Milieu

Keywords :

Afval, Houtstook, Landbouw, Materiaalverspilling, Ozonlaag, Plastic, Water, Zee

 

DRUGSAFVAL

Zowel in Nederlands Noord-Brabant als bij ons wordt er de laatste tijden op straat regelmatig afval gevonden van drugslaboratoria.  Het gaat meestal om vaten van duizend liter en minder. De criminelen aarzelen niet om de inhoud daarvan, duizenden liters sterke zuren en basen, eerst in de grond te laten sijpelen. Bij ons komt OVAM dan bodemstalen nemen en probeert men de grond daarna af te graven…

 

ZWERFAFVAL : PLOG JIJ MEE ?

Tot diep in het bos struikel je tegenwoordig over lege plasticflesjes, energiedrankblikjes, zakjes e.a. zwerfvuil.  Voor wie  in de natuur komt een bron van ergernis. Alleen de betaalde staats-oprapers al verzamelen jaarlijks tienduizenden tonnen, dat kost de belastingbetaler meer dan honderd miljoen euros. Milieuminister Schauvliege verschuilt zich achter drogredenen om geen statiegeld te moeten invoeren, de VLD-politiekers en die van N-VA saboteren de boel tot het plezier van de supermarkten en hun akoliet Fost-Plus.  Ploggen zet die grote ergernis om in actie. Het woord komt van het Zweeds plocka (oprapen) en van joggen. Pak een zak en ruim al lopend de zwergafvaltroep op. Volgens fitnessexperten prima training (het regelmatig stoppen vergroot de conditie en verbrandt meer vet, je oefent ook andere spiergroepen). Als een kwart van de Vlamingen elke dag één stuk zwerfvuil zou oprapen, zou ons land binnen zowat een week rotzooivrij kunnen zijn.  Met de politiekers kan daarna afgerekend worden in het stemhokje…

 

HOUTSTOOK

Het stoken van hout komt onder vuur te liggen. Hoe slecht is het voor de gezondheid ? Van de overheid wordt verwacht dat er regels komen om de overlast te meten en te sturen. Bvb. een stookalarm bij weinig wind, om te voorkomen dat rook en fijnstof blijven hangen in de lucht.

 

INDUSTRIËLE VS BIOLOGISCHE LANDBOUW

Nog regelmatig kom je tegen dat  in de media de industriële landbouw en veeteelt wordt goedgepraat of zelfs verdedigd, ook door politiekers. Terwijl iedereen kan zien wat voor gevolgen die manier van monocultuur bedrijven heeft voor ons landschap en voor de natuur :  recent onderzoek in Duitsland wees bvb uit dat de insectenpopulatie alarmerend achteruitgaat (75%). Wereldwijd gaat per minuut 23 hectaren vruchtbare landbouwgrond verloren door bodemuitputting. De graaiboeren worden beter van de opbrengsten, terwijl de hele gemeenschap en zelfs volgende generaties opdraaien voor de kosten. Te beginnen met de enorme subsidies, maar de hoogste kosten worden veroorzaakt door al het overbemestingsgif dat op weg is naar het grondwater. Grond- en oppervlaktewater worden ook in deze branche structureel verontreinigd door multiresistente bacteriën en bijna even structureel is de ongestrafte fraude in de agrarische industrie. Ondertussen wordt de productiviteit van de biologische landbouw gelukkig stilaan gelijkwaardig aan die van de andere. De bodemstructuur verbetert, waardoor de opbrengsten toenemen. Bovendien spoelt die biolandbouw tot 50% minder nitraat uit.  Het wordt tijd om meer werk te maken van de overgang naar meer biologische productie…

 

MATERIAALVERSPILLING

Dat overheden (politiekers, overheidsambtenaren) het niet nauw nemen qua zorgvuldig omgaan met gebouwen, materiaal enz. is al langer geweten. In deze decadente graaitijden is de vraag wie het allemaal betaalde voor hen een voorwerp van arrogante minimalisering. Weer een straf staaltje : een Franse vlogger die naar verlaten plekjes zoekt vond in de buurt van Valenciennes een complete verlaten Eurostar-trein (13 wagons incl. 2 restauratiewagons). Het nog intacte treinstel reed tussen 1994 en 2014 tussen Brussel, Parijs en Londen.  In sommige landen gaan treinen 50 jaar mee. Is het niet schandalig dat dit dure materiaal zomaar achtergelaten wordt en dat zelfs niet gedacht wordt aan hergebruik ?  Nog maar eens de andere kant uitkijken, politiekers & co ?

 

NIEUWE OZONLAAGPROBS

Terwijl het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool terug dicht lijkt (!) te geraken, herstelt die ozonlaag zich niet boven de meest bevolkte regio’s op aarde, bvb de evenaarszone (60° S-60° N).

Satellieten-onderzoek wees uit dat in de lagere stratosfeer waar de dichtste ozonconcentratie moet zijn, dit niveau juist aan het dalen is. Om het effect op termijn daarvan in te schatten wordt verwezen naar vulkaanuitbarstingen in Siberië zowat 252 miljoen jaar geleden die de ozonlaag deels vernietigden  : dat leidde tot de massale Perm-Trias-extinctie (95% van alle in zee levende soorten, 70% van de gewervelde landdieren, 1/3 van alle insectensoorten). Een dunner wordende ozonlaag zorgt er vermoedelijk voor dat bomen onvruchtbaar worden door de toename van de UV-straling en dat de bossen verdwijnen. Dat veroorzaakt dan een domino-effect in de voedselketen…

Lit. William T.Ball cs. Evidence for a continuous decline in lower stratospheric ozone offsetting ozone layer recovery. Atmospheric Chemistry and Physics, 18, 1379-1394, https://doi.org/10.5194/acp-18-1379-2018, 2018 (6 Febr 2018)

Jeffrey P. Benca cs. UV-B-induced forest sterility : Implications of ozone shield failure in Earth’s largest extinction.  Science Advances 7 Febr 2018 : Vol.4 n°2, e1700618. DOI : 10.1126/sciadv.1700618

 

 

PLASTIC : BALLONNEN

Bij minstens één op de vijftig dood gevonden stormvogels aan onze kust zitten ballonresten in de maag. Via beken en rivieren komen die in zee terecht en dikken ze daar de beruchte plasticsoep aan.  Debet hieraan zijn de zgn ballonoplatingen. De plasticresten raken overal verspreid want de ballonnen vliegen honderden kilometers ver. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen alternatief : die blijven ook jaren in het milieu rondslingeren. Er zou een algemeen verbod moeten komen maar Vlaams Milieuminister Schauvliege heeft er (weer) geen oren naar. In Oostende is schepen van Leefmilieu Tom Germonpré, een oud-lid van Natuur 2000, hij wil ballonoplatingen zo veel mogelijk ontraden (ze moeten aangevraagd worden omwille van de luchthaven).  “Eigenlijk zou het overal verder moeten gaan : inschrijven in het politiereglement en boetes uitschrijven”, zei Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

 

MICROPLASTICS

Al makkelijk 50 jaar wordt er gewaarschuwd voor contaminatie van voedsel door migrerende monomeren uit plastic-verpakkingen. Dat leidde o.m. tot de EU-Verordening 10/2011.  Iets soortgelijks blijkt zich ook voor te doen in plasticflesen. Onderzoek aan de State University of New York (SUNY) te Fredonia, USA wees uit dat het water in de plasticflessen van watermerken zoals Evian, Gerolsteiner, San Pellegrino enz. vervuild blijkt door miniscule plastic deeltjes : vooral polypropyleen, nylon en ployethyleentereftalaat (PET) – gemiddeld 325 partikels per liter. Gedacht wordt dat ze van de flesdop komen en dat ze in het water geraken bij het bottelen. Uit het onderzoek bleek overigens evengoed dat ook in glazen flessen en kraanwater van deze microplastics kunnen zitten. Over het effect op de gezondheid bestaat nog veel onzekerheid, hoe kleiner de deeltjes hoe gevaarlijker : deeltjes kleiner dan 1 micrometer kunnen door een celmembraan dringen en in onze weefsels terecht komen, het immuunsysteem verstoren, kanker veroorzaken enz.

Lit. Sherri A. Mason cs. Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water. Gepubliceerd door Orb Media op 14 maart 2018. Zie www.orbmedia.org/stories/plus-plastic en www.orbmedia.org/stories/invisibles_final_report/multimedia

 

WERELDWATERDAG 22 MAART 2018

Superveel mensen zal dit hier te lande niet veel zeggen (hoewel de waterfactuur op relatief korte tijd 4 x zo duur werd), maar ook bij ons stevenen we af op watertekort, zij het dat de toestand nu nog niet zo erg is als te Kaapstad bvb waar mogelijk een Dag Zero dreigt tegen 2019 (de laatste 20 jaar steeg de bevolking daar met 79%, de water storage maar met 15%). In elk geval verbruikt iedereen hier gemiddeld 100 liter water per dag aan douche, toilet, was enz. terwijl zijn/haar levenswijze hem/haar zonder dat ie dat goed weet even dagelijks linkt aan 7000 “externe” liters : 1 pint bier tappen vergt  bvb 75 liter water, 1 liter melk 1000 liter water en 1 steak 4000 liter water …

 

ZEEWATERVERVUILING EN SURFERS

Surfers slikken tien keer zo veel zeewater als zeezwemmers. Ze krijgen zo ook meer te maken met de kustwatervervuiling : door riolen, door mest die van de akkers afspoelt, enz.  Bij een onderzoek door de Medical School van de unief van Exeter op surfers van de actiegroep  “Surfers against Sewage” werd in hun darmen dan ook veel meer exemplaren van de darmbacterie Escherichia coli gevonden als in die van niet-surfers. Die bacteriën  bleken ook vaak resistent tegen antibiotica en ze bevatten plasmiden : stukjes DNA met genen voor resistentie, die gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden met allerlei andere bacteriën uit de natuur. Dat is even onrustwekkend als de watervervuiling of nog erger : als bacteriënresistentie  (tot nu gekend van de ziekenhuizen) zich ook gaat verspreiden in de natuur kunnen mensen opnieuw sterven van een onnozel wondje en worden zelfs routineoperaties een gokspel met de dood. Het tijdschrift Environment International schat dat watersporters rond de Britse kusten zo’n 2,5 miljoen keer per jaar resistente E.coli slikken. We moeten meer gaan beseffen dat zeewater een verspreidingsweg voor resistentie is en tegen die verspreiding moet echt meer gedaan worden – ook in ons land…

Lit. Anne F.C. Leonard cs. Exposure to and colonisation by antibiotic-resistant E.coli in U.K. coastal waters users : Environmental surveillance, exposure assessment and epidemiological study (Beach Bum Survey).

Online 14 January 2018 : https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.11.003