Opener 1

MEER EXOTENBESTRIJDERS GEZOCHT

(Lees ook de rubriek Natuur in deze Nieuwsbrief : EU TEGEN DE EXOTEN, over de Europese Verordening Exoten 2015)

 

Rood- en geelwangschildpadden worden in sloten en grachten uitgezet zodra ze uit hun aquarium groeien.
Zwartbekgrondels worden na een vispartijtje in de rivier losgelaten in een willekeurige vijver. Japanse duizendknoop die de tuin dreigt te overwoekeren wordt met wortel en al in een bosrand gedumpt. Voor bijen aangeplante reuzenbalsemien verspreidt zich razendsnel en drukt onze inheemse flora weg. Italiaanse restaurants vragen kwekers Filipijnse tapijtschelpen in te voeren nadat ze alle inheemse venusschelpjes hebben opgebruikt voor hun pasta’s met schelpen. Natuurlijk ontsnappen er tegen alle beloften in, om de inheemse tapijtschelpen te verdrijven en van onze stranden kolonistenkampen te maken, samen met Japanse oesters, Amerikaanse zwaardschedes en andere import uit verre oorden.

Het bewust of onbewust uitzetten in de natuur van massa’s planten en dieren die hier niet thuishoren is de belangrijkste oorzaak van de exotenproblematiek, met grote gevolgen voor de ecologie, de economie en zelfs de volksgezondheid. In heel Europa berokkenen exoten jaarlijks 12 miljard euro aan schade (bestrijding, gederfde inkomsten, etc).

Bij de “mensen” heerst er een totaal gebrek aan weten over de gevolgen van hun daden.

Toch is de inbreng van vele mensen nodig om die exotenproblematiek te tacklen.

Je kunt nog zo’n strenge eisen stellen aan de handel of aan het lozen van ballastwater (een belangrijke bron van uitheemse weekdieren en waterplanten), zonder de burger redden we het niet. Met meer voorlichting over de effecten van uitzetten en verslepen moet alvast deze exotenbron opdrogen.

Even belangrijk is het bijtijds signaleren van het opduiken van exoten op nieuwe plaatsen, zodat er tijdig ingegrepen kan worden.

Wat de lezers van deze Nieuwsbrief en de leden van Natuur 2000 betreft : je kan je waarnemingen doorgeven via info@natuur2000.be. Voeg er zo mogelijk een foto bij. Hulp kan je krijgen van onze redactie, maar ook van herkenningskaarten (te downloaden via bvb www.ravon.nl). Noteer dat het niet alleen gaat om nieuwe nieuwkomers !

Waarnemen dus, doorgeven en niet uitzetten. De burger maakt het verschil.

P.S. Invasieve exoten.

Grote waternavel, roodwangschildpad, zwartbeekgrondel, Aziatische Pallas’ eekhoorn (remember de recente incidenten in Limburg en West-Vlaanderen) : voorbeelden van invasieve exoten, exoten die zich heel snel verspreiden en die onze autochtone soorten wegdrukken.

Het zijn de invasieven die het meeste risico opleveren.

Met argusogen moeten we daarom de ontwikkeling volgen van soorten als de Chinese moerasslak en de Amoergrondel.

De Chinese moerasslak is sinds 2010 in de Lage Landen geïntroduceerd via de Aziatische voedsel- en aquarium/vijverhandel. De Amoergrondel maakt een opmars door in Oost-Europa, hij zit ook al in Duitsland, alles wat los en vast zit wegvretend : weer door de aquariumvissenhandel en ook via de vaarwegen.

Website :

www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/exoten

© 2022 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.