Artikel 2

DE ZESDE EXTINCTIE

De Amerikaan Paul Ralph Ehrlich (°1932) is één van de bekendste biologen van onze tijd.In 1968 vestigde hij die bekendheid met zijn boek The Population Bomb, dat aan de basis stond van die even bekend geworden milieu-denktank, de Club van Rome.

Op een ogenblik dat er heden veel aandacht wordt besteed aan de biodiversiteit voorziet Ehrlich dat deze biodiversiteit de komende decennia steeds heviger aanvallen te verduren zal krijgen, wat de toekomst van het leven, maar ook die van de mens, rechtstreeks in de weegschaal gaat gooien.

Grootste boosdoener is voor hem de overbevolking, de mensen zijn gewoon met teveel. Die overbevolking moet absoluut teruggedrongen worden, o.m. via geboortencontrole : een overtuiging waar Ehrlich niet alleen in staat; met Natuur 2000 kwamen we bvb al begin de jaren 1980 op ons eindejaarscongres te Eeklo en in overleg met diverse uniefprofs tot die conclusie…

Waar Ehrlich zich specifiek veel zorgen over maakt is het angstaanjagend tempo waarbij dierpopulaties en -leefgebieden aan het krimpen zijn.

Samen met twee andere gerespecteerde ecologen, de Mexicanen Gerardo Ceballos en Rodolfo Dirzo (van Stanford) analyseerde hij de gegevens van 27.000 amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren, afkomstig van de IUCN (International Union for Conservation of Nature), de wereldfederatie voor natuurbehoud met zetel te Genève.

Van al deze soorten is 1/3 in verval qua aantallen en omvang van de leefgebieden. Van 177 intensief bestudeerde zoogdierensoorten heeft bijna de helft tijdens de afgelopen eeuw zo’n 80% of meer van hun oorspronkelijk territorium verloren.

Vooral in de tropen is de achteruitgang groot. Neem bvb. de Afrikaanse olifant. In 18 Afrikaanse landen leefden er 3 jaar geleden nog 350.000 van. Dat waren er 144.000 minder dan in 2007 ! Op Borneo is het aantal orang oetans op 10 jaar tijd met 1/4 teruggelopen. De jachtluipaarden staan er nog slechter voor : zij zijn nog met 7000 en zij houden nog 10% over van hun oorspronkelijk jachtgebied …

Dit is zonder meer het Zesde Grote Massa-Uitsterven. En het gaat allemaal nog erger worden. Ter info : de 5 eerdere, prehistorische mega-extincties gebeurden na extreem vulkanisme of meteorieteninslagen. De vijfde en laatste golf, 65 miljoen jaar geleden, maakte een einde aan het tijdperk van de dinosauriërs.

Voornoemde ecologen publiceerden hun bevindingen en commentaar in juli jl. in de Proceedings of the National Academy od Sciences of the USA (PNAS). In die conclusies schuwen zij de grote woorden niet. Ceballos : Het gaat om een angstwekkende aanslag op de fundamenten van de menselijke beschaving. De toestand is zo ernstig dat het niet etisch zou zijn om geen grote woorden te gebruiken.

De meeste biologen en ecologen steunen hun visie. Terwijl de komende tijden de biodiversiteit nog meer in de verdrukking gaat geraken resten er hooguit nog 2 à 3 decenniën om in te grijpen.

Gaat dat gebeuren ?-

Lit.:
Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich and Rodolfo Dirzo.
Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS), July 10, 2017.
DOI : 10.1073/pnas.1704949114

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.