Wereld

AFRIKA :
MENSENBESCHERMING

Minderheden worden in Afrika nog een stuk meer belaagd dan elders in de wereld. In Beenbreek rapporteerden we al decenniën geleden over het trieste lot van de Pygmeeënvolkeren uit de regenwouden van Centraal-Afrika na de onafhankelijkheidsgolf van 1960. Het gaat hen na meer dan een halve eeuw nog altijd even slecht. In april 2017 luidde Survival International de alarmklok over de niet aflatende wrede vervolging van de Baka’s in Kameroen. Anti-stroperijteams, financieel gesteund door WWF (!), blijken schuldig te zijn aan brutale moorden. WWF weet daar al tien jaar van, maar doet er niets tegen. Er loopt daar nu een OECD-onderzoek naar. En op de VRT-Canvas-tv werd op 13 juni 2017 een BBC-documentaire getoond over het systematisch vermoorden van albino’s in Tanzanië en Malawi. Daar speelt het Afrikaanse oer-fetisjisme een gruwelijke rol. “Vooraanstaanden” die het zich kunnen veroorloven (ze betalen daar 200 x een doorsnee-jaarloon voor !) weten handlangers te bezweren om albino’s te doden en in stukken te hakken. De lichaamsdelen komen dan in drankjes terecht die allerlei obscure krachten zouden geven. Opmerkelijk : de moorden nemen extra toe in de tijd voor de verkiezingen. Westerse onderzoekers worden door de plaatselijke overheden met een kluitje in het riet gestuurd à la “Het gebeurt in het geheim, in afgelegen gebieden waar wij moeilijk geraken” …
(www.survivalinternational.org)

AUSTRALIË :
GREAT BARRIER REEF VERBLEEKT VOOR 4DE KEER IN 20 JAAR

Er is de laatste jaren veel te doen geweest rond het beroemde Grote Barrière-koraalrif. Maar in 2017 zou het wel eens zijn genadeslag kunnen krijgen. In 2016 was er al een heftige verbleking vastgesteld bij 93% van de riffen en dit jaar was het weer raak. De riffen gedijen prima in warm water, maar 2°C teveel kunnen fatale gevolgen hebben. Een koraalrif is opgebouwd door koraalpoliepen. Deze “verbouwen” Zooxanthellae, ééncellige algen die voor hen energie uit het zonlicht halen en omzetten in suikers. Als het water te warm wordt produceren de algen geen suikers maar gifstoffen. In reactie daarop verdrijven de poliepen de algen waarna ze spookachtig wit achterblijven. Als de watertemperatuur terug daalt kweken de poliepen nieuwe algen, anders sterven ze van de honger. Daarvoor moeten ze wel tijd krijgen en in verbinding staan met onaangetaste riffen. Wanneer ieder jaar echter een deel van het rif door verbleking wordt getroffen, zijn er op den duur teveel gaten in geslagen. Vooral het noordelijk deel van het Groot Barrièrerif (800 km) is erg aangetast…
Probleem bij dat alles is dat de verbleking niet de enige bedreiging vormt voor het rif. Het water is er op veel plaatsen vervuild door lozing van rioolwater en beggerslib. Ook de visserij heeft veel negatieve effecten. En daarnaast wordt het koraal nog geteisterd door een plaag van de doornenkroon-zeester en raasde er begin 2017 de orkaan Debbie overheen.

Lit. Terry P.Hughes cs. Global warming and recurrent mass bleaching of corals.
Nature 543, 373-377 (16 March 2017). DOI : 10.1038/nature21707

CHINA :
IVOORHANDEL VERBODEN

Vanaf einde 2017 is alle handel in ivoor van na 1989 ( = CITES-verbod op de ivoorhandel) in China verboden.President Xi Jinping wil het toezicht hierop verscherpen bij zijn strijd tegen de corruptie : ivoor wordt vaak gebruikt als betaalmiddel bij fraude. Het is zo dat van alle illegale ivoor vandaag tot 70% in China terechtkomt. Het verbod zal de prijs van ivoor (tot 2000 €/kg) wel verder opdrijven, want de groeiende rijke middenklasse in China is erg tuk op ivoren beeldjes, een statussymbool. Er wordt ook massaal gefraudeerd met de certificaten van herkomst en er bestaat een risico dat buurlanden als Birma, Vietnam en de Filippijnen de illegale handel overnemen.

P.S. Lees ook de rubriek Wereld in de Nieuwsbrief 2015 (China) en de rubriek Natuur in de Nieuwsbrief 2016 (Olifant). Bij een recente telling van Afrikaanse olifanten bleek dat in 10 jaar m.d. 100.000 dieren zijn gedood. Het aantal olifanten neemt jaarlijks met 8% af.

CHINA :
LUCHTVERONTREINING HOUDT BEZOEKERS TERRACOTTALEGER WEG

Het 2000 jaar oude Terracottaleger : dat zijn de duizenden soldaten, paarden en strijdwagens die keizer Qin Shi Huangdi moesten beschermen en die in 1974 bij toeval werden ontdekt op 40 km van Xi’an. Xi’an ligt in de Noord-Chinese provincie Shaanxi en die draait voor een groot deel op de opbrengst van kolen. De laatste tijd wordt het er haast onleefbaar door de luchtvervuiling en dat zullen de Terracottasoldaten geweten hebben : het toeristenbezoek loopt er spectaculair terug…

FINLAND :
100.000 JAAR KERNAFVAL…

Op het eiland Olkiluoto , in de Oostzee vlak voor de Finse kust gaan graafmachines 450m de grond in voor de constructie van een ondergronds netwerk. Daar komt vanaf 2020 zo’n 6500 T Finse nucleaire afval. Het project Onkalo (= holte) zou een levensduur moeten hebben van 100.000 (!) jaar. Als de capaciteit over een eeuw (!) maximaal benut is, worden de schachten gevuld en afgedekt met klei, de bovengrondse installatie wordt ontmanteld. Voor de realisatie zorgt de kernenergieleverancier Posivo. Decennialang is er gezocht naar een geschikte locatie en uiteindelijk werd er gekozen voor het eiland, waar ook een kernreactor staat. Men probeerde alle mogelijke scenario’s te voorzien, er is rekening gehouden met menselijke inmenging en een spectrum aan natuurrampen.Bij de verzegeling van de grafkelder is zelfs gedacht aan de mogelijkheid van een IJstijd. Wat gebeurt met de rotspartij en het uraniumgraf als de hele boel bevriest en wat als er terug dooi inzet ? Een andere vraag betreft de overlevering van informatie. Hoe gaat de kennis van dat radioactieve depot over duizenden (!) generaties nog beschikbaar zijn, welke taal gaat er dan gesproken worden ? Een internationale werkgroep buigt zich hierover. De Finnen zijn over dit alles gaan nadenken n.a.v. de Joegoslavische Oorlogen van de jaren 1990. Ze werden zich toen heel bewust van hun kwetsbaarheid.Een randaanmerking in dit verband. Zouden de zgn.historici die bij ons het land en Vlaanderen proberen te regeren zich ook niet best wat meer bewust worden van de gruwelijke oorlogsdreiging die ons nu boven het hoofd hangt en navenant maatregelen nemen (als ze daar capabel voor zijn) ? I.p.v. in scholen de kerncentralesapostel te gaan spelen zoals N-VA-leider De Wever dat graag doet ?

GROOT-BRITTANNIË/LONDEN :
LUCHTVERONTREINIGING

In Groot-Brittannië sterven elk jaar 40.000 mensen vroegtijdig door de luchtvervuiling, in Londen zijn dat er 9.500. Stel dat er zoveel in het verkeer omkwamen, dan brak er een volksopstand uit..
In de Londense Brixton Road was op 5 januari de uitstootnorm voor het hele jaar al overschreden, de hele dag staan auto’s er in de file. Er is dringend nood aan een Schone Lucht Wet want de huidige dateert uit de jaren 1950. Niettemin neemt het aantal Londenaars dat fietst alsmaar toe, door dat dichtslibbend verkeer en de overvolle metro’s. Wel is fietsen met masker noodzaak : al na een paar weken verschijnen daar de eerste zwarte plekken op. De bekende milieu-organisatie Friends of the Earth (FoE) verstuurt pakketten waarmee je kan testen hoe ernstig de lucht in jouw straat vervuild is. De maatregelen van de nieuwe burgemeester, Sadiq Khan, vindt FoE te slap. Mits 30 euro te betalen kunnen oude dieselauto’s nog altijd in het stadscentrum geraken. FoE wil alle diesels verbannen : je staat in de stad te vaak in de file, dan draait de motor door en blijven ook de nieuwste modellen fijnstof uitstoten !

INDIA :
ZORGT VOOR MEER DAN DE HELFT VAN DE PLASTIC SOUP

The Times of India schat dat ruim 60% ofte 5 miljoen ton van al het plastic afval dat in de oceanen verdwijnt afkomstig is uit India. Ondertussen stapelt zich door het hele land ook plastic op in meertjes, rivieren en afvalbergen. Niet verwonderlijk : koop in India 1 appel en je krijgt het in een plastic zakje, koop je 1 appel en 1 banaan en je krijgt twee zakjes. Op het platteland wordt al die plastic gewoontegetrouw behandeld zoals vroeger de bananenbladeren : na gebruik gewoon in de natuur gegooid. En in de steden wordt plastic dan weer op straat verbrand, wat kankerverwekkende stoffen in de lucht zorgt. In New Delhi werd het gebruik van alle plastic tasjes, bekertjes en bestek door de overheid wel verboden, maar die overheid zorgt er niet voor dat het verbod afgedwongen wordt en in de andere Indische steden wordt er even weinig aan het probleem gedaan. Milieuactivisten zouden liever zien dat niet het gebruik maar wel de productie van plastic verpakkingen werd tegengegaan…

INDONESIË :
VEENBODEMS ZAKKEN

Ontwatering van veengebieden heeft bodemdaling tot gevolg. Hierdoor dringt nl. zuurstof de bodem in, wat maakt dat het organisch materiaal gaat rotten en dat het als CO2 in de lucht komt. Veenbosgebieden in Indonesië (en Maleisië) zijn de laatste 30 jaar rap ontbost en ontwaterd voor oliepalm-en papierpulp-plantages. De tropische hitte bevordert voornoemd rottingsproces en doet grote delen van deze laaglandgebieden binnen dit en 50 jaar onder zee- of rivierenniveau komen, bovendien gaat er enorm veel CO2 vrijkomen (wat ook al gebeurt door de grootschalige veenbranden).
Dit soort landgebruik, gestimuleerd door corrupte politiekers die er grof aan verdienen, moet radicaal veranderen of de gevolgen voor miljoenen mensen, natuurgebieden, enz. zullen niet te overzien zijn.De gedraineerde venen moeten hervernat worden en er moeten aangepaste gewassen komen die aantrekkelijk zijn voor economisch gebruik door de lokale bevolking.
Er wordt daar aan gewerkt door NGO’s als Wetlands International en ook de Universiteit van Wageningen laat zich in met bvb de aanleg van dammen in oude drainagekanalen. Zo verkleint de uitstoot van broeikasgassen en de kans op brand. De vernatting herstelt bovendien het natuurlijk vermogen van veengrond om koolstof langdurig vast te leggen. Het redden van het veen gaat de klimaatverandering tegen en het is in het belang van een hele wereldbevolking…
(wur.nl/redhetveen)

INDONESIË :
JAVAANSE NEUSHOORNS VERHUIZEN ?

Met een paar N2’ers op weg naar een IUCN-GA in Nieuw Zeeland, zagen we ooit tijdens een Indonesische tussenstop een Javaanse neushoorn in het Nationaal Park Ujung Kulon, op Java’s westpunt. Dat maakte een lange boottrip uit Labuan en via Pulau Peucang meer dan de moeite waard. Ze zaten er dus nog… Het magazine Conservation Letters (Journal of the Society for Conservation Biology) publiceerde in april 2017 een artikel van Ridwan Setiawan cs : Preventing Global Extinction of the Javan Rhino : Tsunami Risks and Future Conservation Direction (DOI : 10.1111/conl.12366). Daarin wijzen de auteurs op de bedreiging van de Javaan : er is nog maar 1 wilde populatie over, die van Ujung Kulon en hun aantal wordt geschat op 62. Dezelfde auteurs lijken wel beïnvloed door een uitbarsting van de nabijgelegen Krakatau-vulkaan in 1883 en zij houden rekening met een nieuwe tsunami van 10 m die 80% van het leefgebied van de neushoorn zou bedreigen : dicht bij het Nationaal Park ontmoeten 2 aardplaten elkaar… Op basis van die beschouwingen pleiten zij ervoor om een aantal van de neushoorns te verplaatsen naar andere leefgebieden.

ITALIË :
SUPERVULKAANRAMP IN VOORBEREIDING ?

Onder de grond van de Campi Flegrei (=Brandende Velden), een supervulkaanstructuur ten westen van
Napels met 24 kraters over 13 km – o.m. de Solfatara, valt er momenteel veel beweging te merken, de druk van het vulkanisch gas stijgt alarmerend en magma wordt naar de oppervlakte geduwd. De structuur in kwestie ontstond 40.000 en 12.000 jaar geleden, door twee gigantische uitbarstingen, de laatste explosie dateert van 1538.

Bron : Giovanni Chiodini cs, Magmas near the critical degassing pressure drive volcanic unrest to a citical state. Nature Communications 7, 20 December 2016, Article 13712

MONGOLIË :
ZELDZAME SAIGA-ANTILOPEN MET UITSTERVEN BEDREIGD DOOR CHINEES VIRUS

Door een vanuit zieke schapen en geiten overgebracht Chinees PPR-virus (Peste des Petits Ruminants) sterven de saiga-antilopen in Mongolië sedert december 2016 bij duizenden.
Het agressieve virus dook in 1942 op in Ivoorkust en verspreidde zich sindsdien in vooral het armere deel van de wereld. De FAO (Food and Agricultural Organization) van de VN en de World Organization for Animal Health proberen de ziekte tegen 2030 uit te roeien via een investering van 900 miljoen euro. Ondertussen treft zij de antilopen op een erg slecht moment, nu ze al verzwakt zijn door de winter. Ze worden bovendien bedreigd door stropers vanwege de hoorns (ook gezocht door de zgn. Chinese traditionele geneeskunst) en ze moeten het gras op de steppen tegenwoordig delen met miljoenen schapen en geiten. Experts vrezen dat het virus nog kan overslaan naar een saiga-ondersoort in Kazachstan : die herstelt van een zware bacterie-epidemie in 2015, waarbij in één maand 211.000 dieren stierven, de helft van de wereldpopulatie…

NEDERLAND :
WEER DE OOSTVAARDERSPLASSEN

Het natuurgebied Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad is in de loop der jaren duchtig veranderd. Toen we er met Luc en Christine Van Schoor in 1973 passeerden op een verkenningsexcursie klotste het IJsselmeerwater nog aan de andere kant van de Knardijk. Daarna zagen we tijdens de jaarlijkse N2-bezoeken het landschap evolueren in functie van de grote grazers : edelherten, konikpaarden en heckrunderen… Over de spectaculaire toename daarvan en de gevolgen ervan rapporteerden we in vorige Nieuwsbrieven.
Wanneer het koud wordt speelt de discussie over de Oostvaardersplassen steevast op. Dan is er nl. weinig meer te grazen en leggen de grazers bij honderden het loodje. Sinds de film De Nieuwe Wildernis in 2013 m.d. een half miljoen Nederlanders naar de bioscoop trok is dat winterse lijden een terugkerende nationale kwestie geworden.
Begin 2017 nam de provincie Flevoland de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers over van de Nederlandse staat. En een meerderheid in het provinciebestuur denkt dat dit welzijn het meest is gediend bij flink uitdunnen. Zo is er voldoende voedsel voor de overlevers en krijgt ook de vogelstand de kans om zich te herstellen.
Het neermaaien van fracties van de grote grazers is wel in strijd met het zgn. natuurvolgend beheer dat in de Oostvaardersplassen lang leidend is geweest. De wrede natuur dus waar de sterkste overleeft. Maar is er in de Oostvaardersplassen sprake van echte natuur ? Uiteindelijk is het een omheind “natuurparkje” van 5400 ha, waarvan 3000 ha voor de grote grazers die daar overigens ook geen natuurlijke vijanden hebben.
Het provinciebestuur denkt dan weer verder aan een ‘etalagegebied’ met hotels, lodges en recreatiewoningen voor de toeristen die op de herstelde vogelrijkdom en de overblijvende grazers zullen afkomen.
Dat valt natuurlijk niet in goede aarde bij de plaatselijke ecologen. Bij minder grote grazers verruigt het grasland dat dan niet meer geschikt is voor de grauwe ganzen en die houden het riet in het aangrenzende moerasgebied in toom; wordt dat riet niet opgegeten dan groeit het moeras dicht en is het einde verhaal voor de moerasvogels…

(Lees ook onze Nieuwsbrief 2015, rubriek Wereld)

NEDERLAND :
BETAALDE WERVERS

In Nederland (en bij ons ?) hebben de zgn. “Goede Doelen”, w.o. diverse natuur- en milieuorganisaties, het steeds moeilijker om collectanten te vinden en te houden. Er worden daarom via gespecialiseerde bureaus meer en meer gesalestrainde, betaalde studenten ingezet om mensen te verleiden tot een maandelijkse bijdrage aan het “Goede Doel” in kwestie. Die wervers verdienen er goed aan (ca. 100 €/dag) en het Doel weet zich zo verzekerd van voldoende nieuwe aanwas. De meeste mensen zien echter het onderscheid niet tussen onbezoldigde vrijwilligers en betaalde wervers. Die laatsten dragen bvb evengoed een hesje van Greenpeace of Natuurmonumenten, een organisatie die per jaar 500.000 € binnenhaalt – wat overigens maar bijna 1/3 is van de 1.600.000 € van Amnesty International… Ethisch ?

(De Telegraaf, 4 maart 2017)

NEDERLAND :
DE STILLE BEVING – GRONINGEN ZAKT

Freek de Jonge noemt het het grootste naoorlogse schandaal. In de provincie Groningen veroorzaken de aardgasboringen van de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij), Shell en ExxonMobile al jaren aardbevingen en ingestorte of zwaarbeschadigde boerderijen. Tot wanhoop van de gedupeerden proberen de directies van de verantwoordelijke maatschappijen er echter op een schandelijke manier mee weg te komen en ze worden daarbij gedekt door de (verkochte ?) politiekers die weer eens opzij kijken. Net voor de parlementsverkiezingen van 15 maart zond de NPO2-tv er op 4 maart een documentaire over uit van Piet Hein van der Hoek, die 24 videocamera’s twee jaar en 200.000 uren liet spenderen bij een van de getroffen hoevecomplexen : de 180 jaar oude kophalsromp-boerderij van het gezin Ubels – inmiddels ook tegen de vlakte gegaan. Een ontroerend document dat duidelijk maakt hoe en waarom burgers het vertrouwen verliezen in politiek, bestuurders en geldgraaiers…

NEDERLAND :
MEGA-WINDMOLENPARK

Begin mei 2017 werd op 85 km uit de kust van Groningen het windmolenpark Gemini geopend. Het bestaat uit 2 velden van 34 km² met 150 molens en het is daarmee één van de grootste windmolenparken ter wereld. De molens gaan voor 785.000 huishoudens energie opwekken. Dankzij die molens moet de uitstoot van CO2 met 1,25 miljoen ton per jaar afnemen en komr Nederland dichter bij de afspraken van het Klimaatakkoord.

NEDERLAND :
WADDENZEE PERMANENT ONDER WATER ?

Onderzoekers van het gereputeerde NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en van de al even befaamde Technische Universiteit Delft stellen dat de gevolgen van de gas- en zoutwinning in het Waddengebied serieus worden onderschat. Door die delfstofwinning zakt de bodem sneller dan normaal. En daarnaast is er ook het sneller smelten van de poolkappen. Het gevolg : de Waddenzee gaat sneller dan verwacht onder water komen te staan, ze gaat niet meer twee keer per dag droogvallen – met fatale gevolgen voor veel plant- en diersoorten.

NEDERLAND :
N.A.M.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) boekte voor 2016 526 miljoen euro winst op de gaswinning in Nederland. Ze keerde 469 miljoen uit aan de grootaandeelhouders Esso en Shell. Naar de overheid ging 3 miljard en er was ook een voorziening van 495 miljoen voor herstel van aardbevingsschade…

NEDERLAND :
AMELAND ENERGIENEUTRAAL

Het Waddeneiland Ameland heeft de ambitie om tegen 2020 energieneutraal te zijn. Op het vliegveld Ballum staan al 23.000 zonnepanelen met een piekopbrengst van 6MW, genoeg om 1500 huishoudens van stroom te voorzien. Er wordt afscheid genomen van aardgas en er wordt gewerkt aan een energienetwerk dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt.
(www.duurzaamameland.nl)

NEDERLAND :
SABA PROBEERT HAAIEN TE REDDEN UIT DE KREEFTENFUIKEN

In de fuiken van de Saba’se kreeftenvissers komen te veel haaien aan een spijtig einde : tot 900 verpleegstershaaien per jaar. Er loopt nu een project om die bijvangst te beperken, m.m.v. de Saba Conservation Foundation en van het Yarari-zeereservaat. Een aantal vissers gaat fuiken gebruiken met een aangepaste ingang en de vangst van kreeften en haaien gaat ook beter gemonitord worden.

NEDERLAND :
DEN BOSCH PROBEERT BAMBOE-VERKEERSBORDEN UIT

Bamboe is een milieuvriendelijk alternatief voor aluminium en het legt veel CO2 vast, meer dan sommige bomen. In ‘s-Hertogenbosch proberen ze daarom dit jaar 2017 verkeersborden van bamboe uit : de borden uit China zijn geschikt voor buiten, ze zijn geïmpregneerd tegen rot en schimmel en er zijn speciale stickers op geplakt zodat ze niet vervormen. Nagegaan wordt hoe ze reageren op zon, wind en regen.

NEDERLAND :
GROOTSTE OVERDEKTE MANGROVE TER WERELD

Burgers’ Zoo te Arnhem opent begin juli 2017 3000 m² mangrove onder een koepel. Het project is geïnspireerd op de mangroves aan de kust van Belize in Centraal-Amerika, een gebied dat de Zoo al 28 jaar beschermt. Mangroves komen alleen voor aan kusten langs de evenaar, ze zijn een bijzonder ecosysteem.

NIEUW-ZEELAND :
WEER HONDERDEN GRIENDEN AANGESPOELD

In de nacht van 9 op 10 februari 2017 spoelden weer 416 grienden aan op het strand van het Farewell Split-vogelreservaat in de Golden Bay-regio (noordpunt zuidelijk eiland), 70 % was dood. En de dag daarop weer een groep,dat bracht het totaal op 650. Tientallen rijwilligers proberen de dieren nat te houden en terug in zee te trekken zoveel ze kunnen. Zulke aanspoelingen gebeurden de laatste 10 jaar al 9 keer. Het ondiepe water en de getijden spelen hier zeker een rol bij, de grote dolfijnen geraken er niet meer weg.

SPANJE :
NATUURGEBIED COTO DONANA DROOGT UIT

Een groepje N2’ers bracht ooit tijdens een IUCN-congres te Madrid een bezoek aan het Coto Donana-natuurpark onder Sevilla en we vonden het er fantastisch : het gaat hier om een belangrijk foerageer- en, broedgebied voor o.m. trekvogels tussen Afrika en Europa en er leven 4000 diersoorten w.o. de zeldzame Iberische lynx. Sindsdien kende de Donana nogal wat problemen, zoals de doorbraak van een dam, waarbij 5 miljoen m³ zwaar giftig water het natuurgebied binnenstroomde en 30.000 kg dode vis geborgen moest worden. Vandaag wordt de Donana bedreigd door de heropstart van de Aznacollarmijn (die destijds de overstroming veroorzaakte) en door ondergrondse gasopslag door het bedrijf Gaz Natural, met 14 boorputten en 20 km pijpleidingen. Zo mogelijk nog erger zijn de aardbeitelers die 3000 ha aan de randen van het gebied bezetten : zij sloegen er m.d. 1000 illegale putten, terwijl de overheid toekeek en niets deed. Donana blijkt daardoor al voor 80% opgedroogd… Een petitie van het WWF aan de presidente van Andalusië werd ondertekend door 150.000 mensen. In juli 2017 vergadert het Werelderfgoedcomité van de UNESCO en dreigt de Donana als eerste Europees natuurgebied op de lijst van bedreigd erfgoed terecht te komen.

VLAANDEREN :
BIJNA 3000 TON ZWERFVUIL LANGS DE GEWEST- EN SNELWEGEN

In 2016 werd langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen 2955 ton zwerfvuil opgehaald. In het totaal investeerde Vlaanderen 5,2 miljoen euro in die ophaling. In vergelijking met vorige jaren wordt er minder opgehaald maar het kost meer. Minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) heeft er geen verklaring voor. Wanneer eindelijk een zero-tolerantiebeleid voor sluikstorters, zoals Natuur 2000 het al decenniën geleden vroeg bij onze eerste snelwegen-bermactie ?

VLAANDEREN :
INVOER VAN AFVAL

Vlaanderen voerde in 2016 eventjes 1,17 miljard (!) kilo afval in uit de hele wereld. Milieuminister Schauvliege vindt dat ok omdat de afvalindustrie 12.000 mensen aan de slag zou houden. Drie kwart van die afval werd verwerkt, een kwart werd verbrand of chemisch behandeld, minder dan 1% werd gestort : o.m. asbesthoudend materiaal uit Luxemburg…
(Het Laatste Nieuws, 8 juni 2017)

VLAANDEREN :
GOLFSLAGENERGIE

Op 500 m voor de haven van Oostende bouwt de Duitse aannemersmaatschappij Nemos GmbH (Duisburg) een toren van 12 meter hoog met daaraan een drijvende boei. Door het op en neer gaan van de boei wordt er energie opgewekt. Het is de bedoeling om deze golfslagenergie later te combineren met windenergie. De mast van de windmolen kan dan als vaste poot van de constructie dienen.

VLAANDEREN :
N-VA-MINISTER WEYTS HEEFT GEEN PROBLEEM MET KANKERSTOF

Acrylamide ofte 2-propeenamide (C3H5NO) is een stof die ontstaat bij de bruinverkleuring van een voedingsmiddel, wanneer zetmeelrijke producten als aardappelen en granen worden verhit boven 120 °C : het gaat vooral om koffie, gefrituurde aardappelproducten (friet) en in mindere mate om brood, ontbijtgranen, crackers en chips. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA vindt op basis van dierenstudies dat de inname van acrylamide via voeding risico geeft op kanker. Hoe langer en hoe heter iets wordt gebakken, hoe meer acrylamide er wordt aangemaakt. Dat gebeurt wanneer frieten tweemaal worden voor- en afgebakken zoals men dat doet in onze frietkoten. EU-Voedselveiligheidscommissaris Andriukaitis wil daarom de acrylamide uit ons voedsel halen, via bvb. blanchering van frieten voor ze naar de “frituristen” gaan. Maar dat leverde de EU een gloeiend protest op van de Vlaamse minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Die oordeelt dat de EU-plannen onze frietcultuur in gevaar brengen… De N-VA leverde aan de huidige Vlaamse regering niet bepaald de meest sympathieke en milieubewuste beleidslieden, maar de arrogante Weyts, ook een notoire bomenhater, spant terzake toch wel de kroon. De volksgezondheid in het gedrang brengen om nog eens in de media te kunnen scoren, het geeft te denken.

VSA :
TRUMP vs MILIEU

Na de benoeming van milieuvijandelijke topfunctionarissen en het terugdraaien van vroegere beslissingen m.b.t. schadelijke pijpleidingen wil president Trump het budget van het EPA (Environmental Protection Agency) met 25% verminderen en 3000 banen schrappen. Vooral het programma om de Grote Meren te beschermen wordt zwaar getroffen : van de 300 miljoen om het water schoon te maken blijft maar 10 miljoen over. Het project om dieseluitstoot terug te dringen wordt helemaal vergeten.

WALLONIË :
DE WOLF IS TERUG

De Waalse minister van natuur René Collin heeft een netwerk van ambtenaren, wetenschappers en natuurbeschermers opgericht om wolven te observeren en gegevens over die observaties te verzamelen. Recentelijk werden al 4 x aanwijzingen ontdekt die op een passage van een wolf in Wallonië duiden.
(reseauloup.be)