Actualiteit

WOENSDAG 21-ZATERDAG 24 JANUARI 2015
DAVOS 2015

In Davos, Zwitserland, speelt zich de jaarlijkse meeting af van het World Economic Forum : een 280 sessies voor 2500 (door 3000 security forces beschermde) “leaders”, w.o. 9 leden van de Europese Commissie die er o.m. de acties van de EC i.v.m. klimaatverandering en energie komen toelichten. De bedoeling van het WEF heet te zijn “to improve the state of the world”, maar het geeft meer en meer de indruk, een ordinaire lobby-bijeenkomst te zijn. De Andersglobalisten zien daarom na 15 jaar aanwezigheid het nut daarvan niet meer in. Voor de laatste keer reikten zij hun Award of Shame uit aan milieu-onvriendelijke bedrijven. Daarvoor nomineerden zij : Chevron, Dow Chemical, Gazprom, Glencore, Goldman Sachs (de lieveling en financier van de Amerikaanse politiekers) en Walmart.

ZONDAG 15 FEBRUARI 2015
DOEL 1 ONTKOPPELD

De kernreactor van Doel 1 is vanavond veilig van het net ontkoppeld. Die stillegging was gepland en wettelijk verplicht, omdat de reactor 40 jaar oud is. In december gebeurt hetzelfde met Doel 2. De vraag is of dit geen tijdelijke sluiting zal zijn. De regeringspartijen zijn er nl. voorstander van om de levensduur van de reactor te verlengen…

WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015
KERNREACTOREN : MEER EN GROTERE SCHEUREN

Vanmiddag kwam te Brussel de Subcommissie “Nucleaire Veiligheid” van de Belgische Kamer van Volkvertegenwoordigers samen voor een hoorzitting met Electrabel-vertegenwoordiger Wim De Clercq : over de scheuren in de reactorvaten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2. Waar Electrabel wat die scheuren betreft tot nu schermde met oudere gegevens uit 2012, kwamen op vraag van de Subcommissie de cijfers van metingen in 2014 naar boven. Daaruit bleek dat die scheuren een stuk groter zijn dan recent werd verteld : in Doel 3 tot 18 cm, in Tihange 2 tot 15 cm. Er blijken ook dubbel zoveel scheuren te zijn vastgesteld als Electrabel eerst voorhield. In deze Subcommissie zetelt o.m. de beruchte Bert Wollants (N-VA) die reeds meermaals pleitte voor het openhouden van de kerncentrales plus voor het bouwen van een nieuwe thoriumcentrale…

DONDERDAG 5 MAART 2015
SUIKER MINDEREN

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op om het verbruik van suiker aan banden te leggen.In een nieuwe richtlijn halveert ze de aanbevolen hoeveelheid vrije sxuikers tot maximaal 3_25 gram per dag.

ZATERDAG 7 MAART 2015
EERSTE BOERENZWALUW

Zaterdag 7/3 werd te Tienen de eerste boerenzwaluw van het jaar gezien, een paar dagen vroeger dan de vorige jaren.Het gaat altijd om vroege vogels, de echte intocht gebeurt maar tegen einde maart-begin april. Die eerstelingen komen wel vroeger en vroeger, in 1985 was dat bvb maar begin april, in 2004 was het nog einde maart. Tellingen geven aan dat de Vlaamse populatie tussen 1975 en 2002 terugviel van 300.000 exx naar 20.000. Het wordt blijkbaar ook voor deze vogels moeilijker en moeilijker om in onze streken nestgelegenheid en voedsel te vinden…

MAANDAG 9 MAART 2015
SOLAR IMPULSE 2 : WERELDREIS ZONDER DRUPPEL BRANDSTOF

Na 13 jaar voorbereiding vertrok vanochtend om 07:12 de Solar Impulse 2, een vliegtoestel dat volledig op zonne-energie vliegt, vanuit Abu Dhabi op een wereldreis van 5 maanden. In het totaal zal het 35.000 km afleggen, waarbij 11 tussenstops zijn voorzien. De Solar Impulse 2 weegt 2.300 kg, heeft een spanwijdte van 72 m en zijn 4 motoren draaien op 17.248 zonnecellen. Hij heeft 633 kg aan batterijen mee die overdag worden opgeladen zodat er ook ’s nachts kan gevlogen worden. De meest riskante trajecten zijn de oversteken van de Stille Oceaan en van de Atlantische Oceaan. De snelheid ligt rond de 50 km per uur : de eerste dag waren er wel 13 uur nodig om 400 km af te leggen, tot in Oman…
(www.info.solarimpulse.com)

ZONDAG 15 MAART 2015
STOP TIHANGE 2 EN DOEL 3

Voor de vijfde keer manifesteerden te Hoei en te Tihange aan de Maas een duizendtal ongeruste mensen uit eigen land, Nederland en Duitsland voor de stopzetting van de “gescheurde” kerncentrales van Tihange en Doel : met verwijzing naar Tsjernobyl 1986 en Fukushima 2011. Ondertussen blijven de regeringspartijen er aan denken om de gevaarlijke kerncentrales van Doel en Tihange 1-2-3 toch open te houden en er zelfs nog nieuwe bij te bouwen. Terwijl de conditie van de centrales en de dreigingen van deze tijd (terrorisme, wereldconflict) het omgekeerde dicteren. Ongelooflijk …

ZONDAG 22 MAART 2015
INTERNATIONALE BEACH CLEAN UP

De eerste zondag van de nieuwe lente organiseert de Surfrider Foundation al jaren opruimacties langs o.m. de Europese kusten. In eigen land heet dat de Eneco Clean Beach Cup en dit jaar haalden een 1500 vrijwilligers, o.m. afkomstig uit surfclubs, m.d. 6OOO kg afval op, vooral plastic. De bedoeling is dan ook om nog eens de aandacht te vragen voor de hallucinante berg plastic die dagelijks in zee belandt en er voor altijd blijft, met alle gevolgen vandien voor bvb zeevogels, maar ook voor onszelf : hier en daar is er al vastgesteld dat er meer plasticpartikels aanwezig zijn dan plankton, de basis van de voedselketen en als je tegenwoordig 1 kg mosselen eet krijg je tegelijk 600 deeltjes “microplastics” in je maag… Op de stranden spoelt er een fractie van die afval terug aan : op elke 100 m van ons strand bvb 10 kg afval. Er is terzake nog enorm veel te doen, zowel op Europees als internationaal niveau. Als gewone consumenten kunnen we alvast onze eigen bijdrage leveren door te stoppen met het gebruik van plastic tasjes en dgl. waarmee bvb in supermarkten ondanks alles nog altijd gesmeten wordt.

DINSDAG 24 MAART 2015
HOE GROOT IS UW SCHEUR ?

Van dinsdagochtend tot donderdagmiddag kamperen 4 Greenpeace-activisten (professionele klimmers) op 45 m hoogte in een hoogspanningspyloon van 170 m bij de kerncentrale van Doel. Zij hingen daar een spandoek op met de boodschap “Hoe Groot Is Uw Scheur ?” en zij vragen zo bezorgde aandacht voor de geplande heropstart van de “scheurtjescentrale” Doel 3 en de verlenging van de werking van de eigenlijk afgeschreven, oude centrales Doel 1 en Doel 2. Aan het publiek vroeg Greenpeace om foto’s van de scheuren te verzamelen. Tegelijkertijd vergaderde op dinsdag en woensdag de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor hoorzittingen over het in bedrijf houden van deze verouderde c.q. gevaarlijke centrales. Het was ontstellend om te constateren hoe de machtspartijen er diverse vroegere sluitingsafspraken, wettelijke bepalingen, opinies van de Raad van State enz. omzeilden om de gang van zaken naar hun hand te zetten. Wat zit hier weer achter ? En dan maar klagen dat de burgers van dit land geen vertrouwen of respect meer kunnen opbrengen voor onze politiekers…

WOENSDAG 1 APRIL 2015
WWW.DERTIGDAGEN.BE

Op 1 april starten in Vlaanderen diverse natuur- en milieuvriendelijke 30 dagen-acties. Het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) stimuleert bvb ’30 dagen groen’ : 30 dagen meer groen creëren in je omgeving. Een andere actie, gepatroneerd door het programma Hautekiet van Radio 1, is ’30 dagen stilte’ : tegen het omgevingslawaai in elke dag 5 minuten stilte en rust betrachten, je losmaken van de gedwongen alertheid en de prikkelingen van het dagelijks leven…

ZATERDAG 18 APRIL 2015
EARTH DAY

Om het respect voor het leven op aarde te promoten en om de bekommernis om de vervuiling van lucht, water en bodem aan te wakkeren werd op 22 april 1970 de eerste Dag van De Aarde gehouden, m.d. 20 miljoen Amerikanen deden daaraan mee. Op de 45ste verjaardag daarvan waren op de Washington Monument Grounds te Washington (VSA) 250.000 mensen bijeengekomen voor een Global Citizen 2015 Earth Day. De Dag van de Aarde heeft sinds jaren ook een internationale dimensie gekregen, vandaag de dag gaat het vooral om de wereldwijde klimaatsverandering. Bij Natuur 2000 zijn wij er fier op dat wij anno 1970 de eerste milieugroep in dit land waren om ineens een “Week van de Aarde” te organiseren…
(www.earthday.org)

DINSDAG 5 MEI 2015
ZENUWGAS IN VLIEGTUIGEN

In Nederland en daarbuiten ontstond begin mei een fikse rel over dodelijke TCP (ofte tricresylfosfaat)-dampen in vliegtuigen en dat n.a.v. een bericht in De Telegraaf over een onderzoek van het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum (AMC), gepubliceerd in het tijdschrift “Brain Imaging & Behavior”.
AMC-researchers onderzochten vliegtuigpiloten met schade aan de “white matter” (witte stof) in de hersenen, wat zich uit in depressies, geheugenstoornissen, concentratieproblemen en dgl. Wittestofstoring kan ook leiden tot AMS en Alzheimer. Dit zgn. aerotoxisch syndroom wordt veroorzaakt door het inademen van het TCP-zenuwgas dat door de vliegtuigmotoren aangezogen wordt via met olie vervuilde luchtverversing. Het is zo dat straalmotoren synthetische oliën vereisen voor de smering. Die oliën bevatten tricresylfosfaat. De meeste soorten olieafdichtingen en aftapluchtcomponenten in die straalmotoren lekken een hoeveelheid motorolie in de verse luchtstroom van de motoren naar de cockpit en de cabine. Zoiets gebeurt in alle types vliegtuigen, met uitzondering van de nieuwe Boeing 787 Dreamliner, die andere ventilatietechnieken gebruikt.
Het probleem is eigenlijk reeds lang bekend, er werden al vragen over gesteld in het Europees Parlement. Maar de luchtvaartmaatschappijen deden tot dusver erg hun best om alles te verdoezelen. Het zou nl. miljarden euro’s kosten om de vliegtuigen aan ta passen en ook de schrik voor torenhoge schadeclaims zit er goed in. KLM trof ondertussen alvast minnelijke schikkingen met enkele zieke piloten…

WOENSDAG 5 MEI 2015
KAMERCOMMISSIE BEDRIJFSLEVEN OVER DOEL 1 en DOEL 2

Minister van energie Marghem wil namens MR, N-VA, CD&V en Open VLD van het Belgische parlement een wet om de levensduur van de kerncentrales Doen 1 en 2 te verlengen tot 2025. Ze verscheen behoorlijk onvoorbereid voor de Kamercommissie Bedrijfsleven, de Commissievoorzitter moest zelf nog documenten doen opvragen. Volgens Kristof Calvo van Groen bestaat er een snel en goedkoop alternatief voor dat openhouden. Als de betrokken centrales van het stroomnet worden gehaald, komt er meteen een hoogspanningslijn vrij waarlangs we elektriciteit kunnen importeren uit Nederland : de noorderburen hebben meer dan genoeg stroom op overschot. Dat zou alvast de veiligheid van de miljoenen mensen in de gevarenzone rond Doel bevorderen, maar de genoemde machtspartijen hebben blijkbaar andere belangen. De onderhandelingen met Electrabel over de heropstart lopen al…

DINSDAG 12 MEI 2015
MINISTER VAN ENERGIE MARGHEM EN DE PARTICRATIE

Wanneer je ook op milieugebied eens wil meemaken hoe aan de macht zijnde politieke partijen hun misprijzen voor de democratie onbeschaamd tentoonspreiden moet die parlementaire discussies over de kerncentrales maar eens goed onder de loep nemen. Marie-Christine Marghem (°1963) werd te Doornik na een PSC-leven partijkopstuk van de MR en pakte bij de laatste regeringsvorming het Belgische ministerschap van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Niet gehinderd door enige kennis op dat gebied, noch door kennis van het Nederlands voert zij sindsdien netjes de bevelen van de bazen van de machtspartijen uit en dus moeten de gevaarlijke oude kerncentrales wat haar betreft toch maar kost wat kost nog eens 10 jaar blijven werken : of er nu een nieuwe milieuvergunning nodig is of niet. Zij lacht parlementsleden die dat met serieuze argumenten een heel slechte idee vinden vierkant uit en draait er als advokate zelfs haar hand niet voor om om te gaan liegen en informatie bewust achter te houden – dixit Kristof Calvo van Groen in De Morgen van 19/5. Bij de parlementaire bespreking op 12/5 kwam zij eindelijk af met een nota, niet getypt maar (anno 2015!) moeilijk leesbaar met de hand geschreven. Vlug bleek dat die nota in tegenstelling tot haar beweringen niet haar eigen analyse als minister was maar dat ze grofweg en in de rapte een tekst had afgeschreven (en opgesmukt) van een advokatenkantoor dat het Directoraat Generaal Energie adviseert. Zo au sérieux neemt deze luie en arrogante minister de eventueel nog bezorgde parlementsleden en de dito burgers van dit land. En dat geldt ook voor de machtspartijen…

DONDERDAG 21 MEI 2015
FRANSTALIGE LIBERALEN VAN DE MR GOOIEN EIGEN ENERGIEMINISTER VOOR DE LEEUWEN

De smerige advokatenleugens van Marghem vond op de duur ook haar eigen partijtop te bar. Gebleken is o.m. dat zij een advies van de Raad van State, dat het zo goed als onmogelijk maakt om de sinds 15/2 gesloten kerncentrale Doel 1 snel te heropenen, wekenlang gewoon verzweeg. Dat advies haalde een wetsontwerp met retroactieve strekking (!) van Marghem en van de machtspartijen om de centrales Doel 1 en Doel 2 open te houden zonder tijdrovende procedures bijna helemaal onderuit. Marghem verzweeg dat RvS-advies en ging dus zwaar in de fout, om dat wetsontwerp toch maar te kunnen doorzetten. Een beschaamde Conferentie van Voorzitters, het bestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kon toen dat algemeen bekend werd, niet anders dan Marghem te dwingen om tijdens een extra-vergadering van de betrokken Kamercommissie eindelijk alle documenten aan het parlement vrij te geven. Dat gaf premier Michel dan weer een reden om haar te blijven steunen en de oppositie een reden om het schandaal niet in de plenaire vergadering (voor de camera’s en het grote publiek) aan te kaarten… Politiekers blijven politiekers, weinig fraai.

P.S.
De sinistere Bert Wollants (graduaat milieu-administratie, cumuleert 13 mandaten volgens Cumuleo), die zichzelf de energie-specialist van de N-VA noemt, meende begin juni ook zijn duit in dit vuile zakje te moeten steken. En via Marghem de machtspartijen te moeten steunen i.v.m. het doorduwen van haar wetsontwerp over de verlenging van Doel 1 en 2. Wollants wordt blijkbaar niet gehinderd door enige politieke ethiek, hij haalt cynisch zijn schouders op bij het gelieg over de adviezen die het ontwerp juridisch afbreken. Schijnheilig durfde hij het tijdens een Standaard-interview dat op 3/6 verscheen zelfs aan, de veiligheid van de centrales, een redelijke kostprijs en het gebrek aan alternatieven als pro-argumenten uit te spelen… Hoe is het mogelijk dat de grootste Vlaamse partij in een zo keibelangrijke aangelegenheid deze beunhaas als spreekbuis gebruikt en uitgerekend hem het nemen van zo grote risico’s laat verdedigen ? De N-VA wordt gedirigeerd door nogal wat historici. Beseffen die dan niet dat zij hier een enorme verantwoordelijkheid nemen tegenover de geschiedenis (remember Three Mile Island, Tsjernobyl, Fukushima) en tegenover een veilige toekomst van de honderdduizenden Vlamingen die binnen de 20 km-periferie leven ? De Standaard stelde terzake al in 2012 de vraag : “Op welke planeet leeft de N-VA ?”.

DONDERDAG 18 JUNI 2015
PAUS FRANCISCUS ROEPT OP TOT KLIMAATACTIE

De aarde is op weg naar een ecologische ramp, er is dringend actie nodig. Dat is de boodschap van de paus in zijn nieuwe encycliek “Laudato Si” (Lettera Enciclica Sulla La Cura Della Casa Comune), waarvan de eerste woorden verwijzen naar een cantico van Francesco d’Assisi. De paus roept iedereen zo op om onmiddellijk in gang te schieten om de achteruitgang van het milieu en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Franciscus heeft het daarbij over een ‘integrale ecologie’ : milieu, leven, seksualiteit, relaties en armoede, het hangt allemaal met elkaar samen. Hij verzet zich tegen de vernietiging van bronnen en leven, maar over één oorsprong van veel milieukwaad wordt niks gezegd : de ongebreidelde bevolkingstoename die ons evengoed naar de afgrond voert. De encycliek lijkt nog te sterk gericht op het welzijn van de mens alleen, meester over de andere dieren…

WOENSDAG 24 JUNI 2015
NEDERLANDSE STAAT VEROORDEELD WEGENS LAKS KLIMAATBELEID

De Stichting Urgenda (Amsterdam) die Nederland sneller duurzaam wil maken wint met mr. Roger Cox voor de rechtbank te Den Haag een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over het landelijk klimaatbeleid. Via de rechter wordt afgedwongen dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met min.25% moet zijn teruggedrongen in vergelijking met de uitstoot in 1990. Volgens de rechtbank zou Nederland bij ongewijzigd beleid niet verder komen dan een beperking van 17%. In april 2015 had de vzw Klimaatzaak (Brussel) namens 10.000 boze burgers met mr. Denis Philippe een soortgelijke rechtszaak opgestart tegen de 4 bevoegde Belgische overheden voor de rechtbank van eerste aanleg : omdat het Waalse Gewest te Namen zit moet de hele procedure in het Frans verlopen, wat protest opleverde vanwege het Vlaams Gewest. Alles zal allicht veel langer duren dan de anderhalf jaar die in Nederland nodig was. Stijn Meuris, één van de initiatiefnemers, is er niet zo gerust in omwille van de grotere beïnvloedbaarheid van het ook kwalitatief inferieure Belgische gerecht…
(www.urgenda.nl)
(www.klimaatzaak.eu)

VRIJDAG 31 JULI 2015
ALLE WARMTERECORDS VERBROKEN

Het wordt een eentonig verhaal, maar daarom niet minder bedenkelijk.
Juli 2015 was de warmste op aarde sedert er warmtestatistieken worden bijgehouden. Klimaatwetenschappers menen zelfs dat het op deze planeet in de voorbije 4000 jaar (!) nooit warmer is geweest dan nu. Het is geen toeval meer. Elke maand van dit jaar staat in de top van de wereldwijd warmste maanden uit de meteo-geschiedenis…

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2015
BEKENDE LIMBURGSE NATUURPUNTER AANGEHOUDEN

De onderzoeksrechter in Hasselt stuurde Gerard Jannis (61) uit Neerpelt naar de gevangenis op beschuldiging van moordpoging na een dispuut met een wandelaar in Wijchmaal bij Peer. Jannis, plaatselijk bestuurslid van de natuurvereniging Natuurpunt (Noord-Limburg/Neerpelt) beheert voor Natuurpunt o.m. het Hageven te Neerpelt en een aantal natte hooilanden bij de Kenensdijk te Wijchmaal. In het natuurreservaat De Dommelvallei (Eksel) bestaat er zelfs een Gerard Jannis-beemd… De als autoritair bekendstaande en introverte Jannis, wel een goede libellenkenner, had het tijdens beheerswerk aan de stok gekregen met de Borgerhoutse eigenaar van een weekendverblijf aan de Kenensdijk. Hij stak de man met een riek in zijn gezicht, ter hoogte van zijn ogen, het slachtoffer diende in levensgevaar overgebracht naar de Sint-Franciscuskliniek te Hasselt…
(De Morgen, 08/08/2015, blz.8 : “Vriend van de libel, niet van de stadsmens”)

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2015
ONBETROUWBARE KERNENERGIEVOORZIENING

In Tihange liggen alle kerncentrales stil. Tihange1 sedert september 2014 (zoals voorzien), Tihange2 omwille van de beruchte scheuren en Tihange3 sedert vandaag, voor de tweede keer in minder dan twee maanden : volgens de eerste analyse zou het gaan om een probleem met het controlesysteem. De kernreactor heeft een capaciteit van iets meer dan 1000 MW. Begin juli was er reeds een incident waarbij de productie diende teruggeschroefd. Een en ander maakt dat er momenteel meer energie wordt geleverd door zonnepanelen dan door de kerncentrales die nog draaien…

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015
ISLAMITSCHE STAAT ONTHOOFDT 81-JARIGE CONSERVATOR EN VADER VAN PALMYRA

Khaled al-Asaad, de in heel de wereld bekende Mister Palmyra, was m.d. 40 jaar museumdirecteur van het weergaloze UNESCO-werelderfgoed te Palmyra, Syrië : de Baaltempels, de zuilencolonnades, een vrijwel intact Romeins theater, triomfbogen, keizersthermen, torengraven, enz. Einde mei stonden de IS-troepen ineens in Palmyra. Ze arresteerden de conservator, smeten hem in de gevangenis en beschuldigden hem ervan Syrië vertegenwoordigd te hebben op “ongelovige” conferenties, leiding gegeven te hebben aan afgoderij in het antieke Palmyra, het ketterse Iran bezocht te hebben, enz. Op 18 augustus werd hij naar een plein in de stad gevoerd en daar koelbloedig met een mes de keel overgesneden. Daarna bonden ze hem dagenlang aan een lantaarnpaal met het afgesneden hoofd tussen de voeten, om het lijk uiteindelijk in de woestijn te dumpen.
Twaalf dagen na de moord op de oude archeoloog werd het hele archeologische complex van Palmyra verwoest : de grote Baal-tempel, een van de best bewaarde tempels uit de oudheid, vloog de lucht in. Ook de kleinere tempel van Baal Shamin werd vernield. In september volgden de graftorens met hun beelden van de gestorvenen en hun cassetteplafonds. In oktober was de triomfboog aan de beurt…

ZONDAG 30-MAANDAG 31 AUGUSTUS 2015
G.L.A.C.I.E.R. = GLOBAL LEADERSHIP IN THE ARCTIC : COOPERATION, INNOVATION, ENGAGEMENT, RESILIENCE

Conferentie over de gevolgen van de klimaatsverandering voor het Noordpoolgebied en de rest van de wereld. Op vraag van het U.S.Arctic Executive Steering Committee georganiseerd door het U.S.Department of State en bijgewoond door president Obama. Zowat alle betrokken landen en de EU stuurden delegaties naar het Dena’ina Civic and Convention Center te Anchorage, Alaska. Ook Nederland, dat via de Groningse unief van 19 tot 28 augustus vijftig wetenschappers onderzoek liet doen op Edgeya (Spitsbergen), de grootste Nederlandse Poolexpeditie ooit. Het welkomstwoord werd uitgesproken door Lee Stephan, hoofd van de Eklutna-eskimo’s en de bijeenkomst leverde een Joint Statement on Clrmate Change and the Arctic op. Nu zien wat er van terecht komt in Parijs, einde dit jaar.
(www.state.gov/glacier)

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015
GENT GAAT NAAR DE KLOTEN

Dat is de opinie van “schrijver” Herman Brusselmans, in “De Zondag”. B. (gevolgd door vele anderen) kan zich helemaal niet vinden in de pogingen van de groene mobiliteitsschepen Filip Watteeuw om met een Mobiliteitsplan de Gentse binnenstad autoluw te krijgen. Dat plan (met veel hinderlijke verkeerswerken) wordt niet heel slim uitgevoerd. Noch het openbaar vervoer, noch de parkeerplaatsen buiten het centrum zijn er vooraf op afgestemd. Watteeuw (nochtans Master Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) heeft vooraf blijkbaar onvoldoende nagedacht en hij trekt ter verdediging zijn paraplu open om de schuld te geven aan een hoop andere betrokken instanties : van het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn tot Belgacom en Aquafin. Een beetje zielig, want er moet duidelijk wel iets gebeuren in Gent. Op piekmomenten rijden er zo’n 122.000 auto’s rond, de voorbije tien jaar groeide het autoverkeer met 30%. Alleen in Brussel en Antwerpen is het nog erger. Al dat verkeer produceert enorme hoeveelheden fijn stof, de luchtkwaliteit boven Gent is gewoon abominabel. En dat fijn stof berokkent astma, hart- en vaatziekten, irritaties van ogen, keel en neus, enz., bovendien kost het iedereen drie gezonde levensjaren…

MAANDAG 7-WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015
ISWA’15 WORLD CONGRESS TE ANTWERPEN

ISWA staat voor International Solid Waste Association. Naar de Antwerpse Stadsschouwburg kwamen meer dan 1000 deelnemers uit 92 landen, om er o.m. het Global Waste Management Outlook Report voorgesteld te krijgen. De Antwerpse schepen Heylen mocht er fier vertellen dat bij ons 72% van de afval gerecycleerd wordt. Een van de sprekers was Thomas Leysen (Chairman Umicore), anno 1974 op 14 jaar mede-initiatiefnemer van onze Actie In Kringloop Leven, toen georganiseerde recyclage in Antwerpen en Vlaanderen nog grotendeels wishful thinking was.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015
HOMO NALEDI = STERRENMENS

Op een persconferentie in het Maropeng Visitor Centre, Magaliesburg bij Johannesburg, Zuid-Afrika, kondigen paleo-antropoloog en Wits-prof.Lee Berger en leden van de Rising Star Expedition (de Rising Star is een grottenstelsel in de Bloubankrivier-vallei bij Krugersdorp, niet ver van de bekende Sterkfontein-grot) de vondst aan, anno 2013-2014 in de zgn. Dinaledi Chamber van de Rising Star-grotten, van 1550 fossiele beenderen van een 15 individuen, die de naam Homo naledi kregen. Daarvoor hadden 6 tengere vrouwelijke onderzoekers zich door een spleet van 18 cm moeten wringen. Volgens Berger suggereert de anatomie van H.naledi dat die stamt uit de begintijd van het Homo-genus : 2,5 à 2,8 miljoen jaar geleden. De Sterrenmensen waren 1,45 m groot en de herseninhoud van de naledi-schedels ligt rond de 500 cc, dat is ongeveer zo groot als een sinaasappel…

Lit.: Berger, Lee.R. et al. (10 September 2015). Homo Naledi, a new species of the genus Homo from the Dinaledi Chamber, South Africa. eLife 4, doi : 10.7554/eLife.09560.

www.wits.ac.za/homonaledi

MAANDAG 14 SEPTEMBER 2015
START PROEFBORINGEN NAAR WARM WATER IN MOL

Na een hele aanloop kon het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) met behulp van Duitse technologie starten met de proefboringen voor een geothermiecentrale, die op enkele 1000 m diepte warm water van 120°C uit de ondergrond haalt. Het plan is om dat warm water te gebruiken voor een warmtenet, dus voor de verwarming van bedrijven en woningen. De eerste resultaten van de proefboring worden midden december verwacht.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015
DIESELGATE

In de VSA komt een grootschalige milieufraude van Volkswagen aan het licht. Om het Amerikaanse publiek te verleiden op een benzinewagens-markt installeerde de autofabrikant jarenlang sloemelsoftware in zijn dieselwagens. In feite liggen voor alle automerken de reële uitstoot en het echte verbruik veel hoger dan de officiële waarden van de constructeurs. In Europa treuzelen de politiekers al 10 jaar om realistische rijtests in te voeren : door het gelobby van de auto-industrie. Hopelijk maakt de Volkswagen-affaire nu eindelijk iets los.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015
TESLA-CEO OP BEZOEK IN BRUSSEL EN ANTWERPEN

Op tour door Europa en op weg naar de opening van een tweede Nederlandse elektrische auto-assemblagefabriek in Tilburg (voor het luxueuze Model S : verkoopprijs 83.000 €) passeerde Tesla-ceo Elon Musk ook even langs Brussel om de Vlaamse ministers te zien en langs Antwerpen om met burgemeester De Wever de site van de voormalige Opelfabriek te bekijken. Hij noemde Antwerpen een van de top vijf-regio’s voor een nieuwe Europese productiesite. Volgens hem toont het Volkswagen-dieselschandaal aan dat de grenzen zijn bereikt van wat er met fossiele brandstoffen mogelijk is. Ondertussen komen er uit de VSA wel geluiden los dat het met de duurzaamheid van Tesla toch ook nog niet je dat zou zijn : Consumer Reports, het Amerikaanse Test-Aankoop deed een enquête bij 1400 Model S-rijders en concludeerde daaruit dat die wagen na 100.000 km onbetrouwbaar wordt; ook Benelux-kopers van die dure wagens hebben het over continu piepen en kraken na een zekere tijd… En in eigen land had de automobilistenclub Touring kritiek op de hoeveelheid (persoonlijke) data die Tesla genereert uit elke verkochte auto : over wat daarmee gebeurt, naar waar die data bvb worden doorgespeeld etc. bestaat totaal geen transparantie.

P.S. In november 2015 worden alle 90.000 tot nu geproduceerde Model S’en terug naar de dealer geroepen : de verankering van de veiligheidsgordels voorin laat soms spontaan los, die gordels moeten daarom beter vastgezet worden.

WOENSDAG 7 OKTOBER 2015
STEVE-O MOET NAAR GEVANGENIS VOOR ORKA-KRAANSTUNT

Als protest tegen de Sea World-shows met gevangen orka’s, dolfijnen en walrussen blies Jackass-ster Steve-O (Stephen Glover) in augustus en 50 meter boven Los Angeles een plastic orka op. Dat leverde hem in oktober 1 maand gevangenis op. Steve-O : Als je doel is een vuist te maken tegen het houden van dieren in gevangenschap, dan kan je net zo goed jezelf laten opsluiten …

ZATERDAG 24 OKTOBER 2015
GINGELOM : EERSTE TREIN OP WINDENERGIE

In Gingelom bij Sint-Truiden is de eerste trein op windenergie uitgereden. Die energie komt van een nieuw windmolenpark langs de hogesnelheidstreinlijn Leuven-Luik en de E40-autosnelweg. Twee derde van de energie van dat park gaat naar het spoor, een derde naar gezinnen. Elke dag zullen voortaan 170 treinen op windenergie rijden, goed voor 5% van het dagelijks treinverkeer : meerbepaald op de hogesnelheidslijn Leuven-Luik, op de gewone spoorlijn Leuven-Luik en op de gewone spoorlijn Landen-Hasselt.

ZONDAG 1 NOVEMBER 2015
TE VOET NAAR DE KLIMAATTOP IN PARIJS

Marjan Minnesma, directeur van de duurzaamheidsvereniging Urgenda (ze dwong in juni via een rechter een strenger klimaatbeleid af door de Nederlandse staat), start vandaag met een voettocht van Utrecht naar Parijs, waar ze over een maand zal aankomen als daar de VN-klimaattop begint. Dagelijks haken bekende en onbekende sympathisanten aan om een deel van de route mee te lopen. Donderdag 5 november gaan die voettochters vanuit Essen ons land doorkruisen.

MAANDAG 2 NOVEMBER 2015
TIEN “WALVISSEN” GESTRAND BIJ CALAIS

Grienden (dus dolfijnen) van 4 m lang. Blijkbaar een familiale volg-stranding na de dood van het dominante mannetje op zee en zijn aanspoelen op het strand ? Mogelijk waren ze op weg naar de Faeröer-eilanden om zich voort te planten (Het volkje van dit Deens protectoraat staat bekend om zijn wrede grienden-slachtpartijen). Zeven overleefden het niet…

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015
INSECTENFOODFABRIEK

De entomofagie (insecten eten) zit in de lift. Een van de pioniers bij ons, naast Peter De Batist van Borgerhout, is David Creëlle : die start op 18 november met een eigen insectenfoodfabriek Bugsworld te Moorsele. Ondertussen hield hij op 30 oktober een uiteenzetting op de Worldfood Expo Milano 2015 over zijn krekelkroketjes, meelwormenrolls en bugsballs en op 14 december lanceert hij een insectenkookboek in LUX, Gent.
(www.bugsworldsolutionfood.com)

VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015
JAPAN KONDIGT AAN DAT HET DE WALVISJACHT HERVAT OP 1 DECEMBER

Japan wil de walvisjacht in de wateren rond Antarctica alvast voor 10 jaar hervatten. Op dinsdag 1 december vertrekt een vloot walvisvaarders om daar een eerste jaarvracht van 333 dwergvinvissen (Eng. minke whales) te gaan vangen, zogezegd voor wetenschappelijke doeleinden terwijl de dieren in werkelijkheid worden opgegeten. Dat is wel minder dan voordien maar het betekent wel een brutale negatie van de uitspraak van het Internationale Gerechtshof (IGH) in Den Haag dd. maart 2014 : dat bepaalde dat de Japanse walvisjacht onwettig was na het IWC-Moratorium van 1986 en direct stoppen moest. Japan, dat sedert 1986 al 14.000 dwergvinvissen doodde, beloofde toen zich aan die uitspraak te houden en legde de jacht een jaar stil…

MAANDAG 7 DECEMBER 2015
LA SEMAINE DE L’ESPOIR

Vandaag startte op de COP21-Klimaatconferentie in Le Bourget-Parijs de week van de milieu- en energieministers. Die kregen uit de vorige “week van de technici” een rapport van 48 blz. Uitgekeken wordt naar de durf van deze mensen om langetermijn-opties te nemen. Om diverse kleine eilandstaten de verdrinking te besparen zou de opwarming eigenlijk tot 1,5 °C moeten beperkt worden i.p.v. 2°C. Dat impliceert wel dat er tegen 2050 i.p.v. 2070 met uitstoten gestopt zou moeten worden. Maar dat stuit tegen verzet van bvb. de egoïstische Indiërs, die mordicus met fossiele brandstoffen willen voortboeren…

MAANDAG 7 DECEMBER 2015
VOOR HET EERST “CODE ROOD” VOOR SMOG IN PEKING

In Peking werd voor het eerst het hoogste smogalarm afgekondigd. De luchtvervuiling overschrijdt er meer dan 10 x de limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie : per m³ 300 microgram aan PM2.5-fijnstofdeeltjes. (de WHO-veiligheidsdrempel ligt op 25 microgram !). Op sommige plaatsen kan je geen 200 m ver kijken. De oorzaken : windstilte, kolencentrales, verkeer, zware industrie, tekortschieten van de overheid. Die sluit nu halsoverkop scholen, de helft van het autoverkeer wordt aan de kant gehouden en de fabrieken mogen niet meer op volle kracht draaien.

ZATERDAG 12 DECEMBER 2015
RESULTATEN KLIMAATTOP PARIJS

De klimaattop in Parijs zou de wereld op weg moeten zetten naar een klimaatopwarming van minder dan twee graden. Toch zijn de milieuverenigingen niet zo opgetogen over de vage bewoordingen van de slotresolutie. In dit land werd na 6 jaar onderhandelen op het nippertje ook een klimaatakkoord gesloten. Echte stappen vooruit zetten onze politiekers echter niet.

DONDERDAG 17 DECEMBER 2015
WARMSTE OOIT, WARME WINTER

Met 16°C de warmste 17de december sinds de start van de waarnemingen en op 1 na (16/12/1989) ook de warmste decemberdag ooit : normaal zou het 6°C moeten zijn. Oorzaak : aanvoer van warme lucht uit de Azorenstreek.
We beleven voorlopig een zeer warme winter. Er komen van overal berichten binnen over het effect op de natuur : bloeiende berenklauw en fluitenkruid, zelfs narcissen, ook hazelaars, wilgen en essen; verder vlindermeldingen (citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, zelfs atalanta’s, berichten over broedende aalscholvers. Vooral voor de vlinders een probleem, er valt nu geen nectar meer te halen… En overigens voor heel die te vroeg ontwakende natuur, moest het in februari toch nog hard gaan vriezen !

VRIJDAG 18 DECEMBER 2015
LAATSTE BRITSE KOOLMIJN TOE

In Beal, North Yorkshire, sloot de Kellingley Colliery mijn, de laatste nog werkende en modernste ondergrondse Britse steenkoolmijn. Een historisch moment, want dit betekent de exit voor de belangrijkste brandstof van de Industriële Revolutie in Groot-Brittannië. Het huidige klimaat van goedkope fossiele brandstoffen doorkruiste de plannen om een nieuwe steenkoollaag aan te boren, goed voor 15 jaar ontginning.

VRIJDAG 25 DECEMBER 2015
SCHEURTJESREACTOR DOEL3 TERUG STILGELEGD

Uitbater Electrabel (Engie) legde reactor 3 van het kerncentralepark van Doel terug stil, amper 4 dagen na de herstart. De zgn. scheurtjesreactor lag meer dan een jaar stil door de onzekerheid over duizenden scheurtjes in de reactorwand. In het niet-nucleaire gedeelte van de centrale ontsnapte water uit een leiding naar de stoomgeneratoren. Het gaat hier om het zoveelste incident op korte termijn. Begin november nog moesten de kerncentrales Doel 3 en Tihange 1 (die heropgestart wordt) stoppen omwille van resp. een brand in een transformator en een kapotte waterpomp. Ook toen vertelden Electrabel en onze politiekers dat het om onschuldige voorvallen ging… Iedereen weet nochtans ondertussen dat onze kerncentrales (uit de jaren 1970), verouderd zijn. Op instigatie van o.m. de N-VA besloot de regering om ze allemaal langer open te houden tot 2025, maar hun veiligheid is helemaal niet gegarandeerd. En sedert Fukushima (2011) is bij velen het besef doorgedrongen dat de kans op een kernramp ook bij ons bestaat. Alleen zullen de gevolgen hier een stuk catastrofaler zijn dan bij de vorige rampen… Ondertussen hebben ook de overheden in Nederland en Duitsland hun grote bezorgdheid uitgedrukt over deze gevaarlijke vaudeville en aangedrongen op sluiting.

ZATERDAG 26 DECEMBER 2015
WARMSTE TWEEDE KERSTDAG

Warmste Tweede Kerstdag sinds 1901. Het vorige dagrecord van 13°C in 1974 werd al voor de middag gebroken.
Voor heel december is het maandrecord van 1934 evengoed gesneuveld met een gemiddelde temperatuur voor 2015 van bijna 10°C : eventjes 2 graden meer … Van over de Oceaan komt nog straffer nieuws. In New York en Washington worden uitzonderlijk hoge temperaturen gemeten : 22 à 23 °C op 24 december, de gevoels-temperatuur loopt er op tot 27 graden. Het historisch gemiddelde voor december is in het noordoosten van de VS amper 3 graden !

DONDERDAG 31 DECEMBER 2015
WARMSTE JAAR

2015 was het warmste jaar ooit op onze planeet sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur komt uit op 14,8 °C. Dat is bijna 1 graad meer dan het gemiddelde van de voorbije 135 jaren. Ook in dit land was het bijna 1°C warmer dan gemiddeld, maar dat is nog geen record. Voor België was 2015 pas het op vier na warmste jaar.

© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.