Actualiteit

HET CORONA-JAAR …

 

 

WOENSDAG 1 JANUARI 2020 : BRUINE LIJSTER (TURDUS EUNOMUS) IN DE LIEREMAN

In het natuurgebied De Liereman (Oud-Turnhout) wordt een Bruine lijster gespot : een dwaalgast uit de Midden-Siberische taiga, werd sedert 1845 nog maar 5 keer bij ons gezien : voor het laatst in 1956. Eind oktober was er ook al een gezien op Vlieland.

VRIJDAG 3 JANUARI 2020 : NOG EENS KRITIEK OP VLAAMS AGENTSCHAP NATUUR EN BOS

Jan Loos van de campagne Welkom Wolf (Landschap vzw) klaagt in De Standaard de nalatigheid van het ANB aan i.v.m. het afschieten van de wolvin Naya door jagers. Loos : het ANB kwam in die zaak verdacht laat in actie. Deze gemeenschapsdienst heeft hechte banden met de jachtsector en bij de ANB-top is er totaal geen bereidheid om de inspectie te versterken. Zodra de jacht moet worden aangepakt gaat het ANB op de rem staan. Het ANB geraakte de laatste tijden om meer redenen omstreden. Er lijkt ook te weinig toezicht van de overheid. Loos vroeg de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Demir om meer natuurinspecteurs aan te stellen, maar hij kreeg slechts een vaag antwoord. Demir heeft veel te bewijzen na haar catastrofale voorgangster Schauvliege, maar of dat gaat gebeuren blijft een grote vraag : denk aan de Vlaamse klimaatmaatregelen…

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 : ACTIE “LEUGENAUTOSALON” EXTINCTION REBELLION, OOK TEGEN SUV’S

Actievoerders van E.R. protesteerden o.m. op de stands van Tesla, Volvo en Land Rover tegen de leugens die autofabrikanten blijven vertellen om hun verkoop ten koste van het milieu te verhogen. De autosector ligt bij milieubezorgde mensen bijzonder slecht omdat die de laatste tijd vooral de steeds groter wordende SUV’s en pick-ups (tot 6m lang, 2.5m breed) promoot, terwijl de verkoop van elektrische wagens nauwelijks van de grond komt. Bij ons zijn 4 op de 10 nieuw verkochte wagens SUV’s. Het klimaat betaalt daar een hoge prijs voor : de SUV’s leveren na de stroomproducenten wereldwijd de grootste bijdrage tot de stijging van de CO2-emissies (meer dan de zware industrie, de vrachtwagens of de luchtvaart !) en ze doen de vraag naar olie enorm toenemen. Daarnaast is er ook nog de bedreiging van de veiligheid van de andere weggebruikers omdat deze vehikels niet aan onze samenleving en verkeer zijn aangepast. Wat doet de overheid ? Zoals de laatste tijden gebruikelijk : zo goed als niets. Bevoegd N-VA-minister Diependaele tapte ondervraagd uit het bekende N-VA-vaatje, minimaliseren en vergoelijken. Omdat de SUV-rijders vaak N-VA-stemmers zijn ? Triest.

DINSDAG 21 – ZATERDAG 25 JANUARI 2020 : 50STE WORLD ECONOMIC FORUM, DAVOS-KLOSTERS (CH)

Een van de belangrijkste bijeenkomsten (toppolitici, dito CE0’s, enz.) ter wereld in het Davos Congress Centre, hoewel Rutger Bregman het een brandweercongres noemde waar niet over water mag gesproken worden. Keywords 2020 : a Cohesive and Sustainable World. Een ‘volledige’ deelname kostte 100.000 €. Vlaams N-VA-premier Jambon liet dat betalen en nog veel meer PR-geld. Het milieu en klimaat stonden centraal. Zowel Greta Thunberg, achteraf natuurlijk teleurgesteld, als Trump waren er, samen met een 2800 deelnemers : aangevoerd door m.d. 2000 privéjets e.a. vliegtuigvluchten…

VRIJDAG 31 JANUARI 2020 : WARMSTE JANUARI

Wereldwijd de warmste januari sinds de start van dit soort metingen in 1981.Het was gemiddeld 0,77°C warmer dan het klimatologisch gemiddelde en 0,03 °C warmer dan het vorig record uit 2016. In Europa werd dat record ruim gebroken. Het was 0,2 °C warmer dan het vorig record in januari 2007. In N.O. Europa was het op diverse plaatsen 6°C warmer dan gemiddeld. Maar niet overal was het te warm, vnl. in Noord-Amerika en Groenland was het kouder : goed voor het zee-ijs.

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 : SPRINKHANENPLAAG OOST-AFRIKA

In Somalië, Ethiopië en Kenia vliegen de sprinkhanen in zwermen van 50 miljoen insecten rond. Ze vernielen de voedselvoorziening, Somalië riep de plaag al uit als nationale noodtoestand. De zwermen ontstonden in 2018 in Saudi-Arabië en verplaatsten zich vandaar naar Pakistan en India en dan naar Afrika.

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 : GREY DAY

De dag in het jaar waarop de groene energie in ons land op is en we moeten overschakelen op grijze. Tegen het huidige tempo is onze energie pas over 227 jaar voor 100% hernieuwbaar, terwijl onze politiekers dat beloven voor 2050. In Zweden valt Grey Day op 19 juli …

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 : WARMSTE WINTER

De voorbije winter was weer eens de warmste. Dat meldt het Europees aardobservatieprogramma Copernicus. Door het aanhoudende zachte weer was ie 3,4 °C warmer dan de gemiddelde in de periode 1981-2010. De temperatuur was bijna 1?4 °C hoger dan die van de vorige warmste, die van 2015-2016. Speciaal : in delen van Rusland was het in 140 jaar niet meer zo warm geweest en in Moskou werd in februari 8°C gemeten, dat was sedert 1949 niet meer gebeurd.

ZATERDAG 1 MAART 2020 : CORONA OOK BIJ ONS

Zie ook de rubriek NATUUR van deze Nieuwsbrief !

De eerste besmettingen met het corona-virus worden vastgesteld. Ze werden het land binnengebracht door mensen die tijdens de krokusvakantie (22 februari-2 maart) waren gaan skiën in Noord-Italië. Te Codogno in de regio Milaan was midden februari al corona-besmetting geconstateerd bij “Paziente Uno” Mattia Maestri (een 37 yo Unilevermanager die midden januari Chinese contacten had en die sindsdien honderden mensen besmette) , zonder dat daar alert en gepast op gereageerd werd : met alle gevolgen vandien.

WOENSDAG 4 MAART 2020 : EC LANCEERT EERSTE EUROPESE KLIMAATWET

De Europese Commissie presenteerde haar voorstel voor een eerste Europese klimaatwet. Daarmee verankert ze het politieke engagement van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in wetgeving. De EU-klimaatwet vormt de kern van de EU-Green Deal. Verscheidene landen zijn er voorstander van om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met tenminste met 50 of zelfs 55 % te verminderen, tegen 2030, maar dat stuit weer op het verzet van de vroegere Oostbloklanden.

DONDERDAG 5 MAART 2020 : VERVROEGDE SLUITING DOEL 1-2 ?

Het Grondwettelijk Hof vernietigde bij arrest 34/2020 de wet die het mogelijk maakte om de oudste kernreactoren van de elektriciteitscentrale in Doel (°1975) open te houden tot 2025. Die moeten per einde 2022 stilgelegd worden indien er dan geen milieueffectenrapport voorligt, na inspraak van het publiek plus grensoverschrijdende raadpleging. De twee zouden aanvankelijk in 2015 gesloten worden maar toen maakten de machtspartijen een wet om ze nog 10 jaar langer te laten werken. Groen ziet in het arrest een gevolg van het amateurisme waarmee de sinistere milieuministerin Marghem de levensduurverlenging in achterkamertjes besliste.

VRIJDAG 10 APRIL 2020 : ELECTRABEL EN DE KERNCENTRALES

In volle coronacrisis dringen de wereldvreemde Electrabel-toplui bij de regering aan op duidelijkheid over de toekomst van de kerncentrales. Zij willen ook dat de regering over de brug komt met een steunregeling voor investeringen in nieuwe elektriciteitsproductie. En al in 2019 braken zij een lans om minstens de twee recentste kerneenheden Doel 4 en Tihange 3 langer te laten draaien, of er nu die wet op de kernuitstap van 2003 is of niet… Pittig detail : Electrabel-voorzitter Johnny Thijs, die zich ook al rijk maakte als topman van bpost, is tegelijkertijd lid van de werkgroep die de exitstrategie uit de coronamiserie moet regelen.

MAANDAG 20 APRIL 2020 : TIEN JAAR NA DE GROOTSTE OLIERAMP

Op 20 april 2010 ontplofte het BP-olieplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, met een lek van 16 miljoen liter per dag gedurende 3 maanden tot gevolg. Fragiele ecosystemen werden vernietigd en miljoenen vogels, zoogdieren en zee-organismen gingen dood. De smurrie bereikte de stranden van Mississippi, Alabama en Florida . De hoofdoorzaak : het streven van de betrokken bedrijven BP, Halliburton en Transocean om geld en tijd te besparen. Tijdens het onderzoek liet Halliburton, de maatschappij van Dick Cheney (vicepresident van de VSA onder George W. Bush en motor achter de Irak-invasie die hem oliecontracten opleverde), bovendien bewijsmateriaal verdwijnen…

VRIJDAG  23 APRIL : PASSAGE VAN DE SATELLIETTREIN VAN ELON MUSK

Met zijn Space X-Starlink-project wil de Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer Elon Musk (° Pretoria 1971, ook oprichter van Tesla)  o.m. wereldwijd een ultrasnel internet realiseren. Daartoe lanceert hij al sedert 2018  regelmatig ’treinen’ van 60 Starlink-satellieten. Zo ook vandaag, rond 22 u  was er één als een streep van lichtjes te zien boven ons land

VRIJDAG 22 MEI : SAMEN VOOR BIODIVERSITEIT

Tientallen instellingen en verenigingen startten op deze Dag van de Biodiversiteit de beweging Samen Voor Biodiversiteit . Het gaat er om meer aandacht te bekomen voor het toenemend verlies aan verscheidenheid van het leven op aarde : gelinkt aan de klimaatverandering en essentieel voor het welzijn van de mensen. De oorzaken : vernietiging van habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, grootschalige veeteelt, overconsumptie. Iedereen van goede wil kan ook als individuele biodiversiteitshersteller een bijdrage leveren om het tij te keren : zie www.samenvoorbiodiversiteit.be en www.samenvoorbiodiversiteit.nl

ZATERDAG 23 MEI 2020 : WEER DROOGTE

Na een natte periode in februari en maart is het nu al 28 dagen droog. De langdurige droge periodes komen de laatste jaren vaker voor. In een groot stuk van Vlaams-Brabant geldt een sproeiverbod. De rest van Vlaanderen kan (tijdelijk) voort met Maaswater. Illegale grondwaterwinning (20% !) door boeren en bedrijven bemoeilijkt de strijd tegen de droogte danig. Het beleid was tot nu vooral gericht op een snelle afvoer van het water naar de rivieren en de zee. Al dat water zou beter en langer moeten vastgehouden worden. Ook elders in Europa wordt onder die droogte gekreund. De Europese Commissie heeft altijd ingezet op de kwaliteit van het drinkwater en er is ook een overstromingsrichtlijn, maar rond de watertekorten bestaat nauwelijks Europese wetgeving : het Europese Parlement keurde in mei 2020 wel regels goed waardoor meer afvalwater hergebruikt kan worden in de landbouw. En ook in de Green Deal zitten maatregelen waardoor (via subsidies) de droogte beter aangepakt wordt.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2020 : WARMSTE WEEK OOIT

Op 5/8 startte een hittegolf met een temperatuur boven de 25°C. Daarna gingen de maxima elke dag boven de 30°C, met een record van 35,9 °C op 8 augustus. In 2018 hadden we al de warmste zomer ooit en in 2019 waren er even drie hittegolven …

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2020 : EARTH OVERSHOOT DAY

De dag waarop we de aarde hebben ‘uitgeput’, waarop alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in 1 jaar kan voortbrengen zijn opgebruikt voor de productie van energie, voeding, materialen, transport, huisvesting. De twee vorige jaren viel deze ecologische deadline op 29 juli. De impact van de wereldwijde lockdowns tegen de coronapandemie : minder koolstofemissies en minder houtproductie.  Al bij al zullen we in 2020 nog altijd 1,6 x de productie van de aarde opgebruikt hebben. Wat gedaan ? Andere voedselproductie, hernieuwbare energie, minder verkeer, de ontbossing stoppen …

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2020 : LYNX IN DE ARDENNEN

Het INBO rapporteerde dat men op 27 augustus  voor de tweede maal een Lynx kon filmen in de Ardennen, meerbepaald in de Semoisvallei.   Er waren  al 20 jaar meldingen hier te lande (Voerstreek, Hoge Venen),  maar nu is er volledige zekerheid. Het gaat allicht om een nakomeling van dieren die ooit in Duitsland of Frankrijk gereïntroduceerd werden :  want de Lynx was uitgestorven in West-Europa. Lynxen hebben in hun eentje een enorm territorium nodig, honderden vierkante kilometers. Deze superkatten jagen vanuit een hinderlaag op reeën, damherten, edelherten enz.

www.welkomlynx.be

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2020 : ISS MOET RUIMTEAFVAL ONTWIJKEN

Het Internationaal Ruimtestation ISS moest uit voorzorg een maneuver uitvoeren om een onbekend stuk ruimteafval te ontwijken dat op enkele kilometers in de buurt van het station zou passeren. Het ISS diende dit jaar al drie keer zulk maneuver uit te voeren. NASA-topman Jim Bridenstine : “Het afval wordt erger”.

P.S. Begin oktober moest ook de Zwitsers-Europese ruimtetelescoop CHEOPS een maneuver doen om een botsing te vermijden met een brokstuk van de Chinese satelliet Fengyun  1C.

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020 : WERELDWIJD WARMSTE SEPTEMBER

Waarschuwing van het Europees aardobservatieprogramma Copernicus. Op globaal niveau was september 2020 0,05 °C warmer dan september 2019 en 0,63 °C warmer dan het gemiddelde in de periode 1981-2020. Vooral in Siberië was de temperatuur abnormaal hoog. Een hittegolf met temperaturen tot 38°C, die in de lente begon, hield aan : wat spectaculaire branden veroorzaakte. Ook de beruchte Batagaikakrater werd dieper door het permafrostijs dat ondergronds smelt. Mogelijk wordt 2020 het warmste jaar ooit, voor september 2020 waren de maanden januari, mei en juni 2020 al de warmste maanden ooit . In de 12 maanden van oktober 2019 tot september 2020 ligt de temperatuur 1,28 °C boven die uit het pre-industriële tijdperk en gemiddeld neemt die temperatuur nog 0,3 °C toe per decennium sinds de jaren 1970.

 

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 : TEGEN INEOS, SCHALIEGAS EN PLASTIC

Zie ook onze Nieuwsbrief 2019, rubriek Actualiteit : 29 augustus 2019, over Ineos en o.m. de N-VA en Natuurpunt.

De organisatie voor milieubehoud Ineos Will Fall voerde actie tegen de Ineosfabriek die in het Antwerpse havengebied met schaliegas (immense milieu- en klimaatimpact en ook natuurschade : 55 ha bos !)  plastics wil produceren. Het is goedkoper om kunststoffen met schaliegas dan met aardolie te produceren. Het ontginnen van schaliegas en -olie is nochtans zeer vervuilend. Bovendien verkwist je een primaire grondstof i.p.v. gebruikte plastic te recyclen.  Gevolg : de vraag naar gerecycleerde plastics daalt, recyclagebedrijven blijven met hun stocks zitten.

P.S. Ondertussen geraakt de schalie-oliewinning in de VSA in slechte papieren. De technologische ontwikkeling van de hernieuwbare energie en het elektrisch transport gaat zo snel dat de olie- en gasindustrie klappen gaat krijgen. OLiemaatschappijen verliezen de helft van hun omzet als we groene stroom tanken i.p.v. benzine en diesel (BNP Paribasrapport “Wells, Wires and Wheels”).  Onbegrijpelijk dat de machtspartijen N-VA, VLD en CD&V en de ambtenarij dit alles en ook de herhaalde bezwaren blijven negeren…

www.ineoswillfall.com

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 : EURO BIRDWATCH 2020

De 25ste versie. Door 24.000 vogelaars op 1724 telposten in 36 landen. Bijna 6 miljoen waarnemingen.  De spreeuw kwam er het best uit, voor kokmeeuw, grauwe gans en zanglijster lagen de cijfers lager.

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 : OPENING WETENSCHAPSMUSEUM GENT

Van oktober af is Gent, vlakbij het Citadelpak, een nieuw museum rijker : het Gents Universiteitsmusem, een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Het is neergezet in het midden van de Gentse Plantentuin, ooit het zuinig gekoesterde heiligdom van prof. Julius Mac Leod, daarna van de verschrikkelijke prof. Germain Verplancke (Plantenmorfologie en Systematiek : de boeman van de levenscycli) en zijn even legendarische werkleidster dr. ‘Betty’ Fryns-Claessens. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent, bijna alles is gratis.

www.gum.gent.

DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 : NATUURRAMP KAMTSJATKA

Op het schiereiland Kamtsjatka in het Russische Verre Oosten spoelden begin oktober massaal veel dode zeedieren aan : zeehonden, zee-egels, octopussen enz. Volgens het WWF zou er een oplosbare giftige stof in het water beland zijn en Greenpeace vond “verdachte sporen” in de Nalytsjeva-rivier in het gebied. Er werd eerst gedacht aan raketbrandstof die vanuit een militaire basis in zee zou zijn gelekt. Maar te Kozalsky is er ook een stortplaats voor chemicaliën. Ondertussen schat men dat zo’n 95% van de dieren en planten op de bodem van de Avatsjabaai (de op één na grootste baai ter wereld) dood  zijn.

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 : DOOD IN KAMPENHOUT DOOR MALARIAMUG

De VRT bericht dat begin oktober in Kampenhout, niet ver van Zaventem, een koppel overleed nadat ze midden september besmet werden door malaria : allicht via een malariamug uit de luchthaven. Het wordt moeilijker en moeilijker om te voorkomen dat exotische muggen hier binnengebracht worden. Wanneer de Aziatische tijgermuggen via autobanden en love bamboo ?  Ze werden dit jaar in Nederland al in Breda gevonden en 11 andere gemeenten, bij ons door ITG-medewerkers o.m. op snelwegparkings…

DONDERDAG 15 OKTOBER 2020 : OPERATIE THUNDER EN DE CONGOLESE “REIZIGERS”

Tussen 14 september en 15 oktober nam de Douane in Zaventem deel aan de internationale operatie Thunder, gecoördineerd door de Wereld Douane Organisatie en Interpol en gefocust op CITES-goederen.  Tijdens 4 controledagen werden 72 personen uit vnl. Congo gecontroleerd, die  o.m. 3 kilo krokodillenvlees vervoerden, naast 2 dode apen, 3 dode stekelvarkens, 1387 kg (1,3 ton !) andere producten van dierlijke oorsprong en 5397 kg van plantaardige oorsprong …  Thunder wordt maar één keer per jaar gehouden, tegen illegale wildoogst en illegale handel in beschermde wilde plant- en diersoorten. Het toont helaas maar een topje van een ijsberg. Elk jaar wordt via Zaventem ca 44 ton van dat vlees illegaal geïmporteerd. Bijna dagelijks is er daar  heen- en weerverkeer van Congolezen, al dan niet zgn. “vluchtelingen”, die door hun bush meat-bedrijvigheid niet alleen de tropische biodiversiteit onder druk zetten, maar die ook een gevaar voor de volksgezondheid creëren : het kan ziekten zoals apenpokken en virale infecties het land binnenbrengen. Wanneer ondernemen onze corona-instanties hier eens iets tegen ?

MAANDAG 26 OKTOBER 2020 : VIJF JAAR GELEDEN VLEESRAPPORT WHO

Op 26 oktober 2015 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie haar rapport waarin ‘bewerkt vlees’ officieel in dezelfde categorie werd geplaatst als tabak en asbest : die der kankerverwekkende stoffen.

MAANDAG 2 NOVEMBER 2020 : WARMSTE NOVEMBERNACHT OOIT

Om 06.30 uur werd in Ukkel 16,4 °C opgetekend. Daarmee is het record van de warmste novembernacht  van de nacht van 6 op 7 november 2015 geëvenaard. In Nederland werd om 01.10 uur zelfs 17,5 graden geregistreerd.

MAANDAG 9 NOVEMBER 2020 : CLIENT EARTH BESTRIJDT ZUHAL DEMIR (N-VA) EN HAAR INEOS-VERGUNNINGEN

Zie ook www.nieuwsbriefnatuur2000.be 2019, rubriek Actualiteit , 29 augustus 2019  (over Ineos en de N-VA, Ineos en Natuurpunt ) en idem 2020, rubriek Actualiteit : 3 oktober 2020.

Op 29 oktober 2020 kende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ondanks alle geargumenteerde tegenkanting toch een eerste vergunning toe voor een nieuwe grote installatie van het omstreden chemiebedrijf Ineos  in de Antwerpse haven. De milieu-organisatie Client Earth stapt tegen die toekenning naar de rechter. De milieuadvocaten-ngo klaagt aan dat de vergunning niet conform de Europese en nationale milieuwetgeving is. Ineos gaat enorm veel en enorm ver broeikasgassen uitstoten. Ook is er de illegale salamitactiek van Ineos (en zijn politieke supporters ?) waarbij de vergunningen opgeknipt worden.

www.clientearth.org

P.S. Op 13 november besloot de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning (waardoor Ineos 2 grote terreinen in de haven kon ontbossen) te schorsen, omdat Ineos niet correct omsprong met de regels rond het rapporteren van milieueffecten.  Gemiddeld is zo’n schorsing  voor 15 maanden.  Een juridische vingerwijzing voor  N-VA-minister Zuhal Demir en haar vergunning, na positief advies van het Antwerps stadsbestuur o.l.v. N-VA’er Bart De Wever en het Antwerps provinciebestuur o.l.v. N-VA’er Luk Lemmens. Met die steun wou Ineos wel reeds op 16 november met de ontbossing beginnen …

DINSDAG 24 NOVEMBER 2020: STATIEGELD OP BLIK, YES WE CAN

De Statiegeldalliantie startte vandaag een campagne om eindelijk een statiegeldregeling te krijgen voor plasticflesjes en vooral drankblikjes. Ze wordt gesteund door ruim 1000 partners en zelfs door de boeren : hoe meer Red Bull er wordt weggegooid hoe meer koeien ziek kunnen worden van vlijmscherpe stukjes blik in hun veevoer…

https://statiegeldalliantie.org

ZONDAG 29 NOVEMBER 2020 : GROOTSTE WINDMOLENPARK NOORDZEE KLAAR

DIt weekend waren alle 58 turbines van het offshore windmolenpark SeaMade (SeaStar/Mermaid) afgewerkt. De capaciteit bedraagt 2262 megawatt, goed voor een jaarlijkse productie van 8 terrawattuur ofte ca.10% van de totale Belgische elektriciteitsvraag ( = 500.000 gezinnen).

P.S. Bij al het gejuich moge ook beseft worden dat deze windparken de consument 2 miljard te veel kosten : o.m. door de onbekwaamheid c.q.  de nonchalance en de vriendjespolitiek van de betrokken politiekers en ambtenaren.

DINSDAG 2 DECEMBER 2020 : THE STATE OF THE PLANET

UNO-Secretaris-Generaal Antonio Guteress in zijn State of the Planet-speech : Let’s make peace with Nature,  stop de oorlog tegen de natuur. Hij pleitte ook voor een kwantumsprong naar een koolstofneutrale toekomst in 2021.

VRIJDAG 11 DECEMBER 2020 : EUROPEES KLIMAATAKKOORD

Ongeveer op de 5de verjaardag van het Klimaatakkoord van Parijs stemden de Europese leiders ermee in om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verlagen tegenover 1990 (eerder was 40 % als doel gesteld) en  zo op koers te blijven om klimaatneutraal te kunnen worden tegen 2050. Er was wel tegenwerk geleverd door de Polen, die weer eens op geld aasden : deze keer uit het Moderniseringsfonds. België had zich geëngageerd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te doen zakken, de inspanning hier zal dus moeten stijgen. Ook de energie- en klimaatplannen van de gewesten zijn aan herziening toe. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan wou een daling van de CO2-uitsdtoot met 33% (dit wel tegenover 2003 !), maar bevatte slechts maatregelen voor een daling met 32,6 %.

DONDERDAG 31 DECEMBER 2020 : WEER EENS HET WARMSTE JAAR

2020 was het warmste jaar sinds de start van de metingen te Ukkel in 1833. We komen uit op een gemiddelde temperatuur van 12,2 graden Celsius. In 2018 lag die op 11,9 °C. Volgens het KMI is 10,6 graden de normale gemiddelde temperatuur. De warmste 5 jaren die in Ukkel zijn opgetekend liggen alle in de voorbije 10 jaren : na 2020 en 2018 komen, 2014, 2011 en, 2019. Op 31 juli werd in Ukkel de hoogste temperatuur van het jaar gemeten : 36,5 °C (25 juli 2019 : 39,7 °C).  En er viel 731,9 mm neerslag, tegenover normaal 852,4 mm.

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.