Wereld

BELGIË : GESUKKEL MET CO2

Na enkele jaren waarin de uitstoot van broeikasgassen met veel moeite wat kon gedrukt worden zitten de CO2-uitstootcijfers terug (lichtjes) in de lift. En dat terwijl ze behoorlijk zouden moeten dalen : in grote tegenstelling met de wensen van het Europees Milieu-Agentschap. Op deze manier gaat België de CO2-uitstoot tegen 2030 slechts met 13,3 % reduceren, dat is dus 21,7 % minder dan de beloofde vermindering van 35% t.o.v. 2005. Eigenlijk zou er jaarlijks 2 à 3 % moeten gedaald zijn… De oorzaak : de transportemissies (meer vracht, meer SUV’s) en het uitblijven van de uitbouw van hernieuwbare energie (nog maar 9 %). De politiek blijft weer eens schandelijk in gebreke. Het energie- en klimaatplan voor 2021-2030 van Vlaams milieuminister Z.Demir (N-VA) stelt nu al slechts een daling van 32% voorop. Wanneer wordt eindelijk het fiscaal regime voor salariswagens aangepakt, een serieuze elektrificatie van het wagenpark en een gezondmaking van de NMBS ?

CHINA : GEEN PLASTIC

China verbiedt in 2020 de productie, verkoop en het gebruik van plastic tasjes in stedelijke gebieden en in 2022 in heel het land. Ook het gebruik van plasticrietjes is dan niet meer toegestaan. Markten waar verse producten worden verkocht krijgen tot 2025 de tijd om alternatieve verpakkingen te bedenken. Ook plastic bestek, tandenborstels en kammen gaan dan in de ban. En het gebruik van plastic in de horeca moet met 30% worden verminderd. Plastic geeft ook in China veel milieuproblemen. In de Yangtzerivier zweeft 1,5 miljoen kilo plastic afval…

DUITSLAND : PFANDSYSTEM FüR SMARTHONES UND TABLETS

In Duitsland worden jaarlijks zowat 840.000 ton oude elektroapparaten ingezameld, 754.000 ton daarvan komt uit de huishoudens, meer dan 20 kg per persoon. De Grünen willen daarom dat de Bundestag statiegeld invoert voor smartphones en tablets, naast een verbetering van de hergebruiksmogelijkheid : een “Recht auf Reparatur”. Een apparaat moet kunnen gerepareerd worden en onderdelen moeten beschikbaar blijven, terwijl je je even gemakkelijk van een elektroapparaat moet kunnen ontdoen als een nieuw te kopen. Elk jaar worden in Duitsland 24 miljoen “Handys” verkocht. Daarin zitten ca. 720 kg goud, 7.3 ton zilver en 396 ton koper…

NEDERLAND : UITHOLLING VAN DE NATUUR

In open gebieden als heidegronden en op het boerenland is het aantal dieren sinds 1990 met de helft afgenomen. Op hoge zandgronden zoals de Veluwe zijn er zelfs 70% minder. De belangrijkste oorzaak : stikstof uit de landbouw, waardoor sommige planten sneller groeien en andere planten verstikken. Daardoor is er voor insecten niet genoeg voedsel meer, wat ook andere dieren treft. (WNF Nederland)

SPANJE : EBRO-DELTA ONDERGELOPEN

Door de storm Gloria liepen in de 4de week van januari 2020 m.d. 3000 ha land in de Ebrodelta onder water : zowel zoet water uit de overvolle Ebrorivier als zout water uit de Middellandse Zee. Die zee is 3 km landinwaarts kunnen komen, met de gevolgen vandien voor het ecosysteem in het nationale natuurpark Delta del Ebro (320 km²) met zijn moerassen, rijstvelden, kanalen, stranden en de rivier zelf.

VSA : OLIEGIGANTEN IN PROBLEMEN

De Amerikaanse productie van schalieolie leidt tot een stevige stijging van het olie-aanbod en dus ook dalende prijzen. Dat brengt de grote olieproducenten in zwaar weer. Chevron en ExxonMobil zagen hun inkomsten in 2019 afkalven, ze boekten de slechtste resultaten in jaren. Chevron investeert ondertussen wel fors in het grootste schalieveld van de VS, het Permian Basin (West-Texas, Zuidoost-New Mexico). Overigens laten ook de investeerders, o.m. de pensioenfondsen, de oliejongens vaker links liggen. Die tanende interesse zou te maken kunnen hebben met de veranderende perceptie van fossiele brandstoffen in tijden van klimaatverandering… (De Standaard, 3 februari 2020)

© 2020 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.