Actualiteit

WOENSDAG 1 JANUARI 2020 : BRUINE LIJSTER (TURDUS EUNOMUS) IN DE LIEREMAN

In het natuurgebied De Liereman (Oud-Turnhout) wordt een Bruine lijster gespot : een dwaalgast uit de Midden-Siberische taiga, werd sedert 1845 nog maar 5 keer bij ons gezien : voor het laatst in 1956. Eind oktober was er ook al een gezien op Vlieland.

VRIJDAG 3 JANUARI 2020 : NOG EENS KRITIEK OP VLAAMS AGENTSCHAP NATUUR EN BOS

Jan Loos van de campagne Welkom Wolf (Landschap vzw) klaagt in De Standaard de nalatigheid van het ANB aan i.v.m. het afschieten van de wolvin Naya door jagers. Loos : het ANB kwam in die zaak verdacht laat in actie. Deze gemeenschapsdienst heeft hechte banden met de jachtsector en bij de ANB-top is er totaal geen bereidheid om de inspectie te versterken. Zodra de jacht moet worden aangepakt gaat het ANB op de rem staan. Het ANB geraakte de laatste tijden om meer redenen omstreden. Er lijkt ook te weinig toezicht van de overheid. Loos vroeg de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Demir om meer natuurinspecteurs aan te stellen, maar hij kreeg slechts een vaag antwoord. Demir heeft veel te bewijzen na haar catastrofale voorgangster Schauvliege, maar of dat gaat gebeuren blijft een grote vraag : denk aan de Vlaamse klimaatmaatregelen…

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 : ACTIE “LEUGENAUTOSALON” EXTINCTION REBELLION, OOK TEGEN SUV’S

Actievoerders van E.R. protesteerden o.m. op de stands van Tesla, Volvo en Land Rover tegen de leugens die autofabrikanten blijven vertellen om hun verkoop ten koste van het milieu te verhogen. De autosector ligt bij milieubezorgde mensen bijzonder slecht omdat die de laatste tijd vooral de steeds groter wordende SUV’s en pick-ups (tot 6m lang, 2.5m breed) promoot, terwijl de verkoop van elektrische wagens nauwelijks van de grond komt. Bij ons zijn 4 op de 10 nieuw verkochte wagens SUV’s. Het klimaat betaalt daar een hoge prijs voor : de SUV’s leveren na de stroomproducenten wereldwijd de grootste bijdrage tot de stijging van de CO2-emissies (meer dan de zware industrie, de vrachtwagens of de luchtvaart !) en ze doen de vraag naar olie enorm toenemen. Daarnaast is er ook nog de bedreiging van de veiligheid van de andere weggebruikers omdat deze vehikels niet aan onze samenleving en verkeer zijn aangepast. Wat doet de overheid ? Zoals de laatste tijden gebruikelijk : zo goed als niets. Bevoegd N-VA-minister Diependaele tapte ondervraagd uit het bekende N-VA-vaatje, minimaliseren en vergoelijken. Omdat de SUV-rijders vaak N-VA-stemmers zijn ? Triest.

DINSDAG 21 – ZATERDAG 25 JANUARI 2020 : 50STE WORLD ECONOMIC FORUM, DAVOS-KLOSTERS (CH)

Een van de belangrijkste bijeenkomsten (toppolitici, dito CE0’s, enz.) ter wereld in het Davos Congress Centre, hoewel Rutger Bregman het een brandweercongres noemde waar niet over water mag gesproken worden. Keywords 2020 : a Cohesive and Sustainable World. Een ‘volledige’ deelname kostte 100.000 €. Vlaams N-VA-premier Jambon liet dat betalen en nog veel meer PR-geld. Het milieu en klimaat stonden centraal. Zowel Greta Thunberg, achteraf natuurlijk teleurgesteld, als Trump waren er, samen met een 2800 deelnemers : aangevoerd door m.d. 2000 privéjets e.a. vliegtuigvluchten…

VRIJDAG 31 JANUARI 2020 : WARMSTE JANUARI

Wereldwijd de warmste januari sinds de start van dit soort metingen in 1981.Het was gemiddeld 0,77°C warmer dan het klimatologisch gemiddelde en 0,03 °C warmer dan het vorig record uit 2016. In Europa werd dat record ruim gebroken. Het was 0,2 °C warmer dan het vorig record in januari 2007. In N.O. Europa was het op diverse plaatsen 6°C warmer dan gemiddeld. Maar niet overal was het te warm, vnl. in Noord-Amerika en Groenland was het kouder : goed voor het zee-ijs.

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 : SPRINKHANENPLAAG OOST-AFRIKA

In Somalië, Ethiopië en Kenia vliegen de sprinkhanen in zwermen van 50 miljoen insecten rond. Ze vernielen de voedselvoorziening, Somalië riep de plaag al uit als nationale noodtoestand. De zwermen ontstonden in 2018 in Saudi-Arabië en verplaatsten zich vandaar naar Pakistan en India en dan naar Afrika.

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 : GREY DAY

De dag in het jaar waarop de groene energie in ons land op is en we moeten overschakelen op grijze. Tegen het huidige tempo is onze energie pas over 227 jaar voor 100% hernieuwbaar, terwijl onze politiekers dat beloven voor 2050. In Zweden valt Grey Day op 19 juli …

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 : WARMSTE WINTER

De voorbije winter was weer eens de warmste. Dat meldt het Europees aardobservatieprogramma Copernicus. Door het aanhoudende zachte weer was ie 3,4 °C warmer dan de gemiddelde in de periode 1981-2010. De temperatuur was bijna 1?4 °C hoger dan die van de vorige warmste, die van 2015-2016. Speciaal : in delen van Rusland was het in 140 jaar niet meer zo warm geweest en in Moskou werd in februari 8°C gemeten, dat was sedert 1949 niet meer gebeurd.

ZATERDAG 1 MAART 2020 : CORONA OOK BIJ ONS

Zie ook de rubriek NATUUR van deze Nieuwsbrief !

De eerste besmettingen met het corona-virus worden vastgesteld. Ze werden het land binnengebracht door mensen die tijdens de krokusvakantie (22 februari-2 maart) waren gaan skiën in Noord-Italië. Te Codogno in de regio Milaan was midden februari al corona-besmetting geconstateerd bij “Paziente Uno” Mattia Y.M. (een 38 yo Unilevermanager die midden januari Chinese contacten had en die sindsdien honderden mensen besmette) , zonder dat daar alert en gepast op gereageerd werd : met alle gevolgen vandien.

WOENSDAG 4 MAART 2020 : EC LANCEERT EERSTE EUROPESE KLIMAATWET

De Europese Commissie presenteerde haar voorstel voor een eerste Europese klimaatwet. Daarmee verankert ze het politieke engagement van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in wetgeving. De EU-klimaatwet vormt de kern van de EU-Green Deal. Verscheidene landen zijn er voorstander van om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met tenminste met 50 of zelfs 55 % te verminderen, tegen 2030, maar dat stuit weer op het verzet van de vroegere Oostbloklanden.

DONDERDAG 5 MAART 2020 : VERVROEGDE SLUITING DOEL 1-2 ?

Het Grondwettelijk Hof vernietigde bij arrest 34/2020 de wet die het mogelijk maakte om de oudste kernreactoren van de elektriciteitscentrale in Doel (°1975) open te houden tot 2025. Die moeten per einde 2022 stilgelegd worden indien er dan geen milieueffectenrapport voorligt, na inspraak van het publiek plus grensoverschrijdende raadpleging. De twee zouden aanvankelijk in 2015 gesloten worden maar toen maakten de machtspartijen een wet om ze nog 10 jaar langer te laten werken. Groen ziet in het arrest een gevolg van het amateurisme waarmee de sinistere milieuministerin Marghem de levensduurverlenging in achterkamertjes besliste.

VRIJDAG 10 APRIL 2020 : ELECTRABEL EN DE KERNCENTRALES

In volle coronacrisis dringen de wereldvreemde Electrabel-toplui bij de regering aan op duidelijkheid over de toekomst van de kerncentrales. Zij willen ook dat de regering over de brug komt met een steunregeling voor investeringen in nieuwe elektriciteitsproductie. En al in 2019 braken zij een lans om minstens de twee recentste kerneenheden Doel 4 en Tihange 3 langer te laten draaien, of er nu die wet op de kernuitstap van 2003 is of niet… Pittig detail : Electrabel-voorzitter Johnny Thijs, die zich ook al rijk maakte als topman van bpost, is tegelijkertijd lid van de werkgroep die de exitstrategie uit de coronamiserie moet regelen.

MAANDAG 20 APRIL 2020 : TIEN JAAR NA DE GROOTSTE OLIERAMP

Op 20 april 2010 ontplofte het BP-olieplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, met een lek van 16 miljoen liter per dag gedurende 3 maanden tot gevolg. Fragiele ecosystemen werden vernietigd en miljoenen vogels, zoogdieren en zee-organismen gingen dood. De smurrie bereikte de stranden van Mississippi, Alabama en Florida . De hoofdoorzaak : het streven van de betrokken bedrijven BP, Halliburton en Transocean om geld en tijd te besparen. Tijdens het onderzoek liet Halliburton, de maatschappij van Dick Cheney (vicepresident van de VSA onder George W. Bush en motor achter de Irak-invasie die hem oliecontracten opleverde), bovendien bewijsmateriaal verdwijnen…

VRIJDAG 22 MEI : SAMEN VOOR BIODIVERSITEIT

Tientallen instellingen en verenigingen startten op deze Dag van de Biodiversiteit de beweging Samen Voor Biodiversiteit . Het gaat er om meer aandacht te bekomen voor het toenemend verlies aan verscheidenheid van het leven op aarde : gelinkt aan de klimaatverandering en essentieel voor het welzijn van de mensen. De oorzaken : vernietiging van habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, grootschalige veeteelt, overconsumptie. Iedereen van goede wil kan ook als individuele biodiversiteitshersteller een bijdrage leveren om het tij te keren : zie www.samenvoorbiodiversiteit.be en www.samenvoorbiodiversiteit.nl

ZATERDAG 23 MEI 2020 : WEER DROOGTE

Na een natte periode in februari en maart is het nu al 28 dagen droog. De langdurige droge periodes komen de laatste jaren vaker voor. In een groot stuk van Vlaams-Brabant geldt een sproeiverbod. De rest van Vlaanderen kan (tijdelijk) voort met Maaswater. Illegale grondwaterwinning (20% !) door boeren en bedrijven bemoeilijkt de strijd tegen de droogte danig. Het beleid was tot nu vooral gericht op een snelle afvoer van het water naar de rivieren en de zee. Al dat water zou beter en langer moeten vastgehouden worden. Ook elders in Europa wordt onder die droogte gekreund. De Europese Commissie heeft altijd ingezet op de kwaliteit van het drinkwater en er is ook een overstromingsrichtlijn, maar rond de watertekorten bestaat nauwelijks Europese wetgeving : het Europese Parlement keurde in mei 2020 wel regels goed waardoor meer afvalwater hergebruikt kan worden in de landbouw. En ook in de Green Deal zitten maatregelen waardoor (via subsidies) de droogte beter aangepakt wordt.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2020 : WARMSTE WEEK OOIT

Op 5/8 startte een hittegolf met een temperatuur boven de 25°C. Daarna gingen de maxima elke dag boven de 30°C, met een record van 35,9 °C op 8 augustus. In 2018 hadden we al de warmste zomer ooit en in 2019 waren er even drie hittegolven …

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2020 : EARTH OVERSHOOT DAY

De dag waarop we de aarde hebben ‘uitgeput’, waarop alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in 1 jaar kan voortbrengen zijn opgebruikt voor de productie van energie, voeding, materialen, transport, huisvesting. De twee vorige jaren viel deze ecologische deadline op 29 juli. De impact van de wereldwijde lockdowns tegen de coronapandemie : minder koolstofemissies en minder houtproductie.  Al bij al zullen we in 2020 nog altijd 1,6 x de productie van de aarde opgebruikt hebben. Wat gedaan ? Andere voedselproductie, hernieuwbare energie, minder verkeer, de ontbossing stoppen …

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2020 : LYNX IN DE ARDENNEN

Het INBO rapporteerde dat men op 27 augustus  voor de tweede maal een Lynx kon filmen in de Ardennen, meerbepaald in de Semoisvallei.   Er waren  al 20 jaar meldingen hier te lande (Voerstreek, Hoge Venen),  maar nu is er volledige zekerheid. Het gaat allicht om een nakomeling van dieren die ooit in Duitsland of Frankrijk gereïntroduceerd werden :  want de Lynx was uitgestorven in West-Europa. Lynxen hebben in hun eentje een enorm territorium nodig, honderden vierkante kilometers. Deze superkatten jagen vanuit een hinderlaag op reeën, damherten, edelherten enz.

www.welkomlynx.be

© 2020 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.