Actualiteit

WAT GEBEURDE IN 2021 ?

 

WEEKEND 30-31 JANUARI 2021 : TUINVOGELTELLINGEN

In de Lage Landen alvast het grootste citizen science project. In Vlaanderen  een 66.000 deelnemers voor 1.186.2756 vogels, in Nederland een 200.000 voor 2.759.135. Bij ons gemiddeld 23 vogels van 7 soorten.  De meest getelde : huismus/koolmees/vink (VL) en huismus/koolmees/pimpelmees (NL).

 

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021 : WHY MCA ?  ACTIE TEGEN HOOGBOUW BIJ DE HOBOKENSE POLDER

Op de voormalige Castrol/BP-site bij de Schelde ten zuiden van Antwerpen wil het scheepvaartbedrijf CMB (Compagnie Maritime Belge) een zgn. Maritieme Campus Antwerpen bouwen : een mega-kantorencomplex met veel spiegelglas. Die tot 70 m hoge gebouwen (in een eerste fase sluw bescheidener aangekondigd, waar zagen we dat nog gebeuren ?) met parkeerplaatsen voor 700 auto’s gaan een verstorend effect hebben op het aanpalend waardevolle natuurgebied Hobokense Polder, behorend tot het Vlaams Ecologisch Netwerk.  Het gaat ook om een belangrijk trekgebied voor vogels die hier de Schelde oversteken. Het hele complex zou in 2023 moeten klaar zijn. Buurtbewoners (w.o. onze oud-leden Jan Bosmans en Joris Van Reusel : de Hobokense Polder werd destijds tegen de wil van het Antwerpse stadsbestuur gered door de Werkgroep Hobokense Polder, in de jaren 1970 mee opgericht door de plaatselijke Natuur 2000-afdeling) voerden hier op zondag 7 februari actie tegen.  Ondertussen werden tegen de bouwplannen in kwestie ook al honderden bezwaarschriften ingediend  en duizenden mensen tekenden een petitie.

 

DONDERDAG 18 FEBRUARI  2021 : DE PERSEVERANCE LANDT OP MARS

Na een reis van zeven maanden, 480.000.000 kilometers en “seven minutes of terror” (= het maneuver) heeft de één ton zware NASA-rover ofte robotjeep  Perseverance een gecontroleerde landing kunnen uitvoeren in het roestbruine stof van de Jezero-krater op Mars, om daar te beginnen aan een speurtocht naar sporen van leven uit het Martiaanse verleden.

 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 : HET VLAAMSE STIKSTOFARREST ?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning voor de uitbreiding van een  pluim- en rundveehouderij te Kortessem. Die vergunning werd in 2019 gegeven door de omstreden ministerin Schauvliege. Het bedrijf bevindt zich in de buurt van het prachtige Haspengouwse Bellevuebos, een Habitatrichtlijn- en VEN-gebied. De bij bepaalde landbouwers erg geliefde CD&V’ster Schauvliege blijkt het risico van de ammoniakuitstoot op het natuurgebied onvoldoende onderzocht te hebben, ondanks het Natuurdecreet. Waarom ?

(Zie ook rubriek Milieu)

 

MAANDAG 1 MAART 2021 : DE EUROPESE WINTER VAN 2020-2021 WAS IETS WARMER DAN GEMIDDELD

De periode december 2020 tot februari 2021 was gemiddeld 0,6 °C warmer dan dezelfde periode in de jaren 1991-2020 en 2-3°C kouder dan deze van 2020. Maar de winter 2019-2020 was wel de warmste ooit wereldwijd. De laatste winter die kouder was dan het gemiddelde dateert van 2016-2017 (Copernicus Climate Change Service)

 

DINSDAG 16 MAART 2021 : KLIMAAT-RECHTZAAK VAN START

Na 5 jaar aanloop en na tijdens het weekend manifestaties op 100 plaatsen eindelijk in de vm. NATO-gebouwen te Evere : de pleitzittingen namens de vzw Klimaatzaak en m.d. 63.000 mede-eisers, tegen 4 Belgische overheden (die minnelijk overleg afwezen) over de duidelijk niet nagekomen klimaat-zorgplicht.

Info : www.klimaatzaak.eu/nl

 

 

 

 

© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.