Actualiteit

Laatste Nieuws :

09/09 Tihange 1 en 2 voor de zoveelste keer plat
30/09 Europa gaat Klimaatakkoord Parijs ratificeren
22/10 Tegen TTIP EN CETA
22/10 Wolf in de Ardennen
29/10 Dode reuzenhaai te De Panne
14/11 Reuzenmaan
17/11 Klimaattop Marrakech
18/11 Jappen op walvisjacht
30/11 Jan Terlouw over het Grote Wantrouwen
01/12 Stephen Hawking in The Guardian : This is the most dangerous time for our planet
07/12 Na EP-voorzitter vraagt ook Nederland sluiting Belgische kerncentrales
31/12 Weer een warmste jaar ooit : Het smelt
31/12 Te weinig wind in 2016

 

Speciaal :
WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016 :
JAN TERLOUW OVER HET GROTE WANTROUWEN

De Wereld Draait Door is één van de meest bekeken Nederlandse tv-programma’s. Ook in Vlaanderen heeft DWDD veel kijkers. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaf er op 30 november 2016 een vrij platform voor een toekomstvisie. Uitgenodigd daarvoor was prof.dr.Jan Terlouw (85), de Grand Old Man van de Nederlandse politiek : voormalig D66-politicus gespecialiseerd in economie, energie en milieu, oud-minister van Economische Zaken, jeugdauteur (Oorlogswinter, de Koning van Katoren, enz). Beklijvend en onroerend en voor de vuist weg – geen autocue – uitte deze nog vitale oude wijze man geargumenteerd zijn grote bezorgdheid over onze samenleving, onze onbekwame en onbetrouwbare politiekers en de verwoesting van onze planeet. Hij had het over de welvaartstaat : Die is prachtig, aldus Terlouw. Maar het neveneffect is dat we de aarde verwoesten. We kappen oerwouden, de uitstoot van broeikasgassen gaat maar door en de oceanen worden plastic soepen. Heel veel planten- en dierensoorten sterven uit. Daarnaast is er een immens wantrouwen gegroeid tegenover de politiekers. Wereldwijd doen die door hun gebrek aan integriteit en onbetrouwbaarheid op de eerste plaats de jongeren hun geloof in de democratie verliezen. Velen zijn bereid om alternatieve en meer autoritaire regeringsvormen uit te proberen, net zoals in de tijd tussen de twee eerste wereldoorlogen. Dat geldt in België voor alle burgers : amper 30% heeft bij ons nog vertrouwen in de vele overbetaalde parlementen en regeringen. Wat de politiek correcte Terlouw er niet bij durfde vertellen is dat vooral de multicultureel gemaakte maatschappij verantwoordelijk is voor dat wantrouwen (De Morgen, 2/12/16, p.9). Maar onze zelfgenoegzame en voor veel onheil verantwoordelijke politiekers trekken het zich helemaal niet aan. Toch kunnen de grote problemen die zich stellen alleen maar opgelost worden met de bevolking samen in een vertrouwensdemocratie… Terlouw : “Politici, zorg ervoor dat de jeugd op een aarde kan leven die zichzelf kan herstellen, zorg ervoor dat jullie terug het vertrouwen van de mensen verdienen !”.

(Zie ook de rubriek Opener 2 van deze Nieuwsbrief 2016)
(Zie ook Stephen Hawking over het falen van de politiekers, 1 december 2016)

ZATERDAG 2 JANUARI 2016 :
WEER PROBLEMEN MET KERNREACTOR DOEL 1 –
BUITENLAND ONGERUST MAAR REGERING (N-VA) NIET,
ZELFS ZONDER NOODPLAN

De 40-jarige kernreactor Doel 1, aan de Schelde gelegen op een boogscheut van Antwerpen, moest nu normaal uitgeschakeld en ontmanteld worden. Maar de machtspartijen, de Nederlandsonkundige MR-ministerin van energie Marghem voorop, willen de levensduur met 10 jaar verlengen. Pas opgestart op 30 december 2015, diende die reactor op 2 januari onverwachts terug stilgelegd door problemen met een alternator. Binnenlandminister Jambon, van de N-VA-partij die het land en vooral de 2,3 miljoen minder dan 30 km-omwonenden van Doel tegen heug en meug met het kerncentralegevaar wil blijven opzadelen (om welke belangen te dienen ?), was er vlug bij om alles op een bedenkelijke manier te minimaliseren. Kristof Calvo, fractieleider van Groen in het Belgisch parlement, roept daarentegen dat parlement op om de verlenging van de levensduur van de oude, versleten en onbetrouwbare kerncentrales Doel 1 en Doel 2 weg te stemmen. Ook de socialistische SP.A-partij wil Doel 1 en Doel 2 dicht. In de plaats daarvan moet er volgens de SP.A meer ruimte worden gegeven aan de gascentrales. De partij vindt het schandalig dat de consument voor de gascentrales subsidies zou moeten bijbetalen omdat er nu ineens elektriciteit teveel zou zijn… Ondertussen maken de overheden en de media in Nederland, Luxemburg en Duitsland zich enorm bezorgd om het onverantwoordelijke geklungel van de Belgische machthebbers, waardoor ook hun landen groot gevaar lopen een catastrofe van Tsjernobyl- of Fukushima-omvang over zich heen te krijgen. En wat bij al dit gedoe helemaal buiten het blikveld blijft : er bestaan gewoon geen serieuze noodplannen voor wanneer de nucleaire holocaust zich vroeg of laat bij ons zal voordoen, Greenpeace spande daarover in 2015 een rechtszaak aan tegen de overheid. Woordvoerder Peter Mertens van Jambons crisiscentrum van Binnenlandse Zaken : “Voor zo’n dichtbevolkt gebied is het niet evident om maatregelen te nemen”. Wie zei weer dat een land de politiekers krijgt die het verdient ?

MAANDAG 4 JANUARI 2016 :
VIER NIEUWE ELEMENTEN VOOR DE TABEL VAN MENDELEJEV

Tot op heden werden de elementen 113,115,117 en 118 maar tijdelijk opgenomen in het Periodiek Systeem van Mendelejev omdat wetenschappers moeite hadden om deze niet in de natuur bestaande elementen meer dan eens te creëren. Ondertussen lukte dat wel en de International Union of Pure and Applied Chemistry kon daarom aankondigen dat de zevende rij van voornoemd Periodiek systeem nu formeel vervolledigd is. De ontdekkers mogen dus officiële namen geven aan de nieuwe elementen.

DINSDAG 5 JANUARI 2016 :
TOKIO “VIERT” EERSTE BLAUWVINTONIJN

Op de vismarkt van Tokio werd de eerste blauwvintonijn aan de restaurantketen Sushi-zenmai verkocht tegen 108.000 euro (540€/kg). Deze vissoort is in de Stille Oceaan zo overbevist dat de populatie met 96% is afgenomen. Tachtig procent van de vangst wordt in Japan geconsumeerd. Omdat de blauwvintonijn laat geslachtsrijp is, wordt het merendeel van de vissen gevangen voor ze zich hebben kunnen voortplanten. De blauwvintonijn behoort vandaag duidelijk tot de Japanse gastronomie : zeker de toro, het vette buikvlees. Maar dat alles is pas door de Amerikaanse bezetters na WO2 populair gemaakt en die hebben een en ander later nog verder gepusht doordat ze blauwvintonijn van de Amerikaanse oostkust massaal in de lege vliegtuigen laadden die Japanse elektronica naar de VS hadden gevlogen.
P.S. Bij ons stelt het blauwvintonijn-probleem zich niet. De sushi hier komt van geelvin- of albacoretonijn. Ook de blik-tonijn is albacore of skipjack. Als daar al problemen mee zijn, dan is het dat er te veel bijvangst wordt gemaakt, bvb van bedreigde haaisoorten.

WOENSDAG 6 JANUARI 2016 :
BIJEENKOMST VAN DE SPECIALE KAMERCOMMISSIE NUCLEAIRE VEILIGHEID –
KERNENERGIEVERDEDIGER WOLLANTS DOET ZICH WEER NEGATIEF OPMERKEN

Verantwoordelijke ministers Jambon en Marghem werden ondervraagd over de veiligheidssituatie van de 7 Belgische kerncentrales (Doel 1-4, Tihange 1-3). Hun werden een aantal statistieken onder de neus gewreven : een wereldrecord onbetrouwbaarheid, 30% ongeplande inactiviteit (wereldgemiddelde : 3,8 %), enz.De ministers kronkelden zich in alle bochten om die realiteiten te negeren. Jambon (N-VA) : “Pff, ce ne sont que des incidents mineurs”. Ook de sinistere Wollants, de grote kerncentrale-verdediger van de N-VA-partij, kon het niet laten om op een zielige manier de feiten te betwisten. Marghem kwam daarna (in het Frans) nog eens haar verhaal doen op de VRT-TV : “Geen enkel gevaar, ik ben er gerust in. Dat ook het Internationaal Atoomagentschap de veiligheid van onze kerncentrales in vraag stelt? Die zijn niet goed geïnformeerd !” Volgende week moet ze zich in het federale parlement verantwoorden voor illegale staatssteun en belastingvermindering aan centrales-uitbater Electrabel en voor het bewust ontmoedigen van investeringen in hernieuwbare energie.

DINSDAG 12 JANUARI 2016 :
MASSASTRANDING POTVISSEN OP TEXEL

Op het Nederlandse Waddeneiland Texel kwamen dinsdagmiddag 5 potvissen op het strand terecht. Woensdag dreef nog een 6de exemplaar de Texelse haven binnen. Het waren jonge mannetjes. Op winterweg van noordelijker streken naar warmere wateren rond de Azoren waren ze in hun onervarenheid voor Schotland blijkbaar linksaf geslagen, richting de Noordzee. Dat is een dodelijke potvissenfuik, die smaller en ondieper wordt. Hun sonarsysteem is daar niet voor gebouwd en dan stranden ze, ze geraken verpletterd onder hun eigen gewicht (ca.50 ton). De afgelopen eeuwen zijn er 72 potvisstrandingen geregistreerd voor de Nederlandse kust. Wereldwijd leven er naar schatting minstens 500.000 van deze walvissen.
P.S. Sinds 12/1 spoelden er later ook  potvissen aan in Duitsland,  N.O.Engeland, Denemarken en Frankrijk. Daardoor overschreed de teller de 30… De Noordzee lijkt wel een massagraf voor potvissen te worden. Nooit eerder strandden er zo veel in korte tijd. Waarom kiezen die allemaal voor de linkse route ? Heeft de hoge temperatuur van het zeewater er mee te maken ? Of het oorverdovende geluid (alle 10 seconden een knal !) dat gepaard gaat met de aanleg van windmolens of met het zoeken naar voorraden olie en gas ?

ZONDAG 17 JANUARI 2016 :
KERNGEVAARBETOGING

In Antwerpen reageerden een 400 vnl. jonge mensen op een facebookoproep tot een betoging tegen de onverantwoordelijke beslissing van de machtspartijen om de gevaarlijke kerncentrales in Doel langer open te houden. Dat zadelt een enorme massa burgers op met een dagelijkse bedreiging die ooit tot een echte catastrofe zal leiden. Het schaadt ook de overschakeling naar hernieuwbare energie en het vergroot de eeuwige stapel nucleair afval. Bovendien geeft het een totaal verkeerd signaal na het klimaatakkoord van Parijs …

WOENSDAG 9 MAART 2016 :
EERSTE KIEVITSEI NEDERLAND

Het eerste kievitsei van Nederland werd in dit Jaar van de Kievit gevonden te Sint-Oedenrode, Noord-Brabant. In de kievitseierenraapprovincie Friesland gebeurde dat op 14 maart. Er geldt daar voor het tweede jaar een raapverbod (de kievitstand nam in Friesland op 15 jaar tijd met 19% af), de Commissaris van de Koning trok er dus zelf het veld in om de vinder bij het nest de “sulveren ljip” te geven. De afgelopen 30 jaar manifesteert zich duidelijk een vervroeging van de eerste eileg, vooral in maïspercelen.

VRIJDAG 25 MAART 2016 :
JAPAN SLACHT ZWANGERE WALVISSEN AF

Over de bedenkelijke prestaties van de Japanse walvisvloot is in onze Nieuwsbrief al meer gerapporteerd. Ook over de beslissing van het Internationaal Gerechtshof anno 2014, dat Japan die walvisvaart in de Arctische wateren moest stoppen. Niettemin keerde die walvisvloot einde maart in Shimonoseki terug met weer 333 dode dwergvinvissen op haar palmares, waarvan 230 grotendeels zwangere vrouwtjes. Japan trekt zich dus niets aan van de VN, de minister van visserij blijft schijnheilig schermen met zgn. wetenschappelijke onderzoek, toegestaan bij het afkondigen in 1986 van de IWC-ban op de walvisvaart. Het land wil de komende 12 jaar nog eens 4000 walvissen vangen. Ondertussen organiseert de Japanse walvisindustrie tot in de scholen toe campagnes om het eten van walvisvlees te pushen. De Australische regering, in wier wateren de vangsten plaatsvonden reageerde bijzonder misnoegd. De minister van milieu : “Een terugkeer naar vroegere tijden, zonder enige rechtvaardiging”.

ZATERDAG 9 APRIL – ZONDAG 10 APRIL 2016 :
ORATORIUM ZONDER DOEL

Voor het Bourla-schouwburgdebat over de havenuitbreiding op de linkeroever en op Canvas-TV werd deze verhelderende documentaire van Manu Riche getoond over het al 50 jaar aanslepende Doel-dossier. Het is één aanklacht tegen de verbijsterende onbekwaamheid, gecombineerd met grove arrogantie van de betrokken ambtenaren en politiekers. Het deed terugdenken aan de plannen voor het zgn. Duwvaartkanaal die in de jaren 1970 de hele Voorkempen bedreigden en waar dit type ambtenaren ook een duivelse bezetenheid voor een kwade zaak tentoon spreidden : toen gelukkig tevergeefs.
Aan het woord kwamen o.m. getroffen boeren, Jan Creve van Doel 2020, wijlen senator De Bondt, natiebaas Fernand Huts, journalist en auteur Chris De Stoop, ornitholoog Jacques Van Impe, havendirecteur Bruyninckx, de vm. havenschepen Delwaide Sr. Alles bijeen werd het één grote aanklacht tegen het Vlaamse non-beleid inzake havens (Wat werkt er eigenlijk nog wel in dit land ?). Fernand Huts nam daarover geen blad voor de mond : de contraproductieve en gigantische vijandschap tussen Antwerpen en Zeebrugge, de miljarden die geïnvesteerd werden in de nu grotendeels ongebruikte rechteroeverdokken versus de nieuwe miljarden die men nu met weinig sterke argumenten wil steken in de beruchte Saeftinghezone op de linkeroever. Op die linker Scheldeoever wordt er al 50 jaar een cynische vaudeville opgevoerd op kosten van de plaatselijke bevolking aan wie men overigens elke inspraak ontzegt :
de duizenden hectaren goede grond die eerst onteigend worden om daarna 20 jaar ongebruikt te blijven en die daarna gedeeltelijk aan “secundaire” natuurvorming worden prijsgegeven om de havenbonzen aan een groen imago te helpen. De documentaire gispt ook wat Creve de sluipende besluitvorming noemt. Duidelijk wordt de “ijzeren consequentie” waarmee vrijgevochten ambtenaren hun bedenkelijke en onredelijke inzichten weten door te duwen en waarmee zij zwakke en reeds van het toneel verdwenen politiekers (Dewael, Peeters) op sleeptouw nemen : waarbij die laatsten zich niet schamen om arresten van de Raad van State te neutraliseren met op 1-2-3 gefabriceerde “nooddecreten”. Ook de natuurvereniging Natuurpunt gaat in het natuurcompensatiedossier niet vrijuit. Van Impe heeft het bvb over het afbreken van 18de eeuwse schuren en de vernietiging van boomgaarden met de enige kolonie kneuters op de linkeroever.
Bij dit alles kan de vraag gesteld worden naar de (on)zinnigheid van al dat doorduwen. Huts wees terecht op de leegstand op de rechteroever en in Zeebrugge. En men kan de Schelde niet oneindig blijven uitdiepen, terwijl de capaciteit van de schepen maar toeneemt…

DINSDAG 19 APRIL 2016 :
VLAAMSE KLIMAATTOP

In het Brusselse KBC-auditorium hielden de Vlaamse premier Bourgeois en de milieuminister Schauvliege gedurende 3,5 uur een Vlaamse Klimaattop. Blijkbaar waren ze erover beschaamd dat Vlaanderen de uitstootprognoses voor 2030 bijlange niet gaat halen. Vanaf 2017 haalt de Vlaamse regering haar doelstelling voor broeikasreductie nl.niet meer.
We stevenen af op een overschrijding met bijna de helft. Europees werd immers besloten om de uitstoot tegen 2030 met 40% te doen afnemen in vergelijking met 1990. Dat zou voor Vlaanderen 30 à 37 % minder broeikasuitstoot betekenen.
Maar i.p.v. deze 30-37 % minder CO2-uitstoot halen we slechts 12%, een kwart tot bijna de helft teveel : nog niet de helft van de doelstelling. Boosdoeners blijven de landbouw en vooral de uitstoot door transport. Die laatste zal de volgende jaren met bijna 10 % toenemen ! Een en ander heeft te maken met de onwil (van o.m. de N-V.A-partij) om salariswagens te ontmoedigen en de autofiscaliteit te vergroenen. Ondertussen trekt de regering nu 300 miljoen extra uit om vooral gebouwen milieu- en energie-efficiënter te maken. De oppositiepartij Groen opperde daarbij nog eens de kritiek dat er niets gedaan wordt aan de transportproblematiek, dat eerder het tegendeel gebeurt : doordat de overheid bvb projecten als Uplace steunt…

DONDERDAG 21 APRIL 2016 :
BLIJVENDE PROBLEMEN MET DOEL

Tijdens periodieke testen heeft de kerncentrale Doel 3 zichzelf in veiligheidsmodus gezet, dat is de procedure als er iets niet klopt. Doel 3 staat samen met Tihange 2 bekend als scheurtjesreactor. In een stalen wand van een reactorvat werden in 2012 duizenden scheurtjes gevonden. De reactor werd in 2013 heropgestart maar na extra onderzoek in 2015 weer stilgelegd en dan in november 2015 terug opgestart. De Duitse minister van milieu heeft de Belgische regering al met nadruk gevraagd de twee reactoren in kwestie stil te houden zolang er vragen blijven bestaan over hun veiligheid. Er moeten daar echt bijkomende tests uitgevoerd worden. Duitsland sluit tegen 2022 al zijn commerciële kerncentrales. Tegelijkertijd met de problemen in Doel 3 ligt Doel 1 tot eind mei stil door een defect bij de vermogensregeling in het nucleair gedeelte. En ondertussen blijft de onverantwoordelijke MR-minsterin van energie Marghem alles minimaliseren en blijven N-VA-kopstukken als Bart De Wever tot in de Antwerpse scholen toe propaganda maken voor het verlengen van de levensduur van de zonder meer gevaarlijke Doel-centrales (de meest kwetsbare van Europa !) die op een boogscheut van Antwerpen rechtstreeks de levens van 1,5 miljoen Vlamingen bedreigen : deze mensen zitten bij een kernramp als ratten in de val, zonder serieuze evacuatiemogelijkheid. Voor potentaten als De Wever zullen natuurlijk helicopters en zijn gebruikelijke security gereedstaan. Wat steekt hier eigenlijk achter ?

P.S. In een schrijven van 25/4 stelt de Raad van State dat het akkoord van de regering Michel met Electrabel/Engie over de levensduurverlenging van Doel 1 & 2 niet in werking kan treden zolang er geen Europees fiat komt en dat is lang geen zekerheid.

VRIJDAG 22 APRIL 2016 :
KLIMAATAKKOORD

In New York werd het einde 2015 te Parijs gesloten klimaatakkoord (om o.m. de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden) ondertekend door 175 landen. Nooit eerder verbonden zoveel landen zich op één dag aan een verdrag. VN-chef Ban Ki-Moon zei aan het begin van de ceremonie dat de wereld in een race tegen de klok is verwikkeld. Het tijdperk van consumeren zonder gevolgen is voorbij… Het verdrag treedt in werking als 55 landen die voor zeker 55 % van de wereldwijde uitstoot verantwoordelijk zijn het formeel hebben goedgekeurd via binnenlandse ratificatieprocedures. China en de VSA lieten weten het verdrag nog in de loop van 2016 te ratificeren. Die landen zijn samen verantwoordelijk voor 38 % van de wereldwijde uitstoot.

VRIJDAG 22 APRIL 2016 :
EERSTE WATERSTOFSTATION GEOPEND

Op de Toyotaterreinen te Zaventem werd het eerste publiek toegankelijke waterstoftankstation geopend. Toyota is wereldwijd een voortrekker inzake waterstoftechnologie Er komt binnenkort een Toyota Mirai-waterstofauto op de markt (ca.75.000 €) 35FCEV, die vervoegt dan de Hyundai ix35FCEV (ca. 65.000 ).

MAANDAG 25 APRIL 2016 :
POLITIEKE DRUK OP FANC

Het nucleaire controleorgaan FANC is al langer omstreden, o.m. over de manier van de benoemingen (een FANC-baas die overkomt van Electrabel), het stilzwijgen over de recente sabotage in Doel, enz.
Een vernietigend auditrapport dat Groen in handen kreeg concludeert dat het FANC ook te gevoelig is voor politieke druk :”Er heerst de indruk dat de onafhankelijkheid t.o.v; de politieke en nucleaire wereld geleidelijk vermindert. Deze indruk roept vragen op bij de medewerkers. Wordt er wel rekening gehouden met hun werk en hun aanbevelingen ?” De audit heeft het verder over een verdeelde directie etc. Ook volgens Groen dringt “de politiek” het FANC zaken op. Merkwaardig is bvb dat het FANC nogal vlot groen licht gaf om de kerncentrales Doel 1 en 2 langer open te houden en om de scheurenreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te starten. Sedert het aantreden van J.Jambon (N-VA) als voogdijminister lijkt de FANC -waakhond niet meer zo onaantastbaar. Gevaarlijk …

WOENSDAG 27 APRIL 2016 :
NARWAL IN SCHELDE TE BORNEM

Aan de zeesluis van Wintam te Bornem werd een jong mannetje narwal van 3 meter en 290 kilo aangetroffen, hij was blijkbaar al 3 weken dood en in gevorderde staat van ontbinding. De narwal (verwant aan de witte dolfijn of beloega) is een tandwalvis met een lange ivoren slagtand/tastorgaan die vooral voorkomt in de Arctische zeeën. Dit is de meest zuidelijke vondst ooit, in 1912 is er al een keer een narwal doodgeslagen in Nederland. De dieren worden o.m. bedreigd door de klimaatverandering en het verdwijnen van het pakijs op de Noordpool. Ze beginnen daar gebrek aan voedsel te krijgen. In de maag van de erg magere Schelde-narwal werd aan de Gentse unief later plastic en turf aangetroffen. Is het jonge dier op zoek gegaan naar voedsel en helemaal afgeweken tot in de Noordzee ?

ZATERDAG 30 APRIL 2016 :
WEER EEN WARMSTE – KLIMAATCRISIS

Ook april 2016 was wereldwijd (!) de warmste ooit. Daarmee is het al de 7de opeenvolgende maand die een warmterecord breekt.Het is bovendien de 3de maand op rij die het record breekt met het grootste verschil ooit. Wetenschappers beginnen te spreken van een klimaatcrisis. De kans wordt groot dat 2016 weer het warmste jaar ooit wordt.

WOENSDAG 4 MEI 2016 :
VLAAMS PARLEMENT OVER HET ENERGIGIEBELEID-CIRCUS

Weer een beschamende dag voor onze politiekers : die van deze generatie en die van de vorige. Twee maanden geleden, op 1 maart 2016, trad de zgn.Turteltaks of Groenestroombelasting in werking, genoemd naar de Vlaamse ex-minister van energie Annemie Turtelboom. Het gaat om een belasting om de schulden door de groenestroomcertificaten te compenseren. Die certificaten (bewijzen dat je energie opwekte met bvb zonnepanelen) werden erg gul uitbetaald door de vorige Vlaamse regering en nu wil de huidige regering het zo ontstane deficit recupereren op de rug van de bevolking, op basis van het jaarverbruik van elektriciteit; het gaat om 100 à 770 euro per jaar ! Deze in feite onrechtvaardige belasting had kunnen vermeden worden als de politiekers genoemde oversubsidiëring op tijd hadden gestopt, maar dat gebeurde niet. Vandaag ligt dat natuurlijk op hun maag en daarom moest Turtelboom vorige vrijdag opstappen als minister. Een trieste vaudeville. Tegelijkertijd wilden diezelfde politiekers de Turteltaks verminderen door de geplande en beruchte Bee Power-biomassacentrale in de Gentse haven (banden met de maffia ?) te kelderen, die nochtans een jaarlijkse subsidie van 100 miljoen euro had toegezegd gekregen. Klimatologische en financiële waanzin : de houtafval moet van de andere kant van de wereld aangevoerd worden op vervuilende schepen. Het Vlaams Energie Agentschap had daar al 14 dagen geleden een zwaar negatief advies tegen uitgebracht, de minister-president Bourgeois maakte dat pas deze dagen bekend. Aan een tweede grote biomassacentrale te Genk-Langerlo had de Vlaamse regering vorig jaar een soortgelijke ruime subsidie beloofd, ook 2 miljard op 10 jaar. Komen beide centrales er niet, dan bespaart de Vlaamse regering 4 miljard euro aan subsidies. Maar dan moeten de klimaatdoelstellingen naar 2020 toe (10,5 % van de stroom uit hernieuwbare energie) op een andere manier gehaald worden. Al bij al staan de politiekers met hun Vlaamse energiebeleid duchtig in hun hemd, maar dat wordt weer op de gebruikelijke manier vergoelijkt : door het verleden en anderen de schuld te geven enz. Ook het energiedebat vandaag in het Vlaamse parlement was daarom een circusvertoning. De N-VA-fractieleider stelde bvb dat het nu wel tijd werd om met een energieplan voor de dag te komen. Terwijl deze Vlaamse regering al 2 jaar aan de macht is… Genoemd energieplan mag dan om te beginnen best iets voorzien tegen de loomheid c.q. de onwil van de ambtenarij t.a.v. bvb windenergievergunningen : vandaag duurt het tot 9 jaar voor een geplande windmolen er effectief staat.

ZONDAG 22 MEI 2016 :
INTERNATIONALE BETOGING TEGEN KERNCENTRALES DOEL EN TIHANGE

Ruim 1000 mensen uit Nederland, Duitsland en België liepen te Maastricht mee met een betoging voor de sluiting van de Belgische kerncentrales. Maastricht ligt op amper 40 km van Tihange. DE betogers vinden het onjuist dat landen kerncentrales bouwen in de buurt van landsgrenzen, zonder dat mensen aan de andere kant van die grenzen inspraak hebben over bvb het open houden van verouderde kerncentrales. Het is overduidelijk dat er bij het nadenkend deel van de mensen die in de gevarenzones van de Belgische kerncentrales leven grote bezorgdheid bestaat, de kans op een catastrofe (door een falen van een centrale zelf of door een externe factor) wordt met de dag reëler. Het is dan ook ongelooflijk dat politici van de N-VA (leider De Wever en akoliet Jambon voorop, met verwijzing naar het partijprogramma) en van de andere liberale machtspartijen MR en VLD bewust miljoenen mensen risico laten lopen en niet bereid zijn om hun nefaste koers te wijzigen. Wat gaan die vertellen wanneer het binnen afzienbare tijd echt fout loopt en we een Tsjernobyl en Fukushima in de tiende macht meemaken ? Het geloof in deze ivorentorenmensen neemt dan ook af bij vele kiezers, maar dat blijkt de zelfgenoegzaamheid van de verantwoordelijken nauwelijks te raken…

MAANDAG 23 MEI 2016 :
BETONSTOP TEGEN 2050 ?

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil tegen 2050 een “betonstop” invoeren in Vlaanderen. Elk nieuw bouwproject zal dan gecompenseerd moeten worden door elders evenveel ruimte aan de natuur te geven. Schauvliege wil ook de verouderde verkavelingsvoorschriften afschaffen. Dat moet het omvormen van grote huizen naar meergezins-woningen mogelijk maken. Volgens de oppositie (o.m. Tobback Jr van de Socialisten) is Schauvlieges timing veel te laat. Rekening gehouden met het huidige bouwtempo is er in 2050 gewoon geen open ruimte meer om te vrijwaren, voorspelde die deze namiddag voor de TV.

ZONDAG 29 MEI 2016 :
SCHAUVLIEGE VINDT DAT EEN BOOM ALTIJD DE FUNCTIE HEEFT GEHAD OM GEKAPT TE WORDEN…

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (°1970, CD&V), nochtans omgeven door een kabinet met ANB- en Natuurpuntmensen (NP-directeur Ibens) kwam al vaak in opspraak om het beleid i.v.m. het kappen van bossen. Volgens Bos+ vragen Schauvliege en haar kabinet te weinig geld aan lieden die bossen kappen. En dat geld wordt ook niet genoeg gebruikt om bossen terug aan te planten. In een interview met De Zondag probeerde S. haar beleid te verdedigen, maar dat lukte haar weer slecht. “Wat vaak vergeten wordt”, orakelde ze, “is dat een boom altijd de functie heeft gehad om gekapt te worden. Een boom kan niet eeuwig blijven staan”. Het internet viel er natuurlijk compleet overheen met hilarische reacties. Voorbeeld : Een garnaal heeft dan ook altijd de functie gehad om kroket te worden ?

WOENSDAG 1 JUNI 2016 :
PLENSBUIEN – HET NIEUWE KLIMAAT, EEN ANDERE WERELD ?

Het stortregent nu al 3 à 4 maal zo vaak in vergelijking met 1950. Deze week buitensporige regenval en overstromingen in Europa. Soms viel in 1 uur evenveel neerslag als anders in een maand. Grote schade. Noodtoestand in Beieren. Spectaculaire tv-beelden van het felgestegen Seinewater te Parijs. Ook overstromingen elders in de wereld. In Frankrijk, Duitsland en bij ons vielen doden. Het weer wordt grilliger : steeds vaker zijn er heftige buien, waarbij in korte tijd veel neerslag valt. Met het veranderende klimaat en de grotere kans op extreem weer zou er meer info moeten komen over risico’s en preventie. Een van de maatregelen die zich opdringen is ontharden. Er liggen teveel tegels in de tuinen, teveel verharde pleinen in de steden. Beter is het om terug voor meer groen te zorgen en de perken niet hoger aan te leggen dan de straat, maar omgekeerd. Groendaken op flats kunnen een stuk water opslorpen. Ook foute drainage dient tegengegaan, o.m. in de landbouwgebieden. Het water vasthouden in de bodem waar het valt en streven naar een natuurlijker rivierensysteem. Waarom ook niet meer regenwater opvangen in reservoirs ? Bij nieuwbouw is een regenwaterput al verplicht, maar het gebruik is nog te beperkt. Regenwater kan gebruikt worden voor het toilet, voor de schoonmaak, na behandeling ook om mee te koken… Burgers die zelf met hun waterhuishouding bezig zijn kunnen ook de lamme politiekers e.a. beleidsmakers aanzetten om eindelijk eens een ernstig langetermijnplan te gaan maken, dat niet door iedere nieuwe regering door elkaar wordt geschud. Waterexperten van de VN en de VS die in juni twee weken lang het Vlaamse waterbeleid tegen het licht kwamen houden waren zoals te verwachten was niet mals voor die lamlendigheid : “niet voorbereid op toekomstige extremen, een groter besef nodig over het belang van water, nietsdoen is de duurste optie” vertelden ze aan Joke Schauvliege : Schauvliege die een betonstop aankondigde – tegen 2050 (sic)…

P.S. Ter vergelijking. In Nederland werkt men, onder impuls van o.m. de unief van Wageningen, al ernstig aan de opvang van neerslagpieken en watertekorten. Ten zuiden van Arnhem wordt er bvb een waterberging aangelegd. Door koppeling van de weersvoorspelling aan modellen voor waterstroming kan dat reservoir tijdig leegstromen en bij hevige regen het stadsriool ontlasten. Bij droogte kunnen tuinders water onttrekken voor beregening. In de rest van het jaar wordt energieopslag mogelijk door het binnenpompen en laten wegstromen van rivierwater.

DINSDAG 7 JUNI 2016 :
DE SOAP VAN LANGERLO : DE ESTEN OP HET TONEEL

In Langerlo (Genk) staat een oude steenkoolcentrale, die begin 2016 overgekocht werd door het “cowboybedrijf” German Pellets. Dat bedrijf wilde Langerlo ombouwen tot een biomassacentrale, waarin per jaar 1,8 miljoen ton houtkorrels verbrand zouden worden om 4% van de in Vlaanderen nodige elektriciteit op te wekken. Die korrels zouden wel massaal uit het buitenland moeten ingevoerd worden, want in ons land is niet genoeg houtafval voorhanden. Een allesbehalve duurzaam verhaal dus. Niettemin zegde de Vlaamse regering vlot ruim 2 miljard euro subsidie toe. Ongelooflijk, want die subsidie wordt via de Turteltaks (zie hierboven, 4 mei) natuurlijk doorgerekend aan de energieverbruikers ! Raar genoeg raakte German Pellets niet veel later in financiële problemen. Buiten het weten van onze knullige politiekers blijkt de centrale nu doorverkocht te zijn aan het Estse Graanul Invest. Een streep door de rekening van de regering, want die hoopte bij een faillissement van German Pellets haar stommiteit goed te maken door de gehate Turteltaks een stuk te verlagen. Dat wordt nu heel lastig. De Vlaamse regering kon zich vroeger onder een soortgelijke flater, de biomassacentrale van Gent, uitwurmen, maar onder de toekenning van de subsidie aan Langerlo staat wel haar handtekening. Minister-president Bourgeois (N-VA) wenst niet te reageren : “het is aan de minister van energie Tommelein (Open VLD) om de communicatie te verzorgen” laat hij weten.

WOENSDAG 15 JUNI 2016 :
LAMPIRIS VERKOCHT AAN TOTAL

De Waalse energieleverancier Lampiris profileerde zich jarenlang als de grootste 100% groene energieleverancier van dit land. En dan laat dit uithangbord van groene energie zich zomaar verkopen aan het Franse olie- en gasconcern Total… Lampiris beweert dat dit een volgende stap is in een hernieuwbare energiestrategie, maar volgens de hevige kritiek die op de verkoop kwam, gaat het hier om een oppervlakkige greenwashing-operatie. Van snoeien in de alsmaar duurdere exploraties en ontginningen om de Total-olie/gasproductie op peil te houden en zelfs nog uit te breiden is er in elk geval geen sprake.

MAANDAG 20 JUNI 2016
SOLAR IMPULSE OP WEG NAAR EUROPA

Zie Nieuwsbrief 2015, rubriek Actualiteit, 9 maart.
De Solar Impulse 2 vertrok vandaag van New York naar Europa, het vliegtoestel wordt er donderdag 23/6 verwacht.
Het is sinds maart 2015 bezig aan een reis om de wereld op zonne-energie, dit is de 15de etappe. De elektromotor, die energie haalt uit 70.000 zonnecellen op de vleugels (’s nachts uit een accu),stuurt de propellers met een gemiddelde snelheid van 70 km/uur.

WOENSDAG 22 JUNI 2016 :
LAMMERGIER BOVEN DE WADDEN

Boven Schiermonnikoog en Ameland werd een lammergier gezien. Uit het zendertje dat ie meedroeg bleek dat hij uit het Centraal Massief, Frankrijk, kwam. Met zijn spanwijdte van 3 meter is dit de grootste roofvogelsoort van Europa.

WOENSDAG 22 JUNI 2016 :
PLASTICZAKJES IN DIT LAND

Terwijl de gewesten van dit land vanaf 2017 eindelijk ook een verbod willen op plasticzakjes voor eenmalig gebruik, lanceerde de omstreden federale minister van leefmilieu Marie-Christine Marghem (een MR-advokate, berucht om de maneuvers waarmee ze de kaduke atoomcentrales in Doel een langer bestaan wilde geven dan ooit was bedoeld) onverwachts een voorstel voor een “ontradende minimumprijs” : meer dan de 5 cent die je er vandaag voor betaalt in de supermarkt. Dat viel niet in goede aarde bij de gewestelijke milieuministers.

DONDERDAG 23 JUNI 2016 :
SCHAUVLIEGE GEEFT UPLACE 20 JAAR

Het geplande winkelcomplex Uplace (Machelen) kreeg in 2011 geen milieuvergunning van de provincie Vlaams-Brabant. De NV Uplace ging daartegen in beroep bij de al even omstreden Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege van de CD&V. Die kende de vergunning in 2012 toch toe, maar die beslissing werd dan weer in 2015 vernietigd door de Raad van State, wegens partijdigheid. Schauvliege en haar regeringspartners (vooral de N-VA duikt hier weer op) maakten daarom een akkoord met Uplace om het terrein te saneren (een zgn brownfieldconvenant) en daarop baseerde zij zich om Uplace dan toch eindelijk een milieuvergunning toe te kennen voor 20 jaar. Die vergunning begint wel te lopen zodra er een stedenbouwkundige vergunning isen ook die ligt momenteel op een tafel, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De (groene) oppositie protesteert tegen de verbetenheid waarmee Schauvliege en ook de N-VA het Uplace-project proberen door te duwen.

P.S. Op 5 juli geraakte bekend dat voornoemde Raad voor Vergunningsbetwistingen voornoemde stedenbouwkundige vergunning, in 2007 aan Uplace gegeven door de ook al omstreden N-VA’er Muyters, vernietigde. Normaal gesproken zou Uplace nu terug bij Af staan, maar dat is buiten de verbetenheid gerekend waarmee vooral de N-VA-kopstukken in de Vlaamse regering zoals Bourgeois en Muyters, maar ook Schauvliege, dit project tegen alles in willen doorduwen. Ook hier is de vraag waarom ! Overigens betekent dit alles het failliet van het Ruimtelijke Ordeningsbeleid van die Vlaamse politiekers en hun soms dubieuze raadgevers. Maar of dit soort weinig om het milieu en om hun land gevende mensen daar wakker van ligt is nog een andere vraag.

DONDERDAG 30 JUNI 2016 :
DE NATSTEN OOIT !

De eerste 6 maanden van dit jaar waren de natste sedert het begin van de metingen. En Sedert het begin van dit jaar viel er te Ukkel 651 mm neerslag, dat is een pak meer water dan het vorige record van 543 mm uit 1937. In een “normaal” jaar valt er zowat 400 mm neerslag in de eerste jaarhelft. In de droogste eerste jaarhelft ooit, anno 1833, viel er amper 177 mm neerslag. Ook juni 2016 staat was de natste junimaand ooit met 24 neerslagdagen, temperaturen beneden normaal en 116 uren zon (in 2010 : 258).

ZATERDAG 2 JULI 2016 :
IN TIHANGE STAAT DE STRALINGSMETER SOMS UIT

Pas nu lekte uit dat het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) dit jaar al tweemaal een Pro Justitia stuurde naar Electrabel voor inbreuken op de veiligheidsvoorschriften in de kernreactor Tihange 3. Door nalatigheid van het personeel werkte bij de ene controle het systeem dat de druk meet in het koelcircuit niet, bij de andere stond de stralingsmeter in de controlezaal dagen aan een stuk niet aan. In 2015 werden er in Tihange al eens 4 medewerkers geschorst na 10 incidenten in 6 weken tijd. Electrabel komt er niettemin mee weg, gedekt door minister Jambon (N-VA) : “De gevoeligheid is toegenomen, maar wij hebben er vertrouwen in”. Vorige week verklaarde Engie Electrabel in het parlement dat het alles op alles zet voor veiligheid. Totdat…

Bron : De Morgen, 2/7/2016

ZATERDAG 8 JULI 2016 :
NIEUWE VLAAMSE BOUWMEESTER

De Vlaamse regering stelde prof.ir.-architect Leo Van Broeck aan tot nieuwe Bouwmeester (i.p.v. de vorige die een scheve schaats reed en ontslagen werd). Hij moet de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving bevorderen, publieke opdrachtgevers begeleiden bij het realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur… V.B. staat bekend als voorstander van verdichting en hoogbouw, zelfs in meer landelijke gebieden. Hij uitte zich ook al kritisch over het geklungel van de politiekers (Schauvliege & Co) met Uplace, de Essers-boskap en de betonstop in 2050. Of hij er in lelijk Vlaanderen met zijn dank zij onze politiekers m.d. 30% totaal gefragmenteerd bebouwde oppervlakte nog wat van gaat kunnen bakken is de vraag. Het door die politiekers gedoogde verkavelingsmodel (versterkt door sociale toestanden zoals de onveiligheid) heeft de steden doen leeglopen en heeft het platteland kapotgemaakt.

VRIJDAG 15 JULI 2016 :
BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

Op de laatste ministerraad van het politieke jaar poogde de Vlaamse regering er nog eventjes 200 (!) dossiers in een rush door te jagen. Het belangrijkste is het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat plan moet de ruimtelijke verrommeling stoppen. Vlaanderen heeft momenteel de grootste bebouwde oppervlakte van Europa, elke dag komen er nog 9 voetbalvelden bij. Om die trend te keren wil Joke Schauvliege een betonstop invoeren tegen 2050 (sic). Elk nieuw bouwproject moet tegen dan gecompenseerd worden door elders net zoveel ruimte terug te geven aan de natuur. Er zal dus anders moeten omgegaan worden met de grond. Iedereen die bouwt wordt verplicht om op zijn grond ook een stukje groen te behouden. Slecht gelegen bouwgronden moeten geruild worden voor beter gelegen gronden, enz. De politieke oppositie (+ de nadenkende publieke opinie) vreest wel dat er tegen 2050 niet veel open ruimte over zal zijn om te redden. Waarom die lamme aanpak ? Schauvliege wil ook maar 3000 ha woonuitbreidingsgebied schrappen, terwijl er nog meer dan 13.000 ha onbebouwde woonreserve is in Vlaanderen.

P.S. Tegen de verwachtingen in werd het dossier niet eens besproken, hoewel Schauvliege het maanden voorbereid had. Na de poltiekersvakantie (het zgn.reces) wordt er verder over gepraat.

DINSDAG 19 JULI 2016 :
ANTIZWERFVUIL-ZOMERCAMPAGNE OVAM

In de jaren 1960-1970-1980 hielden afdelingen van Natuur 2000 tal van zwerfvuilacties, tot in de Kalmthoutse Heide toe, met soms spectaculaire resultaten. Op een 1 april-actie in de jaren 1980 kregen we zelfs ruggensteun van de TV, van weerman Armand Pien en van het leger. De laatste jaren is die draad terug opgenomen. Maar daarmee waren de zwerfvuilvarkens nog niet uit de wereld, tot de dag van vandaag toe : 25% van de ondervraagde Vlamingen heeft er geen probleem mee dat er bvb vorig jaar 17.500 ton zwerfvuil terecht kwam langs Vlaamse wegen en dat zulks de belastingbetaler 61 miljoen euro kostte… Er is dus nog altijd volksopvoeding nodig. Vandaag kondigde de VRT-TV weer eens een antizwerfvuil-zomercampagne aan, gelanceerd door OVAM ofte de Vlamse afvalstoffenmaatschappij. De campagne omvat ook een coachingtraject dat steden en gemeenten helpt bij het uitvoeren van een efficiënt zwerfvuilbeleid. Ook de medewerking van verenigingen wordt gezocht, via een beloningssysteem.
(indevuilbak.be)

WOENSDAG 20 JULI 2016 :
EU-COMMISSIE : BELGISCHE CO2-UITSTOOT MOET 35% LAGER

Ter gelegenheid van de Parijse klimaatconferentie einde 2015 gaf België de wereld een beschamend spektakel van onze talrijke milieuministers die niet akkoord konden geraken. Het is er vandaag niet op verbeterd. Momenteel is er bvb nog altijd geen overeenstemming nopens de verdeling van de klimaatsinspanningen tot 2020. De EU trok zoals geweten naar voornoemde conferentie met een belofte uit 2014 om tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Qua verdeling van de inspanningen over de lidstaten gaat dat voor “autoland” België minimaal 35% betekenen t.o.v. 1990. Dat is minder dan de omringende landen, maar een stuk meer dan bvb de 7% voor Polen met zijn vele vuile kolenmijnen. Zoals verteld zijn hier te lande hoe dan ook de federale en de gewestregeringen nog altijd aan het redetwisten over die verdeling van de lasten van het klimaatplan 2020 : het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in transport, landbouw en gebouwen met 15% en het realiseren van 13% hernieuwbare energie. Om te voldoen aan de Europese wake-up call moet er dus snel een intra-Belgisch akkoord te komen.Er moet ook een einde komen aan het autovriendelijke beleid waarvoor dit land al meermaals door de EU-Commissie op de vingers werd getikt.

DONDERDAG 21 JULI 2016:
EUROPEES HOF TEGEN SAEFTINGHEDOK, GEKONKEL VAN BOURGEOIS & CO

Belanghebbenden die connecties onderhouden met Antwerpse machtspolitiekers proberen al jaren de bouw door te duwen van een nieuw en enorm container-getijdendok van 4 km lang op de linker Schelde-oever ter hoogte van Doel, het zgn Saeftinghedok. Kostprijs : 700 miljoen euro. Het nut ervan wordt door velen in vraag gesteld, ook door econoom Geert Noels en natiebaas Fernand Huts. De natuur zou er niet goed van zijn en Doel zou erdoor van de kaart worden geveegd. Nog niet zo lang geleden schorstte de Raad van State die plannen, maar dat was buiten de verbetenheid gerekend van de politieke dienaars van voornoemde belanghebbenden. De Vlaamse regering Bourgeois nam de aanleg van de zone Saeftinghe zelfs op in haar regeerakkoord, Bourgeois beloofde nieuwe natuur te creëren ter compensatie van de vernieling van 1000 ha slikken en schorren,grasland en veengronden. Het is duidelijk de strategie van dat soort politiekers om economische ontwikkeling als pasmunt te gebruiken voor natuurontwikkeling. Uiteindelijk is het ook allemaal nep. Er wordt niet aangetoond dat het project economisch absoluut noodzakelijk is en dat er geen enkel ander, minder schadelijk alternatief bestaat. Er wordt gejongleerd met jaartallen als 2030 en men neemt zomaar aan dat die nieuwe natuur per definitie gezond zal floreren. Maar de natuur laat zich niet voorspellen, eeuwenoude gebieden laten zich niet zomaar vervangen ! Bourgeois & Co bekijken het louter koudboekhoudkundig in aantal hectaren, maar dat strookt niet met de feiten en met de wet. In een vernietigend arrest op vraag van de Raad van State heeft het Europees Hof van Justitie te Luxemburg dan ook geoordeeld dat de natuurcompensatieplannen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening Haven van Antwerpen” niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen. De manier waarop de Vlaamse regering de natuur wil compenseren bij de bouw van het Saeftinghedok is onwettig… So, over & out voor het Saeftingheplan ? Onderschat de truuken van De Wever en de zijnen niet, van een man die er niet voor terugdeinst het onwettige in een nieuwe wet te betonneren. Net voor de uitspraak van het Europees Hof besliste de Vlaamse regering al andere wegen te zoeken om de bouw van het Saerftinghedok toch te kunnen doorduwen, o.m. via het schimmige zgn. complexe projecten-decreet. De Vlaamse machtspartijen, N-VA voorop, hebben zich reeds van hun meest bedenkelijke kant laten kennen in het levensgevaarlijke kerncentrales-dossier en in een aantal infrastructuurdossiers, nu verlagen ze zich opnieuw tot verachtelijk juridisch bochtenwerk om toch maar aan het Saeftinghedok te kunnen beginnen en om het arrest van de Europese rechters te omzeilen. Dat een partij van zgn. historici zoals de N-VA geen cent geeft om de natuur en het leefmilieu van Vlaanderen wordt zo met de dag duidelijker. Wat zit hier allemaal achter ? Hopelijk kunnen ze binnen niet te lange tijd afgerekend worden op dit ellendige politieke gesjacher …
(De Morgen en De Standaard, 23-24/07/1016)

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016 :
NA TWEE JAAR ZOEKEN NOG GEEN SPOOR SABOTAGE DOEL 4

Op 5 augustus 2014 viel Doel 4, de jongste en grootste eenheid van de Antwerpse kerncentrales van Engie-Electrabel plots stil. De reusachtige stoomturbine zat zonder olie en geraakte flink beschadigd. Iemand had doelbewust een noodkraan opengedraaid waardoor 65.000 liter smeerolie weg kon lopen. De turbine geraakte pas 4 maanden later hersteld, de schade bedroeg 30 miljoen euro. Omdat de kerncentrale (weliswaar op zijn Belgisch) beveiligd is moest de saboteur te vinden zijn onder de werknemers van Doel of van een onderaannemer. Maar het gerecht slaagt er na 2 jaren nog altijd niet in om hem op het spoor te komen. Het geeft meer dan te denken over de werking van ons gerecht in echt serieuze zaken maar vooral over het hele Doel-complex (inclusief de verouderde en gevaarlijke andere eenheden) als tikkende tijdbom vlakbij Antwerpen. Niet blijkbaar voor burgemeester De Wever en zijn partij die Doel tegen heug en meug blijven verdedigen, tot de dag van de catastrofe…

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016 :
START VUILE OLYMPISCHE SPELEN IN RIO

Om 20 u plaatselijke tijd startten in het Macarena-stadion te Rio de Janeiro, Brazilië, de 28ste Olympische Zomerspelen bij het begin van deze 31ste Olympiade. Ondanks veel aandringen en beloven is men er in Rio niet in geslaagd de zwaarverontreinigde Baai van Guanabara (waar de watersporten plaatsvinden) te reinigen. De baai symboliseert zo de bedenkelijke kontekst waarin deze Spelen doorgaan (cfr de protesten van de inwoners van de favela’s tegen het geldverslindend evenement) en ook het ellendig falen van het omstreden Internationaal Olympisch Comité (IOC) m.b.t. het toezicht op het nakomen van beloften van de Braziliaanse organisatoren.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2016 :
PLASTIC SOUP SURFER GAAT DE NOORDZEE OVERSTEKEN

Plastic Soup Surfer en bioloog Merijn Tinga wil als eerste proberen de Noordzee van Scheveningen tot Lowestoft (177 km) over te steken op een hydrofoil kitesurfbord in de vorm van een PET-fles (= de meest gevonden afval op het strand) en gemaakt van “plastic soup”. Hij zamelde er al bijna 10.000 € voor in. Door deze stunt wil ie de aandacht vragen voor de grote hoeveelheid plasticafval in de Noordzee. Hij vraagt ook een uitbanning van de statiegeldloze wegwerp-PETflessen. Op 7 augustus zat de wind alvast niet goed : Tinga wacht op windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. Op 2 september strandde de recordpoging met land reeds in zicht…
(plasticsoupsurfer.org)

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2016 :
NEDERLANDS VERZET TEGEN LANGER OPENHOUDEN VAN DOEL 1 EN 2.

Terwijl in eigen land vooral de N-VA-partij alle registers opentrekt om de omstreden en voortdurend defecte kerncentrales van Doel tot ver na 2025 open te houden (wanneer de hel losbarst zullen De Wever & Co + lijfwachten hun escape natuurlijk direct klaar hebben staan), maken de mensen in het Nederlandse deel van de 30km-gevarenzone zich duidelijk meer zorgen dan de domgehouden Antwerpenaren. Er zijn daar enorm veel lieden terecht bang. Drie Nederlandse grensgemeenten : Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen besloten daarom tot verzet tegen het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2 en tot klachtneerlegging bij de Europese Commissie. De Nederlandsonkundige en sinistere Belgische minister van energie Merghem bleek een dag later nog altijd van niets te weten. Overigens zijn ondertussen ook al Greenpeace België en Benegora over het openblijven van Doel naar de Belgische Raad van State gestapt en de Bond Beter Leefmilieu naar het Belgisch Grondwettelijke Hof. En over de onfrisse nucleaire conventie die Marghem voor België afsloot met Electrabel wordt tenslotte ook een Europese klacht voorbereid door energiebedrijven die deze vorm van illegale staatssteun niet willen slikken.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2016 :
BEWOONBARE PLANEET DICHT BIJ DE AARDE

Nature meldt dat een leefbare planeet werd ontdekt bij Proxima Centauri, de dichtsbijzijnde ster vanaf ons zonnestelsel, op maar 4 lichtjaren van de aarde. Proxima b staat dichter bij zijn ster dan de aarde bij de zon. Toch is het er niet heel warm, want Proxima Centauri is een zgn. rode dwerg, die veel koeler is dan onze zon. De rotsachtige planeet is iets zwaarder dan de aarde n er kan water stromen. Vanwege de afstand tot zijn ster duurt een jaar op Proxima b maar elf dagen…

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2016 :
OPEN VLD WIL KERNUITSTAP VERSNELLEN

In het regeerakoord van de huidige regering en in de wet voor de kernuitstap staat dat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange over 7 jaar geleidelijk dicht gaan. Maar via voorzitter De Wever en andere zelfbenoemde energie-experts is de N-VA al tijden lang aan het maneuvreren om ons nog decenniën op te zadelen met de gevaarlijke Doel-centrales vlak bij Antwerpen (daarin ook gesteund door de CD&V). Coalitiepartner Open VLD neemt nu eindelijk een zinniger standpunt in terzake. Haar energie-experts Schiltz en Lachaert willen niet weten van enige verlenging van de afgesproken kernuitstap. Ze vinden dat het investeren in hernieuwbare energie niet langer ontmoedigd mag worden. Er moet meer ingezet worden op wind, zon en geothermie. Vergunningen moeten vlotter toegekend worden. Ook kleinschalige biomassaprojecten hebben voor de Open VLD hun plaats als ze inheems restafval verwerken. En ze geloven in lokale energienetwerken die overschotten kunnen opslaan. Zoals in energie-efficiëntie, energiezuinig bouwen en renoveren. Zo zou er 75% zelf geproduceerd kunnen worden, de rest moeten we, zoals ook Nederland doet, via andere EU-lidstaten importeren om te voldoen aan piekmomenten. Schiltz en Lachaert willen tenslotte de scheurtjesreactor Doel 3 (en Tihange 2) sneller dicht. Het Belgisch parlement keurde (onder druk van De Wever & Co) de verlengingen goed, maar de wet op de nucleaire bijdrage moet nog voor 15 november worden goedgekeurd.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2016 :
SCHARRELAAR IN KOERSEL

In het vogeltijdschrift De Wielewaal (uit de natuurvereniging De Wielewaal ontstond de huidige vereniging Natuurpunt) van de jaren 1950 stond te lezen dat een Wielewaler in zijn buurt te Berchem een scharrelaar observeerde. Opdat men die waarneming zou geloven schoot hij de vogel in dezelfde moeite maar even dood. Zulk lot was de jonge dwaalgast die in de vallei van de Zwarte Beek bij Koersel neerstreek gelukkig bespaard. Hij was in juli geringd in Noord-Letland en hij was op weg naar Zuid-Afrika. Het was het 25ste bij ons geregistreerde waarneming sedert 1830.

MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016 :
DEAL OVER KLIMAAT, NU DE REST NOG

De Amerikaanse president Obama en zijn Chinese collega Xi hebben voorafgaand aan de G20-conferentie te
Hangzhou, China, een belangrijke stap gezet in de klimaatgesprekken. Ze stellen het Klimaatverdrag van Parijs (december 2015) in werking en zetten zo druk op de rest van de wereld. Voor het daadwerkelijk van kracht worden van het Verdrag moeten 55 landen die samen goed zijn voor 55% van de mondiale CO2-uitstoot dezelfde stap zetten. Tot nu waren dat er nog maar 23, goed voor 1%. Hierover geïnterpelleerd trok de Belgische verantwoordelijke minister, de sinistere en Nederlandsonkundige vrouw Marghem, die in december jl. al een modderfiguur sloeg, voor de zoveelste keer haar paraplu open. Ook wij moeten tegen 2030 de CO2- uitstoot met 40% gereduceerd krijgen t.o.v. 1990 : karikatuurfiguur Marghem kan het nu al niet veel schelen, waar ter wereld zal ze binnen 15 jaar zorgeloos zitten te genieten van een onverdiend riant politiekerspensioen ? Ergens waar de temperatuur niet gestegen zal zijn ?

WOENSDAG-VRIJDAG 7-9 SEPTEMBER 2016 :
KERNCENTRALES TIHANGE 1 EN 2 WEER PLAT

Uitbater Engie-Electrabel meldt dat de kernreactor Tihange 1 werd stilgelegd, nadat tijdens werken ivm de levensduurverlenging een pompgebouw beschadigd zou geworden zijn. In augustus was de kernreactor Tihange 2 op verminderde capaciteit gezet, vanwege de warmte en het debiet van de Maas. Amper een dag later een nieuwe melding : voornoemde Tihange 2 (net als Doel 3 een scheurtjescentrale) stopte plots met werken “wegens onregelmatigheden”… De incidenten en stops zijn de laatste niet meer te tellen, quousque tandem ? Engie en de zgn.toeziende politiekers zoals Jambon (N-VA) zijn er altijd rap bij met hun ongeloofwaardige geminimaliseer – “Dat is nu eenmaal eigen aan de uitbating van industriële sites”-, maar dat dat voortdurende heropstarten de centrales sneller doet slijten en steeds kwetsbaarder maakt verzwijgen ze. De ingenieurs bij het FANC : Bij elke stillegging is er een belasting en slijtage. Het koelwater wordt bij een automatische stop snel afgekoeld van 300°C naar 100°C. Eloi Glorieux van Greenpeace : Er ontstaat een thermische schok die de
constructie steeds opnieuw belast. Vergelijk het met een theelepeltje dat je steeds opnieuw plooit.

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2016 :
POLITIEBEWAKING KERNCENTRALES

Moslimterroristen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs observeerden ook kerncentrales.
Het gerecht vindt blijkbaar geen spoor mbt de sabotage in Doel, al enkele jaren terug.
Maar al veel langer worden vragen gesteld bij de veiligheid van de nucleaire sites in dit land.
Nu komt bevoegd minister Jambon (N-VA) af met een plan om elke kerncentrale een getrainde politie-eenheid te geven die zou moeten ingrijpen bij een aanslag. Indien dat even effectief blijkt als de politiebewaking in de Zaventemse luchthaven… Wanneer een serieus noodplan, Jan Jambon ? En zou het niet veel beter zijn om die aftandse en gevaarlijke centrales gewoon asap te sluiten ?

DINSDAG 13 SEPTEMBER 2016 :
DE ZOVEELSTE WARMSTE

Met om 14 uur 29,6 °C op de thermometer beleefden we de warmste 13de september sinds het begin van de waarnemingen in 1901. Het zijn ook de meest laattijdige dagen van het jaar met meer dan 30°C…

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 :
1000 DAGEN PLASTIC

Na het lezen van persartikels over de plasticsoep verzamelde de Nederlandse journalist Bahram Sadeghi 1000 dagen lang al zijn plastic afval. Resultaat : o.m. een muur van 150 m² en een vloer van 250 m² met de inhoud van 41 zakken volgepropt met plastic. Op 24 september was er een Open Dag over in de Van Gendthallen in Amsterdam en op 29 september een interactieve Plastic Avond in Pakhuis De Zwijger.
(volkskrant.nl/kijkverder/2016/plastic)

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2016 :
EUROPESE MILIEUMINISTERS WILLEN KLIMAATAKKOORD PARIJS IN NOVEMBER VAN KRACHT HEBBEN

Ondanks het bekende tegenstribbelen van Polen met zijn op steenkool gebaseerde economie, willen de Europese milieuministers een versnelde ratificatie van het klimaatsakkoord dat eind 2015 in Parijs werd gesloten. Doel van dat akkoord was het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zodat de opwarming van de aarde de 2°C niet overstijgt. Met goedkeuring van het Europees Parlement (gebeurde op 4/10) wordt de akte van bekrachtiging namens de EU later in oktober in New York afgeleverd bij het Klimaatbureau van de Verenigde Naties (UNFCCC). Het verdag kan dan in november nog voor de KLimaatconferentie van Marrakech (zie rubriek Bondsberichten van deze Nieuwsbrief) in werking treden, hoewel 23 parlementen nog moeten instemmen. Een en ander geeft Donald Trump geen mogelijkheid meer om de VSA zomaar terug te trekken, mocht ie president worden. Trump gelooft nl. niet dat klimaatsverandering bestaat. Hoe dan ook was de druk op Europa groot geworden door de snelle ratificatie van de VSA, China en India. Het Klimaatverdrag treedt in werking wanneer het geratificeerd is door min.55 landen die min.55 % van de wereldwijde CO2-uitstoot vertegenwoordigen.

ZATERDAG 22 OKTOBER 2016 :
DUIZENDEN BIJ PROTEST TEGEN CETA EN TTIP

Op het Museumplein te Amsterdam protesteerden 8000 mensen tegen de handelsverdragen met de VSA en Canada. De betoging was georganiseerd door de Consumentenbond, Greenpeace, Foodwatch en Milieudefensie. De betogers stelden dat de verdragen ten koste gaan van het milieu en de voedselveiligheid, omdat de reglementen in de VS en Canada veel minder streng zijn dan in de EU.

ZATERDAG 22 OKTOBER 2016 :
WOLF IN MASBOURG-NASSOGNE (ARDENNEN)

In Masbourg, provincie Luxemburg, zag een groep jagers op “battue” een wolf. De waarneming werd bevestigd door de Waalse minister van Natuur Collin en door gespecialiseerd lokaal boswachter Guy Loupe. Officieel is de laatste wolf in dit land anno 1898 gedood. Ondertussen zitten er in Frankrijk en Duitsland honderden wolven, sommige kwamen al tot in de grensstreken. De wolf van Masbourg was wellicht een uit een roedel verdreven jong mannetje op zoek naar een partner. In die situatie kan zo’n dier tot 60 km per nacht afleggen. Het is zo goed als zeker dat wolvenkoppels zich op den duur terug in de Ardennen gaan vestigen.

ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 :
KALMTHOUTSE HEIDE STILTEGEBIED

Met het bekomen van dit kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid is de Kalmthoutse Heide het 7de stiltegebied in Vlaanderen geworden. Gemiddeld wordt er “maar” 35 decibel gemeten. Hoewel, in de randzones valt er serieus verkeerslawaai te horen en de heide ligt ook onder drukbevolgen vliegtuigroutes…

ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 :
DODE REUZENHAAI TE DE PANNE

Een nog jonge reuzenhaai van 4 m, oorspronkelijk vergezeld van een tweede exemplaar (moeder ?), spoelde aan op het strand van De Panne. Brandweer en vissers slaagden er niet in om het dier terug in zee te krijgen. De haai kwam wellicht in moeilijkheden door de zandbanken voor de kust. Normaal komt deze soort voor in de wateren rond Ierland en Schotland, minder in de Noordzee.

MAANDAG 14 NOVEMBER 2016 :
SUPERMAAN

Door de elliptische baan van de maan rond de aarde stond de maan vannacht het dichtst bij ons sedert 1948 : op 356.500 km i.p.v. 405.000 km op haar verste verwijdering (nog iets dichter dan de Bloedmaan van 28 september 2015). Dat geeft het gezichtsbedrog van een “reuzenmaan” ofte “supermaan”, ogenschijnlijk 7% groter en 15% lichter. Jammer genoeg maakte een dicht wolkendek elke observatie onmogelijk. Het wordt nu wachten tot 2034…

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016 :
KLIMAATTOP MARRAKECH

De 22ste vergadering van de Klimaatconferentie van de VN (COP22) vond plaats te Marrakech, Marokko, zie onze rubriek Bondsberichten 2016. De 200 deelnemende landen stellen in een slotverklaring dat het klimaat alarmerend en met ongekende snelheid verandert en dat de wereld daarop moet reageren. De conferentie riep VS-president-elect Donald Trump ook op om de onomkeerbare afspraken over de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen (het Klimaatakkoord van Parijs, 2015) onverkort te steunen. Trump zegde nl. bij herhaling dat hij het Klimaatakkoord in de prullenmand wil gooien. Hij wil de kolenindustrie nieuw leven inblazen in de VSA i.p. v. in te zetten op duurzame industrie.

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016 :
JAPPEN TERUG OP WALVISJACHT

Ondanks alles zijn er weer Japanse walvisschepen naar Antarctica vertrokken om daar tot maart 333 dwergvinvissen (Engels : minke whales) te gaan doden, zogezegd om wetenschappelijke redenen. Deskundigen wijzen er op dat wetenschappelijk onderzoek in geen geval het jaarlijks doden van honderden walvissen rechtvaardigt…

DONDERDAG 1 DECEMBER 2016 :
STEPHEN HAWKING WAARSCHUWT

In een open brief in de Britse krant The Guardian waarschuwt de beroemde astrofysicus en Cambridge-prof Stephen Hawking voor de vernietiging van de aarde. “We bevinden ons op het gevaarlijkste moment in de geschiedenis van de mensheid” schrijft hij. “De mensen hebben het gevoel dat ze in de steek worden gelaten door hun leiders. En die ‘elite’ maakt de grote fout om de proteststemmen af te doen als uitingen van populisme. We leven vandaag in een wereld met een alsmaar groter wordende financiële ongelijkheid. Door internet en sociale media wordt die kloof zichtbaarder dan ooit. Het kan een stroom van miljoenen migranten op de been brengen, op zoek naar een beter leven. Die migranten zetten de economie en de infrastructuur van de landen waar ze terechtkomen onder enorme druk. En dat in tijden waarin alle energie nodig is om de klimaatverandering, de overbevolking, het verdwijnen van vele soorten, de verzuring van de oceanen, de problemen met de voedselproductie te tacklen. We hebben technologieën om onze planeet te vernietigen maar nog geen technologieën om aan de aarde te ontsnappen. De politiekers moeten erkennen dat ze schromelijk gefaald hebben en dat ze de burgers in de steek laten Het is nu hoogtijd om de wouldbe migranten ervan te overtuigen dat hun toekomst in hun thuisland kan liggen”.


WOENSDAG 7 DECEMBER 2016 :
NA VOORZITTER EUROPEES PARLEMENT VRAAGT OOK NEDERLAND SLUITING BELGISCHE KERNCENTRALES

Het vm.hoofd van de Duitse atoomtoezichthouder verklaarde begin december dat hij betwijfelde of de Belgische scheurtjescentrales Doel 2 en Tihange 3 bij een ongeval standhouden. Er is nl. niet bewezen dat de scheurtjes niet van buiten naar binnen lopen. De Duitse voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, ziet die centrales daarom liever vandaag dan morgen sluiten. Hierover ondervraagd in het Belgisch Parlement stond minister van Energie Marghem weer met de mond vol tanden. Ze wist niet beter dan te verwijzen naar Binnenlandse Zaken-minister Jambon (N-VA), die zoals geweten een fanatiek verdediger van de kernenergie is – ook N-VA-leider De Wever trouwens. Uit onderzoek kwam onlangs verder naar voren dat er een grote kans bestaat op kernsmelting als er brand uitbreekt in de genoemde centrales. Dat noopte de Nederlandse minister van Milieu Melanie Schultz om de Belgische regering te vragen, de kerncentrales in kwestie tijdelijk te sluiten. Maar de arrogante Jan Jambon wil niet, hij vindt dat de veiligheid helemaal niet in het geding is… Wij vroegen het reeds : naar waar zullen Jambon en De Wever veilig gevlucht zijn, op de Dag van de Apocalyps ?

ZATERDAG 31 DECEMBER 2016 :
WEER EEN WARMSTE JAAR OOIT

De WMO (World Meteorological Organisation) noemt 2016 het warmste jaar ooit, met een temperatuur die 1,2 °C hoger ligt dan voor de Industriële Revolutie (1750). Al bij al hebben 16 van de 17 warmste jaren ooit zich in deze eeuw voorgedaan, nr 17 was 1998. De globale hoeveelheid broeikasgassen stijgt ook naar nieuwe records omdat de verbranding van fossiele brandstoffen blijft toenemen en het ijs in de poolgebieden blijft op een te laag niveau : met name het Noordpoolgebied warmt bovengemiddeld op.
Voor de rest was 2016 voor de aarde een eerder gemiddeld jaar met 7 orkanen in het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (het gemiddelde ligt op 6,3), 17 aardbevingen zwaarder dan 7 op de schaal van Richter (gemiddeld 15) en 82 uitbarstende vulkanen (gemiddelde is 80).

P.S. De globale temperatuur voor februari lag dus in 2016 ook boven het gemiddelde voor de hele 20ste eeuw. Voor delen van het noordpoolgebied was het verschil even 16 graden : geen plek ter wereld waar de klimaatopwarming zich zo dramatisch laat voelen. Over de laatste decennia bekeken bedekte het ijs in hartje winter ruim 12 miljoen km² Noordelijke IJszee. Dit jaar was het 1,3 miljoen minder, het laagste cijfer ooit gemeten.

ZATERDAG 31 DECEMBER 2016 :
TE WEINIG WIND IN 2016

Het heeft in 2016 te weinig gewaaid, vooral in het voorjaar : waardoor producenten van windenergie het slechtste jaar sinds 2010 achter de rug hebben. De windsnelheid lag 7% lager dan het gemiddelde van de 10 voorgaande jaren, slechts 3,4 m/sec. Maar het verlies werd gecompenseerd door de komst van 52 nieuwe windturbines. Samen met de 133 megawatt van deze bedraagt het totale geïnstalleerd vermogen aan windenergie in Vlaanderen (425 windturbines) 922 MW. Eén megawatt is voldoende voor de stroomvoorziening van 700 gezinnen.

P.S. De maand juni van 2016 was ook de natste ooit : 174,6 mm neerslag, weliswaar amper 1 millimeter meer dan in juni 1839.

© 2022 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.