Actualiteit

7 januari 2018 : Kraanvogels

Duizenden kraanvogels boven het oosten van het land tot over Antwerpen toe, richting overwinteringsgebieden in Zuid-Europa. Door de klimaatverzachting stellen de vogels hun trek (vroeger : begin november) blijkbaar uit ?

 

23-26 januari 2018 : Wereld Economisch Forum Davos

De jaarlijkse topbijeenkomst voor iedereen die denkt wereldwijd iets te beteken als politieker of bedrijfsleider. Dat zijn er zowat 3000, naast 500 journalisten en 5000 bewakende soldaten. Een ticket kost 50.000 €, namens België tripten naar het Zwitserse skioord : koning en koningin en 4 ministers, w.o. Charles Michel en Geert Bourgeois. Aan de orde komt daar o.m. het jaarlijks Global Risk Report van het WEF. Voor het eerst staan milieurisico’s op de eerste en tweede plaats van de grootste dreigingen die het Forum oplijstte : extreme weersomstandigheden en natuurrampen, verder de klimaatverandering en cyberaanvallen (remember WannaCry, mei 2017) en gegevensfraude.

 

2 februari 2018 : GREY DAY !

Slechts 8,7 % van alle energie die we in dit land verbruiken is onze eigen groene energie, uit biomassa, wind en zon.  De rest is grijze energie, uit uranium in kernreactoren of uit fossiele brandstof zoals olie, gas en steenkool. In tijd uitgedrukt komt 8,7% overeen met 32 dagen. Onze groene energie voor 2018 was dus op 1 februari al op. Van 2 februari af gebruiken we alleen nog grijze energie. Het aandeel van groene/herbruikbare energie in ons energieverbruik is dus nog altijd veel te klein. Dat danken (?) we aan onze luie, graaigrage, vaak onbekwame en vaak onwillige politiekers…

(Zie ook canvas.be/greyday)

 

14 februari 2018 : Carnavalafval

De 200.000 deelnemers aan het jaarlijks carnavalfeest te Aalst blijken 85.000 kg afval achtergelaten te hebben, hoofdzakelijk blikjes. Ondertussen sluiten meer en meer organisaties en gemeenten zich aan bij de Statiegeld-coalitie. Minister van Milieu Schauvliege blijft al jaren schermen met onderzoek dat ze zogezegd laat uitvoeren (stapelt het zwerfvuil zich nog niet genoeg op in de straten en in de natuur ?), maar in feite draait alles rond de milieuonvriendelijke N-VA-partij die dwarsligt…

 

21 februari 2018 :  Kosten Kernuitstap

Tot 900 miljoen euro extra per jaar, zoveel kost een volledige kernuitstap (evengoed bestreden door de N-VA) in 2025. Dat blijkt uit een langverwachte studie van de UG-prof Albrecht voor het parlement. Maar langer wachten zal het prijskaartje alleen opdrijven.

 

28 februari 2018 : Koudste Nacht en Zonnige Februari

De nacht van 27 naar 28 februari was de koudste nacht van de winter 2017-2018  en ook de koudste sedert 2013 : in Ukkel werd -8,6 °C (Zaventem : – 9,7°C, Elsenborn/ Hoge Venen : -17,0 °C) gemeten. De hele maand februari 2018 was dan weer de zonnigste februarimaand sinds lang…

P.S. Vergelijk met 25 januari 1881 : -20,7 °C en in Winterswijk, Nederland op 27 januari 1942 : -27,4 °C.

 

4 maart 2018 : Kraanvogeltrek

Op mijn boekenrek staat de Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden uit 1966, van Herman Vandommele. Voor 3 maart lees ik :  De kraanvogel trekt over.  Uit  het oostelijk deel van het land (van Balen tot vooral de provincie Luxemburg, ook een paar uit de streek van Brugge, Oost-Vlaanderen en het Antwerpse) kwamen vandaag meer dan 1000 meldingen naar waarnemingen.be :  met honderden tot duizenden trokken de kraanvogels  trompettend naar het noordoosten, in Aubel schatte men zelfs 7000 ? In het totaal waren het er ca.30.000 en bij het Lac du Der wachten er nog 89.000. De kraan stond open, de weersverzachting na de vriestijd had er mee te maken…

P.S. Voor 5 maart hetzelfde scenario : meer dan 500 meldingen voor vluchten van bijna telkens honderden, van Limburg tot Luxemburg : in Wardin (LX) werd de in NO-richting overtrekkende groep door Aurélien Kaiser op 4885 geschat…

 

9 maart : Weer een voedselschandaal

Amper enkele maanden na het Fipronilschandaal en het slachthuisschandaal komt na een uitgestelde huiszoeking aan het licht dat de reeds  in september 2017 in opspraak gekomen slachthuisgroep Verbist/Veviba  (30% van de markt) na etiketgefoefel en andere maffiapraktijken op grote schaal rot vlees leverde aan diverse supermarkten en dat zowel Justitie als het beruchte Belgische Voedselagentschap (FAVV) opnieuw blijk hebben gegeven van luiheid en nalatigheid. Weer wist het FAVV al jarenlang van de fraude en deed het niets, zogezegd omdat Justitie er mee bezig was : terwijl bij Justitie een onderzoeksrechter anderhalf jaar wachtte voor hij bewoog … Minister De Block van Volksgezondheid was er even rap als altijd bij om te minimaliseren. Minister van Landbouw Ducarme (waarom hoort het FAVV vandaag bij Landbouw, terwijl het tijdens de dioxinecrisis opgericht werd binnen Volksgezondheid ?) wil het agentschap nu hervormen…

 

11 maart : Wolven in Vlaanderen

De eerste 100% zekere waarneming van een wolf in Vlaanderen liep tragisch af. Nadat ie op 10/3 twee schapen doodbeet, werd hij zelf doodgereden bij het oversteken van een weg in Opoeteren. Ondertussen lijkt de “Duitse” gezenderde wolvin Naya (naar verluidt op 3 januari gearriveerd) zich nog altijd op te houden op het militair domein bij Leopoldsburg.

 

14 maart : Prof. Stephen W. Hawking (76) te Cambridge overleden

Een van de grootste wetenschappers en theoretische fysici van onze tijd. Te gedenken om zijn wetenschappelijk werk (het ontstaan van het heelal,  de zwarte gaten, de kosmische inflatie :  100 miljard sterren in in onze galaxy, daarnaast nog 100 miljard andere galaxies), om zijn enthousiaste populariseerinspanningen ( A Brief History of Time : From the Big Bang to Black Holes), om zijn enorme moed en wilskracht als langdurige ALS-patiënt …

Over de eternal inflation : https://arxiv.org/pdf/1707.07702.pdf

Over het In Memoriamboek “Stephen Hawking- ABC van een genie” : zie de Boekenrubriek van deze Nieuwsbrief 2018.

 

18 maart : Bij ons koudste sinds begin metingen

Meteen ook de meest laattijdige ijsdag van een winterseizoen sedert 1901 : te Ukkel was het maximum  -0.1 °C (gevoelstemperatuur door de polaire wind : -10°C).

 

1 april : Vuile Ronde van Vlaanderen

Te Aalst laat het Carnavalvolkje zijn afval in massa achter (zie 14 februari), maar in de Vlaamse Ardennen kennen ze er ook wat van. Op de Kwaremont, gemeente Kluisbergen, stonden overal afvalbakken en uitdrukkelijke vragen om de afval daarin te deponeren, toch waren de après-tourbeelden op de TV weer niet om aan te zien, het wordt precies elk jaar erger. Ze betalen daar aan scouts e.a. 12 € belastinggeld per uur om de afvaloogst van hooguit 1 dag binnen te halen : tegen de 10.000 kg.  Vlaanderen is niet alleen meer het lelijkste land van de wereld, maar het wordt ook bewoond door een klootjesvolk van de vuilste soort.  Zijn we dan niet geëvolueerd sedert de tijd van Jeroen Bosch en Jan Steen ?  Het is beschamend om dat soort kleinburgerlijke, oppervlakkige en decadente Vlamingen (vormen ze in de meerderheid hier ?) je landgenoten te moeten noemen.

 

1 april : Arrestaties bij de Oostvaardersplassen

Honderden actievoerders probeerden de grote grazers in het omstreden Oostvaardersplassen-gebied bij te voeren. Met balen hooi klommen ze over het hek bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de rand van het natuurterrein. Slechts met veel moeite slaagde de politie er in om iedereen te verwijderen. Er werden 5 actievoerders aangehouden.

 

13 april : Zeescheepvaart schoner ?

Zeetransport is goed voor een broeikasgasuitstoot vergelijkbaar met die van een land als Duitsland. Deze sector is einde 2015, net als de luchtvaart, niet rechtstreeks meegenomen in het klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming van de aarde wil beperken tot 2°C vergeleken met het pre-industriële tijdperk, en eigenlijk met 1,5 °C. Het akkoord vergt een inspanning van alle landen afzonderlijk, terwijl scheepvaart en luchtvaart een grensoverschrijdende aanpak vragen. De International Maritime Organisation IMO, een VN-agentschap, belooft nu echter en eindelijk om de uitstoot van broeikasgassen per 2050 met 50% te reduceren versus 2008 (= het laatste jaar voor de crisis dat de wereldhandel op volle toeren draaide). Een compromis, na weerstand van olieland Saudi-Arabië en bananenland Brazilië. De VSA en Rusland doen niet mee.  De EU had graag meer ambitie gezien, ze dreigt nu met eigen milieumaatregelen.  De IMO-beslissing betekent in elk geval de aanzet naar een schonere toekomst, hoewel de echte test nog volgt.  Welke maatregelen worden er straks getroffen ?  Langzamer varen ? Andere brandstoffen(waterstof, ammoniak, biobrandstoffen – stroom voor de kortere trajecten) ? En wie draait op voor de rekening ?

 

 

19 april : Statiegeldcongres te Genk

Natuur 2000 sloot zich in 2017 aan bij de Statiegeldalliantie, in de hoop dat via deze bundeling van krachten eindelijk de invoering van statiegeld op plasticflessen en blikjes zou bereikt worden, waar we de politiekers al decenniën om vragen . Op die manier gaat het zwerfvuil drastisch ingeperkt worden. Spijtig genoeg wordt de milieubeweging in dat streven weer eens tegengewerkt door de N-VA-partij van Bart De Wever. Deze partij begint zich nog een stuk milieuvijandiger op te stellen dan we dat in het verleden gewoon waren van bvb CVP, VLD of SP. CD&V-kopstuk Marc Van Peel zag het in Knack van 28 maart als volgt : “De belangen van de industrie zijn de leidraad van Bart De Wever. In de discussie over statiegeld is dat opnieuw erg duidelijk geworden”.