Actualiteit

WAT GEBEURDE IN 2021 ?

 

WEEKEND 30-31 JANUARI 2021 : TUINVOGELTELLINGEN

In de Lage Landen alvast het grootste citizen science project. In Vlaanderen  een 66.000 deelnemers voor 1.186.2756 vogels, in Nederland een 200.000 voor 2.759.135. Bij ons gemiddeld 23 vogels van 7 soorten.  De meest getelde : huismus/koolmees/vink (VL) en huismus/koolmees/pimpelmees (NL).

 

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021 : WHY MCA ?  ACTIE TEGEN HOOGBOUW BIJ DE HOBOKENSE POLDER

Op de voormalige Castrol/BP-site bij de Schelde ten zuiden van Antwerpen wil het scheepvaartbedrijf CMB (Compagnie Maritime Belge) een zgn. Maritieme Campus Antwerpen bouwen : een mega-kantorencomplex met veel spiegelglas. Die tot 70 m hoge gebouwen (in een eerste fase sluw bescheidener aangekondigd, waar zagen we dat nog gebeuren ?) met parkeerplaatsen voor 700 auto’s gaan een verstorend effect hebben op het aanpalend waardevolle natuurgebied Hobokense Polder, behorend tot het Vlaams Ecologisch Netwerk.  Het gaat ook om een belangrijk trekgebied voor vogels die hier de Schelde oversteken. Het hele complex zou in 2023 moeten klaar zijn. Buurtbewoners (w.o. onze oud-leden Jan Bosmans en Joris Van Reusel : de Hobokense Polder werd destijds tegen de wil van het Antwerpse stadsbestuur gered door de Werkgroep Hobokense Polder, in de jaren 1970 mee opgericht door de plaatselijke Natuur 2000-afdeling) voerden hier op zondag 7 februari actie tegen.  Ondertussen werden tegen de bouwplannen in kwestie ook al honderden bezwaarschriften ingediend  en duizenden mensen tekenden een petitie.

 

DONDERDAG 18 FEBRUARI  2021 : DE PERSEVERANCE LANDT OP MARS

Na een reis van zeven maanden, 480.000.000 kilometers en “seven minutes of terror” (= het maneuver) heeft de één ton zware NASA-rover ofte robotjeep  Perseverance een gecontroleerde landing kunnen uitvoeren in het roestbruine stof van de Jezero-krater op Mars, om daar te beginnen aan een speurtocht naar sporen van leven uit het Martiaanse verleden.

 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 : HET VLAAMSE STIKSTOFARREST ?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning voor de uitbreiding van een  pluim- en rundveehouderij te Kortessem. Die vergunning werd in 2019 gegeven door de omstreden ministerin Schauvliege. Het bedrijf bevindt zich in de buurt van het prachtige Haspengouwse Bellevuebos, een Habitatrichtlijn- en VEN-gebied. De bij bepaalde landbouwers erg geliefde CD&V’ster Schauvliege blijkt het risico van de ammoniakuitstoot op het natuurgebied onvoldoende onderzocht te hebben, ondanks het Natuurdecreet. Waarom ?

(Zie ook de rubriek Wereld/Vlaanderen van deze Nieuwsbrief)

 

MAANDAG 1 MAART 2021 : DE EUROPESE WINTER VAN 2020-2021 WAS IETS WARMER DAN GEMIDDELD

De periode december 2020 tot februari 2021 was gemiddeld 0,6 °C warmer dan dezelfde periode in de jaren 1991-2020 en 2-3°C kouder dan deze van 2020. Maar de winter 2019-2020 was wel de warmste ooit wereldwijd. De laatste winter die kouder was dan het gemiddelde dateert van 2016-2017 (Copernicus Climate Change Service)

 

DINSDAG 16 MAART 2021 : KLIMAAT-RECHTZAAK VAN START

Na 5 jaar aanloop en na tijdens het weekend manifestaties op 100 plaatsen eindelijk in de vm. NATO-gebouwen te Evere : de pleitzittingen namens de vzw Klimaatzaak en m.d. 63.000 mede-eisers, tegen 4 Belgische overheden (die minnelijk overleg afwezen) over de duidelijk niet nagekomen klimaat-zorgplicht.

Info : www.klimaatzaak.eu/nl

 

DONDERDAG-VRIJDAG 22-23 APRIL 2021 : LEADERS SUMMIT ON CLIMATE

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden inviteerde 40 wereldleiders op een virtuele topconferentie over het klimaat. O.m. met de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin werden ideeën uitgewisseld over hoe de wereld op koers moet blijven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen,. De top gold ook als een voorbereiding op de klimaatconferentie te Glasgow later dit jaar.

 

VRIJDAG 23 APRIL 2021 : BRAND GROOT SCHIETVELD

Op 23/4 verwoestte een brand op het Groot Schietveld te Brecht en Wuustwezel  (1500 ha) m.d. 500 ha heidehabitat. Het Groot Schietveld is één van de belangrijkste overgebleven heidegebieden in de Kempen. Het is ook het leefgebied van de grootste adderpopulatie van Noordwest-Europa. Door overmatige stikstofdepositie verwerd de heide de laatste tijd ook hier wel tot een groot grasveld (pijpestrootje), met alle brandgevaar vandien. Om herhaling van branden te voorkomen zou de oorspronkelijke heidevegetatie moeten hersteld geraken. En  de preventie verdient vanwege het leger evengoed serieuzere aandacht …

 

DONDERDAG 29 APRI L2021: LAMMERGIER IN HET WAASLAND

De gezenderde gier Eglazin (geboren 2020 in het Parco Natura Viva te Bussolengo, Italië en uitgezet in de Gorges du Trévezel, Frankrijk) ) ging overnachten in het Stropersbos te Sint-Gillis en trok daarna verder naar Sinaai, de Kempen en Nederland. Het is pas de 6de waarneming hier te lande.

Doc.: www.4vultures.com

 

WOENSDAG 26 MEI 2021 : SHELL MOET CO2-UITSTOOT DRASTISCH VERMINDEREN

Donald Pols (°Pretoria, 1972) spreekt Nederlands met een licht Afrikaanderaccent en hij is ook directeur van de Nederlandse milieuorganisatie Milieufedensie. Hij heeft de de strijd aangebonden met Shell. Hij won al een rechtszaak over milieuschade toegebracht aan Afrikaanse boeren en een andere om Shell ertoe te bewegen om zijn uitstoot van broeikasgassen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Maar nu kreeg hij van een Nederlandse rechtbank een gewoon historisch vonnis dat Shell de CO2-uitstoot die het veroorzaakt uiterlijk in 2030 met 45% moet verminderd hebben t.o.v. het niveau van 2019 …

 

DINSDAG 1 JUNI 2021 : DE LENTE VAN DE KLAPROOS

De klaproos duikt dit jaar meer op dan voorheen. Dat heeft te maken met de eigenschappen van klaprooszaad. Eén plant kan duizenden zaadjes produceren die tientallen jaren in de grond kunnen wachten op ideale omstandigheden. Droogte gevolgd door een nat voorjaar en plotselinge warmte zijn het signaal om  – vooral in bewerkte grond – massaal te ontkiemen…

 

DINSDAG 1 JUNI 2021 : ROZE SPREEUWEN AAN DE KUST

Begin juni werden er eerst te Zeebrugge en daarna bij Blankenberge (de Fonteintjes) roze spreeuwen opgemerkt. Later ook in het Viersels Gebroekt en  bij Doel. Zeldzaam bij ons, tot nu nog maar 71 keer waargenomen : meest solitaire exemplaren. Blijkbaar trekken nu grote aantallen vanuit Zuidoost-Europa naar het noorden. Te weinig aanbod van krekels en sprinkhanen in de traditionele broedgebieden ?

 

WOENSDAG 9 JUNI  2021 : HET PFOS-SCHANDAAL

Op 5 juni stelde de Vlaamse regering een opdrachthouder aan voor de PFAS-verontreiniging rond het 3M-bedrijf te Zwijndrecht  (al 20 jaar bekend !)  en milieu-ministerin Zuhal Demir (N-VA) vraagt op 9 juni  in het Vlaams parlement  de oprichting van een onderzoekscommissie, tot consternatie van de andere meerderheidspartijen inclusief haar eigen partij en de CD&V,  die jarenlang lakse milieuministers leverde. De N-VA gaat zelf ook niet vrijuit : Vlaams minister-president Bourgeois en Antwerps burgemeester werden in 2017 verwittigd van de verontreiniging en het gevaar en minister van Verkeer Ben Weyts wist in 2018 van een bedenkelijke financiële dadings-overeenkomst over kosten m.b.t. de verontreiniging, tussen Oosterweelbedrijf Lantis/BAM (waar dan weer N-VA-cumulard Kenis in zit) en 3M, in het voordeel van 3M …

(Zie ook de rubriek Wereld/Vlaanderen van deze Nieuwsbrief)

 

DONDERDAG 27 JUNI 2021 : UITSPRAAK KLIMAATZAAK VEROORDEELT BELGISCHE POLITIEK

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel veroordeelde de 4 Belgische regeringen in een vonnis van 83 bladzijden collectief wegens een nalatig klimaatbeleid. De rechter vindt dat hierdoor artikels 2 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens worden geschonden (het recht op leven). Zij volgt de eisers, de vzw Klimaatzaak en de de 58.000 mede-eisers, echter niet wat betreft de gevraagde concrete reductiedoelstellingen à 40% minder broeikasgassen in 2025 en 55 % in 2030.  Klimaatzaak vzw gaat dan ook in beroep en zij spant tegelijk een zaak aan bij het Mensenrechtenhof te Straatsburg.

 

WOENSDAG 14 JULI 2021 :  INGRIJPENDE KLIMAATPLANNEN EU

De Europese Commissie presenteerde een ingrijpend pakket van plannen waarmee de klimaatcrisis bestreden moet worden. Zo dient in 2030 40% van alle opgewekte energie schoon te zijn, mogen er vanaf 2035 geen benzineauto’s meer gemaakt worden en komen er hogere belastingen op alle brandstoffen. Het pakket bestaat uit tal van wetten en telt zo’n 12.000 pagina’. “Deze tien jaar zal het erop aankomen if wij de klimaatcrisis het hoofd kunnen bieden” zei klimaatcommissaris Frans Timmermans.

 

ZONDAG 25 JULI 2021 : ONRUST OMWILLE VAN MARITIEME CAMPUS ANTWERPEN

Op 7 februari hebben we hier al over bericht zie: why MCA? actie tegen hoogbouw bij de Hobokense polder.

Het openbaar onderzoek naar de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag MCA is van start gegaan. Dat wil zeggen dat iedereen, ook jij, bezwaar kan aantekenen. Dat kan enkel in de wettelijk voorziene termijn tot en met 16 augustus 2021. Meer info vind je hier: https://www.hobokensepolder.be/Groenpoort/mca.html

 

MAANDAG 9 AUGUSTUS 2021 : NIEUW KLIMAATRAPPORT IPCC – CODE ROOD

Het Sixth Assessment Report (Climate Change 2021 – The Physical Science Basis) van het VN-Klimaatpanel stelt dat de snelheid waarmee het klimaat verandert ongeëvenaard is in 2000 jaar. We gaan sowieso naar 1,5 °C opwarming, mogelijk al over 10 jaar. Dat betekent (nog) meer weerextremen. Nog even heeft de mensheid via gedragsaanpassing de wereldwijde opwarming in de hand, maar daarna ?  De wereldleiders krijgen een nieuwe kans om de klimaatinspanningen te verscherpen tijdens de klimaatconferentie van november in Glasgow.

www.ipcc.ch

https://bit.ly/IPCCLIVE

 

MAANDAG 31 AUGUSTUS 2021 : DE NATSTE ZOMER

De weerkundige zomer van 2021 was de natste sedert het begin van de metingen in 1833. Op de regendagen viel er telkens merkelijk meer regen dan anders in de zomer. Het heeft te maken met de klimaatopwarming. In een warmere wereld bevat de lucht meer waterdamp. Dat veroorzaakt langere droge periodes maar ook hardere regenbuien. Het kleiner wordende temperatuurcontrast tussen polen en evenaar draagt er ook toe bij dat drukgebieden langer ter plaatse blijven trappelen.

 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 : BLUE POINT ATLAS WINT EK

Op het circuit van Zolder won het Solar Team van de KU Leuven ( = ingenieurs en een professionele racepiloot) na een race van 24 uur het Europees kampioenschao voor zonnewagens met hun Blue Point, voor een Nederlands team uit Twente.

 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 : GEZOND LEEFMILIEU EUROPEES MENSENRECHT ?

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa maant het ministercomité ( = de ministers van Buitenlandse Zaken van de 47 lidstaten van de RvE) aan om het recht op een gezond leefmilieu  toe te voegen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  Zo zou dat recht afdwingbaar worden gemaakt in nationale rechtbanken over het hele continent en in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

 

DINSDAG 5 OKTOBER 2021 : NOBELPRIJS VOOR KLIMAATONDERZOEK

Voor de eerste keer gaat een Nobelprijs Natuurkunde naar klimaatonderzoek : de Amerikaan Syokuro Manabe (1931) en de Duitser Klaus Hasselman (1931). Manabe’s werk legde het fundament voor de huidige klimaatmodellen : hij toonde al in de jaren 1960 hoe een toename aan CO2 in de atmosfeer kan leiden tot temperatuurstijging op het aardoppervlak. Hasselman bouwde een model dat weer en klimaat met elkaar integreert : hoe kan het weer (bijzonder) variabel zijn terwijl het klimaat stabiel blijft.

 

ZONDAG 10 OKTOBER 2021 : M.D. 50.000 MENSEN OP KLIMAATMARS BRUSSEL

Een oersterk signaal aan onze blabla-politiekers met het oog op Klimaattop 26 in Glasgow binnen 3 weken. Het volk wil actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daags tevoren waren op de Antwerpse Groenplaats Climate Express-fietsers toegekomen die vanuit Poperinge 320 km lang de zgn. overstromingslijn hadden gevolgd.

 

MAANDAG 11 OKTOBER 2021 : START UN BIODIVERSITY CONFERENCE – PART ONE (VIRTUAL)

Wereldwijd zijn er vandaag 1 miljoen planten- en dierensoorten met uitsterven bedreigd.  De VN Conventie voor Biologische Diversiteit moet die achteruitgang van de biodiversiteit stoppen en herstel mogelijk maken.  Deze bijeenkomst (de tweede helft in april 2022 in Kunming, China) is belangrijk omdat er doelstellingen en acties worden vastgelegd voor tien jaar. Eerste strijdpunt : de bescherming van 30% van de aarde als natuur, met 2030 als deadline. Zie ook rubriek Wereld/Vlaanderen van deze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.