Bondsberichten

HISTORISCH : 50 JAAR DAG VAN DE AARDE

Op zondag 18 januari 1970 spoorde een paginagrote advertentie in de New York Times 20 miljoen Amerikanen aan tot een dag van actie voor de planeet : “Earth Day”. Via onze contacten met de IYF (nu : YEE) kregen we daar bij de Wielewaal-Jeugdafdeling ofte WJA, zoals Natuur 2000 toen nog heette, ook weet van en deden we enthousiast mee : opruimacties, boomplantingen, plasticflessen-acties (toen al) … We waren destijds de enigen hier te lande om te participeren, ondertussen heeft het Earth Day Network 75.000 partners in 192 landen. De bedoeling blijft mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed daarvan op de aarde. Dit jaar wordt die Dag van de Aarde, zoals altijd sedert 1970, gehouden op (woensdag) 22 april 2020…

IN MEMORIAM : MICHEL DIDISHEIM (1930-2020)

Op 6 januari overleed in het Molière Longchamp-hospitaal te Vorst-Brussel Michel graaf Didisheim. Met Natuur 2000 leerden wij hem kennen in 1970 als voorzitter van de vereniging Quartier des Arts/Kunstwijk, die hier te lande, samen met enkele vrienden zoals de latere BBL-secretaris Marc Dubrulle, alle verenigingen probeerde bijeen te brengen die de kwaliteit van ons leefmilieu wilden vrijwaren (zoals de onze). Op zijn invitatie konden we deelnemen aan enkele voorbereidende bijeenkomsten in de Brusselse Aarlenstraat en op 11 november 1970 was er, ook te Brussel, onder zijn voorzitterschap een eerste vergadering van de Bond Beter Leefmilieu/Union pour la Qualité de l’Environnement (later : Inter-Environnement). Die BBL werd in 1971 de koepel van 4 autonome regionale verenigingen waaronder de Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen : evengoed mede-opgericht door Natuur 2000, toen nog Wielewaal-Jeugdafdeling geheten. Doordat subsidiëring van zgn. unitaire verenigingen niet meer mogelijk was in België kwam de koepel-BBL nogal vlug in financiële problemen en diende die vzw opgedoekt. Zo vielen ook de contacten met o.m. voorzitter Didisheim weg. Hij was toen al sedert 1962 kabinetschef van prins (en latere koning) Albert en hij zou dat blijven tot 1986. Van 1976 tot 2001 was hij ook afgevaardigde-bestuurder van de Koning Boudewijnstichting .

© 2020 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.