Natuur

ARCHEOPTERYX 11

Voor de elfde keer is er een fossiel van de Archeopteryx ontdenkt, het oudst bekende vogelgeslacht. Het gebeurde door researchers van de Ludwig Maxilmilians Universität, München,  in de vallei van de Altmühl (Beieren) waar de vorige exemplaren ook vandaan kwamen. De A. leefde zo’n 150 miljoen jaar geleden, aan het einde van het geologische Jura-tijdperk.  Het huidige fossiel is afgaand op de vindplaats iets ouder dan de vorige. Specifieke kenmerken : 9 halswervels, 14 borstwervels. Het Haarlemse Teylermuseum bewaart een soortgelijk fossiel, maar dat blijkt een nog niet eerder beschreven dino met vogelachtige trekjes, Ostromia.

Lit. Oliver Rauhut cs (2018). The oldest Archaeopteryx (Theropoda : Avialiae) : a new specimen from the Kimmeridgian Tithonian boundary of Schamhaupten, Bavaria. Peer J 6 : e4191 https://doi.org/10.7717/peerj.4191

 

TUINVOGELTELLING 2018

In Nederland werd deze telling (27-28/1) voor de 15de keer gehouden, meer dan 50.000 mensen deden mee. De toplist : opnieuw de huismus als meestgetelde, daarna de koolmees, de pimpelmees (gaat een beetje achteruit), de kauw, de merel (beduidend minder : Usutuvirus ?), vink, Turkse tortel, houtduif, ekster, roodborst. (www.tuinvogeltelling.nl)

In Vlaanderen deden 29.000 mensen mee. De volgorde : koolmees, huismus (ging nog meer achteruit in de provincie Antwerpen), kauw, vink, pimpelmees, houtduif, Turkse tortel, merel (in 2017 nog op de tweede plaats), ekster, spreeuw. Gemiddeld werden er 30 soorten geteld per tuin. Opvallend : veel kraaien, eksters, kauwen en minder kleine tuinvogels – de achteruitgang van deze laatste valt toch wel meer te wijten aan gebrek aan broedplaatsen en aan de katten…

 

 

RAPPER TREEDT OP MET KOMODOVARAAN

Jimmy Kimmel Live !  is één van die vele Amerikaanse shows waarvan je je afvraagt wie daar nog naar kijkt. En Travis Scott één van die vele rappers die niet gehinderd worden door gebrek aan talent. Misschien om dat laatste toch te maskeren had die Scott begin dit jaar een komodovaraan meegebracht naar een optreden in voornoemde Kimmel-show.  Het hele ondermaatse optreden lang zag je het beest  bewegingloos achteraan op het enorme tv-podium liggen. Komodovaranen komen uitsluitend voor op enkele Indonesische eilanden w.o. Komodo. Door het kleine verspreidingsgebied gaat het om een erkend kwetsbare en bedreigde diersoort.  In Amerika wordt er met succes gekweekt door bepaalde dierentuinen, maar het geeft toch te denken dat die rare Afro-Amerikaanse rapper zomaar aan een exemplaar kon geraken om er zijn decadente “stunt” mee uit te halen…

 

WOLVEN

Wolven steken al jaren en steeds vaker vanuit Oost-Europa de Duitse grenzen over. Een en ander heeft allicht te maken met de demilitarisering van de grensgebieden, samen met de verbeterde normen voor bosbeheer en strengere jachtregels. Vanuit Polen zouden de eerste wolven reeds rond 2000 de grens met Duitsland zijn overgestoken en de Duitse wolvenpopulatie groeit nu gestaag. In 2017 werden 60 roedels geteld (tegenover 47 in 2016) : dat zijn minstens 400 dieren. In Nedersaksen  zouden er in 2017 al 403 boerderijdieren zijn gedood, de  boeren houden er een “wolvenwake”. De lokale besturen wordt nu aangeraden om naar oplossingen te zoeken zonder de dieren te doden, zoals de plaatsing van elektrische hekken of het toedienen van anticonceptie…  In Denemarken zit er zeker 1 roedel, evengoed tegen de zin van de boeren. En in Noordoost-Nederland worden de wolven ook actiever, daar hebben er al 60 schapen aan moeten geloven…