Boek/Film Besprekingen

TIJDSCHRIFTEN

DE SCHARRELAAR, VOGELTIJDSCHRIFT VOOR LEZERS, 2019/1.

Diverse auteurs. Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen , 2019 : 136 blz. Prijs 14,95 €. ISBN 9789045038285.

Bijdragen van vooral Nederlandse natuur/vogelschrijvers zoals Koos van Zomeren, maar evengoed van bvb Redmond O’Hanlon . Ook een prijsvraag : vertaal The Owl and the Pussy-Cat van vogeltekenaar, landschapsschilder en nonsensverzer Edward Lear. De beste vertaling krijgt de vogelserie van Atlas Contact cadeau !

INSECTEN

VELDGIDS KEVERS VAN EUROPA

Vincent Albouy/Denis Richard. Oorspr.titel Guide des coléoptères d’Europe. Uitg. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2019 : 400 blz. Prijs 37,95 €. ISBN 9789050116664.NUR 432.

Deze gids beschrijft 778 meest algemene van de 15.000 Europese soorten. Tips voor determinatie en info over ecologie en voorkomen (verspreiding).

VELDGIDS MIEREN VAN EUROPA : ALLE MEER DAN 400 SOORTEN VAN WEST-EUROPA/DETERMINATIE/VELDKENMERKEN

Claude Lebas, Christophe Galkowski, Rumsais Blatrix, Phimippe Wegnez. Oorspr.titel Fourmis d’Europe occidentale. Uitg. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2019 : 415 blz. Prijs 39,95 €. ISBN 9789050116268. NUR 432.

Doel : zowel de nieuwsgierige wandelaar als de gevorderde natuurliefhebber een overzicht van alle in West-Europa aanwezige mierensoorten in een vereenvoudigde vorm presenteren. Europa telt meer dan 480 inheemse soorten (op meer dan 13.000 wereldwijd en op 1 miljoen thans bekende insectensoorten). Na een uitgebreide inleiding twee identificatiesleutels : voor in het veld en voor de werksters. Verder 300 blz ‘Soortbeschrijvingen’ : taxonomie, verspreiding, mogelijke verwarring met andere soorten, habitat en biologie. Goede foto’s (600).

ZOOGDIEREN : VLEERMUIZEN

HANDBOOK OF THE MAMMALS OF THE WORLD 9 : BATS

Don E. Wilson, Russell.A. Mittermeier. Uitg. Lynx Edicions, Bellaterra (Barcelona), 2019 : 4 kg. Prijs 125 €. ISBN 9788416728190.

Het vleermuizenboek van deze jaren. Verschijnt september 2019.

NATUURGEBIEDEN

DE WADDEN : DE MOOISTE PLEKKEN/UNIEKE NATUURBELEVING/ALLE SEIZOENEN

Ruben Smit. Uitg. Noordboek,Gorredijk, 2019 : 160 blz. Prijs 17.90 €. ISBN 9789056155193.

“Een aanrader voor mensen die de Nederlandse Wadden nog niet heel goed kennen en die op zoek willen gaan naar unieke natuurervaringen” schrijft de auteur in de Inleiding. Smit is ecoloog en filmmaker/fotograaf. Zijn films WAD en De Nieuwe Wildernis (over de Oostvaardersplassen) werden bioscoopsuccessen. Als jonge jongen van zeven kwam hij eens tot zijn middel vast te zitten in een geul in het Texelse Sluftergebied en vanaf dat moment hebben de Wadden hem nooit meer losgelaten. In dit boek neemt hij je mee naar zijn favoriete hotspots op de eilanden en aan de Friese,Groningse en Noord-Hollandse waddenkust. Op ‘ons’ Schiermonnikoog zijn dat voor hem bvb Het Rif, Westerplas en -strand, De Balg. Goed informatief allemaal : kaartjes, beschrijvingen, wat fauna- en floragegevens en natuurlijk ook fotografietips. En overal spectaculaire foto’s die de weidsheid, de luchten, de geluiden, de natuurpracht van de Wadden gewoon uit het boek doen springen.

MET DE ZON ALS KOMPAS : 6500 KILOMETER DOOR DE RUIGE NATUUR VAN ALASKA

Caroline Van Hemert. Oorspr.titel The Sun Is a Compass. A 4000-mile Journey into the Alaskan Wilds. UItg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2019 : 332 blz. Prijs 24.99 €. ISBN 9789045038704.

Een universiteits-ornithologe (snavelmisvormingen bij matkopmezen) ‘verdwijnt’ uit haar labo naar de diepste wildernis van Alaska om daar in nog bijna onontdekte oorden de natuur echt te beleven. : van walvissen tot grizzly’s tot de vogels van het noordpoolgebied…

LEEFMILIEU

DE ONBEWOONBARE AARDE

David Wallace-Wells. Oorspr.titel The Uninhabitable World. Uitg. De Bezige Bij , Amsterdam, 2019 : 363 blz. Prijs 22.99 #. ISBN 9789403148601. NUR 320.

Een alarmklok. Wat we niet willen maar moeten weten over de klimaatverandering. Als de aanpak niet verandert gaan delen van de aarde in de toekomst gewoon onbewoonbaar worden.

NACHT IN TSJERNOBYL : GESCHIEDENIS VAN DE GROOTSTE NUCLEAIRE RAMP OOIT.

Adam Higginbotham. Oorspr.titel Midnight in Chernobyl. The Untold Story of the World’s Greatest Nuclear Disaster. Uitg. Ambo/Anthos, Amsterdam, 2019 : 480 blz. Prijs 29.99 €. ISBN 9789026334177.

Over 26 april 1986 en de ontploffende reactor van een kerncentrale. Miljoenen mensen (ook bij ons : 15.000 becquerel terwijl 15 normaal is) worden blootgesteld aan radioactieve straling met de gevolgen vandien. Een reconstructie van de ramp op basis van nieuw archiefmateriaal, inclusief het falen van de verantwoordelijken : zoals ook bij ons de liegende milieuministerin Miet Smet destijds zwaar tekortschoot.

ONTPLASTIC : 101 SIMPELE MANIEREN OM PLASTIC UIT JE LEVEN TE BANNEN EN DE WERELD TE REDDEN

Uitg.HarperCollins Holland, Amsterdam, 2019 : 128 blz. Prijs 10 €. ISBN 9789402703092. NUR 450.

Voor wie ook bezorgd is om de 51 biljoen plastic deeltjes in onze oceanen…

WIJ ZIJN HET KLIMAAT : EEN BRIEF AAN IEDEREEN

Anuna De Wever & Kyra Gantois. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2019 : 67 blz. Prijs 8.99 €. ISBN 9789403158609.

Op 10 januari 2019 organiseerden de scholieren hier te lande een staking tegen het klimaatbeleid, 3000 leerlingen kwamen opdagen : twee weken daarna waren ze met 35.000. De initiatiefneemsters steken hier een hand uit naar iedereen, op de eerste plaats naar de politiekers die al te lang en eens te meer ongeïnteresseerd hebben weggekeken.

ONS HUIS STAAT IN BRAND : EEN GEZIN EN DE TOEKOMST VAN ONZE PLANEET.

Greta Thunberg, Beata Ernman & Svante Thunberg, Malena Ernman. Oorspr.titel Scener Ur Hjärtat. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2019 :293 blz. Prijs 20.99 €. ISBN 9789403170404.

Een intiem verhaal over een gezin dat zijn leven verandert voor een betere wereld en voor de toekomst van de kinderen. Greta kennen we natuurlijk van toen ze ging spijbelen voor het klimaat en dit wereldwijd navolging kreeg.

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.