Wereld

DUITSLAND :  WOLVEN & MILITAIREN, WOLVEN & BOEREN

Sinds de wolf in 1996-2000 in Duitsland opnieuw opdook, stijgt het aantal wolven jaarlijks met 1/3. Nu zouden er 73 roedels zijn, 30 wolvenparen en nog eens 3 alleen rondtrekkende wolven : beduidend veel in de Lausitz, de huidige grensstreek Saksen-Nedersilezië (Polen), ook de initial colonization area. De wolf nestelt vooral op militaire terreinen. Die zijn sterk beveiligd en ze hebben veel bosgrond. Stropers durven er niet binnen en dat is belangrijk : sedert 2000 worden er ook wolven gedood, (schapen)boeren zijn verantwoordelijk voor 80% van de gedode wolven – in 2017 waren er al 472 wolvenaanvallen op boerderijdieren.

Lit. Ilka Reinhardt et al. Military training areas facilitate the recolonization of wolves in Germany. Conservation Letters, 12 February 2019 : https://doi.org/10.1111/conl.12635

DUITSLAND : ROUNDUP KOST BAYER GELD

Bayer heeft midden maart de eerste rechtszaken verloren i.v.m. de onkruidverdelger Roundup. Het product heeft volgens een Amerikaanse rechter de kanker van een klant veroorzaakt. Het chemiebedrijf zag daarop 6 miljard euro van zijn beurswaarde in rook opgaan. En de kans is groot dat er nog meer rechtszaken volgen, met even grote schadevergoedingen.

FRANKRIJK : DODE DOLFIJNEN AAN DE ATLANTISCHE KUST

Zoals ook de vorige jaren spoelden begin 2019 weer grote massa’s dode dolfijnen aan aan de Atlantische kust van Frankrijk : zo’n 1100 op 2,5 maand tijd. Meestal waren de vinnen afgesneden. Vermoedelijk zonken nog veel meer dode dieren naar de zeebodem. De verantwoordelijke ? De industriële vissers, die de stikkende dolfijnen gewoon uit hun netten snijden om hun materiaal niet te beschadigen…

Bron : Réseau National Echouages (RNE), Les mortalités de petits cétacés induites par la pêche au large de la côte atlantique française. (www.observatoire-pelagis.cnrs.fr)

HINDOEKOESJ-HIMALAYA (HKH) : SMELTEND IJS BRENGT WATERTOEVOER 1/5 WERELDBEVOLKING IN GEVAAR

Smeltend ijs in het Hindoekoesj-gebergte en de Himalaya bedreigt het leven van 1,5 miljard mensen. Het gaat om een klimaatcrisis op de ‘derde pool’ van de wereld. IJskappen en gletsjers slaan daar water op en geven dat later vrij, maar door de klimaatopwarming dreigt 1/3 van het ijs tegen het einde van de eeuw of nog sneller te verdwijnen. In het bergachtige HKH-gebied (gedeelten van Afghanistan, Pakistan, India, China, Bhutan, Nepal, Myanmar) wonen 250 miljoen mensen. Nog eens 1,65 miljard mensen leven in valleien van rivieren die ontspringen in de HKH : de Indische Ganges, de Chinese Jangtse, de Mekongdelta… Omdat de HKH-regio minder water kan opslaan als ijs moeten die mensen zich wapenen tegen zware overstromingen. En vanaf 2060 slaat volgens wetenschappers droogte toe omdat de aanvoer van smeltwater stokt. Bijna 1,5 miljard mensen zullen hun leven dus anders moeten gaan organiseren. In China anticiperen ze daar al op : op het Tibetaans plateau worden een half miljoen nomaden in ‘ecologische vluchtelingenkampen’ ondergebracht. China (behalve de Ganges ontspringen alle grote rivieren in Azië op Chinees grondgebied) wil ook rivieren omleiden en dat kan politieke spanningen geven met de buurlanden. In de regio gaat er overigens sowieso en al langer energie verloren aan de voortdurende lokale conflicten in Afghanistan, Baluchistan, Kasjmir, Myanmar enz. …

NEDERLAND : HET JAAR VAN DE WULP, OOK BIJ ONS ?

In Nederland wordt 2019 het Jaar van de Wulp. Omdat de vogel zowel weidevogel als kustvogel is, wordt hij twee keer bedreigd en is er dringend hulp nodig : intensief begraasde weilanden omvormen tot extensief begraasde en wat nattere bvb. Anders worden de wulpen nog meer dan nu verplicht om op akkers te gaan broeden en dat loopt vaak mis. Er broeden nu nog 3900-4800 paren, het wulpenbestand is tussen 1990 en 2015 met 40% afgenomen. Je kan er zien op bvb de rustplaatsen in de Prunjepolder op Schouwen en op de schorren aan de N.O.-kant van Texel. Er overwinteren in Nederland m.d. 200.000 wulpen, sommige jaren passeert de halve wereldpopulatie van de soort er. In Vlaanderen broeden er nog 500 paren, vnl. in de Kempen, maar in de Kalmthoutseheide is de lentetijd met de overal jodelende wulpen ook ver voorbij. Overigens : de Vlaamse overheid betaalde in 2018 zowat 800.000 € aan landbouwers om het maaien van hun grasland uit te stellen of om er minder dieren op te zetten en zo de wulpen te helpen, terwijl de vogels net over de Franse grens mogen afgeschoten worden door jagers (elke winter 7000, dat is zoveel als ons winterbestand). Het afnemen van de bestanden in veel Europese landen wordt o.m. toegeschreven aan een gebrekkige bescherming tijdens de trek tegen die jachtpraktijken…

NEDERLAND : DRUGSAFVAL

In Nederland weten ze niet meer wat gedaan met de vele (vaak lekkende) vaten drugsafval van xtc-labs die zowat overal worden gevonden. Vorig jaar gebeurde dat 292 keren. De meeste afval wordt gedumpt in Noord-Brabant en Limburg, maar ook in Gelderland en Zuid-Holland gebeurt het meer. De kosten worden geschat op 2-3 miljoen per jaar. Nu vergoeden de provincies nog een deel, maar dat geld geraakt op.

VLAANDEREN : VLAMINGEN GOOIEN JAARLIJKS 907.000 T PERFECT EETBAAR VOEDSEL WEG

Het Food Waste Innovation Network berekende dat een Vlaams gezin jaarlijks 1093 kg eten koopt, daarvan gooit het 88 kg gewoon terug weg (vnl. brood, groenten, fruit – ) : voor het hele land betekent dat 241 miljoen kg. Daarnaast zijn er ook nog de landbouwers die elk jaar 330.000 T wegsmijten en de voedselindustrie die 225.000 T voor haar rekening neemt.

(www.foodwin.org)

VLAANDEREN : PLASTIC VANGEN OM DE SCHELDE SCHOON TE KRIJGEN

Boyan Slat wil plastic uit de oceanen ophalen, waarom wij niet uit de rivieren die een groot deel (80% !) plastic naar de open zee voeren ? De Ecosystem Management Research Group van de Universiteit Antwerpen werkt van 2018 tot 2022 aan het in kaart brengen van de ‘plastic soep’ in de Schelde. Tijdens een meetsessie van 20 uur halen onderzoekers er voor 80 liter plastic op : plastic folie, maandverband, snoepverpakking, plastic uit de bouw en de landbouw. De Vlaamse Waterweg NV (= overheidsinstantie die de waterlopen beheert) zet privébedrijven daarom aan om mee te zoeken naar systemen die efficiënt en goedkoop plastic uit het water kunnen halen, die niet teveel vis vangen of de scheepvaart hinderen. In Rotterdam, Parijs, Baltimore (Mr.Trash Wheel) zijn er al plasticvangers, maar die houden enkel plastic tegen dat aan de oppervlakte drijft, dat is amper 15 %. Baggeraar DEME investeerde ondertussen alvast 2,5 miljoen euro om onder de Scheldebrug van Temse plastic op te vangen met een onbemand vaartuig : het ophalen van plastic afval uit het water kan een nieuwe business worden…

(Zie ook https://zeroplasticrivers.com)

VLAANDEREN : DE BEDENKELIJKE PRAKTIJKEN VAN HET VLAM

Zie ook rubriek Milieu van deze Nieuwsbrief, keyword Vlees

In Vlaanderen zijn land- en tuinbouw verantwoordelijk voor 10% van de totale broeikasgassenuitstoot, daarvan is 70% afkomstig van de veehouderij. In tijden van obesitas e.a. welvaartziektes, van mestoverschotten en van klimaatverandering zijn dure, door de overheid (= belastinggeld) ondersteunde en grootschalige promotiecampagnes voor de consumptie van meer vlees gewoon verwerpelijk. En toch is het dat wat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) aan de lopende band presteert. Eerst een biefstuk-friet-campagne en nu weer ‘educatieve pakketten’ van Maud Kippenbout en Sam Ham voor de lagere school… Het ontlokte veel reacties bij bewuste consumenten, wij schreven hier ook over naar de minister van Landbouw, benieuwd of er een antwoord komt.

© 2019 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.