Artikel 3

ACTUELE MILIEUKWESTIES

HET VERZET TEGEN DE CRUISESCHEPEN

In de rubriek Actualiteit van deze Nieuwsbrief staat een bericht over de onlinepetitie tegen de cruiseschepen die Antwerpen massaal vervuilen, terwijl de verantwoordelijke N-VA-politiekers zich onledig houden met het verbieden van enkele oude dieselwagens van inwoners die zich niet in grote (met belastinggeld betaalde) salarissen kunnen wentelen zoals cumulburgemeester De Wever, cumulschepen Kenis en cumulhavendirecteur De Ridder.

Nu al doen jaarlijks 260.00 passagiers de stad aan. En De Wever & Co gaan binnenkort met een nieuw ponton aan het Steen nog veel meer vervuiling uitlokken.

Cruiseschepen varen nl. op bunkerolie (heavy fuel), een goedkoop restproduct van diesel, die bij verbranding zwaveldampen afgeeft. Zwavel verzuurt de omgeving en wordt gelinkt aan ademhalingsproblemenen astma. Daarnaast stoten die schepen ook stikstofoxide uit : smog, broeikaseffect ! En fijnstof, dat luchtwegenaandoeningen veroorzaakt en kankerverwekkend is.

De kolossen laten hun motoren aan de aanlegplaatsen gewoon draaien, opdat het “leven” aan boord zijn gangetje kan blijven gaan.

Maar een cruiseschip dat acht uur met een ronkende motor in een haven ligt stoot evenveel stikstofoxide uit als 10.000 auto’s die van Parijs naar Berlijn rijden. Qua fijnstof gaat het om een equivalent van 6.000 auto’s op hetzelfde traject…

Niet alleen te Antwerpen wordt zo met goedkeuring van de politieke machthebbers vroegtijdig overlijden in de hand gewerkt (volgens de Europese Commissie veroorzaakt de uitstoot door de scheepvaart jaarlijks m.d. 50.000 vroegtijdige doden), ook Barcelona,Rome (Cittavecchia), Venetië, de Balearen, Dubrovnik en vele andere Europese historische havens en binnensteden kreunen onder de miljoenen “parasiterende” bezoekers : gemiddeld geven die op zo’n cruise aan de wal amper 100 € extra uit. Terwijl de milieuschade en de geluidsoverlast nooit verrekend worden.

En de cruises blijven aan populariteit winnen, de vraag blijft het aanbod overtreffen. Er wordt door de “sector” al gedroomd van schepen voor “tienduizenden” passagiers.

Ondertussen groeit natuurlijk ook het verzet. Het activistenprotest te Venetië haalde het wereldnieuws. Door de vele kritiek begon de cruisebusiness te werken aan schonere technologieën en verscherpten sommige havens het toegangsrecht.

Maar het gaat allemaal veel te traag. Als je de hele vloot wil vernieuwen moet je met 30 jaar rekenen. De toekomstige strengere uitstootnormen voor stikstofoxide gelden echter alleen voor schepen die na 2001 werden gebouwd… En de verstengde zwaveluitstootnorm voor schepen ligt nog altijd 100 x hoger dan die voor wegtransport. Populaire cruisebestemmingen blijven zo gewoon blootgesteld aan 10 x meer zwaveldampen afkomstig van cruiseschepen dan van het eigen autoverkeer…

Hallo De Wever & Co ?

Bron : De Tijd, zaterdag 22 juni 2019.

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.