Milieu

NOG ALTIJD VEEL OVERBODIG AUTO-GEBRUIK

Het VIAS-instituut (ex-Instituut voor de Verkeersveiligheid) vroeg aan 1000 inwoners van dit land hoe ze zich in de herfst van 2019 verplaatsten. Wat blijkt : men blijft verknocht aan zijn wagen, zelfs voor afstanden korter dan 2,5 km. Meer dan 1 op 2 is niet bereid om langer dan 15 minuten te stappen. Slechts 2 op 10 gaan regelmatig te voet hoewel 7 op 10 daar wel toe in staat zijn. En eventjes 5 op 10 wandelen minder dan 2,5 km per dag, het wenselijke dagelijkse minimum aan fysieke inspanning …

CORONA EN ONS LEEFMILIEU

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in de wereld, einde 2019-voorjaar 2020, lijkt op het eerste zicht een goede zaak voor het milieu. Transport (o.m. luchtverkeer) en industriële activiteit staan in vele landen op een heel laag pitje. De verbetering van de luchtkwaliteit is zelfs af te leiden van satellietopnames. In China doodde het virus ‘officieel’ 4600 mensen (in feite 60.000 ?) , door de luchtvervuiling stierven er elk jaar minstens een miljoen : die vervuiling verminderde tijdens de crisis met 20 à 30 %. En in Noord-Italië daalde de NO2-emissie spectaculair. Om van de CO2-uitstoot nog te zwijgen. Maar wat na de crisis ? De kans dat de regeringen van die landen met herstelplannen gaan afkomen is reëel, ook dat meteen vroegere klimaat-maatregelen gaan teruggedraaid worden. In Frankrijk kondigde president Macron wel aan “ons model” te zullen herzien, maar Polen en Tsjechië willen bvb de Europese Green Deal verlaten en China is van plan om 200 nieuwe kerncentrales te bouwen …

Wat door de coronacrisis bij ons o.m. ook nog eens duidelijk wordt (buiten bvb het gebrek aan voorzienigheid van de politiekers en de ambtenarij, cfr de zware kritiek van het ACV op gezondheidsminister De Block van de VLD) : dat er in Vlaanderen veel te veel natuur verdwenen is, 3 miljoen Vlamingen vinden geen natuur meer op 1,6 km van hun woonplaats. Daqt tekort zet op momenten als deze zowel de bezoekers als de resterende natuurgebieden onder druk…

RECLAME

In 2020 wordt wereldwijd zo’n 600 miljard euro uitgegeven aan reclame, nooit was dat bedrag zo hoog. Overal woedt een verwoestende concurrentiestrijd tussen adverteerdes die ons gedrag willen beïnvloeden. Alsof in een ontwikkelde samenleving een mens niet zelf in staat is om te bedenken wat ie wil kopen. Het verzet hiertegen neemt dan ook toe. De eerste reclameloze steden komen op. In Grenoble (F) kwam de partij Europe Ecology aan de macht met de belofte om alle straatreclame te verbannen en ze hield woord. Ook in andere steden groeit het anti-reclame-activisme. Mensen gaan de lampen van de lichtreclames uitzetten zoals in Lyon of ze halen posters uit billboards om ze te vervangen door werk van kunstenaars zoals in Londen. Die opdringerige en onnodige reclame is eigenlijk niet meer van deze tijd, laat ons eens inzien hoeveel schade ze veroorzaakt aan individuen, aan de maatschappij en aan de planeet…

Dertien bedenkingen bij reclame : Ze is irritant en boosmakend. Ze is misleidend en soms apert onjuist. Ze overprikkelt, visueel en auditief. Ze is lastig te ontwijken. Ze creëert gevaar voor de mededinging. Burgers zijn het mikpunt van veldslagen. Ze is als infobron hopeloos gedateerd. Ze is seksistisch. Ze holt democratische waarden en vrijheden uit. Ze is uitgewerkt. Ze jaagt jou op kosten. Ze is niet gratis. Online is ze sturend, manipulerend.

Kijk ook eens naar vpro.nl/tegenlicht…

© 2020 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.