Actualiteit

LAATSTE NIEUWS

15 december : Kattowitz mager beestje

7 januari 2018 : Kraanvogels

Duizenden kraanvogels boven het oosten van het land tot over Antwerpen toe, richting overwinteringsgebieden in Zuid-Europa. Door de klimaatverzachting stellen de vogels hun trek (vroeger : begin november) blijkbaar uit ?

23-26 januari   : Wereld Economisch Forum Davos

De jaarlijkse topbijeenkomst voor iedereen die denkt wereldwijd iets te beteken als politieker of bedrijfsleider. Dat zijn er zowat 3000, naast 500 journalisten en 5000 bewakende soldaten. Een ticket kost 50.000 €, namens België tripten naar het Zwitserse skioord : koning en koningin en 4 ministers, w.o. Charles Michel en Geert Bourgeois. Aan de orde komt daar o.m. het jaarlijks Global Risk Report van het WEF. Voor het eerst staan milieurisico’s op de eerste en tweede plaats van de grootste dreigingen die het Forum oplijstte : extreme weersomstandigheden en natuurrampen, verder de klimaatverandering en cyberaanvallen (remember WannaCry, mei 2017) en gegevensfraude.

2 februari   : GREY DAY !

Slechts 8,7 % van alle energie die we in dit land verbruiken is onze eigen groene energie, uit biomassa, wind en zon.  De rest is grijze energie, uit uranium in kernreactoren of uit fossiele brandstof zoals olie, gas en steenkool. In tijd uitgedrukt komt 8,7% overeen met 32 dagen. Onze groene energie voor 2018 was dus op 1 februari al op. Van 2 februari af gebruiken we alleen nog grijze energie. Het aandeel van groene/herbruikbare energie in ons energieverbruik is dus nog altijd veel te klein. Dat danken (?) we aan onze luie, graaigrage, vaak onbekwame en vaak onwillige politiekers…

(Zie ook canvas.be/greyday)

14 februari   : Carnavalafval

De 200.000 deelnemers aan het jaarlijks carnavalfeest te Aalst blijken 85.000 kg afval achtergelaten te hebben, hoofdzakelijk blikjes. Ondertussen sluiten meer en meer organisaties en gemeenten zich aan bij de Statiegeld-coalitie. Minister van Milieu Schauvliege blijft al jaren schermen met onderzoek dat ze zogezegd laat uitvoeren (stapelt het zwerfvuil zich nog niet genoeg op in de straten en in de natuur ?), maar in feite draait alles rond de milieuonvriendelijke N-VA-partij die dwarsligt…

21 februari  :  Kosten kernuitstap

Tot 900 miljoen euro extra per jaar, zoveel kost een volledige kernuitstap (evengoed bestreden door de N-VA) in 2025. Dat blijkt uit een langverwachte studie van de UG-prof Albrecht voor het parlement. Maar langer wachten zal het prijskaartje alleen opdrijven.

28 februari  : Koudste nacht en zonnige februari

De nacht van 27 naar 28 februari was de koudste nacht van de winter 2017-2018  en ook de koudste sedert 2013 : in Ukkel werd -8,6 °C (Zaventem : – 9,7°C, Elsenborn/ Hoge Venen : -17,0 °C) gemeten. De hele maand februari 2018 was dan weer de zonnigste februarimaand sinds lang…

P.S. Vergelijk met 25 januari 1881 : -20,7 °C en in Winterswijk, Nederland op 27 januari 1942 : -27,4 °C.

4 maart  : Kraanvogeltrek

Op mijn boekenrek staat de Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden uit 1966, van Herman Vandommele. Voor 3 maart lees ik :  De kraanvogel trekt over.  Uit  het oostelijk deel van het land (van Balen tot vooral de provincie Luxemburg, ook een paar uit de streek van Brugge, Oost-Vlaanderen en het Antwerpse) kwamen vandaag meer dan 1000 meldingen naar waarnemingen.be :  met honderden tot duizenden trokken de kraanvogels  trompettend naar het noordoosten, in Aubel schatte men zelfs 7000 ? In het totaal waren het er ca.30.000 en bij het Lac du Der wachten er nog 89.000. De kraan stond open, de weersverzachting na de vriestijd had er mee te maken…

P.S. Voor 5 maart hetzelfde scenario : meer dan 500 meldingen voor vluchten van bijna telkens honderden, van Limburg tot Luxemburg : in Wardin (LX) werd de in NO-richting overtrekkende groep door Aurélien Kaiser op 4885 geschat…

9 maart : Weer een voedselschandaal

Amper enkele maanden na het Fipronilschandaal en het slachthuisschandaal komt na een uitgestelde huiszoeking aan het licht dat de reeds  in september 2017 in opspraak gekomen slachthuisgroep Verbist/Veviba  (30% van de markt) na etiketgefoefel en andere maffiapraktijken op grote schaal rot vlees leverde aan diverse supermarkten en dat zowel Justitie als het beruchte Belgische Voedselagentschap (FAVV) opnieuw blijk hebben gegeven van luiheid en nalatigheid. Weer wist het FAVV al jarenlang van de fraude en deed het niets, zogezegd omdat Justitie er mee bezig was : terwijl bij Justitie een onderzoeksrechter anderhalf jaar wachtte voor hij bewoog … Minister De Block van Volksgezondheid was er even rap als altijd bij om te minimaliseren. Minister van Landbouw Ducarme (waarom hoort het FAVV vandaag bij Landbouw, terwijl het tijdens de dioxinecrisis opgericht werd binnen Volksgezondheid ?) wil het agentschap nu hervormen…

11 maart : Wolven in Vlaanderen

De eerste 100% zekere waarneming van een wolf in Vlaanderen liep tragisch af. Nadat ie op 10/3 twee schapen doodbeet, werd hij zelf doodgereden bij het oversteken van een weg in Opoeteren. Ondertussen lijkt de “Duitse” gezenderde wolvin Naya (naar verluidt op 3 januari gearriveerd) zich nog altijd op te houden op het militair domein bij Leopoldsburg.

14 maart : Prof. Stephen W. Hawking (76) te Cambridge overleden

Een van de grootste wetenschappers en theoretische fysici van onze tijd. Te gedenken om zijn wetenschappelijk werk (het ontstaan van het heelal,  de zwarte gaten, de kosmische inflatie :  100 miljard sterren in in onze galaxy, daarnaast nog 100 miljard andere galaxies), om zijn enthousiaste populariseerinspanningen ( A Brief History of Time : From the Big Bang to Black Holes), om zijn enorme moed en wilskracht als langdurige ALS-patiënt …

Over de eternal inflation : https://arxiv.org/pdf/1707.07702.pdf Over het In Memoriamboek “Stephen Hawking- ABC van een genie” : zie de Boekenrubriek van deze Nieuwsbrief 2018.

18 maart : Bij ons koudste sinds begin metingen

Meteen ook de meest laattijdige ijsdag van een winterseizoen sedert 1901 : te Ukkel was het maximum  -0.1 °C (gevoelstemperatuur door de polaire wind : -10°C).

1 april : Vuile Ronde van Vlaanderen

Te Aalst laat het Carnavalvolkje zijn afval in massa achter (zie 14 februari), maar in de Vlaamse Ardennen kennen ze er ook wat van. Op de Kwaremont, gemeente Kluisbergen, stonden overal afvalbakken en uitdrukkelijke vragen om de afval daarin te deponeren, toch waren de après-tourbeelden op de TV weer niet om aan te zien, het wordt precies elk jaar erger. Ze betalen daar aan scouts e.a. 12 € belastinggeld per uur om de afvaloogst van hooguit 1 dag binnen te halen : tegen de 10.000 kg.  Vlaanderen is niet alleen meer het lelijkste land van de wereld, maar het wordt ook bewoond door een klootjesvolk van de vuilste soort.  Zijn we dan niet geëvolueerd sedert de tijd van Jeroen Bosch en Jan Steen ?  Het is beschamend om dat soort kleinburgerlijke, oppervlakkige en decadente Vlamingen (vormen ze in de meerderheid hier ?) je landgenoten te moeten noemen.

1 april : Arrestaties bij de Oostvaardersplassen

Honderden actievoerders probeerden de grote grazers in het omstreden Oostvaardersplassen-gebied bij te voeren. Met balen hooi klommen ze over het hek bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de rand van het natuurterrein. Slechts met veel moeite slaagde de politie er in om iedereen te verwijderen. Er werden 5 actievoerders aangehouden.

P.S. Uiteindelijk zouden er in mei 3226 grote grazers minder blijken te zijn, 89% daarvan werden afgeschoten. Zo is men met 2000 dieren terug bij de “normale” toestand van 2002, hoewel 1100 beter zou zijn om overleven in de winter te garanderen…

3 april : Slechtvalkschandaal Ieper

Bij het kanaal Ieper-Boezinge ligt een dood mannetje slechtvalk waarvan de poten zijn afgesneden, daarnaast hagelpatronen van een jachtgeweer.  Duidelijk een provocatie. De vogel blijkt bij het koppel te horen dat op de toren van de Sint-Maartenskerk broedt. Ook in het nabijgelegen Vlamertinge is een toren-slechtvalk verdwenen.  De verdenkingen gaan naar “duivenliefhebbers”, die staan al van langer bekend voor vuile praktijken : ze smeren hun duiven bvb in met Voltarem, daarin zit diclofenac dat voor roofvogels bijzonder giftig is; ze durven ook duiven voorzien van vishaken, in de hoop dat een slechtvalk of een havik die binnenkrijgt… Dirk Draulans gispte bij deze gelegenheid in Knack nog eens onze benedenpeilse handhaving van natuur- en vogelbeschermingswetten.  Op de lokale politie valt, zoals meer gebeurt, niet te rekenen. De natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos zijn volgens ANB met te weinig om naar zware overtredingen van de natuurwetgeving te zoeken en ze hebben schrik voor represailles door de verdachten. Onze parketten (ook berucht door hun seponeringen) schuiven zo’n zaken dan weer liever door naar de afdeling Handhaving van het Vlaams Departement Omgeving. Daar volgen hooguit boetes uit die niet op het strafblad komen en die je jachtvergunning niet in het gedrang brengen. Het resultaat ?

13 april : Zeescheepvaart schoner ?

Zeetransport is goed voor een broeikasgasuitstoot vergelijkbaar met die van een land als Duitsland. Deze sector is einde 2015, net als de luchtvaart, niet rechtstreeks meegenomen in het klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming van de aarde wil beperken tot 2°C vergeleken met het pre-industriële tijdperk, en eigenlijk met 1,5 °C. Het akkoord vergt een inspanning van alle landen afzonderlijk, terwijl scheepvaart en luchtvaart een grensoverschrijdende aanpak vragen. De International Maritime Organisation IMO, een VN-agentschap, belooft nu echter en eindelijk om de uitstoot van broeikasgassen per 2050 met 50% te reduceren versus 2008 (= het laatste jaar voor de crisis dat de wereldhandel op volle toeren draaide). Een compromis, na weerstand van olieland Saudi-Arabië en bananenland Brazilië. De VSA en Rusland doen niet mee.  De EU had graag meer ambitie gezien, ze dreigt nu met eigen milieumaatregelen.  De IMO-beslissing betekent in elk geval de aanzet naar een schonere toekomst, hoewel de echte test nog volgt.  Welke maatregelen worden er straks getroffen ?  Langzamer varen ? Andere brandstoffen(waterstof, ammoniak, biobrandstoffen – stroom voor de kortere trajecten) ? En wie draait op voor de rekening ?

19 april : Statiegeldcongres te Genk

Natuur 2000 sloot zich in 2017 aan bij de Statiegeldalliantie, in de hoop dat via deze bundeling van krachten eindelijk de invoering van statiegeld op plasticflessen en blikjes zou bereikt worden, waar we de politiekers al decenniën om vragen . Op die manier gaat het zwerfvuil drastisch ingeperkt worden. Spijtig genoeg wordt de milieubeweging in dat streven weer eens tegengewerkt door de N-VA-partij van Bart De Wever. Deze partij begint zich nog een stuk milieuvijandiger op te stellen dan we dat in het verleden gewoon waren van bvb CVP, VLD of SP. CD&V-kopstuk Marc Van Peel zag het in Knack van 28 maart als volgt : “De belangen van de industrie zijn de leidraad van Bart De Wever. In de discussie over statiegeld is dat opnieuw erg duidelijk geworden”.

1 mei : Mei Plasticvrij !

Een bewustwordingscampagne : mensen bewust maken van hun eigen plasticverbruik en hen laten kennismaken met verpakkingsluwe alternatieven. Allemaal samen ons plasticgebruik verminderen (volg eens enkele zero waste-bloggers op Instagram ?), de ‘producenten’ stimuleren om hun aanbod aan te passen en de politiekers om wetten door te voeren.

(info.meiplasticvrij.be)

11 mei : Het Verpakkingsplan

Milieuministerin Schauvliege presenteerde haar Verpakkingsplan, dat focust op meer recyclage van verpakkingen, op verbod van plasticzakjes, op straffen voor sluikstorten en op statiegeld voor blikjes en flessen.  Het geld voor de maatregelen wordt geclaimd bij de producenten en de multinationals die deze verpakkingen gebruiken. Schauvliege kan daarvoor rekenen op de steun van 158 van de 308 Vlaamse gemeenten en van 100 bedrijven en verenigingen (ook de onze).  Laat ons niet vergeten dat voornoemde gemeenten elk jaar 155 miljoen euro belastinggeld uitgeven aan het opruimen van zwerfvuil. Maar welke milieuvijand is weer tegen ? Ja, Bart De Wever, de N-VA-leider. En de belobbyde liberalen van de zgn. Open VLD. Wat bezielt dat soort politiekers eigenlijk ? Tijdens een zitting van het Vlaams Parlement op 16 mei kon je hen hun uiterste best zien doen om het plan te bestrijden en hun dubieuze commerciële contacten te behagen. Schandalig.

15 mei : Het snelst groeiend zwart gat

Astronomen van de Australian National University ontdekten met behulp van de Europese stalliet Gaia het snelst aangroeiend zwart gat ooit gezien, met een massa van 20 miljard zonnen. Elke twee dagen verorbert het zowat de massa van onze zon. Deze slokop bevindt zich op m.d. 12 miljard lichtjaren van onze aarde, het zou ontstaan zijn  toen het heelal (13,8 miljard jaar oud) nog maar een 1,2 miljard jaar jong was.

Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA), https://arxiv.org/abs/1805.04317

21 mei : Gedoe over lynx in Veurs

Er waren reeds vroeger aanduidingen van een aanwezigheid van een lynx in Zuidoost-Limburg. Nu wordt bekendgemaakt dat een Voerense politieagent begin november 2017 er met zijn  I-phone één (vagelijk) kon filmen in Veurs. Analyse van de beelden geeft aan dat het dier hooguit 70 cm lang was : erg klein. Nadien is het dier niet meer gezien. Jan Loos van vzw Landschap zag er direct nieuw brood in, na zijn Welkom-Wolf-campagne, maar al bij al blijft het twijfelachtig.

21-25 mei : Europese Groene Week

Een week om na te denken over manieren waarop de steden betere plaatsen kunnen worden om te wonen en te werken, met aandacht voor luchtkwaliteit, geluid, natuur/biodiversiteit, afval- en waterbeheer. De week wil ook op participatie gerichte benaderingen van stadsontwikkeling promoten.

www.eugreenweek.eu

23 mei : Greenpeace vs de charcuterie van Studio 100

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde al jaren terug voor het eten van kankerverwekkende charcuterie en ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ rood vlees. Niettemin probeert het amusementsbedrijf Studio 100 (dat bij kinderen veel succes kent met bvb zijn amusementspark Plopsaland te De Panne en zijn Maya de Bij-campagnes) charcuterie te slijten aan zijn kinderpubliek. Greenpeace gaat daar tegen in met een parodie : een sigarettenrokende Maya.  Bij Studio 100, dat geleid wordt door vm. TV-speaker Gert Verhulst en een altijd verbeten kijkende Hans Bourlon reageerden ze woest. Ze willen Greenpeace een proces aandoen, maar over de charcuterie zegden ze niet veel…

26 mei : Wolkbreuken

Weerextremen hier te lande nemen toe door de luie straalstroom (door geringere temperatuurverschillen tussen noordpool en evenaar) : de snelweg waarlangs de lucht wordt aangevoerd, 10 km boven ons hoofd.  De straalstroom maakt grotere golfbewegingen waardoor de weerpatronen langer blijven hangen en het weer extremer wordt. Combineer dit met de onze enorme verstedelijking, die het  landschap ‘verzegelt’ en de waterafvoer problematisch maakt. Wie zorgt voor meer doordringbare ondergronden, groendaken in de steden, meer opslag van het hemelwater ?

28 mei : Reducing single-use plastics

Nu de microplastics al in ons eten zitten wil de EU  het milieu gaan vrijwaren van gevaarlijk plasticspul als rietjes, plastic drinkbekers en eetgerei, oorstaafjes enz. Zij wil ook dat 90% van de plasticflessen terug ingezameld geraken.  De producenten zullen hiervoor moeten betalen.  Hallo De Wever, Open VLD e.a. voorstanders van het zwerfvuil ?

2 juni : Plastic Attack

Meer dan 100 supermarkten in 27 steden en gemeenten ondergingen een “Plastic Attack”. Klanten pakten er hun inkopen uit bij de kassa en lieten de plastic afval achter. De helft van alle plastic gebruiken we gemiddeld niet langer dan 20 minuten, terwijl dat materiaal honderden jaren kan meegaan. Met deze actie wil men op de eerste plaats de supermarkten sensibiliseren. Overal groeit vandaag de wil om eindelijk statiegeld in te voeren, maar de grote retailers (met de steun van milieuvijandelijke partijen zoals de N-VA en Open VLD)  proberen deze beweging tegen te houden…

7 juni : Exit Monsanto – Bayer kauft das Glyphosat Image mit …

De Amerikaanse agro-reus Monsanto had de reputatie van The most evil corporation on Earth : ze produceerden de gevaarlijke onkruidverdelger Roundup (ook in Antwerpen !),  genetisch gemodificeerde zaden, tal van giftige pcb’s, het ontbladeringsmiddel Agent Orange enz.  O.m. omwille van een slechtst denkbare milieureputatie besliste de nieuwe eigenaar, het Duitse Bayer,de bedrijfsnaam Monsanto te “streichen”. Of het veel terzake zal doen is nog de vraag. Want ook de reputatie van Bayer is niet zuiver. Het bedrijf maakt bvb. neonicotinoïden, die in verband worden gebracht met grootschalige bijensterfte…

10 juni : Heel Doel plat

Door defecten liggen de 4 kerncentrales te Doel en 1 te Tihange plat. Er wordt elektriciteit aangevoerd uit Frankrijk en Nederland.

25 juni : Potvis in de problemen bij Den Helder

Voor de Nederlandse Noordzeekust bij Den Helder werd op 2,5 km een potvis gezien. Normaal jaagt die op pijlinktvissen op een diepte van 2 kilometer. In de slechts tientallen meter diepe Noordzee waar bovendien veel zandbanken liggen geraakt zo’n dier snel gedesoriënteerd en kan het geen voedsel vinden. Op eigen kracht naar dieper water zwemmen zit er ook niet meer in. De potvis was dus veroordeeld. De ademhaling werd oppervlakkiger en tegen 18 u ’s anderendaags kantelde het dier een laatste maal, waarna het levenloos in het water bleef liggen.

3 juli : Greenyard en de Listeria-doden

Het Europees Voedselagentschap EFSA luidt in een persbericht de alarmklok over de listeriabesmetting van de diepsvriesgroenten van Greenyard (een firma uit Sint-Kathelijne-Waver met ook o.m. een vestiging in Hongarije, die zich graag bij de grootste en duurzaamste groenten- en fruitleveranciers ter wereld  rekent).  Tientallen mensen zaten daardoor met zware voedselinfecties en negen stierven. Greenyard riep daarop zijn diepvriesgroenten, uit Hongarije terechtgekomen in supermarkten  als Colruyt en Delhaize, terug maar het vertikte het over slachtoffers te reppen. Ook het beruchte Belgische Voedselagentschap FAVV liet zich weer op een even onbetrouwbare manier kennen als ten tijde van het Fipronilschandaal vorig jaar : pas op 12 juli gaf het info over de besmette producten in de supermarkten.  De listeriabacterie in kwestie komt uit beken en besmette grond o.m. in rauwe groenten terecht wanneer niet nauw wordt gekeken. Ze kan in de bloedbaan terecht komen en pas na heel wat tijd (8 weken) bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking enz. geven. Nadat de krant De Tijd er over rapporteerde zakte het Greenyard-aandeel op de beurs met 30% : daar was het tumult (Greenyard is niet zo’n gezond bedrijf), maar t.a.v. de slachtoffers blijft het bij minimaliseren.  En bij onze politiekers blijft het zoals gewoonlijk ook oorverdovend stil.

4 juli : Politici verenigen zich tegen Doel en Tihange

Op initiatief van de antikernenergiegroep WISE besloten politici uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië tijdens een bijeenkomst te Bergen op Zoom om samen te gaan lobbyen voor een snellere sluiting van de verouderde kernreactoren te Doel en te Tihange. Ze verwijzen naar de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die erder dit jaar oordeelde dat als er een ramp gebeurt België, Nederland en Duitsland slecht zijn voorbereid. N-VA-politiekers waren er natuurlijk niet te zien…

P.S. In Zeeland is er ook nog de kerncentrale van Borssele uit 1973, gebouwd voor 40 jaar. De Nederlandse politiekers beslisten om die vanaf 2013 nog eens 20 jaar open te houden : zonder de gevolgen voor het milieu te laten nagaan, zonder inspraak van de burgers. Dat is tegen het Europees Verdrag van Aarhus (1998) dat burgers Access to Information , Public Participation in Decision Making en Access to Justice in Environmental Matters garandeert. Greenpeace bekwam onlangs van de Klachtencommissie van dat Verdrag dat die zich over Borssele gaat buigen.

6 juli :  FANC wil controle van kerncentrales op betonrot

Reuring in alle kranten. Het beton in de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 brokkelt af.  Ook in de evengoed stilligende Tihange 3.  Er zijn daar bovendien constructiefouten ontdekt die al uit de jaren 1980 dateren…   Niettemin wil Engie Electrabel een heropstart per 1 augustus, resp 30 september.  De omstreden regulator FANC : de reactor kan pas in werking treden als analyses aantonen dat het systeem bestand is tegen een zware impact (vliegcrash bvb). En verantwoordelijke N-VA’er Jambon minimaliseert voor de zoveelste keer. Praat voor de vaak ?

13 juli : 500.000 handtekeningen voor de sluiting van Doel 3 en Tihange 2

Ook op initiatief van WISE (World Information Service on Energy) werden 500.000 Belgische, Nederlandse en Duitse handtekeningen onder een oproep om de scheurreactoren Doel 3 en Tihange 2 definitief te sluiten overhandigd aan de directeur van het FANC, de (weliswaar omstreden) Belgische nucleaire toezichthouder.

20 juli : N-VA & VLD kelderen statiegeld terwijl we bijna stikken in het zwerfvuil

Na oneindig lang aandringen van o.a. massa’s verenigingen beloofde de Vlaamse milieuministerin Schauvliege recentelijk een Verpakkingsplan met daarin de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen : om eindelijk de zwerfvuilgruwel gestopt te krijgen. Gemiddeld gooit elke  (!) bewoner van Vlaanderen jaarlijks 3,2 kg aan sigarettenpeuken, blikjes en papier op straat, het meest in de zgn. achtergebleven buurten.  Dat plan zou vandaag goedgekeurd worden door de Vlaamse regering, maar Schauvliege (CD&V, haar milieu-begaanheid wordt al van bij haar aantreden betwijfeld)  trok haar plan op het laatste moment in en haalde zo weer eens bakzeil voor de milieu-vijandelijke partijen N-VA (Bourgeois en de sinistere Homans, deze keer nuchter, slippendragers van Leider De Wever) en VLD (Tommelein, nep-held van de alternatieve energie) : beide partijen verzetten zich al tijden tegen statiegeld; vooral vanwege de N-VA is dit een echt schandaal : deze mensen prediken de liefde voor ons land en doen er tegelijk alles aan om de kwaliteit van ons leefmilieu om zeep te helpen. Hopelijk krijgen ze lik op stuk bij de volgende verkiezingen…

26 Juli : De warmste julidagen ooit

Sedert 13 juli heerst er een hittegolf, sedert dan zakte de maximumtemperatuur te Ukkel niet meer onder de 25 graden. Omstreeks 14u30 haalde het kwik in Ukkel de 34°C. De warmste 26ste juli tot nog toe was die van 2006 met 33,5 graden. Ook het dagrecord voor 27 juli  (1928 : 32,4 °C) gaat allicht sneuvelen. De hoogste temperatuur ooit te Ukkel gemeten sedert 1833 is 36,6 °C (27 juni 1947).

13 augustus : Tweede wolf in Limburg

Sinds de eerste, gezenderde wolvin Naya slachtoffers maakre in de Kempen verbleef ze vreedzaam in de omgeving van Leopoldsburg. Ondertussen blijkt er een tweede wolf in de buurt rond te lopen, volgens de wildcamera is deze niet gezenderd. Er zijn nu negen schapen doodgebeten, in het lab doet men aan DNA-onderzoek.

24 augustus : Risico op stroomuitval in heel Europa

Het Duitse weekblad Der Spiegel signaleert inbraken in het Duitse elektriciteitsnetwerk door hackers die eerder (2015-2016) cyberaanvallen uitvoerden op het netwerk van West-Oekraïne. De sporen van de hacking wijzen op het verzamelen van informatie en op het zoeken naar mogelijkheden tot sabotage. Een aanval op de Duitse elektriciteitscentrales, net voor een komende oorlog, zou een kettingreactie geven waarbij in heel Europa elektriciteitscentrales zullen uitvallen : omdat alle stroomnetten, in Europa met elkaar verbonden zijn…

31 augustus : Warmste zomer in drie eeuwen

Op het einde van de meteorologische zomer van 2018 (juni-augustus) werd duidelijk dat dit de warmste zomer was sedert 1833 en ook in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur was 19,8 graden : twee meer dan normaal.  Alle zomermaanden waren zeer warm, maar vooral juli, gemiddeld 22 °C …

3 september 2018 : Catastrofe in Rio de Janeiro

Het oude koninklijk/keizerlijk paleis (°1803), nu Nationaal Museum, brandde compleet af.  Bluspunten werkten niet, Rio is bankroet na de Olympische Spelen.   De natuurhistorische/antropologische collecties omvatten 20 miljoen voorwerpen.  Tweehonderd jaar onderzoek en kennis teniet…

4 september : IWC 67

In het Costao do Santinho Resort te Florianopolis, Brazilië, vindt van 4 tot 14 september de 67ste Meeting plaats van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). Hoewel walvissvlees er niet eens zo populair is en de overheid het gesubsidieerd levert aan scholen (de Amerikaanse bezetter MacArthur deed het de Japanners eten na WO2), gaat Japan weer alles uit de kast halen om het vrijwillige moratorium van 1982 op de commerciële vangst te ontkrachten. Zonder succes. De IWC is een arena voor symboolpolitiek geworden.

4 september : Wegen en Verkeer doet 200 gezonde beuken omzagen

Dat er bij het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer bomenhaters zitten is al langer geweten, men komt er op dat punt goed overeen met N-VA’er Ben Weyts die sedert 2014 de plak mag zwaaien over het Vlaamse verkeer. Hun laatste stunt : 15 jaar geleden werd er door ‘voorgangers’ en met het geld van de belastingbetalers eventjes 200 beuken geplant aan weerszijden van  de op/afrit van de E403-autosnelweg in Torhout : een groene toegangspoort. Maar een doorn in het oog van de huidige AWV-bazen (te dicht bij de weg !) en dus gaven ze een aannemer stiekem de opdracht om de gezonde bomen te rooien.  In Torhout zijn ze natuurlijk woedend. Reactie van het AWV : een spijtige communicatiefout, onze excuses; we gaan de bomen dan nu maar verhakselen en de wortels verwijderen…  Zo gaat dat dus in het land van Ben Weyts.

4 september : Geen noodreserve meer nodig

Momenteel produceren maar 2 van de 7 kernreactoren elektriciteit : 4000 van hun 6000 megawatt aan vermogen is dus onbeschikbaar. Voor december 2018 is de zgn. veiligheidsmarge zo goed als opgebruikt. Maar EDF Luminus neemt per 1 november de gasgestookte centrale van Seraing weer in gebruik, met een capaciteit van 485 megawatt.  En hoogspanningsbeheerder Elia kan in de winter ook meer elektriciteit invoeren uit Nederland en Frankrijk.  Van de schrapping van die strategische reserve profiteren vooral de grote stroomverbruikers, niet de gezinnen.

5 september 2018 : Toegang tot Mont-Blanc beperkt

Het massatoerisme bereikt ook de Mont-Blanc, de hoogste berg van West-Europa : 4810 m incl. ijskap. De voorbije zomer (de beste klimmomenten zijn eigenlijk de tweede helft van juni en september) probeerden elke dag tot 400 mensen de berg te beklimmen, vaak zonder voorbereiding. Er was ook veel agressie t.o.v. de berggidsen. En ze laten veel afval achter. De prefect van het departement Haute Savoie nam in juli al beperkende maatregelen voor de toegang via de Voie du Goûter en de burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains (de Tramway du Mont-Blanc vertrekt daar aan de Gare Le Fayet)  gaat nu nog verder : vanaf 2019 nog slechts 214 beklimmers per dag, met een officieel toelatingsbewijs.

8 september 2018 : Boyan Slat (24) start The Ocean Cleanup

Zes jaar geleden lanceerde hij zijn idee om afval in zee op te ruimen met lange drijvende armen. Nu vertrok er een eerste constructie, System 001, uit San Francisco naar een in de oceaan ronddrijvende “gyr”-plasticvuilnisbelt tussen Californië en Hawaï : de Great Pacific Garbage Patch (GPGP, 3 x Frankrijk) : een gruwel die al van in de jaren 1970 gesignaleerd wordt. In feite zouden er 60 van die Systemen nodig zijn. Er is wel onzekerheid over de weersbestendigheid van zo’n  gevaarte en zijn efficiëntie. Slat weet een groep wetenschappers achter zich, maar bij evenveel anderen is er scepsis over het nut van deze onderneming.  In de GPGP drijft zo’n 80.000 ton plastic. Slat zegt in 5 jaar de helft van dat afval te kunnen opruimen : dat is dan amper 0,5 % van de 8 miljoen ton die jaarlijks in zee verdwijnt (remember : per jaar wordt wereldwijd 320 miljoen ton plastic geproduceerd !). En gaat het uit zee gehaalde plastic nog bruikbaar zijn ?  Zouden we ons tenslotte niet beter concentreren op het beperken van de naar zee bewegende afval  en dan vooral in landen als China en Indonesië ?  En op het ontwerpen van volledig recycleerbaar verpakkingsmateriaal ?   Hoe dan ook heeft The Ocean Cleanup  zijn verdiensten. Uitgebreid onderzoek naar verspreiding en typering van plastic in zee bvb, bewustmaking op grote schaal enz.

(www.theoceancleanup.com/system001)

10 september : Traveling Trash Tour

Op weg van Parijs naar Berlijn fietst Clara Bütow (24) ook door Brussel. In het karretje achteraan : de zelfgemaakte Trashmingo, een flamingo uit plasticafval, gevonden in de straten van Parijs. Bedoeling : het bewustzijn rond die afval aanzwengelen. Probeer ook eens een maand zonder plastic te leven ? Op 15/9 doet ze in Antwerpen mee aan de World Cleanup Day.

19 september : Betonrot in kerncentrales

In de veiligheidsbunkerplafonds van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 2 (scheurcentrale) is betonrot geconstateerd.  Beide reactoren lagen stil vanwege onderhoudswerkzaamheden. Eerder was ook al betonrot gevonden, bij Doel 3 (scheurcentrale) en Tihange 3. Massa’s mensen maken zich echt zorgen over de staat van de Belgische kerncentrales, alleen Leider De Wever van de N-VA-partij blijft propaganda maken voor kernenergie.

P.S. Achteraf kwam uit dat de problemen met beton al jaren bekend zijn. Bij elke opstart of stop van een kernreactor moet de bunker een ’thermische schok’ (hoge stoomdruk, 200 °C) opvangen en dat tast het beton aan : scheurtjes, stukken die loskomen van het plafond en de wanden. Engie-Electrabel beweert dat dat in de gaten wordt gehouden, ook of de bunker bvb bestand blijft tegen een vliegtuiginslag…

19 september : Journalist stort neer in Hambachbos

Het Duitse Hambachbos (Nordrhein-Westfalen) is al weken het toneel van protest tegen vervuilende bruinkoolwinning. Honderd hectare wil de Energiemaatschappij RWE daartoe kaalkappen.  De politie wou met 3500 tegen 150 de klimaatactievoerders van Ende Gelände verdrijven uit 50 boomhutten. Daarbij is een journalist door een hangbrug tussen 2 hutten gezakt en van 20 meter hoog neergestort. Ondertussen kondigde de rechtbank in Münster een tijdelijk verbod af op het rooien van bomen in het bos. De Duitse bond voor natuur- en milieubescherming had daar in een kortgeding om gevraagd.

(zie ook www.groenfront.nl)

24 september : Schauvliege en het SBP Vleermuizen

De Vlaamse Omgevingsministerin Schauvliege ondertekende een Ministerieel Besluit houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen, met een budget van 600.000 €.

29 september : Curieuzeneuzen

In De Standaard verschijnt het resultaat van de actie Curieuzeneuzen  waarbij 20.000 Vlamingen in mei jl. de concentratie aan NO2 (stikstofdioxide) in hun straat maten. Uit de geproduceerde stippenkaarten kan de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit afgelezen worden. En meteen ook het falen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid door politiekers en ambtenaren. Wat verder duidelijk wordt : we rijden teveel, we wonen te ver van het werk, wie denkt veilig in het groen te wonen vergist zich, iedereen deelt in de klappen. Bovenop deze kaarten moeten nog andere vormen van vervuiling gelegd worden : fijnstof, de landbouw, pesticiden, ozon. Die zijn op het platteland nog erger. Het roer moet overal dringend om. En veel verder dan de window dressing van De Wever met zijn LEZ.

1-5 oktober :  48th Session of the IPCC

De 48th Session van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vond plaats in het Songdo Convensia te Songdo-Incheon, Zuid-Korea.  Er werd een ‘handleiding’ geproduceerd voor de overheden met verwijzing naar  de Klimaattop te Parijs van einde 2015, om te beletten dat we door de inertie van die overheden  (niet alleen bij ons, maar vooral in qua bevolking exploderende werelddelen als Azië en Afrika)  naar een  beangstigende +3°C  evolueren tegen het einde van de eeuw, i.p.v. de verhoopte +1,5 °C. De volgende grote Klimaattop gaat begin december door te Kattowitz (Katowice) in het kolenland Opper-Silezië, nu Polen…

3 oktober : Bushmeat en onze weer eens waardeloze overheid...

Het VRT-programma PANO pakte uit met een reportage over de massale en illegale invoer van vlees van beschermde Afrikaanse wilde dieren via Zaventem naar de zwarte Matongéwijk in Brussel om daar met profijt verkocht te worden : 50 €/kg.  Het gaat om dieren die onder CITES vallen, het draagt bij tot de plundering van het oerwoud en het is gevaarlijk voor de volksgezondheid (ebola, monkeypox). Het gebeurt al tientallen jaren en iedereen kijkt toe en laat begaan : douane, gerecht, volksgezondheid, voedselagentschap, geneesmiddelenagentschap, leefmilieu, politiek.  Wetgeving of niet, op de luchthaven wordt geen ochtendlijke frigobox-invoerder beboet of gestraft. Enkele ambtenaren werden ook gecontacteerd door Radio 1. Hun reactie : “Dat weten wij “. En zo weten wij nog eens wat de overheid en de politiekers in dit apenland waard zijn. Helaas evengoed wanneer de dingen vroeg of laat fout gaan…

19 oktober : Gewone Vinvis gespot bij IJmuiden

Medewerkers van Eneco zagen het dier zwemmen tijdens werkzaamheden aan een windmolenpark. Een dergelijke walvis komt maar zelden in de ondiepe zuidelijke Noordzee voor : de laatste keer dat er een levend gezien werd was in 2001, in de haven van Vlissingen. Nu en dan spoelt er wel een dood aan op het strand. Een gewone vinvis kan 27 m lang worden, op de blauwe vinvis na is het grootste dier ter wereld.

19 oktober : Ruzie bij Natuurpunt

De natuurvereniging Natuurpunt bestaat sedert 2001 na een fusie tussen De Wielewaal (vooral een vrijwilligersvereniging) en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Zij telt 107.00 leden  en heeft 480 vaste werknemers, zij beheert 24.000 ha natuurgebied en krijgt elk jaar 48 miljoen euro binnen : voor het grootste deel belastinggeld van de overheden. Het blijkt bij NP al langer niet te boteren tussen het management en het betaalde personeel enerzijds en de raad van bestuur en de onbetaalde vrijwilligers anderzijds, een meer voorkomend conflict in dit soort gemengde organisaties. De raad van bestuur (voorgezeten door Lieven De Schamphelaere, ca 50 jaar geleden lid van Natuur 2000 toen wij nog WJA heetten) ontsloeg algemeen directeur Chris Steenwegen en nu zit het er bovenarms op…

Vrijdag 16 november : De kilo is dood, leve de kilo

Te Versailles besloten de 60 lidstaten die aangesloten zijn bij Het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) om het oude stelsel van eenheden te vervangen tegen de Wereld Meteorologiedag van 20 mei 2019.  Met name de kilo (massa), de kelvin (temperatuur), de ampère (stroom) en de mol (hoeveelheid stof) krijgen een nieuwe definitie.  De overige eenheden waar het Bureau over waakt (de meter, de seconde en de kaars) waren eerder al gekoppeld aan natuurconstanten.  Wat de kilo betreft waren 130 jaar lang alle gewichten wereldwijd geijkt aan de Parijse Grand K, een cilinder van platina-iridium. In de loop van die jaren is de cilinder wel zo’n 50 microgram (miljoenste deel van een gram) kwijtgeraakt : een probleem voor de steeds minutieuzer wordende wetenschappelijke experimenten.  Ook de kilo wordt  daarom voortaan evengoed gedefinieerd op basis van een natuurconstante : de constante van Planck (een centrale term uit de quantumtheorie), waarvan de waarde altijd dezelfde is.

Woensdag 21 november : VN-milieuchef moet opstappen wegens te duur reisgedrag

Een raar verschijnsel : een hoge functie in een milieu-organisatie (wat over andere ?) zet precies al eens aan tot o.m. overmatige vliegreisuitgaven. Een paar jaar geleden gebeurde dat bij Greenpeace Nederland, nu bij het Milieuprogramma van de VN (UNEP). Daar groeide eveneens kritiek op het reisgedrag van de Noorse VN-milieuchef Eric Solheim. Sedert zijn aantreden in 2016 spendeerde die eventjes 525.000 € aan dure (vnl.privé)reizen. Van CO2-hypocrisie gesproken…  Meerdere landen schortten hun  bijdragebetaling aan UNEP op en VN-baas Antonio Guterres deed Solheim daarom ontslag nemen. Solheim had ook zijn vrouw een topfunctie  bezorgd bij een Noors bedrijf waarmee UNEP samenwerkte.

Zaterdag 24 november : weer massa grienden aangespoeld in Nieuw-Zeeland

Op een afgelegen strand van Stewart Island (in het uiterste zuiden van het land, 30 km uit de kust van het Zuidereiland) spoelden weer 145 grienden aan : de ene helft dood, de andere helft kon niet meer geholpen worden en diende ook afgemaakt. In N.Z. spoelen elk jaar wel 85 keer walvisachtigen aan, maar nooit zo massaal. En het is nooit helemaal duidelijk waarom…

Maandag 26 november : Marslanding 8

Sonde InSight (NASA) landde op kale vlakte boven de Marsevenaar. Was 7 maanden onderweg. Nog 10 weken voor operationeel. Voornaamste opdracht  : onderzoek binnenkant Mars via boringen. Aarde en Mars ontstonden 4,5 miljard jaar geleden in gelijke omstandigheden maar evolueerden verschillend…

Woensdag 28 november : EU wil klimaatneutraal worden tegen 2050

Zo kondigde de omstreden klimaatcommissaris Canete het aan. Tegen 2020 : 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990. Tegen 2030 : 40%. Tegen 2050 : 80 à 95 %. Hoe : door een combinatie van financiële steun en regelgeving.  Wishful thinking ? Wat gaat er nog allemaal tussenkomen de volgende 30 jaar ?

Zondag 2 december : Klimaatmars Brussel, grootste milieumanifestatie ooit.

Om 13 u vertrok aan het Noordstation de grootste klimaatmars ooit : m.d. 70.000 vooral gewone en veel jonge mensen die willen dat de politiekers nu eindelijk dringend en drastisch doen waar ze voor betaald worden. Bizar : het meelopen van Marghem, de onbekwame Belgische milieuministerin tegen wie de betoging op de eerste plaats gericht was. Maar daarop aangesproken verwees deze naar het falend milieubeleid van de Vlaamse regering en van ministerin Schauvliege (er zijn 4 klimaatministers in dit land) als hoofdoorzaak van het Belgisch klimaatprobleem…

Zondag 2 december : Start COP24 Klimaattop

In  het redelijk nieuwe en 38.000 m² grote International Congress Centre van Katowice (Ned. Kattowitz), Oost-OpperSilesië, Zuid-Polen, vindt tot 14/12 de “24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change” plaats : 20.000 deelnemers uit 190 landen. Opinie van de media : “Cruciaal om Parijs in praktijk om te zetten”. De onderhandelingen zouden nl. moeten uitmonden in een rulebook : de uitwerking van de toezeggingen uit het klimaatakkoord van Parijs. De locatie (honderd jaar geleden was dit de belangrijkste Duitse steenkoolmijnstreek, nu de Poolse) is wel betekenisvol : zowat het hol van de leeuw. De mijnbedrijven zijn hier de baas en ze willen nog uitbreiden hoewel Polen ook miljoenen tonnen steenkool importeert, tot uit het pro-Russische oosten van Oekraïne. Steenkool en bruinkool zorgen in dit land nog altijd voor 80% van de elektriciteit…

Zondag 9 december : Heropening Afrikamuseum Tervuren

Majestatische architectuur, omgeven door Franse tuinen en vijvers : schenker Leopold II schakelde de architect van het Parijse Petit Palais in voor de bouw. Een van de rijkste verzamelingen over Midden-Afrika : “het geheugen van Kongo”. Ook hedendaagse thema’s zoals biodiversiteit en duurzaamheid. Gratis toegang voor jongeren tot 18 jaar.

Zaterdag 15 december : Kattowitz een mager beestje

Op de klimaattop te Kattowitz (Katowice) kwam men maar moeizaam en met 24 uur vertraging tot het unanieme akkoord over het gewenste Rule Book van 133 blz. Landen als Brazilië en Turkije gingen dwarsliggen en ook België speelde door toedoen van Vlaams N-VA-premier Bourgeois een beschamende rol. Om de 5 jaar zal worden bekeken hoe de klimaatplannen van elk land (= hoe ze minder broeikasgassen gaan uitstoten) er voor staan. Men blijft streven naar een maximale opwarming met 2°C, terwijl 1,5 °C duidelijk meer aangewezen blijkt. Tegen 2030 zou de uitstoot gehalveerd moeten zijn en tegen 2050 nul bedragen. Maar wereldwijd wordt er ondertussen eerder meer uitgestoten : op deze manier gaan we naar 3°C, met de catastofale gevolgen vandien. Er was op de klimaattop overigens een coalitie van landen die ambitieuzere klimaatplannen willen : door de onwil van de Vlaamse regering kon België daar niet aan meedoen, een slag in het gezicht van de 75.000 klimaatbetogers van 2/12. Maar over de hele lijn bekeken werd helaas duidelijk dat bij de meeste politiekers een wil om echt meer te doen ontbreekt.

Maandag 31 december 2018 : Natuurrampen 2018

De schade als gevolg van natuurrampen bedroeg dit jaar 140 miljard euro (herverzekeraar Munich Re) : ze werd vooral veroorzaakt door orkanen en tyfoons in de VS en Japan, naast natuurbranden in de VS en tsnuami’s in Indonesië.  Alles bijeen is deze kost lager dan in 2017, toen de VS geteisterd werden door zware orkanen.  In het totaal kwamen 3100 mensen om als gevolg van natuurgeweld.

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.