Wereld

BELGIË : KILOMETERHEFFING VERKLEINT FILES NIET

Het aantal vrachtwagens op onze wegen neemt zelfs nog toe, zowel op de snel- als op de secundaire wegen. De kilometerheffing levert wel geld op voor de staatskas : 676 miljoen euro in 2017. Bijna de helft daarvan werd betaald door buitenlandse transportbedrijven. Een en ander heeft natuurlijk te maken met het gedrag van de consumenten. die willen hun goederen snel en aan huis geleverd, en dat kunnen de trein of het schip niet waarmaken…

 

NEDERLAND : UW NIEUWE BUREAUSTOEL KOMT UIT DE GRACHT

De organisatie Plastic Whale (https://plasticwhalefoundation.com) wil de plastic soep verkleinen en vist dus plastic uit de Amsterdamse grachten.  Ze maakte daar al tien sloepen van en nu komt daar kantoormeubilair bij. Een vergadertafel vergt 1004 opgeviste petflesjes, een stoel 67, een lamp 25. Voor de metalen onderstellen wordt staalafval gebruikt. Fabrikant Vepa maakt de meubels, Lama Concept tekent voor het design.  Zo’n tafel met acht stoelen kost 20.000 euro, je krijgt er een plastic visboottrip en workshops bij. Tien procent van de opbrengst gaat naar plastic opruimprojecten wereldwijd. “Op deze manier kunnen bedrijven die niet weten hoe ze een bijdrage moeten leveren aan het milieu toch iets doen” zegt oprichter Marius Smit. Hij is ook al bezig met vergelijkbare projecten in Azië (het Balinese strandplastic !) en hij hoopt in de toekomst de lijn uit te breiden met meer betaalbare meubels. Ondertussen levert hij aan het Nederlandse ministerie van Infrastructuur, aan de Nationale Nederlanden en aan frisdrankfabrikant Vrumona.

Trouw, 24 februari 2018.

 

NEDERLAND : GIGA-GANZENPLAAG

De voorbije winter waren er meer dan twee miljoen. Grauwe ganzen vooral. Een deel nam daarna de vlucht naar andere oorden, de rest zat einde april op eieren of had al pulletjes. De boeren zijn radeloos. De ganzen komen spoedig de velden kaal vreten :  de vergoeding aan de boeren is al opgelopen tot 22 miljoen euro per jaar maar de werkelijke schade ligt rond de 70 miljoen. Ganzen  afschieten mag overigens pas als echt aangetoond kan worden dat ze ellende veroorzaken. De vereniging Faunabescherming is tegen dat afschieten, volgens haar vergroot bestrijding de overlevingskans van ganzen die niet zijn afgeschoten. Terwijl er meer dan meer dan 100.000 per jaar worden afgeschoten stijgt de ganzenpopulatie jaarlijks effectief met 5% …  De Partij voor de Dieren vindt dat de boeren krijgen wat ze verdienen met hun intensievere teelten : de gans als weidevogel, met een vrij uitzicht op het naderen van eventuele roofdieren.  Boerenorganisaties en jagersverenigingen willen dat de jacht ook in de winter wordt toegestaan en dat natuurgebieden worden opengesteld  om eieren te kunnen schudden en prikken .

BN/De Stem, 21 april 2018.

 

NEDERLAND : ENERGIEOPSLAG

De Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de beruchte gaswinning in het Groningse, wordt nu precies aanjager van de energietransitie. De nieuwe NAM-visie : de komende jaren wordt er steeds minder gas verbruikt, terwijl het aantal windmolens en zonnepanelen snel gaat groeien. Er zal wel altijd een verschil zijn in vraag en aanbod van elektriciteit opgewekt met die windmolens en zonnepanelen. Een klein deel van de overtollige duurzame stroom kan voor korte periodes worden opgevangen met batterijen, maar voor seizoenopslag heb je andere technieken nodig.  De NAM, net 70 jaar oud, schreef daarom een NAM70 Challenge uit die jonge bedrijven uitdaagt om een concrete oplossing te ontwikkelen.  Uit de bus kwam bvb een container die restwarmte van een fabriek kan opslaan in een materiaal gemaakt van afvalstoffen van het productieproces. Of overtollige elektriciteit omzetten in lucht onder hoge druk in een zoutcaverne. Of duurzaam ammoniak produceren (tot nu van aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt). Ammoniak kan worden gesplitst, waarbij de vrijkomende waterstof wordt gebruikt om auto’s op te laten rijden of als schone grondstof  kan dienen voor de industrie…

Het Fiancieele Dagblad, 5 juni 2018

 

POLEN : PATRIOTTISCHE STEENKOOL

In Polen investeert men fors in koolmijnen.  Ze noemen dat daar ‘patriottische brandstof’ omdat Polen daardoor minder afhankelijk wordt van Russisch gas.  Ondertussen liggen wel 33 van de 50 meest vervuilde Europese steden in Polen. De voornaamste oorzaak is de steenkool die gebruikt wordt om huizen te verwarmen.

The Economist, Jan 18th, 2018 : Why 33 of the 50 most polluted towns in Europe are in Poland.

 

SPANJE : NEANDERTHALKUNST IN SPAANSE GROTTEN

In 3 Spaanse grotten (La Pasiega bij Bilbao, Maltravieso te Caceres, Ardales bij Malaga) ontdekte een  groep Duitse/Britse archeologen tekeningen die minstens 65.000 jaar oud zijn. Op dat moment waren de Neanderthalers de enige mensen in Eurazië (de moderne mens, homo sapiens, daagde er pas 40.000 jaar geleden op).  Zo primitief waren die Neanderthalers dus ook niet.  Overigens : die datering was evengoed een kunststukje. Traditionele methoden zoals de koolstofdatering werken alleen bij organisch materiaal, niet bij schilderingen waarbij mineralen zoals oker zijn gebruikt.  Er bestaat nu een nieuwe techniek die kijkt naar de kalk die zich op de schilderingen afzette. Kalhoudend grondwater bevat sporen van radioactief uranium. Dat vervalt langzaam in thorium en aan de verhouding uranium-thorium valt af te lezen hoe oud de kalk is.

D.L.Hoffmann cs, U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art. Science 23 Feb 2018. Vol 359, Issue 6378, pp.912-915. DOI: 10.1126/science.aap7778

 

VLAANDEREN : BOEREN LAPPEN MESTWETGEVING AAN HUN LAARZEN

In Vlaanderen is 43% van 669 gecontroleerde landbouwbedrijven niet in orde met de mestwetgeving. Dat blijkt uit het Mestrapport, anderhalf jaar na de start van gerichte controles door de Mestbank in het kader van het Vijfde Mestactieplan. Toezicht op het naleven van de mestwetgeving is dus absoluut nodig want de sector blijkt in grote mate “fraudegevoelig”. Terwijl de waterkwaliteit bij ons al meer dan 4 jaar niet meer verbetert. De Mestbank pleit dan ook voor meer verantwoordelijkheidszin bij de boeren, bij de vervoerders, bij de verwerkers en bij de controleurs. Bij allen werden overtredingen vastgesteld : er dienden zelfs een tiental staalnemers (die in opdracht van externe labo’s stalen namen op de velden)  geschorst…