Actualiteit

LAATSTE NIEUWS


14/10 Asbest in Oekraïense straalkorrels van Eurogrit
15/10 In Nederland nog zo’n 300 Fipronilbedrijven geblokkeerd, in België 11

19/10 Energiepact-enquête & de kosten van het energiesysteem
02/11 Kleinste ozongat sedert 1988
15/11 Elia-rapport over onze energietoekomst
17/11 Klimaattop Bonn : Geest van Parijs zoek
27/11 EU : Opnieuw 5 jaar Roundup van Monsanto
27/11 : Statiegeldalliantie

 

DINSDAG 3 JANUARI 2017 :
ASBESTZAAK ETERNIT NA 16 JAAR (!) VOOR BRUSSELS BEROEPSHOF

In de jaren 1990 toonden we op een dag, samen met Eddy Stuer van ALR (Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek), aan een journalist van Reader’s Digest wat voor gevaarlijke afval het bedrijf Eternit zoal stortte in de kleiputten van de Rupelstreek. Eternit (Kapelle-op-den-Bos) verwerkte tijdenlang, tot 20 jaar na het algemeen bekend worden van de dodelijke gevolgen, asbest in zijn producten. Er loopt nu al 16 jaar een rechtszaak, waarbij de eerste rechter het aandurfde om te spreken over het ongelooflijke cynisme van Eternit dat uit louter winstbejag de wetenschap opzijschoof, met vele dodelijke slachtoffers tot gevolg. Asbest is lang gebruikt als isolatiemateriaal of brandwerend middel : dat maakt dat het hier te lande nog in vele huizen te vinden is. Wanneer asbestvezels loskomen en je ze inademt blijven die aan het longvlies plakken. Na 30-40 jaar heb je longvlieskanker ofte asbestose en ga je vlug dood, er is geen behandeling tegen. De familie van enkele slachtoffers (o.m. een Eternit-directeur) had de moed en de middelen om Eternit aan te klagen, maar de firma weert zich als een duivel in wijwater om alles te laten aanslepen en er mee weg te komen. Ze schaamt zich ook niet om zwijggeld aan te bieden. Ondertussen zijn er hier en daar wel asbestsaneringen aan de gang; die worden dan aan de belastingbetalers aangerekend, niet aan de vervuilers… In de jaren 1970 werd Eternit mee gedirigeerd door de sinistere Karel Vinck die zich brutaal de “spécialiste de la merde” noemt. Via zijn vele politieke vrindjes (Geert Bourgeois gaf hem in 2016 een Groot Ereteken voor zijn verdiensten, dat zegt al genoeg) wist hij later goedbetaalde jobjes te krijgen bij de NMBS en het nadien bij referendum weggestemde Oosterweelproject. Tijdens voornoemde jaren 1970 leidde Vinck ook een Eternitfabriek in Targia, Sicilië. In 1995 ging die fabriek dicht, maar ondertussen waren er al honderden werknemers aan longvlieskanker gestorven ! Vinck werd daarvoor in 2006 tot 3 jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens grove nalatigheid. Zijn leugenachtige verdediging : “Ik wist niet dat asbest kanker kan veroorzaken”. Hoe dan ook slaagde hij er met de hulp van gewiekste advokaten in om zich in 2009 door een Italiaans hof van beroep te laten vrijpleiten. Nu wordt het afwachten hoe de beroepsrechter er in België over oordeelt.

P.S. Op 28 maart 2017 kreeg Eternit opnieuw ongelijk van de hogere rechter. De schuld van Eternit staat nu dus zonder meer vast. De directie wist dat ze mensen vergiftigde en ging er tot 1997 mee door. De beroepsrechter bevestigde het eerdere vonnis maar verlaagde de schadevergoeding van 250.000 euro wel naar 25.000 euro… Met de veroordeling van Eternit is het Vlaamse asbestverhaal echter niet voorbij. Minstens 3,7 miljoen ton (!) asbest is nog in omloop. Zonder extramaatregelen gaat het nog tot in 2070 duren om daarvan verlost te geraken. Onze politiekers en de ambtenarij (OVAM) weten momenteel niet eens waar die berg asbest heen moet, gesteld dat het hen zou lukken om Vlaanderen ooit asbestveilig te maken. Overigens hebben voornoemde politiekers ook in dezen boter op het hoofd : wie tekende de vergunningen aan Eternit of aan Scheerders van Kerchove (Sint-Niklaas, de échte asbesthoofdstad van Vlaanderen) ?

Zie ook hieronder, 31 mei.

ZATERDAG 7 JANUARI 2017 :
NIEUW VLAAMS VLEERMUIZENRECORD

De januaritelling in Fort Oelegem gaf 1330 exemplaren, een nieuw Vlaams overwinteringsrecord…

DINSDAG 10 JANUARI 2017 :
DOEL 4 WEER EENS STIL

Door een stroomontsnapping in de machinezaal viel de kernreactor Doel 4 (de zgn scheurenreactor) nog eens stil. De oorzaak kon niet achterhaald worden. Een personeelslid werd zwaargewond afgevoerd.

WOENSDAG 18 JANUARI 2017 :
25% ELEKTRISCHE AUTO’S IN 2025 ?

In De Tijd vertelt Denis Gorteman, de invoerder van Volkswagens bij ons, dat het de ambitie van VW is dat elektrische wagens tegen 2025 een kwart van de totale verkoop uitmaken. Hij durft voorspellen dat tegen dan ook een kwart van de bevolking hier elektrisch zal rijden… De realiteit van nu : einde 2016 was amper 0,4% van de nieuw ingeschreven wagens een elektrische.

DINSDAG 14 FEBRUARI 2017 :
ROSELINE BEUDELS VOORZITSTER VAN WWF BELGIUM

WWF Belgium maakte bekend dat de nu 50 jaar bestaande organisatie (100.000 leden) voortaan gaat voorgezeten worden door dr.Roseline Beudels-Jamar de Bolsée, hoofd van de afdeling Conservatiebiologie van het Kon.Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Beudels was in de jaren 1980 consultant bij de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en opereerde toen vanuit Bali, Indonesië. In die functie ontmoette een delegatie van Natuur 2000 haar op een dag in het Indonesische Ministerie van Natuurbescherming te Bogor/Buitenzorg. Zij inviteerde ons daar om enkele dagen te komen logeren in haar mooie huis aan de beach van Sanur en zo sliep er één van ons nog in een bed waar ook koning Leopold III als gast van Roseline had geslapen…

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017 :
SENSATIE. ZEVEN EXOPLANETEN ONTDEKT

Op een persconferentie in zijn Headquarters (300 E Street SW, Washington) maakte het Amerikaanse Ruimtevaartagentschap NASA bekend dat er 7 aardachtige planeten zijn ontdekt rond de dwergster Trappist-1. Drie van die planeten bevinden zich dicht genoeg bij de warmte van de ster om leefbaar te zijn en lijken qua omvang op de aarde. De vraag is nu niet meer of we een tweede aarde gaan vinden, maar wel wanneer : binnen 1 generatie ? Indien de aarde dan nog bestaat gaat deze ontdekking over 100 jaar zeker in de geschiedenisannalen van dan vermeld worden…

P.S. Het nieuwe planetair systeem Trappist-1 werd eind 2015 waargenomen door een team o.l.v. Michaël Gillon van de Luikse unief. Gillon gebruikte daarvoor de nieuwe geautomatiseerde telescoop TRAPPIST (Transiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) van de Europese sterrenwacht La Silla in Chili : die wordt bediend vanuit een controlekamer te Luik.

ZATERDAG 25 MAART 2017 :
EARTH HOUR

Voor de tiende keer. Het begon als initiatief van WWF Australia. Tegenwoordig doen 7000 steden in 172 landen mee, waar om 20:30 voor een uur het licht uitgaat.

ZONDAG 26 MAART 2017 :
OPSCHOONDAG/AFVALDAG

In Nederland verzamelden 113.000 mensen op bijna 2500 plaatsen zoveel mogelijk zwerfafval. Er werd bvb afval geraapt in de Biesbosch en in Amsterdam werd plastic uit de grachten gevist. Bij ons ruimden 2500 vrijwilligers 5,5 ton afval op langs de korte Vlaamse kustlijn. Er werden zelfs scooters, auto-onderdelen, tv’s en koelkasten gevonden.

VRIJDAG 31 MAART 2017 :
EERSTE GROENLANDWALVIS OOIT IN ONZE WATEREN

Groenlandse walvissen (pop.: 10-40.000; 20m, 100ton, kunnen 200 yo worden, geen rugvin) verlaten zo goed als nooit de arctische wateren bij Groenland en zelfs daar laten ze zich niet gemakkelijk zien. De waarneming tussen Raversijde en Westende is even uitzonderlijk als de vondst van de dode narwal op 27 april 2016 in de Schelde bij Wintam-Bornem (Nieuwsbrief 2016, rubriek Actualiteit). Ook een arctisch dier. En ook uit de buurlanden worden ongewone waarnemingen gemeld : een zadelrob in Nederland vorig jaar, in Groot-Brittannië en Zweden beluga’s. Gaan deze dieren zwerven uit honger (klimaatverandering) of heeft het visnet rond zijn staart er iets mee te maken ? Wanneer gaan de politiekers nu eens eindelijk werk maken van de spooknettengruwel ? Elk jaar (!) komt er voor 640.000 ton van die netten in de oceaan terecht (=10% van de oceaanafval) en het duurt 600 jaar voor zo’n onding afgebroken geraakt. Het betekent ook elk jaar de verdrinkingsdood voor 136.000 zeezoogdieren.

MAANDAG 17 APRIL 2017 :
KIEVITEN BELETTEN MUDRUN

De Mudrun, het modder-hardloopevenement te Amersfoort, diende afgelast omdat er kieviten broeden op het terrein. Ze werden pas daags tevoren ontdekt. Een paar honderd lopers konden terug naar huis.

ZATERDAG 22 APRIL 2017 :
MARCH FOR SCIENCE

Op 500 plaatsen in de wereld manifesteerden wetenschappers voor hun wetenschappelijke vrijheid en tegen het misprijzen van politiekers. Het initiatief komt natuurlijk uit Amerika (acteur en ‘The Science Guy’ Bill Nye), waar de nieuwe president Trump het al van zijn eerste werkdag af bont maakte : bvb met het nieuwe beleid inzake het klimaat en m.b.t. het Milieu-agentschap EPA, waar een notoire klimaatscepticus tot directeur werd benoemd en dat zijn toelagen drastisch gereduceerd zag. Meer dan ooit bedreigt de politiek de wetenschap, het is niet meer vanzelfsprekend dat politieke beslissingen genomen worden op basis van relevante, door de wetenschap geleverde kennis. In ons land deden o.m. diverse uniefrectoren mee en ook klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCL); zijn discipline hangt af van de waarnemingen van de NASA. Een verlamming van het wetenschappelijk onderzoek in de VSA treft evengoed dat onderzoek in de rest van de wereld.

P.S. Het Pew Research Center, Washington D.C., deed recent onderzoek naar het vertrouwen in de wetenschap in de VSA : 70% van de Amerikanen heeft het volste vertrouwen, een groot stuk meer dan in de onbetrouwbaar geachte politiekers, makelaars en journalisten; alleen over wat de wetenschap vertelt inzake klimaatverandering en genetisch veranderde voeding bestaat er twijfel, zeker bij de Republikeinse kiezers.

NVDR : Het klinkt allemaal wel mooier dan het is. Stel dat je een onbevooroordeelde verantwoordelijke politieker bent (bestaat dat ?) en je wil objectieve wetenschappelijke info over een probleem, dan valt het nog niet mee om daar aan te geraken. Voor elke expert heb je tegenwoordig een tegenexpert. De wetenschappelijke wereld blijkt uiteindelijk een erg kleinmenselijk wereldje te zijn met de nodige intriges enz. En dan hebben we het nog niet over de wetenschapslui wier onderzoek betaald wordt door belanghebbende instanties of die zich zonder scrupules laten inzetten door allerlei lobbyisten…

ZATERDAG 29 APRIL 2017 :
VIJFTIG JAAR NATUUR 2000 !

Vanavond om 20:00 is het 50 jaar geleden dat in het etablissement Locarno aan de Antwerpse De Keyserlei de stichtingsvergadering begon van wat de voorloper van Natuur 2000 zou blijken te zijn : de Wielewaal-Jeugdafdeling ofte WJA. In 1971 wijzigde de algemene vergadering van die feitelijke vereniging de naam in Natuur 2000, Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud. In 1974 zou Natuur 2000 een vzw worden. Lees meer over dit verhaal in onze Nieuwsbrief van 2016, rubriek Bondsberichten : “29 april 1967”. Van de stichters zijn Dirk Dubois, Julius Smeyers en Luc Van Schoor nog in leven, Frank Redant en Etienne Van Rooy zijn helaas overleden.

WOENSDAG 31 MEI 2017 :
ASBEST SLINGERT IN SINT-NIKLAAS ZOMAAR ROND

In de krant De Morgen van 31 mei 2017 wordt gerapporteerd over losliggend asbest op een stortplaats van het beruchte SVK-asbestbedrijf (° 1905, SVK = Scheerders-Van Kerchove) en op de naburige openbare weg : tijdens slordig transport gewoon van de vrachtwagens gevallen ? Bij onderzoek in een Nederlands lab werden de meest toxische varianten van de stof aangetroffen : amosiet en crocidoliet, de kans dat daar deeltjes van loskomen werd bovendien groot geacht. Nochtans moeten asbestresten altijd afgedekt zijn, losse fragmenten op stortterreinen zijn verboden omwille van het gevaar voor longvlieskanker. Milieuminister Schauvliege wist weer van niets. Ze liet bodemstalen nemen en de omgevingslucht meten, dat was al tien jaar geleden. SVK kreeg ook een aanmaning om een nieuwe aanpak voor te leggen. Een sluiting vond de minister niet nodig… De huidige burgemeester van Sint-Niklaas, een N-VA’er, wist er blijkbaar al even weinig van en beloofde controles. Maar de vorige burgemeester (15 jaar), de omstreden socialist Freddy Willockx, was er rap bij om alles te vergoelijken. Heel bevreemdend als je ook weet dat de Vlaamse Milieu-inspectie de site tussen 2010 en 2016 grondig onderzocht en geen inbreuken vaststelde ? De asbestproducenten kunnen na honderden doden bij ons dus nog altijd rekenen op de buigzaamheid van politiekers en overheidsdiensten die de bevolking eigenlijk zouden moeten beschermen ? Pneumoloog Nemery van de KUL : weten dat er asbest vrijkomt en er niks aan doen, ook wetend hoe dodelijk schadelijk de stof is : dat is gewoon crimineel !

WOENSDAG 31 MEI 2017 :
TRUMP TREKT VSA UIT KLIMAATAKKOORD
:

De Amerikaanse nieuws-website Axios (www.axios.com) had vandaag een scoop : president Trump gaat de VSA definitief uit het klimaatakkoord van Parijs (2015, 195 landen) trekken. Volgens dat akkoord, dat hoe dan ook nog 4 jaar zal moeten nageleefd worden, zouden de VSA tegen 2025 hun broeikasgasuitstoot met 28% verminderen in vergelijking met 2005. De huidige Amerikaanse milieuminister Scott Pruit, die zich vroeger reeds als anti-milieu-man outte, heeft hier duidelijk een vuile rol in gespeeld.

MAANDAG 5 JUNI 2017 :
ZORGWEKKENDE DROOGTE

De klimatologische lente van 2017 sloot af met neerslagtotalen onder de normale waarden : van maart tot mei slechts 108 mm, minder dan 60% van de normale 187,8 mm. Sedert juli 2016 is er bijna elke maand een neerslagtekort geweest : de laatste elf maanden viel er 506,7 mm, 65 % van de normale 781 mm. En volgens de beschikbare info ziet het er niet naar uit dat de neerslag van de toekomst ervoor gaat zorgen dat het gecumuleerd neerslagtekort snel weggewerkt zal worden…

DINSDAG 6 JUNI 2017:
MARGHEM MAAKT HET WEER BONT

Marie Christine Marghem is de sinistere, cynische, Nederlandsonkundige en bewezen onbekwame milieuministerin van België (er zijn er ook van Vlaanderen, zoals Schauvliege, enz.). Amper heeft haar baas en MR-partijgenoot, premier Charles Michel, gezegd dat Trump de Europese strijd tegen de klimaatopwarming niet mag afremmen of madam probeert de Belgische klimaatambitie terug te schroeven : omdat ze niet bekwaam is om te maken dat de Europese klimaatafspraken ook door België nagekomen worden ? De Europese klimaatdoelstellingen liggen vast : de EU wil tegen 2030 40% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990. De lasten worden verdeeld tussen de energie-intensieve sectoren (-43%) en de lidstaten (-30%). Dat laatste percentage is een gemiddelde, en die daling moet verwezenlijkt worden via maatregelen op het vlak van transport, gebouwen, landbouw en afval. België moet daarvoor een extra inspanning doen, met een vermindering van 35% tegen dat bewuste 2030. Een zware klus. Want de uitstoot van CO2 stagneert in plaats van te dalen. De pijnpunten ? Het bijzonder druk verkeer en de slecht geïsoleerde gebouwen. Er wordt meer in plaats van minder met de auto gereden. Twee maatregelen zijn alvast nodig : een slimme kilometerheffing en een afbouw van de steun aan de salariswagens. Maar wie durft aan de auto te raken ? Marghem beseft voor de zoveelste keer haar onbekwaamheid : ze vroeg een gesprek met de Europese instanties en probeert voornoemde 35% naar beneden te krijgen. Dat zou wel betekenen dat andere EU-staten dan meer inspanningen moeten doen. Terwijl Marghem te lui is om over extra inspanningen na te denken. Of is er nog een andere reden ?

VRIJDAG 9 JUNI 2017 :
DRUGSAFVALDUMPING

Langs de E314 te Maasmechelen, net na het ecoduct richting Genk, werden 53 volle vaten met aceton gevonden. Daarvan is bekend dat het gebruikt wordt bij de aanmaak van synthetische drugs. Van over de grens in Nederland zijn er de laatste tijd regelmatig meldingen van grootschalige drugsafvaldumpingen…

ZATERDAG 17 JUNI 2017 :
BOSSEN IN VUUR IN PORTUGAL

Mogelijk door een “droge” blikseminslag (maar ook brandstichting wordt niet vermoed) ontstond in Midden-Portugal (regio Avelar) bij hoge temperatuur en sterke wind een reeks branden in de droge en slecht onderhouden Eucalyptusbossen. Daarbij kwamen m.d. 60 mensen om en geraakten er dubbel zoveel gewond. Door de klimaatverandering neemt de kans op bosbranden in West-Europa toe, cfr.de rubriek Milieu in deze nieuwsbrief en de rubriek Wereld (Portugal).

P.S. Ook daarna, tot in oktober, waren er in gortdroog Portugal honderden bosbranden, duizenden brandweerlieden werden ingezet. Bij de recente branden kwamen meer dan 40 mensen om. Na groeiende
kritiek op het beleid van de overheid stapte de minister van Binnenlandse Zaken Urbano de Sousa op.

ZONDAG 25 JUNI 2017 :
MENSENKETEN TEGEN KERNCENTRALES

50.000 mensen vormden een keten van 90 km tussen Tihange, Luik, Maastricht en Aken om te betogen voor de sluiting van de gevaarlijke “scheurtjescentrales” Tihange2 en Doel3 . Zouden onze politiekers er een minuut slaap voor laten, laat staan dat ze hun zwaarbetaalde verantwoordelijkheid zouden durven opnemen ? Na Fukushima besliste de Duitse kanselier Angela Merkel meteen alle Duitse kerncentrales te sluiten en massaal te investeren in alternatieve energiebronnen zoals wind en zon. Wat doet de schaduwpremier en N-VA-leider De Wever ? Onze een stuk meer gevaarlijke centrales doet hij nog langer openhouden… Door de nalatigheid van onze politiekers , c.q. hun door godweetwelke belangen ingegeven contrariteit (N-VA !) leven miljoenen burgers vandaag op een tikkende tijdbom. Rampoefeningen in het buitenland (waarom niet bij ons ?) hebben al jaren geleden duidelijk gemaakt dat bij een atoomcatastrofe enorme massa’s mensen alleen al in de “Fukushima-perimeter” van 20km als ratten in de val zullen zitten, zonder vluchtmogelijkheid. De Belgische nucleaire waakhond FANC gaat ook niet vrijuit. De woordvoersters ervan geven op tv een infantiele minimaliseershow ten beste en voor de rest wordt er geschermd met ook minimaliserende “specialisten” waarvan de bevindingen door meer gereputeerde andere experten radicaal worden bestreden. Gaat het volk hier nooit wakker worden, om die onverantwoordelijke machthebbers en kiezersbedriegers aan de kant te schuiven zoals in Frankrijk ?

P.S. De betoging had eigenlijk ook wel om Doel mogen plaatsgevonden hebben. Die centrale heeft evengoed haar scheuren. En hier zijn relatief nog meer mensen bedreigd : bijna 1 miljoen binnen een straal van 20 km. Bovendien raakte Doel extra in opspraak na de (bewust?) onopgeloste sabotage door een medewerker, op een moment dat er nochtans meerdere medewerkers in de machinekamer aanwezig waren. Er vliegen nu en dan drones boven Doel. En bij de Islam-terreurgroep IS loopt er ondertussen een andere, jihadistische Doel-medewerker rond met gestolen belangrijke informatie …

P.P.S. Logistiek is zo’n actie behoorlijk ingewikkeld. De deelnemers stonden hand in hand naast elkaar. Aannemend dat ze anderhalve meter per persoon innemen heb je voor een keten van 90 km eigenlijk 60.000 mensen nodig. Met 50.000 zou je hooguit tot 75 km komen, daarom zorgde de organisatie voor linten zodat op plekken waar minder mensen stonden de keten met linten kon worden gevormd. Die linten op de juiste plek krijgen was al een aparte uitdaging.

ZATERDAG 1 JULI 2017 :
GROENE BIJENETER OP HET GROOT SCHIETVELD TE BRECHT

Op het Groot Schietveld te Brecht verblijven 3 slangenarenden. Vogelspotters die daar op letten hoorden en zagen ineens ook een groene bijeneter : de eerste waarneming hier te lande en ook voor West-Europa een zeldzaamheid. Mogelijk had het warme weer plus de oostenwind ermee te maken ofwel de jonge leeftijd. In de zomer gaan jongere vogels die niet broeden rondzwerven. Deze dwaalgast kwam in elk geval van ver, de broedgebieden liggen verspreid over 2 regio’s : Noord-Afrika van Marokko tot Libië en een gebioed van Egypte tot Centraal-Azië. De winter brengen ze ten zuiden van de Afrikaanse evenaar door en in Europa is Cyprus de enige plek waar je kans maakt om deze vogelsoort tijdens de trekperiode te zien.

P.S. Voor het observeren van de Europese bijeneter (die we kennen van o.m. onze Camarguekampen) zitten we beter, die rukt precies wat meer noordwaarts op : twee jaar geleden broedde een koppeltje ervan zelfs in Harelbeke.

ZONDAG 2 JULI 2017:
STEPHEN HAWKING 75 JAAR

In het kader van een internationale conferentie “Gravity and Black Holes” werd in het Centre for Mathematical Sciences te Cambridge de 75ste verjaardag gevierd van de beroemde natuurkundige, kosmoloog en wiskundige prof.dr.Stephen Hawking (°08/01/1942), al 40 jaar verlamd door ALS. Einde 2016 baarde Hawking nog opzien door er op te wijzen dat we ons op het gevaarlijkste moment in de geschiedenis van de mensheid bevinden. Hawking is voorvechter van de kolonisatie van de ruimte binnen de 100 jaar, wil onze soort overleven. Hij raadt aan om de aarde met laser onzichtbaar te maken voor aliens. Ook volgens hem zou de ontwikkeling van globale artificiële intelligentie evengoed het einde van het menselijk ras kunnen betekenen. Hawking verklaarde grote schrik te hebben van menselijke agressie in combinatie met technologische vooruitgang en nucleaire wapens…

DONDERDAG 6 JULI 2017 :
WEER DIE ONBEKWAME EN BRUTALE MARGHEM

Alleen met de strapatsen van de onbekwame Belgische Energieminister Marie-Christine Marghem (Mouvement Réformateur, de Franstalige liberalen) zouden we deze rubriek eigenlijk gemakkelijk kunnen vullen. Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in Het Nieuwsblad : “Marghem bezit nog niet het begin van de kiem van een energievisie en zij (samen met de hele Belgische regering, de N-VA-excellenties en N-VA-leider De Wever incluis, nvdr) trekt er zich ook niks van aan”. Voor de derde keer in vier jaar wordt deze zomer al de mogelijkheid geopperd dat er in de winter te weinig stroom zal zijn. De redenen verschillen. De voorbije jaren zaten er scheuren in de kerncentrales, die voor stroomtekort dreigden te zorgen. Deze keer ligt het aan een beschamende vergetelheid van de luie Marghem & Co. De vorige regering bekwam met de nodige subsidies dat een aantal bedrijven in de winter hun gascentrales standby houden. De huidige regering (dus Marghem) wou dat ook, maar ze had die regeling dan moeten voorleggen aan Europa : wat ze al 3 jaar straal “vergat”. De Europese Commissie wil nu nagaan of dat geen illegale staatssteun is aan voornoemde bedrijven. Als gevolg daarvan kan de regering geen reserves aanleggen en zit het land in de winter zonder noodoplossing. Hierover geïnterpelleerd in het Belgisch parlement antwoordde de brutale Marghem : “Stelt uw vragen nog maar eens terug in oktober, ik wacht nu effe af wat Europa zegt”…

P.S. Het ook door franstaligen gedomineerde en evenzeer omstreden Belgische Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) doet in brutaliteit niet onder voor zijn ministerin. Het Nederlandse Parlement en de Nederlandse minister van Milieu hadden het Fanc beleefd uitgenodigd om uitleg te komen geven over de veiligheid van de scheurtjes-kernreactoren Tihange 2 en Doel 3. Uiteindelijk bedreigen die ook Nederland en het Nederlandse overheids- en pensioenfonds ABP heeft veel geld belegd in de Belgische centrales. Het Fanc heeft die uitnodiging echter gewoon afgewezen “uit soevereiniteitsoverwegingen”. Dat een aantal vaak omhooggevallen Belgische politiekers en ambtenaren (vooral maar niet alleen franstaligen) niet uitblinken in wellevendheid was al voldoende geweten, maar een regelrechte schoffering van het Parlement van een bevriend en betrokken buurland…

MAANDAG 10 JULI 2017 :
6DE UITSTERVINGSGOLF

In een spraakmakend artikel in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the VSA (PNAS) waarschuwt de gerespecteerde Amerikaanse bioloog Paul Ehrlich (The Population Bomb, 1968) voor een zesde grote golf van massa-extinctie die zich op aarde begint af te tekenen. Een analyse van de gegevens van 27.600 gewervelde diersoorten (de helft van alle bekende gewervelden) wees uit dat 1/3 daarvan in verval is : zowel in aantal als in de omvang van hun leefgebied. Grootste oorzaak : de overbevolking.

MAANDAG 10 JULI 2017 :
DERDE GROOTSTE IJSBERG OOIT LOSGESCHEURD OP ANTARCTICA

De Zuidpool heeft aan zijn “linkerkant” (richting Kaap Hoorn) het zgn. antarctisch schiereiland. Bij de noordelijke punt van dat schiereiland ligt de Larsen-ijsplaat. Die had oorspronkelijk 4 delen : Larsen A, B, C en D. Het stuk B, 3250 km² groot, versplinterde in 2002 in 1 maand tijd. Ook Larsen A is reeds verdwenen, in 1995. En in Larsen C zat door de warmere atmosfeer en de warmere oceaan al een barst sinds 2011. Vorig jaar was de plaat nog maar over 20 km verbonden met een stuk ijs van 5800 km² en enkele 100 m dik, zowat 10% van Larsen C. En die ijsberg drijft nu los. Door de afscheuring kan de hele Larsen C-ijsplaat instabiel worden. Indien de gletsjers van Larsen C aan de oceaan worden blootgesteld zou de zeespiegel wereldwijd 10 cm stijgen.

ZATERDAG 22 JULI 2017 :
RIVIERVERVUILING DOET JEUGDKAMPEN OPDOEKEN

Op enkele dagen dienden meerdere scouts- e.a. kampen in Wallonië opgedoekt door riviervervuiling, o.m. van de Ourthe. Het water stond er laag en het bleek besmet met bacteriën (Echerichia c. ?). In dit land wordt er nu al meer dan een halve eeuw gepraat over riviervervuiling, na incidenten zoals deze zouden de politiekers en de watermaatschappij-ambtenaren hun periodisch hoera-geroep wel wat mogen temperen en er voor zorgen dat er na zoveel tientallen jaren aanmodderen nu eens echt resultaten worden geboekt.

DONDERDAG 27 JULI 2017 :
FIPRONIL-GIFEIERENSCHANDAAL

Speurders van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid vielen binnen in het bedrijf Poultry-Vision bvba, Veldstraat 29 te 2381 Weelde : de zaakvoerder Patrick Remijsen werd opgepakt. Poultry-Vision is een firma die reinigingsmiddelen en producten tegen pluimveeziekten verkoopt aan pluimveebedrijven. Er wordt vermoed dat Remijsen reinigingsmiddelen voor stallen zoals “Dega 16” aanlengde met toxische producten zoals het mogelijk kankerverwekkende insecticide Fipronil en dat die stoffen in de voedselketen terecht kwamen. Al een tijd constateerde het FAVV bij controles in kippenkwekerijen en eierproducerende bedrijven dat zowel kippen als eieren restanten bevatten van o.m. Fipronil dat gebruikt wordt tegen vlooien en teken bij huisdieren maar dat nooit gebruikt mag worden bij dieren bestemd voor de voedselketen. Het is geweten dat pluimveehouders er naar durven vragen als bestrijdingsmiddel tegen bloedluizen. In een loods van Remijsen te Baarle-Hertog vonden de speurders 6000 liter Fipronil. Hij gaf toe het product te hebben verkocht aan 3 professionele reinigingsfirma’s waaronder 1 Belgisch bedrijf. De vraag was waarom normale ‘kuisproducten’ werden aangelegd met insecticide. Om het volume te vergroten en om zo meer winst te maken ? Het spul is in elk geval verspreid in een wereld van enorme aantallen, zulke bedrijven verwerken tot 3 miljoen eieren per week. Poultry-Vision werkte voor Nederland samen met de Nederlandse bloedluisbestrijder en stallenreiniger ChickFriend van Martin van de Braak en Mathijs IJzerman uit Barneveld. Daar is het ook paniek in pluimveeland : er werd Fipronil gevonden in eieren van tientallen bedrijven, 180 klantbedrijven van ChickFriend werden stilgelegd (Het FAVV legde bij ons enkele bedrijven stil, maar durft niet vertellen hoeveel…). Een andere vraag is hoe lang beide genoemde bedrijven de volksgezondheid al in gevaar brachten. En opmerkelijk is ook hoe zowel het FAVV bij ons als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er snel bij waren om alles te minimaliseren. Waarom ? Duidelijk wordt wel weer eens dat dit soort overheidsinstanties bedrijfsbelangen voorrang geven op de gezondheid van de burgers. Ook merkwaardig : zowel Remijsen als de Barnevelders richtten begin juli discreet nieuwe bedrijven op, resp. Kieq en ChickClean. Ze verwachtten zich dus aan iets, van wie wisten ze dat op voorhand ??

P.S. Het is wel belangrijk om bij heel deze schandaalstory nog eens de achtergrond te beseffen waartegen alles zich afspeelt : die van de overmatige afmetingen van de tegenwoordige kippenboerderijen, varkensboerderijen enz. Ook hier speelt geldbejag. De kippenboeren willen veel kippen. Veel kippen bij elkaar krijgen eerder ziektes en ongedierte. Dat moet blijkbaar met vergif worden bestreden, maar dat mag niets kosten. Dus gaan de kippenboeren in zee met louche leveranciers. En bij dat alles is de volksgezondheid hun laatste zorg. In welke mate is dat ook het geval bij de overheid, de politiekers en de ambtenarij ? Keer op keer (cfr.de dioxinecrisis) begint het met wegkijken en minimaliseren, alleen wanneer ze met hun rug tegen de muur staan komen er een paar maatregelen, die dan later blijken dode letter te zijn. Illustratief is in dat verband ook de houding van de ministerin van Volksgezondheid Maggie De Block. Door Test-Aankoop gesommeerd om aan de bevolking alle voedingsmiddelen bekend te maken die Fipronil bevatten weigerde dat pseudosympathiek mens zulks kortaf met de drogreden: “Alleen als er een gezondheidsrisico is”. Wie heeft daar nog vertrouwen in ?

P.P.S. Fipronil blijkt nu ineens in nogal wat landen als bestrijdingsmiddel te worden gebruikt. Bij de Europese toezichthouder kwamen tientallen meldingen binnen over eieren met Fipronil. Uit Italië, Hongarije, Roemenië, Polen en Duitsland. In eieren uit Roemenië werden 1,20 milligram Fipronil per kg gemeten …

P.P.P.S. In Nederland werden na het bekend worden van het Fipronilschandaal 361 bedrijven gesloten. Midden oktober waren daarvan slechts 58 weer volledig in bedrijf : 84% van de getroffen pluimveehouders heeft nog altijd stallen die geblokkeerd zijn. Fipronil blijkt veel moeilijker weg te halen dan verwacht. Zelfs na herhaalde reiniging krijgt men de Fipronilwaarde nog niet naar nul.
Ter vergelijking : in België blokkeerde het omstreden FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) destijds preventief 86 pluimveebedrijven, einde oktober waren daar nog 11 van geblokkeerd.

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017 :
RECYCLING NETWERK VOOR STATIEGELD OP PET-FLESSEN EN BLIKJES, FOST PLUS LAAT ZICH WEER KENNEN

Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties, pleit vandaag via de tv voor statiegeld op PET-flessen en blikjes. Het Netwerk wijst op de stand van zaken : van deze afval wordt in Vlaanderen amper 62% gerecycleerd, terwijl dat in Duitsland 98% is. Vlaams milieu-minister Schauvliege verschuilt zich wat dat betreft al jaren noodgedwongen (door de verbeten oppositie van de partij Open VLD; ook de N-VA speelt geen zuiver spel in dezen) achter de studies die ze besteld heeft. En de omstreden, duurbetaalde vzw FOST PLUS die moet instaan voor de verpakkingsafvalrecyclage bij ons komt op dezelfde tv leukweg vertellen dat het gevraagde statiegeldsysteem niet nodig is, dat het ophaal- en recyclagesysteem hier perfect werkt. Weer een met de overheid samenwerkende instantie die verkeerde belangen behartigt (de “handelaars” zijn ook tegen). Ga eens langs onze wegen kijken FOST PLUS en doe eens mee met een bermopruimingsactie !

(Zie ook rubriek Milieu 2017)

ZATERDAG 19 AUGUSTUS :
TIJGERMUGGEN OOK IN NEDERLAND

In Aalten, Nederland, werden 23 tijgermuggen gevonden. Vorig jaar waren ook al gevangen op andere plaatsen. Voor de bestrijding staat de NVWA in, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die recentelijk een slechte beurt maakte bij de Fipronilcrisis. Door de groei van de import van artikelen (bvb.exotische planten, maar ook banden) uit Azië neemt de kans dat de mug zich permanent bij ons vestigt serieus toe. De tijgermug verspreidt ziekten als gele koorts en knokkelkoorts en ook het zikavirus. In Vlaanderen wordt ze al waargenomen sedert 2013 en de overheid doet zoals gewoonlijk niets. In de haven van Antwerpen bestaat er een populatie in de buurt van een bandenimportbedrijf. Havenarbeiders bellen geregeld naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde om te melden dat er weer muggen ontsnapten uit een container, maar daar blijft het dan bij…

MAANDAG 21 AUGUSTUS :
THE GREAT AMERICAN TOTAL SOLAR ECLIPSE

In twee uur (voor onze tijd : 19 tot 21 uur) raasde een volledige zonsverduistering van Oregon tot South Carolina over het Noord-Amerikaanse continent. In een zone van 113 km breed, “The Path of Totality”, werd ze gevolgd door ca 7 miljoen mensen. Het langst ofte 2 minuten en 38 seconden kon je het volgen in Carbondale, Illinois : in 2024 zal dat daar nog eens kunnen bij de volgende Amerikaanse zonsverduistering, ondertussen was de vorige Coast to Coast al geleden van 1918.

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2017 :
IJSZEE BEVAARBAAR DOOR KLIMAATOPWARMING

In 19 dagen voer de Russische LNG-tanker Christophe de Margerie zonder escorte van een ijsbreker via de Poolroute van Hammerfest in Noorwegen naar Boryeong in Zuid-Korea, dat is 5 dagen sneller dan via de conventionele Suezkanaalroute. In 1596 probeerde Willem Barentz reeds, maar totaal tevergeefs, via deze Noordoostelijke Doorvaart in Nederlands-Indië te geraken. En tot nu toe waagden vrachtschepen zich alleen tijdens de poolzomer èn met begeleiding van ijsbrekers op de Poolroute. De Russen verwachten dat het vrachtvervoer op de Noordelijke IJszee in 2020 vertienvoudigd zal zijn, zowat 15 miljoen ton vracht : dat is wel nog maar 1,5 % van het vervoer dat door het Suezkanaal passeert. De kortere passage van de Atlantische naar de Stille Oceaan betekent dat tankers minder brandstof zullen verbruiken, terwijl aardgas een redelijk schone fossiele brandstof is. Niettemin zijn milieudeskundigen niet gelukkig met deze ontwikkeling. Frequent scheepvaartverkeer gaat de ongerepte poolzee zeker vervuilen. En olie wordt in koud zeewater bvb. niet afgebroken…

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2017 :
KEMPEN INSECT VALLEYE VLIEGT ER IN

Een samenwerking van de Kempense Kamer van Koophandel en Nijverheid, de Insect Industry Federation, Millibeter , VITO, Thomas More Kempen enz lanceerde twee insectenprojecten. ie projecten willen de kennis over insecten als afvalverwerkers en grondstof overdragen naar bedrijven met organische reststromen, naar insectenkwekers, naar de voedings- en voederindustrie, naar de chemische en farmaceutische industrie en naar het brede publiek. (1) De “Kempen Insect Cluster” toetst de mogelijkheid van insecten-bioconversie af en ontwikkelt nieuwe producten. Millibeter heeft bvb. ervaring met de kweek van de Zwarte Wapenvlieg om afval en mest om te zetten in grondstoffen voor de chemische industrie en voor veevoeder. (2) De “Insect Pilot Plant” beoogt de opschaling van labo naar pilootinstallatie voor de kweek, de oogst en de bioraffinage van insecten voor voeding, voeder enbiogebaseerde chemicaliën.

(www.voka.be/insectvalley)

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 :
WATERRAMP TEXAS

Na de tropische orkaan Harvey die vrijdagavond de kust van Texas (VSA) bereikte zorgde de krachtigste regenstorm in 50 jaar daarna in de regio Houston voor meer water dan anders in een heel jaar : zowat 80 miljard liter water, tegen de 2 meter … Gevolg : overstromingen, ondergelopen wegen, duizenden en duizenden daklozen,doden enz. Dertig miljard dollar schade. Een en ander heeft te maken met achterstallig onderhoud van zeeweringen, rioleringen en dgl. Nederlanders proberen daar al aan te verhelpen sinds de okaan Katrina van 2005. Maar het heeft evengoed te maken met de klimaatopwarming. Door de hogere luchttemperatuur zet de oceaan uit en ontstaat er meer verdamping bvb.

P.S. Een bijkomend probleem vormen de overal in de overstroomde straten vlottende tapijten van miljoenen drijvende vuurmieren (Solenopsis), die erg pijnlijke steken geven en kleine blaren.
Golfers in Florida gebruiken er hand sanitizers tegen, ze kunnen ook niet tegen Fipronil.. Afblijven is de boodschap (Zie ook rubriek Natuur).

P.P.S. Ook op het Indische subcontinent, meerbepaald in Bengalen, veroorzaakten hevige moessonregens sedert juni grote wateroverlast, het kostte al het leven aan ca.1500 mensen. En Harvey zou in de weken daarna gevolgd worden door meerdere even verwoestende orkanen over de Caraïben en Florida : Irma (Sint-Maarten verwoest), José, Katia, Maria (Dominica verwoest), Norma…

ZONDAG 27 AUGUSTUS – VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017 :
WORLD WATER WEEK

In het Stedelijk Conferentiecentrum, Drottninggatan 71b te Stockholm, kwamen 3000 bewindslieden, jonge waterhelden en watergekken uit 130 landen weer eens bijeen voor de grootste jaarlijkse meeting over water en ontwikkeling. Tegelijkertijd zag je in Texas en Bengalen waarom dat meer dan zin heeft. Want wereldwijd repareert men nog altijd liever achteraf dan zich vol in te zetten om ellende te voorkomen en weerbaarder te worden voor een onzekere toekomst. De wereld leeft in meerderheid in steden langs rivieren en kusten, die worden door klimaatverandering steeds kwetsbaarder. Klimaatcrisis is watercrisis : negen van de tien natuurrampen zijn watergerelateerd. Tussen 1995 en 2015 richtten wind en water voor 1700 miljard (!) dollar schade aan, schat de VN. Er moet bij de bron begonnen worden : reductie van broeikasgas, zuinig omgaan met onze planeet en onze bronnen. Maar we moeten ons ook voorbereiden op de Harveys van morgen. De tijd dringt : voor Christina Figueres, klimaatonderhandelaar van de VN voor het Parijs-akkoord hebben we nog maar 5 jaar om de omslag te maken…

(www.worldwaterweek.org)

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017 :
OTTER GEVONDEN TE HEIDE-KALMTHOUT

Op de Putsesteenweg te Heide-Kalmthout werd een doodgereden ottervrouwtje gevonden. Eerst dacht men dat het een boommarter was. Mogelijk uit Nederland gekomen waar sinds 2002 herintroductie wordt gepleegd. Dat gold ook voor de dode otter die in 2012 werd doodgereden op de snelweg te Ranst, niet ver van het Antitankkanaal.

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017 :
DIERENMISHANDELING RUNDERSLACHTHUIS VERBIST IZEGEM

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights gaf undercoverbeelden vrij waarop dieren met stokken en elektrisch materiaal worden bewerkt, onverdoofd worden gekeeld enz. Een half jaar geleden waren er soortgelijke beelden uit een varkensslachthuis te Tielt. Opnieuw volgde een stroom verontwaardigde reacties. En minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA Die draaide weer zijn politiekersplaatje af over de rotte appels en over de ingeslagen weg. Maar voor de 273 miljoen dieren die in een jaar worden gedood in de 71 Vlaamse slachthuizen zijn er slechts 20 inspecteurs : in 2016 waren er amper 14 (!) controles, goed voor 16 processen-verbaal en 7 waarschuwingen.

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 :
DERTIG JAAR MONTREAL PROTOCOL

Op 16 september 1987 werd te Montreal een succesvol internationaal verdrag gesloten om de verontrustende afbraak van de ozonlaag (het ozongat boven de Zuidpool) tegen te gaan. Zie rubriek Milieu van deze Nieuwsbrief 2017.

MAANDAG 1 OKTOBER 2017 :
GENT – VINVIS LEO NAAR SNT-BAAFSKATHEDRAAL

Op 9 november 2015, de feestdag van Sint-Leo, meerde in de Gentse haven een schip aan met op de bulbsteven een jonge vinvis van 12 m lang en 25 ton zwaar. Na 2 jaar wetenschappelijk skeletwerk aan de unief wordt dat skelet nu een half jaar opgehangen in de Sint-Baafskathedraal : voor een project ‘Out of the Box’ waarmee de 200-jarige unief haar collecties wil tonen aan de buitenwereld.

ZONDAG 8 OKTOBER 2017 :
BRANDEN IN DE CALIFORNISCHE WIJNSTREEK

Door droog weer en sterke wind kreeg het vuur vrij spel in de county’s Napa, Sonoma en Yuba. De rook van de branden was zichtbaar tot in San Francisco, 100 km meer naar het zuiden. Ongeveer 20.000 mensen sloegen op de vlucht, 3500 huizen gingen in de vlammen op, enkele tientallen mensen kwamen al om en enkele honderd waren vermist.

DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 :
T.U.DELFT WINT OPNIEUW DE SOLAR CHALLENGE

Het Nuon Solar Team van de Technische Universiteit Delft won voor de 7de keer de World Solar Challenge (het wereldkampioenschap zonneracen, dwars door Australië over de Stuart Highway). Het team kwam na 5 dagen en 3021 km met de Nuna 9 als eerste over de finish op de Victoria Square te Adelaide. De gemiddelde snelheid bedroeg 81.2 km/h. De Punch Two van Solar Team vzw (K.U. Leuven) werd derde.
(www.worldsolarchallenge.org)

P.S. Ondertussen wordt in Nederlands Noord-Brabant druk gebouwd aan de Lightyear, de eerste zonneauto die in 2019 op de weg komt (zie rubriek Milieu van deze Nieuwsbrief) en zijn er al redelijk betaalbare instapmodellen van volledig elektrische auto’s in productie. Maar daarmee is “groen rijden” nog lang geen gelopen race. De capaciteit om straks honderdduizenden accu’s per dag te laden is totaal ontoereikend. Wat ook met het elektriciteitsnet als grotere aantallen automobilisten in de toekomst na hun werk gelijktijdig die lege accu’s ter oplading inpluggen ? Om maar te zwijgen van het nog geheel ontbreken van tanklocaties voor de vooralsnog weinig populaire waterstofauto’s. En vind maar een laadpaal voor je elektrische wagen tegen de tijd dat je hem nodig hebt. Ten slotte dreigt er afhankelijkheid van Aziatische landen als China, die praktisch het monopolie hebben van de productie van autobatterijen…

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 :
ASBEST IN VRIJ TE KOOP STRAALMIDDEL

De firma Eurogrit uit Dordrecht, dochterbedrijf van Sibelco uit Duffel,
levert o.m. korrels van aluminiumsilicaat uit Oekraïne die onder hoge druk tegen een ijzeren brug of een metalen pomp van een boot worden gespoten om die te reinigen of om verf of roest te verwijderen. Ze worden verkocht in bruine papieren zakken van 25 kg met de vermelding Abrasive ISO 11126B/CS/G. In Nederland werd daarin ook wit asbest ontdekt. Het gros van dat product is terechtgekomen bij meer dan 100 industriële (zand)straalbedrijven, maar een hoeveelheid blijkt ook geleverd aan bouwcentra en verhuurbedrjven : ook bij ons. Er is dus een reëel risico, maar dat wordt door onze politiekers en ambtenaren weer deskundig geminimaliseerd, cfr de voorbije Fipronil-, dioxine-, Tsjernobyl e.a. schandalen. Dat bleek nog eens toen de VRT-TV Luc Van Hamme, hoofd van de Arbeidsinspectie interpelleerde. Die was duidelijk niet van plan om iets te ondernemen, hij liet het allemaal maar over aan de bedrijven. Geen dreigend gevaar, dat was ook de dooddoener van Gezondheidsminister Maggy De Block ten tijde van de Fipronilcrisis… Alleen komt bij asbest de aap niet meteen uit de mouw, er bestaat daar geen veilige hoeveelheid.

DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 :
ENERGIE-ENQUÊTE

Onder leiding van de sinistere Belgische milieu-ministerin Marghem lanceerden de vele energie-ministers van dit land samen een enquête over het Energiepact en over het toekomstig energiebeleid in dit land. Voor Europa moet België de uitstoot van broeikasgassen met 35% verminderen tegen 2030. Momenteel zitten we niet eens op schema om 15% reductie te halen tegen 2020. Het Energiepact zou de transitie naar een duurzamer energiebeleid moeten verzekeren, Maar zoals de ministerin zelf en nog andere van haar soortgenoten-politiekers weinig geloofwaardig zijn, is ook die enquête nep. In de 16 vragen komt de kernuitstap niet eens ter sprake. Bovendien is het allemaal erg vrijblijvend aangezien de beleidskeuzes reeds eerder werden vastgelegd. En partijen als de N-VA met “specialist” Wollants voorop hebben ook al verkondigd dat ze met de resultaten gewoon geen rekening gaan houden, voor hen moeten de kerncentrales ook na 2025 opengehouden worden : zelfs als de mensen het anders willen.

P.S. Als België het 2030 Energie/Klimaatkader van de Europese Commissie wil naleven en in de lijn wil blijven met het Klimaatakkoord van Parijs, zullen de kosten van het energiesysteem tegen 2030 14,6% van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen ofte elk jaar 15,5 miljard euro meer dan vandaag (= 11%). Hoe die maatschappelijke kosten verdeeld zullen worden tussen overheid, burgers en bedrijven is nog onduidelijk. Het wordt dan ook hoog tijd dat de politiekers eindelijk duidelijkheid scheppen met het energiepact !
(Bron : Danielle Devogelaer, Federaal Planbureau – www.plan.be)

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 :
KLEINSTE OZONGAT SEDERT 1988

Wetenschappers van de National Aeronautics and Space Adminstration (NASA) en van de National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA) van de VSA maakten op basis van satellietbeelden bekend dat het gat in de ozonlaag in september van 2017 het kleinst was sedert 1988.

De lucht boven Antarctica was dit najaar relatief warm. Dat heeft de metingen beïnvloed maar hoe dan ook wordt het gat in de ozonlaag in de atmosfeer boven de Zuidpool kleiner : zowat 20 miljoen vierkante kilometer, het kleinste maximum gemeten sedert 1988. Zoals geweten heeft het allemaal te maken met de freonen ofte chloorfluorkoolwaterstoffen, de koelvloeistof uit o.m. de ijskasten. Die breken ozon af in de stratosfeer, vooral boven de Zuidpool. En juist ozon beschermt het leven op aarde tegen de vernietigende UV-stralen van de zon. Er bestaat nu wel een internationale overeenkomst om die koelvloeistoffen te bannen, maar ze blijven nog lang in de atmosfeer aanwezig. Het zijn bijzonder stabiele verbindingen, in tegenstelling tot het zeer reactieve ozon, dat snel in zuurstof kan worden omgezet en ook weer uit zuurstof gevormd. Dat evenwicht hoog in de atmosfeer wordt ook beïnvloed door het seizoen. De verstoring door freonen doet zich meest in de nazomer voor. Wolken versterken dat proces en die waren er dit jaar weinig. Vooral stormen en hogere temperaturen zorgden er voor dat chemicaliën minder ozon konden aantasten. Toch gaat het nog een halve eeuw duren voor de ozonlaag helemaal bevrijd is van de werking van de freonen…

MAANDAG 6 NOVEMBER 2017 :
23STE VN-KLIMAATCONFERENTIE START TE BONN

In het World Conference Center, Platz der Vereinten Nationen 2 te 53113 Bonn opende Fiji-premier Frank Bainimarama de 23ste jaarlijkse Conference of the Parties (COP23) van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. De bedoeling van de vertegenwoordigers van 190 naties is om o.m. verder te werken aan de uitvoering van het Paris Agreement uit 2016. De urgentie is nooit zo groot geweest,tegelijk wordt uitgekeken naar de wat de vertegenwoordiger van de VSA te vertellen zal hebben.

WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017 :
HET EUROPEES WETSVOORSTEL OVER DE CO2-REDUCTIE BIJ AUTO’S

Uitgerekend nu presenteerde de Europese Commissie haar voorstel van wetgeving om de CO2-uitstoot van auto’s in te perken met 15% tegen 2025 en met 30% tegen 2030 (t.o.v. de norm van 95 gram per kilometer die in 2020 van kracht is). Volgens de Commissie volstaat dat om de klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 te halen. Maar in het Europees Parlement was een daling van de CO2-uitstoot met minstens 40% gevraagd. Op het allerlaatste moment bleek het Commissievoorstel flink afgezwakt. Weer eens was de Commissie dus tegen de hoop van velen in gezwicht voor beïnvloeding door de autolobby o.l.v. de socialistische Duitse vice-kanselier Sigmar Gabriel en de topman die lobby, ex-verkeersminister Matthias Wissmann. Terwijl juist een sterk signaal nodig is voor een snelle shift naar elektrische voertuigen. De gehechtheid aan de verbrandingsmotor, die vooral de Duitse socialisten aan Europa blijven opdringen (in Duitsland hangen 800.000 jobs af van de auto-industrie), zou wel eens een grote historische fout kunnen blijken : leidend tot achterstand op China en Amerika, als die wel voluit voor de elektrische wagen gaan…

P.S. In de rubriek Opener 2 van onze Nieuwsbrief 2016 (“De Politiekers en Ons Milieu”) vermeldden wij ook de omstreden Eurocommissaris voor Klimaatbeleid ofte Climate & Energy, de voor lobbying ook bijzonder gevoelige Spanjaard Miguel Arias Canete.
Die speelde weer een bedenkelijke rol, maar door voze grootspraak probeerde hij te maskeren dat hij evengoed benaderd werd door Wissmann : “We hebben naar alle partijen geluisterd” vertelde hij.

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017 :
WEER GEEN AKKOORD OVER GLYFOSAAT

Over de giftige onkruidverdelger glyfosaat van Monsanto (Roundup !) komt er maar geen Europees akkoord. Het Europees Parlement had gepleit voor een billijke uitfasering van het gebruik van het product binnen 5 jaar. De belobbyde (corrupte ?) Europese Commissie stelde daarentegen voor om de vergunning te verlengen met 5 jaar. Vorige maand strandde nochtans al een poging om de licentie voor 10 jaar te verlengen… Bij de stemming over dat nieuwe Commissievoorstel onder de experts van de lidstaten stemden 9 landen tegen, Duitsland en 4 andere landen onthielden zich. De vergunning van glyfosaat verloopt op 15 december. De Europese Commissie gaat haar voorstel nu opnieuw voorleggen tegen einde november.

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017 :
ELIA-RAPPORT OVER ONZE ENERGIETOEOMST

Elia, het bedrijf dat de stroomdistributie op het hoogspanningsnet doet, legde zijn rapport over de energietoekomst in dit land op tafel : er is dringend een energiepact nodig tussen de vier ministers van Energie. Met daarin een beslissing over de sluiting van de kerncentrales. Als dat niet gebeurt, moeten de centrales weer langer open blijven.
Volgens Elia is een uitstap uit kernenergie tegen 2025 (eerst was ze gepland voor 2015) nog steeds mogelijk. Kernenergie gaat moeilijk samen met groene stroom, die in elk scenario toeneemt. Want kernenergie kan je niet af- en aanzetten naargelang het aanbod van wind- of zonne-energie. Bij gascentrales gaat dat wel. Hoe langer de kerncentrales open blijven, hoe trager groene stroom kan groeien.
Maar de scenario’s van Elia zijn niet die van de politiek. Door de beslissing om te sluiten telkens uit te stellen blijft kernenergie domineren, komen er geen investeringen in windmolens of zonnepanelen. Hier speelt de N-VA-partij een vuile vertragingsrol. Deze partij wil de kerncentrales eventjes tot 2050 openhouden ! Terwille van de grote bedrijven, die goedkope stroom wensen. Leider De Wever was er dan ook als de kippen bij om zijn akoliet Gryffroy op TV een vroegere kernuitstap te laten afschieten. Hij weet nochtans dat de bevolking opgeschept zit met gevaarlijke, 40 jaar oude toestanden, inclusief de scheurtjescentrales. Maar dat zal hem worst wezen. Wanneer er ooit iets vreselijk fout gaat zal hij de eerste zijn om samen met zijn bodyguards zijn biezen te pakken…

P.S. In november geraakte bekend dat de Vlaamse regering blijkbaar geen werk maakt van haar Windplan. Ze ging zgz. 280 extra windmolens laten bouwen bij de 427 die er al in 2016 stonden. Maar tot eind september 2017 zijn er slechts 21 turbines bijgekomen (ze hebben wel een gemiddeld vermogen van 2,7 megawatt). Er ging ook investeringssteun komen voor kmo’s en landbouwers die kleine windmolens willen zetten. Wat zit hier achter ? Om deze manier wordt het moeilijker om tegen 2020 de Europese limiet van 10,34 % hernieuwbare energie te halen.

VRIJDAG 17 NOVEMBER 1017 :
EINDE KLIMAATTOP 2017 BONN – GEEST VAN PARIJS ZOEK

Een technische tussentop werd het genoemd. De bedoeling was het Klimaatakkoord van Parijs (2015) vanaf 2020 duidelijk, uitvoerbaar en controleerbaar te maken. Dan pas kan voornoemd Klimaatakkoord starten. Maar de traagheid van weleer lijkt teruggekeerd, i.p.v. het optimisme en voluntarisme van Parijs onder impuls van de VSA en China. Het politieke leiderschap kwam nu grotendeels terecht op de te zwakke schouders van de EU. D.w.z. van dubieuze figuren als de Commissaris voor Energie en Klimaat Miguel Arias Canete, helemaal geen aan Obama equivalente partner voor China. Vele landen steunen het Klimaatakkoord enkel woordelijk en niet in daden. De “zuidlanden” van hun kant lijken alleen maar geïnteresseerd in nog meer geld van de “rijke” landen. En België ? Dat land sloeg weer een modderfiguur. De sinistere Marghem wist bij haar tussenkomst enkel haar ambitieverhaaltje van twee jaar geleden in Parijs te kunnen herhalen.
Ondertussen blijvan alle milieubekommerde mensen ongerust.
Het IPCC toont aan dat het huidige beleid totaal ontoereikend is om onder de 2°C te blijven. Nooit eerder is er zoveel CO2 in de atmosfeer vastgesteld. Na 3 jaren van stagnatie is de globale CO2-uitstoot dit jaar 2017 opnieuw gestegen, met 2°C : vooral door de stijgende emissies in China. Te bedenken daarbij is dat de catastrofes die we in 2017 meemaakten (bosbranden, overstromingen, orkanen enz) nog maar de gevolgen zijn van onze uitstoot van 30-40 jaar geleden – sinds 1990 is die uitstoot meer dan verdubbeld !
Als de grote vervuilers niet snel hun uitstootplannen aanpassen is de wereld in 2100 zelfs 3,5°C warmer i.p.v. de te Parijs beloofde 1,5°C. De gevolgen daarvan zal iedereen voelen…
De volgende klimaattop vindt in 2018 plaats te Katowice in Opper-Silezië, nu Polen (100 jaar geleden nog de Duitse stad Kattowitz), de steenkoolhoofdstad van Europa. Of er daar wel knopen gaan doorgehakt worden is maar de vraag, want de steenkolenverslindende en protectionistische Polen vinden bvb dat er ook schone steenkool bestaat. In Bonn deelden ze op hun infostand zeepjes uit in de vorm van een steenkool. Veel vetrouwen dat die Polen er alles aan zullen doen om de wereld aan te zetten tot meer klimaatactie bestaat er niet…
De Franse president Macron brengt op 12 december e.k. de wereld dan weer samen om te praten over de klimaatfinanciering. De inzet is een CO2-belasting vanuit het principe “De vervuiler betaalt”.
De wereldleiders zouden voortaan beter niet meer jaarlijks maar maandelijks bijeenkomen met slechts 1 agendapunt : ons voorbestaan.

(Bron : de Vlaamse en Nederlandse kranten van 18/11)

MAANDAG 27 NOVEMBER 2017 :
EU STEMT VOOR OPNIEUW 5 JAAR GLYFOSAAT

Zie 9/11.
Met pro-stemmen van 18 landen (w.o. Duitsland en Nederland; België en 8 andere landen waren tegen) heeft de EU op voorstel van de Europese Commissie de toelating om glyfosaat, hoofdbestanddeel in Monsanto’s onkruidverdelger Roundup, te gebruiken met 5 jaar verlengd. Er is geen sprake meer van uitfasering. Nochtans had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat al in 2015 bestempeld als waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen. Dat wordt betwijfeld door de omstreden Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), instituten die daarmee hun geloofwaardigheid op het spel zetten. Een pure schande, de zoveelste keer dat Europese ambtenaren en politiekers door de knieën gaan voor lobbywerk, eerder dan bekommerd te zijn om het leefmilieu en de gezondheid van de burgers. Kan het nog decadenter ?

P.S. Dit trieste verhaal heeft veel duistere kantjes. Onderzoeksjournalisten van Le Monde achterhaalden dat Monsanto wetenschapsfraude pleegde. Het beïnvloedde het Duitse voedselagentschap dat op zijn beurt het advies van het Europese Voedselagentschap mocht voorbereiden. Grote delen van een door Monsanto geschreven rapport over glyfosaat werden in voornoemd advies letterlijk overgenomen zonder bronvermelding. Duitsland had zich op 9/11 onthouden en stemde nu voor de verlenging. De socialistische Duitse milieuminister had de CSU-minister van landbouw nochtans gevraagd om zich opnieuw te onthouden. Hier heeft duidelijk de invloed van chemiebedrijf Bayer gewerkt, dat Monsanto graag zou overnemen. Ook “beïnvloedbare” landen als Bulgarije, Polen en Roemenië die zich op 9/11 evengoed onthielden hebben verder hun duit in het ja-zakje gedaan. In eigen land juicht de domme Boerenbond, die ijverde voor minstens 15 jaar verlenging…

MAANDAG 27 NOVEMBER 2017 :
STATIEGELDALLIANTIE

Zie ook 13 augustus !
Toen Spa begin de jaren 1970 de PVC-fles in gebruik nam strooide Natuur 2000 de Antwerpse Offerandestraat (toen een florissante winkelwandelstraat) vol lege plasticflessen en vroegen wij aan de bevoegde Belgische minister om daar meteen statiegeld voor te voorzien. Toen begin de jaren 1980 de PET-fles in zwang kwam voerden wij de actie “A Message in a Bottle” naar de toen aangetreden Vlaamse milieuminister toe, om nog eens statiegeld te vragen. Tevergeefs, wij waren maar jongeren. Na bijna 50 jaar aandringen zou het nu toch moeten lukken via de nieuwopgerichte Nederlands-Vlaamse Statiegeldalliantie.
Dit op 27 november gelanceerde samenwerkingsverband van verenigingen, stichtingen, bedrijven en lokale overheden duwde de aanslepende kwestie van het statiegeld op flessen en blikjes meteen terug onder de neuzen van de politiekers.
Uitgerekend net tevoren had de Belgische senaat een resolutie gestemd om het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging door marien afval. De resolutie vraagt o.m. snel een statiegeld voor drankverpakkingen van het PMD-type in te voeren. Alle partijen waren voor, alleen de N-VA-senatoren onthielden zich : behalve ons oud-lid Piet De Bruyn en Jan Peumans, waar we nog mee samenwerkten toen ie voorzitter was van Leefmilieu Riemst. De N-VA begint zich echt te ontpoppen als een milieuvijandelijke partij die op de eerste plaats luistert naar louche lobbyisten (cfr haar verzet tegen de sluiting van de kerncentrales en het Antwerps vastgoedgedoe). En te duchten tegenwerkers zijn er helaas ook, bvb de supermarkten en consoorten, waaronder het beruchte Fost Plus.

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.