Opener 2

10 mei 2017

OORLOG TUSSEN NATUURMINISTER SCHAUVLIEGE EN BOSSENKAPPER NATUURPUNT

Het magazine Knack publiceerde op woensdag 10 mei 2017 een interview van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (van de CD&V-partij) door journalist en bioloog Dirk Draulans. Dat maakte de nodige ophef, alle Vlaamse kranten berichtten er over. Schauvliege gaf tijdens dat interview een meer dan serieuze veeg uit de pan aan de natuurvereniging Natuurpunt : die vereniging krijgt ook van elders meer en meer kritiek te slikken, steeds omwille van haar omstreden boskapbeleid.

In het algemeen was de toon van Schauvliege nogal mak, op zijn politiekers. Haar beleid kent ook maar weinig succes.

Op landbouwgebied is er bvb. de gruwel van de intensieve landbouw met zijn pesticidenoverdaad en de invloed daarvan op de gezondheid van de mensen. En de industriĆ«le varkensboeren die hun “stallen” uit plat winstbejag tijdenlang tot aan de sterren uitbreidden, die heelder provincies teisterden en die, nu de (internationale) markt tegenzit, steen en been klagen : ze zouden eigenlijk willen dat de gemeenschap hun schulden betaalde. Schauvliege blijkt in dat verband weinig empatisch voor het alternatief dat de biologische “keuterboerkes” bieden (bioboeren vallen uit de boot bij de verdeling van landbouwsubsidies) en ze blijft onze pijndoende, verschraalde landbouwlandschappen zonder akker- en weidevogels hardnekkig natuur noemen…

Dan is er verder het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarmee ze de verharding van onze open ruimte tegen 2025 wil halveren en tegen 2040 stoppen. Shauvliege : de beleidslui hebben te laat beseft dat ruimtelijke ordening belangrijk is. Jawel, meer dan rijkelijk laat en de vraag blijft wat deze achterhoedegevechten nog gaan kunnen uithalen.

Of het klimaatbeleid, waar Schauvliege niet wil ingaan op de onbekwaamheid en de leugens van de sinistere en Nederlandsonkundige Belgische milieuminister Marghem van de MR en waar Schauvliege zelf moet toegeven dat het “een moeilijke klus is”, dat de doelstellingen inzake hernieuwbare energie moeilijk te halen vallen.

Of het waterzuiveringsbeleid, dat ook tekort schiet. Schauvliege vindt de Europese doelstellingen “te scherp” en herhaalt beloften over waterzuivering en het mestactieplan die we al te vaak hoorden.

Of het zwerfvuil. Hoe lang is er nu al sprake van statiegeld op blikjes en petflessen ? De laatste twee jaar is er 40% meer zwerfvuil verzameld. Schauvliege wacht er op dat haar afspraak met de industrie niet werkt om een statiegeldproject te lanceren. Niet (groen) lachen aub.

Finaal belandde het gesprek natuurlijk bij het bosbeleid, het Essersbos dat op de beruchte ANB-kaart omschreven staat als “waardevol bos binnen groengebied”, op het kappen van bossen, enz.

Dat was de gelegenheid voor Schauvliege om haar knuppel in de Natuurpunt-hoenderstal te gooien.

Natuurpunt blijkt de grootste bossenkapper in Vlaanderen te zijn, stelde de minister, de vereniging is verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing. Vaak zonder compensatie. En voornamelijk met subsidiegeld, terwijl Schauvliege tegelijkertijd geld pompt in het planten van nieuwe bossen en er alles aan doet om de ontbossing te stoppen (zei ze).

Natuurpunt verdedigde zich achteraf tegen deze aantijging met er op te wijzen dat de door NP gepleegde boskappingen moesten dienen om het oude heidelandschap te herstellen.

Maar daar kunnen vraagtekens bij geplaatst worden, zelfs als die praktijken gesteund worden door het ook niet onomstreden Agentschap Natuur en Bos. Dat doen zowel experten als gewone natuurbeschermers al langer dan vandaag.

De boskappingen en de heiderestauratie-rage zijn nog niet zo lang geleden uit Nederland komen overwaaien, waar ze hier en daar ook al gecontesteerd werden door experten. Omdat er in Nederland soms iets aanslaat is dat niet noodzakelijk evengoed bij ons het geval. Overigens kan heide misschien nog beter hersteld worden op landbouwgrond, waar de heide vroeger eeuwen groeide. Maar ontbossing veroorzaakt natuurlijk minder weerstand (prof.Bart Muys, K.U.L.). Over de uiteindelijk te verwachten resultaten van dit boskap- en heideherstelbeleid heerst in elk geval de grootste onduidelijkheid.

Het Natuurpunt-beleid wordt tussen haakjes ook bekritiseerd door mensen als dr.Christophe Depaemelaere en zijn medici-denktank over luchtverontreiniging, luchtwegenaandoeningen en groenvoorziening, die ons bosareaal totaal ondermaats vinden en die alle ontbossingen aanvechten (cfr.vroegere Nieuwsbrieven).

Natuurpunt maakt er hoe dan ook een groot actiepunt van en blijft er veel subsidiegeld in steken. De vereniging ontketende een tijdje geleden zelfs een heuse campagne tegen het voornemen van Schauvliege om de subsidies voor aankopen van natuur , voor natuurwerk, enz. eerlijker te verdelen onder alle natuurbeherende verenigingen : door het toedoen van de groene voorgangster van Schauvliege gaat het leeuwendeel daarvan vandaag naar Natuurpunt, wanneer Natuurpunt natuur aankoopt wordt 4/5 van de koopsom betaald door de belastingbetalers…

Waar Schauvliege verder nog een ander punt heeft : het schandelijke tegenwoordige Europese milieubeleid, dat uitgehold is door gelobby van belangengroepen en dat zo ook zijn negatieve invloed heeft op de Vlaamse milieusituatie. Flagrante en recente voorbeelden daarvan zijn de door de overheid toegelaten sjoemelsoftware in dieselwagens en het gedoe rond het kankerverwekkende glyfosaat in de Roundup van Monsanto.

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.