Bondsberichten

BERICHTGEVING AAN OUD-LEDEN

Ter gelegenheid van het nieuwe vleermuizentelrecord in Fort Oelegem, begin 2019, mailde Jeroen het persbericht ook door naar de oud-leden waarvan we een e-mailadres bezitten. We vroegen hen meteen of ze ook geïnteresseerd waren in het ontvangen van de fortnieuwsbrief. Bij deze nog eens een soortgelijke oproep aan oud-leden die dit lezen en waarvan wij nog geen contactadres hebben…

NATUURSTUDIETIPS : NACHTZWALUWEN

Nogal wat vogelaars plegen nachtzwaluwen te lokken met geluidsopnamen. Als je merkt hoe gevoelig de vogels daarvoor zijn maak je je toch bedenkingen. Nachtzwaluwen zingen heus wel uit zichzelf als de avond daarvoor geschikt is. En een betere manier om ze te lokken is door met twee vingers in de palm van de andere hand te tikken : dit imiteert het geluid dat baltsende mannetjes maken als ze hun vleugels tegen elkaar slaan. Ook dan is de kans groot dat er eentje komt kijken, maar verstoor je niet alle vogels.

EROPUITTIP : VOGELOBSERVATORIUM TIJ IN STELLENDAM, GOEREE-OVERFLAKKEE – DE DUURSTE VOGELKIJKHUT TER WERELD

Een ronde vogelkijkhut met diameter 9 m, gemodelleerd naar het ei van de grote stern die in het omliggende natuurgebied broedt. Er is een jaar aan gewerkt en ze kostte 1 miljoen Postcode Loterijgeld ! De naam verwijst naar de getijden, die bij het deels openzetten van de nabijgelegen Haringvlietsluizen weer vrij spel kregen. Op de voorgelegen eilandjes broeden sternen en meeuwen met duizenden. Maar ook kluten, brandganzen en plevieren. In het Scheelhoekmoeras broeden blauwborst, kleine karekiet, baardmannetje, bruine kiekendief (aan de rand van het Scheelhoekbos vind je ook een uitzichtpunt). Het Nederlandse architectenbureau Rau opteerde voor een demonteerbaar, ecologisch verantwoord Zollinger bouwpakket dat in Finland verzaagd werd : duurzaam accoyahout voor de onderkant die onder water kan komen te staan en grenenhout daarboven. Je komt er over loopplanken door een vochtig buitendijks gebied. De laatste meters naar het ei loop je door een tunnel opgetrokken uit twedehands steenschotten en meerpalen. In de buitenwand zijn artificiële nesten voor de oeverzwaluw gemaakt, de tunnel zelf is bedekt met zand zodat ook daar gebroed kan worden.

Deltahaven 69, 3251 LC Stellendam : meer info via natuurmonumenten.nl en vogelkijkhut.nl/view/751

P.S. Wie op zoek is naar vogelfotohutten dichterbij kunnen we bij deze gelegenheid ook verwijzen naar Glenn Vermeersch te Kalmthout die daar een 10-tal hutten exploiteert op privé-terreinen, van een multisoortenhut tot een akkerhut : www.glennvermeersch.be. Hij geeft ook cursussen vogelfotografie.

 

BUITENLANDS BEZOEK UIT INDONESIË

Van 11 tot 17 maart krijgen we bezoek van onze contactmensen in Yogyakarta, Ali en Yaktianuraga. Op het programma staan natuurlijk passages langs het MICJ en het fort, maar evengoed langs natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide en het Zwin en discussies over duurzaam toerisme : beiden leiden ondertussen het belangrijkste reisagentschap in Yogya (niet ver van de Borobudur, van Prambanan, de Ratu Boko kraton e.a. heritage sites), adviseren de Sultan hierover etc. Wie interesse heeft is welkom om ook te komen kennismaken !

JULI : ANNUAL MEETING YEE, WIE GAAT MEE NAAR ZUID-MORAVIË ?

Lang geleden, in 1974, heette de YEE (Youth & Environment Europe) nog IYF (International Youth Federation for Environmental Studies & Conservation) en mocht Natuur 2000 de jaarvergadering organiseren, in Bokrijk. We hadden toen ook afgevaardigden in het bestuur (tot voorzitter en penningmeester toe) en we verplaatsten ons elke zomer trouw naar die vergaderingen waar o.m. gezamenlijke natuur- en milieubeschermingsacties werden afgesproken. In die aanwezigheid kwam op den duur toch de klad, maar dit jaar kunnen we terug een afgevaardigde sturen : Nathan Méténier, die veel kans maakt om meteen ook tot secretaris externe betrekkingen te worden gekozen. De AM ofte Annual Meeting vindt dit jaar plaats in Zuid-Moravië, in het ekologisch Scoutscentrum Kapraluv Mlyn (“Kapralovamolen”) te Ochoz u Brna ofte Ochos bij Brünn van 7 tot 9 juli. Voordien en daarna is er ook nog wat te doen, in de stad en in de buurt van Brünn is er sowieso wat te zien : de vesting Spielberg (Spilberk), ooit de beruchtste gevangenis van Oostenrijk-Hongarije, het klooster van de vader van de genetica Gregor Mendel, de Villa Tugendhat van Ludwig Mies van der Rohe (“Less is More”), het slagveld van Austerlitz … Ochos ligt in de Moravische Karst met zijn grotten kloven en dolines, grassteppen, wetlands, plantrijke bossen enz. Wie heeft er zin om Natuur 2000 mee te vertegenwoordigen ?

Info : https://yeenet.eu

AUGUSTUS : KIJK NAAR DE PERSEÏDEN ?

Midden augustus is de tijd van de Perseïden, de bekendste meteorenzwerm van het jaar. De aarde trekt dan door een wolk stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle. In de pieknacht van maandag 12 op dinsdag 13 augustus zijn tot 65 vallende sterren per uur te zien. Het is wel ook Volle Maan, dat maakt de observatie lastiger… ’s Avonds rond 23:30 is er op 12/8 aan de zuidelijke hemel voorts een wijde samenstand zichtbaar van de maan en de geringde planeet Saturnus, in het Dierenriemsterrenbeeld Boogschutter.

HISTORISCH : VIJFTIG JAAR GELEDEN STIERF E.H. FRANS SEGERS, EERSTE VOORZITTER VAN DE WIELEWAAL

In vorige nieuwsbrieven (2016, 2013) werd reeds verteld dat Natuur 2000 op 29 april 1967 te Antwerpen werd opgericht onder de naam Wielewaal-Jeugdafdeling (W.J.A), een naam die wij droegen tot 1972. Dat kwam omdat de ‘stichters’ jonge leden waren van de vogelstudievereniging De Wielewaal, anno 1933 te Antwerpen opgericht als “Les Amateurs Anversois des Oiseaux” , maar vlug daarna omgedoopt tot Vogelstudievereniging voor Vlaanderen De Wielewaal. Dat omdopen gebeurde op initiatief van priester Frans Segers die de machtstouwtjes had overgenomen van ridder van Havre en die de administratie van de vereniging bij hem thuis vestigde, in het Turnhoutse begijnhof. Segers had zoals andere natuur- en cultuurverenigingspioniers van die tijd (Delaunois van Natuur- en Stedenschoon, Van Overstraeten van de Vlaamse Toeristenbond – die Segers veel steun gaf) een sterke persoonlijkheid. Van de WJA-stichting wist hij niet veel, het was dus zaak om hem mee te krijgen en dat vergde in de zomer van 1967 heel wat diplomatieke busreizen naar de Graatakker 13 (nu 11) te Turnhout waar Segers voor De Wielwaal een patriciërshuis had weten te verwerven van de familie Dierckx de Casterlé, verwant aan andere Turnhoutse aristocraten zoals de Versteylens (pater Luc Versteylen van Agalev !). Segers, toen 79 jaar oud, was een verstandig man, bekommerd om de toekomst van zijn onderneming en hij had dus wel oren naar onze argumenten. Een en ander maakte dat de raad van beheer van de v.z.w. Ornithologische Vereniging De Wielewaal op 11 november 1967 zijn zegen gaf aan het WJA-initiatief en WJA- voorzitter Julius Smeyers opnam in die raad. Het goede contact met Segers bleef daarna bestaan , wat o.m. leidde tot de gezamenlijke realisatie van een eigen WJA-blad Het Wielewaaltje (het jeugdblad van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels Het Vogelaartje diende tot inspiratie) . Helaas duurde die goede samenwerking amper twee jaar. Segers bezat in de buurt van Turnhout te Arendonk een eigen heidereservaatje De Korhaan , dat hij in 1959 aan De Wielewaal geschonken had : het is nu een deelgebied van het beschermde landschap De Liereman. Op 29 juni 1969, een warme zomerdag, was hij daar op inspectiebezoek toen er een brand uitbrak. Segers (81) probeerde die te blussen maar zijn hart begaf het. Enkele dagen later liepen nogal wat WJA’ers mee in de begrafenisstoet en een jaar later werd er op de plaats van het onheil ter herdenking een “hagelkruis” opgericht. Voor de WJA betekende het allemaal een serieuze cesuur, want met de opvolgers van Segers vlotte het helemaal niet, vooral om ‘ideologische’ redenen. Dat leidde ertoe dat de algemene vergadering van de WJA zich in 1972 autonoom verklaarde en de nieuwe naam “Natuur 2000” aannam. Dat werd helemaal niet gepruimd door voornoemde opvolgers, die een aantal leden van Natuur 2000 (meestal kinderen van Wielewalers) zover kregen dat zij zich in 1973 op hun beurt van Natuur 2000 afscheurden en een nieuwe organisatie oprichtten die de naam Wielewaaljongeren (WJ) kreeg. Gelukkig dat pastoor Segers dit niet moest meemaken…

 

ONDERTEKENDE PETITIES

14.06.2019 : Geen Cruiseschepen in de Antwerpse Lage Emissiezone (zie ook Rubriek Actualiteit, 14/6)

17.08.2019 : Bezwaar tegen plan Ineos om 55 ha te kappen voor plasticfabriek (zie ook Rubriek Actualiteit, 29/8)

 

 

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.