Natuur

Keywords : Boommarters, Bouwen, Exoten, Insecten, Tuinvogels, Zeehonden

BOOMMARTERS KALMTHOUTSE HEIDE

In de jaren 1950 zaten er boommarters in de Kalmthoutse Heide en daarond. Rond 1970 werd er nog een gezien in de buurt van het Stappersven. Daarna ? Een eerste nieuw onderzoek in 2012 wees op de aanwezigheid van boommarters. Daarom werden er einde 2018 een 14 cameravallen geplaatst, verspreid over het hele Grenspark. Die lieten 47 waarnemingen van boommarters zien, vooral in de gemengde bossen in het noordwesten : de omgeving van de Groote Meer en het gedeelte ten westen van de baan Putte-Hoogerheide.

Lit. Desiree van Zon, HAS Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch : Spreiding van de boommarter (Martes martes) in Grenspark Kalmthoutse Heide – Onderzoeksverslag, 2018.

BOUWEN EN GROEN

In het Antwerpse Nieuw Zuid realiseert de Italiaanse architect Stefano Boeri (62) het groenste gebouw van dit land, het Palazzo Verde : een L-vormige woontoren met op alle 50 terrassen groen, drie collectieve daktuinen en een binnentuin van 350 m². Er worden in het gebouw 86 bomen, 1000 struiken en 1200 planten aangebracht, die moeten jaarlijks 5 ton CO2 zuiveren. Boeri is bekend geworden door de Milanese Bosco Verticale ofte verticaal bos : twee woontorens waarin 900 bomen en 15.000 struiken werden geïntegreerd. De planten staan wel in ondiepe kuilen, een permanente stress-situatie… Boeri wil woningnood en klimaatverandering samen aanpakken door te verdichten en tegelijk zijn gebouwen zo groen mogelijk te maken. Ook de projectontwikkelaar van Nieuw Zuid claimt tegen 2028 een groene wijk te maken, met 12 ha groen en 2053 nieuwe bomen (zonder Boeri’s ontwerp gerekend).

P.S. Studies die deze dromen van architecten en bouwpromotoren steunen bestaan er nauwelijks. Prof.Martin Hermy, specialist stedelijk groenbeheer en groendaken aan de KU Leuven is kritisch : “Wie uitkijkt op natuur voelt zich gelukkiger. Maar stellen dat dit flatgebouwengroen de klimaatverandering remt is een brug te ver. Om de hitte weg te werken die zich in een stad opstapelt is er veel meer groen nodig dan één groene woontoren. Overigens vergt de nodige extra versteviging van zo’n toren beduidend meer energie en CO2-uitstoot. Die milieukosten rekenen de architectenbureaus niet mee als ze het hebben over klimaatwinst…

EXOTEN : CHINESE WOLHANDKRAB

Al jaren staat men zo goed als machteloos tegen deze nieuwe gevarenbron die complete rivierbodems leegvreet ! Ze geraakten bij ons via ballastwater van schepen uit China. In 1 val alleen (!) te Grobbendonk ving de VMM op enkele maanden tijd 715.000 exemplaren. En ze zitten overal, met miljoenen, tot bvb in de Brugse reien toe. De VMM verhakselt ze voorlopig, maar het is dweilen met de kraan open en de kosten lopen op. Of opeten kan is een grote vraag doordat men de bodems van onze rivieren heeft laten vervuilen door zware metalen.

INSECTENSTERFTE

Reeds enkele jaren geleden verwezen we in deze Nieuwsbrief naar Duitse entomologen die een serieuze insectenafname constateerden. Nu publiceerden andere onderzoekers in het vaktijdschrift Biological Conservation  een ‘comprehensive review’ van 73 rapporten over insectenterugloop wereldwijd. Als die sterfte verder gaat zoals de voorbije 25-30 jaar (elk jaar zowat 2,5 % van het totale insectenbestand minder), dan zijn ze binnen een eeuw allemaal uitgestorven, met alle rampgevolgen vandien. De sterfte bij insecten gaat blijkbaar 8 x sneller dan deze bij zoogdieren, vogels en reptielen : meer dan 40% van alle insectensoorten neemt vandaag af, 1/3 loopt het gevaar uit te sterven. Oorzaken : agro-chemische pollutie, invasieve soorten, klimaatverandering… Een oplossing van dit probleem vergt een forse wijziging van de manier waarop we ons voedsel produceren !

Lit. Francisco Sanchez-Bayo & Kris A.G. Wyckhuys. Worldwide decline of the entomofauna : A review of iets drivers. Biological Conservation, Vol.232, April 2019, pp.8-27. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020

P.S. Er kwam wel kritiek op deze poging om de achteruitgang op mondiale schaal te duiden. O.m. omdat de 73 bekeken artikels te weinig info geven over de toestand buiten de VS en Europa…

TUINVOGELTELWEEKEND 25-27 JANUARI 2019

In Nederland deden m.d. 77.000 mensen mee. Opnieuw werd de huismus het meest geteld, gevolgd door koolmees en vink. De merel lijkt zich daar deels te herstellen met een vierde plaats, maar in de zuidelijke en oostelijke provincies is de achteruitgang nog duidelijk te merken. Nummer vijf werd de pimpelmees.

Bij ons waren er ca.33.500 tellers. De vink stoot voor het eerst in zes jaar de huismus naar de derde plaats. Gelokt door de winterprik van vorige week ? De kauw komt op de tweede plaats. De koolmees zakt van plaats één naar vier en nummer vijf wordt de houtduif. De merel blijft op plaats 8 staan : slechts in 72% van de tuinen i.p. v. 91 % anno 2016, door usutuvirus en meer noordelijke overwintering door het klimaat ?

ZEEHONDEN WADDENZEE

Volgens vliegtellingen en onderzoek van mariene ecologen van Wageningen Marine Research leven er in het internationale Waddengebied nu zo’n 40.000 Gewone zeehonden en ongeveer 6.100 Grijze zeehonden. In 1974 waren er nog maar 3.571 Gewone zeehonden over in de Waddenzee. De Grijze was er al sedert de Middeleeuwen verdwenen. Door het stoppen van de jacht, beheersmaatregelen en verbetering van de zeewaterkwaliteit is de diersoort weer opgekrabbeld. Die zeehonden eten elk jaar een 67.000 ton vis (4,6 kg per zeehond per dag), voor de ‘Nederlandse’ zeehonden is dat 14 à 17.000 ton. Ondertussen is het visbestand in de Waddenzee sedert de jaren 1980 aan het teruglopen, mogelijk door verminderde nutriënten (= lagere productiviteit van het ecosysteem) en door opwarming van het zeewater (= hoger metabolisme en hogere voedselbehoefte bij vissen). Onderzoekers schatten in dat de Gewone zeehonden ca.43% opeten van het visbestand dat in het najaar in de Waddenzee zit.

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.