Nieuws Fort Oelegem

FORT OELEGEM IN 2018

Psst… Blijf ook op de hoogte van wat er in & rond het fort gebeurt via de Fortnieuwsbrief ! Stuur ff een e-mailberichtje naar onze communicator Jeroen, jeroen.callebaut@fortoelegem.be.

 

ZONDAG 7 JANUARI 2018 : VLEERMUIZENTELLING 1

In het totaal 1297 exx. geteld. Watervleermuis 494. Baard/Brandt’s vleermuis 109. Franjestaart 465. Ingekorven vleermuis 147. Gewone grootoorvleermuis 7. Gewone dwergvleermuis 10. Ruige dwergvleermuis 1.

Vermeldenswaard : nieuw record voor de ingekorven vleermuis, ruige dwergvleermuis was al jaren niet meer gezien.

 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018 : VERSLAG VLEERMUISINVENTARISATIE VRIESELHOF

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stuurde een verslag over een inventarisatie van  de vleermuizen in het Vrieselhof die zij in de zomer van 2017 uitvoerde in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

In feite draaide het om 117 ha Vrieselhof + een deel van het buitenglacis van Fort Oelegem en heeft het te maken met een managementplan. Dat voorziet kwaliteitsverbetering van boshabitat, rekening houdend met de vereisten van aan bos verbonden vleermuizen zoals Bechstein’s vleermuis, franjestaart, Brandt’s vleermuis/baardvleermuis en gewone/grijze grootoorvleermuis : stuctuurrijk loofbos met mantels en zomen, dreven, open plekken en voldoende oude bomen met holten en spleten.

De inventarisatie gaf de volgende soorten : gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart, baardvleermuis, ingekorven vleermuis en gewone grootoorvleermuis. De zolder van kasteel Vrieselhof herbergt een grootorenkolonie, terwijl de kasteelremise als zomerverblijf fungeert voor gewone dwergvleermuizen.

Gebleken is ook dat de Antitankgracht tussen de Knodbaan en Fort Oelegem een jachtgebied is voor een groot aantal vleermuissoorten : gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, in het najaar ook ruige dwergvleermuis. En op de fortgracht zelf werden geobserveerd : watervleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Dat laatste wisten we natuurlijk al van onze vleermuizen-infoavonden…

 

ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 : VLEERMUIZENTELLING 2

Totaal 1031 exx. Watervleermuis 304. Baardvleermuis 68. Baard/Brandt’s vleermuis 51, Franjestaart 406. Ingekorven vleermuis 144. Gewone dwergvleermuis 21. Gewone grootoorvleermuis 4.

Weinig verschil voor Baardvleermuis en Ingekorven vleermuis. Een pak minder in de watergangen. Vooral Watervleermuis en Franjestaart verhuisd.

 

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 : INFOAVOND NATUUR- EN ERFGOED-BEHEERPLAN VRIESELHOF

Er gaat nogal wat ontbost worden en het provinciebestuur wil ook de parking verleggen. GroenRand vindt de compensatie voor die ontbossing ontoereikend en die parkingverlegging naar het centrum toe gaat de natuur verstoren : de huidige parking is geïntegreerd in de natuur, waarom veranderen ?

 

ZATERDAG 24 MAART 2018 : LENTEVERGADERING WERKGROEP

Voorbereiding bezoeksseizoen 2018.

 

VRIJDAG 13 APRIL  2018 : NIEUWE GIDS

Kennismaking met en briefing van Guy Hens. Hij wil op 29/4 al komen helpen.

 

VRIJDAG 20 APRIL 2018 : VLEERMUIZENONDERZOEK

Erik Verreycken van het Constrained Systems Lab (Departement Elektronica-ICT) van de Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar akoestische trackingsystemen met focus op het traceren van vleermuizen. Hij stelde zijn ultrasone microfoons ’s avonds op op de fortbrug om zo naar de bijzonder actieve vleermuizen te kunnen ‘luisteren’. Interessant om ook eens te vergelijken met het meer bekende zenderingsonderzoek.

 

Zaterdag 21 APRIL 2018 : VOORBEREIDINGSWERK

Glenn en Jos maaiden het noordelijke binnenplein en het poternedak. Glenn had tevoren ook de zandtrap naar de soldatentoiletten al voorzien van een degelijke touwleuning.

 

 

ZATERDAG 28 APRIL 2018 : FORTGIDSENBRIEFING

ZONDAG 29 APRIL 2018 : OPENDEURDAG VANAF 11 U

 

WOENSDAG 9 MEI 2018 : INTERFEST-BEZOEK

Interfest e.V. (Studienkreis für internationales Festungs-, Militär und Schutzbauwesens)  houdt op 6-10 mei zijn jaarlijks congres dit jaar te Antwerpen, i.s.m. de Simon Stevinstichting. Op 9 mei is er een bezoek aan Fort Oelegem voorzien.

ZONDAG 20 MEI 2018 : FORTENGORDELDAG

 

ZONDAG 3 JUNI 2018 : OPEN NAMIDDAG VANAF 13 U

ZATERDAG 23 JUNI 2018 : KIDS/ROEFELDAG

ZATERDAG 23 JUNI 2018 : VLEERMUIZEN-INFOAVOND

 

ZONDAG 8 JULI 2018  : OPEN NAMIDDAG VANAF 13 U

 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018 : VLEERMUIZEN-INFOAVOND

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 : MONUMENTDAG VANAF 11 U

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 : VLEERMUIZEN-INFOAVOND