Artikel 3

Ongezien front van Belgische organisaties roept op tot strijd voor biodiversiteit
Campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu!” uit de startblokken

10 miljoen redenen om de biodiversiteit te redden
“Biodiversiteit” is een ingewikkeld woord, maar het staat voor iets geweldig moois: de fantastische verscheidenheid van al het leven op onze aardbol, van de microscopisch kleine algen tot de walvissen en olifanten. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen samen: ze omvat eveneens hun genen en de ecosystemen waarin deze soorten leven.

Wetenschappers schatten dat er tot 10 miljoen verschillende soorten op aarde leven. Daarvan telt ons kleine landje er wellicht zo’n 55.000, waarvan intussen 36.300 soorten waargenomen zijn. Met andere woorden: zelfs op onze eigen vierkante zakdoek vallen nog veel onontdekte planten en dieren te ontdekken!

Zonder biodiversiteit zat jij dit artikel niet te lezen
De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan 3,5 miljard jaar evolutie. De unieke verscheidenheid is essentieel voor ons overleven en welzijn. Zonder biodiversiteit zijn er ook geen levensnoodzakelijke producten zoals voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen en kledingvezels. Sterker nog: gezonde ecosystemen bewijzen nog tal van andere diensten. Denk maar aan het zuiveren van water en lucht, de productie van zuurstof, het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van bloemen voor fruit, groenten, koffie en chocolade.

Daar blijft het niet bij. Biodiversiteit speelt eveneens een sleutelrol in tal van sectoren zoals landbouw, visserij, toerisme, industrie, bouw, onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. De natuur als grootste werkgever ter wereld, zeg maar. En laat ons ook niet vergeten hoeveel schoonheid de biodiversiteit ons schenkt. Dichters ontroerd door een zonsondergang, schilders geïnspireerd door een landschap – de natuur zorgt voor verwondering, inspiratie en ontspanning.

Leggen we dat nu allemaal in de weegschaal?
Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde. Toch zijn we volop bezig om de tak door te zagen waarop we allemaal zitten. De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit, en dus ook de vruchten die we ervan plukken. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Voedingsmiddelen worden schaarser en duurder. Nieuwe ziektes en epidemieën duiken op. Zoals corona, inderdaad.

Mensen moeten beseffen dat biodiversiteit levensbelangrijk is. En vooral: dat er werk aan de winkel is. Het tij keren kan door onze dagdagelijkse keuzes om te gooien. Door duurzaam te leven in respect voor de natuur. En het goede nieuws is: zo moeilijk is dat niet. Want je krijgt een bijzonder steuntje in de rug.

Heel het land staat achter jou.
De wereld redden lukt niet op je eentje. Daarom krijg je de steun van het allergrootste front ooit van Belgische organisaties. Musea, dieren- en plantentuinen, universiteiten, NGO’s, federale, regionale, lokale overheden en tal van andere organisaties vragen unaniem en dringend actie voor biodiversiteit. Zij verenigden zich in de beweging “Samen voor Biodiversiteit”. Op hun website lees je heel wat interessante informatie. Je vindt er ook concrete acties op maat van jezelf of je vereniging, waarmee je echt het verschil kan maken. De planeet dankt jou alvast van harte.

Ook Natuur 2000 doet mee.

Natuur 2000 beseft hoe belangrijk een ecosysteem is dat bruist, zoemt, fladdert en kwaakt van het leven. Daarom ondersteunen wij deze actie ten volle.

Eén adres om de biodiversiteit te redden: www.samenvoorbiodiversiteit.be

  • download posters met het themabeeld van de campagne
  • verspreid het themabeeld via jouw social media met #samenvoorbiodiversiteit
  • deel het animatiefilmpje
  • en vooral: maak ook je familie, vrienden, collega’s, vereniging en gemeente bewust van het belang van biodiversiteit.

Basisprincipes van de beweging “Samen voor Biodiversiteit”

  • Biodiversiteit is het geheel van alle leven op aarde.
  • Biodiversiteit is cruciaal voor het overleven en welzijn van de huidige en toekomstige generaties mensen.
  • Biodiversiteit staat onder druk.
  • Actie voor biodiversiteit is dringend nodig en op grotere schaal.
  • Iedereen is aan zet om aan de slag te gaan voor biodiversiteit.

Wil je meer weten over de campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu”?

Contacteer Marc Peeters, expert biodiversiteit van het Museum voor Natuurwetenschappen:

marc.peeters@naturalsciences.be

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.