn toelagen drastisch gereduceerd zag. Meer dan ooit bedreigt de politiek de wetenschap, het is niet meer vanzelfsprekend dat politieke beslissingen genomen worden op basis van relevante, door de wetenschap geleverde kennis. In ons land deden o.m. diverse uniefrectoren mee en ook klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCL); zijn discipline hangt af van de waarnemingen van de NASA. Een verlamming van het wetenschappelijk onderzoek in de VSA treft evengoed dat onderzoek in de rest van de wereld.

NVDR : Het klinkt allemaal wel mooier dan het is. Stel dat je een onbevooroordeelde verantwoordelijke politieker bent (bestaat dat ?) en je wil objectieve wetenschappelijke info over een probleem, dan valt het nog niet mee om daar aan te geraken. Voor elke expert heb je tegenwoordig een tegenexpert. De wetenschappelijke wereld blijkt uiteindelijk een erg kleinmenselijk wereldje te zijn met de nodige intriges enz. En dan hebben we het nog niet over de wetenschapslui wier onderzoek betaald wordt door belanghebbende instanties of die zich zonder scrupules laten inzetten door allerlei lobbyisten…

ZATERDAG 29 APRIL 2017 :
VIJFTIG JAAR NATUUR 2000 !

Vanavond om 20:00 is het 50 jaar geleden dat in het etablissement Locarno aan de Antwerpse De Keyserlei de stichtingsvergadering begon van wat de voorloper van Natuur 2000 zou blijken te zijn : de Wielewaal-Jeugdafdeling ofte WJA. In 1971 wijzigde de algemene vergadering van die feitelijke vereniging de naam in Natuur 2000, Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud. In 1974 zou Natuur 2000 een vzw worden. Lees meer over dit verhaal in onze Nieuwsbrief van 2016, rubriek Bondsberichten : “29 april 1967”. Van de stichters zijn Dirk Dubois, Julius Smeyers en Luc Van Schoor nog in leven, Frank Redant en Etienne Van Rooy zijn helaas overleden.

WOENSDAG 31 MEI 2017 :
ASBEST SLINGERT IN SINT-NIKLAAS ZOMAAR ROND

In de krant De Morgen van 31 mei 2017 wordt gerapporteerd over losliggend asbest op een stortplaats van het beruchte SVK-asbestbedrijf (° 1905, SVK = Scheerders-Van Kerchove) en op de naburige openbare weg : tijdens slordig transport gewoon van de vrachtwagens gevallen ? Bij onderzoek in een Nederlands lab werden de meest toxische varianten van de stof aangetroffen : amosiet en crocidoliet, de kans dat daar deeltjes van loskomen werd bovendien groot geacht. Nochtans moeten asbestresten altijd afgedekt zijn, losse fragmenten op stortterreinen zijn verboden omwille van het gevaar voor longvlieskanker. Milieuminister Schauvliege wist weer van niets. Ze liet bodemstalen nemen en de omgevingslucht meten, dat was al tien jaar geleden. SVK kreeg ook een aanmaning om een nieuwe aanpak voor te leggen. Een sluiting vond de minister niet nodig… De huidige burgemeester van Sint-Niklaas, een N-VA’er, wist er blijkbaar al even weinig van en beloofde controles. Maar de vorige burgemeester (15 jaar), de omstreden socialist Freddy Willockx, was er rap bij om alles te vergoelijken. Heel bevreemdend als je ook weet dat de Vlaamse Milieu-inspectie de site tussen 2010 en 2016 grondig onderzocht en geen inbreuken vaststelde ? De asbestproducenten kunnen na honderden doden bij ons dus nog altijd rekenen op de buigzaamheid van politiekers en overheidsdiensten die de bevolking eigenlijk zouden moeten beschermen ? Pneumoloog Nemery van de KUL : weten dat er asbest vrijkomt en er niks aan doen, ook wetend hoe dodelijk schadelijk de stof is : dat is gewoon crimineel !

WOENSDAG 31 MEI 2017 :
TRUMP TREKT VSA UIT KLIMAATAKKOORD
:

De Amerikaanse nieuws-website Axios (www.axios.com) had vandaag een scoop : president Trump gaat de VSA definitief uit het klimaatakkoord van Parijs (2015, 195 landen) trekken. Volgens dat akkoord, dat hoe dan ook nog 4 jaar zal moeten nageleefd worden, zouden de VSA tegen 2025 hun broeikasgasuitstoot met 28% verminderen in vergelijking met 2005. De huidige Amerikaanse milieuminister Scott Pruit, die zich vroeger reeds als anti-milieu-man outte, heeft hier duidelijk een vuile rol in gespeeld.

MAANDAG 5 JUNI 2017 :
ZORGWEKKENDE DROOGTE

De klimatologische lente van 2017 sloot af met neerslagtotalen onder de normale waarden : van maart tot mei slechts 108 mm, minder dan 60% van de normale 187,8 mm. Sedert juli 2016 is er bijna elke maand een neerslagtekort geweest : de laatste elf maanden viel er 506,7 mm, 65 % van de normale 781 mm. En volgens de beschikbare info ziet het er niet naar uit dat de neerslag van de toekomst ervoor gaat zorgen dat het gecumuleerd neerslagtekort snel weggewerkt zal worden…

DINSDAG 6 JUNI 2017:
MARGHEM MAAKT HET WEER BONT

Marie Christine Marghem is de sinistere, cynische, Nederlandsonkundige en bewezen onbekwame milieuministerin van België (er zijn er ook van Vlaanderen, zoals Schauvliege, enz.). Amper heeft haar baas en MR-partijgenoot Charles Michel gezegd dat Trump de Europese strijd tegen de klimaatopwarming niet mag afremmen of madam probeert de Belgische klimaatambitie terug te schroeven : omdat ze niet bekwaam is om te maken dat de Europese klimaatafspraken ook door België nagekomen worden ? De Europese klimaatdoelstellingen liggen vast : de EU wil tegen 2030 40% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990. De lasten worden verdeeld tussen de energie-intensieve sectoren (-43%) en de lidstaten (-30%). Dat laatste percentage is een gemiddelde, en die daling moet verwezenlijkt worden via maatregelen op het vlak van transport, gebouwen, landbouw en afval. België moet daarvoor een extra inspanning doen, met een vermindering van 35% tegen dat bewuste 2030. Een zware klus. Want de uitstoot van CO2 stagneert in plaats van te dalen. De pijnpunten ? Het bijzonder druk verkeer en de slecht geïsoleerde gebouwen. Er wordt meer in plaats van minder met de auto gereden. Twee maatregelen zijn alvast nodig : een slimme kilometerheffing en een afbouw van de steun aan de salariswagens. Maar wie durft aan de auto te raken ? Marghem beseft voor de zoveelste keer haar onbekwaamheid : ze vroeg een gesprek met de Europese instanties en probeert voornoemde 35% naar beneden te krijgen. Dat zou wel betekenen dat andere EU-staten dan meer inspanningen moeten doen. Terwijl Marghem te lui is om over extra inspanningen na te denken. Of is er nog een andere reden ?

VRIJDAG 9 JUNI 2017 :
DRUGSAFVALDUMPING

Langs de E314 te Maasmechelen, net na het ecoduct richting Genk, werden 53 volle vaten met aceton gevonden. Daarvan is bekend dat het gebruikt wordt bij de aanmaak van synthetische drugs. Van over de grens in Nederland zijn er de laatste tijd regelmatig meldingen van grootschalige drugsafvaldumpingen…

ZATERDAG 17 JUNI 2017 :
BOSSEN IN VUUR IN PORTUGAL

Mogelijk door een “droge” blikseminslag ontstond in Midden-Portugal (regio Avelar) bij hoge temperatuur en sterke wind een reeks branden in de droge en slecht onderhouden Eucalyptusbossen. Daarbij kwamen m.d. 60 mensen om en geraakten er evenveel gewond. Door de klimaatverandering neemt de kans op bosbranden in West-Europa toe, cfr.de rubriek Milieu in deze nieuwsbrief.