Milieu

PLASTIC : BALLONNEN

Bij minstens één op de vijftig dood gevonden stormvogels aan onze kust zitten ballonresten in de maag. Via beken en rivieren komen die in zee terecht en dikken ze daar de beruchte plasticsoep aan.  Debet hieraan zijn de zgn ballonoplatingen. De plasticresten raken overal verspreid want de ballonnen vliegen honderden kilometers ver. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen alternatief : die blijven ook jaren in het milieu rondslingeren. Er zou een algemeen verbod moeten komen maar Vlaams Milieuminister Schauvliege heeft er (weer) geen oren naar. In Oostende is schepen van Leefmilieu Tom Germonpré een oud-lid van Natuur 2000, hij wil ballonoplatingen zo veel mogelijk ontraden (ze moeten aangevraagd worden omwille van de luchthaven).  Eigenlijk zou het overal verder moeten gaan : inschrijven in het politiereglement en boetes uitschrijven, zei Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

 

ZEEWATERVERVUILING EN SURFERS

Surfers slikken tien keer zo veel zeewater als zeezwemmers. Ze krijgen zo ook meer te maken met de kustwatervervuiling : door riolen, door mest die van de akkers afspoelt, enz.  Bij een onderzoek door de Medical School van de unief van Exeter op surfers van de actiegroep  “Surfers against Sewage” werd in hun darmen dan ook veel meer exemplaren van de darmbacterie Escherichia coli gevonden als in die van niet-surfers. Die bacteriën  bleken ook vaak resistent tegen antibiotica en ze bevatten plasmiden : stukjes DNA met genen voor resistentie, die gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden met allerlei andere bacteriën uit de natuur. Dat is even onrustwekkend als de watervervuiling of nog erger : als bacteriënresistentie  (tot nu gekend van de ziekenhuizen) zich ook gaat verspreiden in de natuur kunnen mensen opnieuw sterven van een onnozel wondje en worden zelfs routineoperaties een gokspel met de dood. Het tijdschrift Environment International schat dat watersporters rond de Britse kusten zo’n 2,5 miljoen keer per jaar resistente E.coli slikken. We moeten meer gaan beseffen dat zeewater een verspreidingsweg voor resistentie is en tegen die verspreiding moet echt meer gedaan worden – ook in ons land…

Lit. Anne F.C. Leonard cs. Exposure to and colonisation by antibiotic-resistant E.coli in U.K. coastal waters users : Environmental surveillance, exposure assessment and epidemiological study (Beach Bum Survey).

Online 14 January 2018 : https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.11.003