Boek/Film Besprekingen

NIEUWE BOEKEN OVER NATUUR & MILIEU 2021

 

 

NATUUR

 

ALGEMEEN

WILD JAAR : 365 NACHTEN BUITEN

Koen Arts. Uitg. Noordboek, Gorredijk, 9/1/2021 : 237 blz. Prijs 22.50  €. ISBN 978 90 5615 669 5. NUR 410/320.

Zegt de auteur, docent aan de Wageningen Unief en promotor van elementaire natuurvaardigheid over zijn experiment : natuurbescherming is niet alleen een idee dat moet worden verdedigd, maar dat best ook in de praktijk moet worden geleefd.  En een experiment is het, de wildheid vinden in de eigen omgeving als onderdeel van het eigen bestaan : 365 nachten buiten slapen en in ieder seizoen minstens 50 % van de tijd buiten doorbrengen. Het plan wordt wel gehypothekeerd  door de kankerziekte en het overlijden van zijn vader, wat hem doet nadenken over de de vraag hoe belangrijk natuurervaring eigenlijk is.

VUUR : EEN VERGETEN HOOFDSTUK

Ignaas Devisch. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2021 : 262 blz. Prijs 23.99 €. ISBN 978 94 031 1451 4. NUR 730.

Vuur is meer dan ooit een vraagstuk maar we zijn het vergeten. Devisch ontwikkelt hier een nieuwe idee over de plaats van vuur in onze wereld. Willen we onze levensstandaard behouden dan kunnen we niet zonder een nieuwe bron die vrijheid en welvaart in stand houdt zonder die wereld te vernietigen. De zon, de grootste vuurbol in ons sterrenstelsel, heeft dit potentieel.

 

PLANTEN

KNOPPEN EN TWIJGEN : HERKENNEN VAN INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN

Jean-Denis Godet. Oorspr.titel Knospen und Zweige. Einheimische Baum- und Straucharten. Uitg. Noordboek, Gorredijk, 2021 : 432 blz. Prijs 22;50 €. ISBN 978 90 5615 666 4. NUR 429.

Na de veelgebruikte Knoppentabel van de Jeugdbondsuitgeverij en de Winterflora van Dirk Slagter (uitg. Natuurmedia) nu deze gids om 150 soorten bomen en struiken te herkennen, wanneer die geen bladeren of bloemen hebben. Je wordt eerst op weg gezet naar de determinatiesleutel  met gedetailleerde kleurenafbeeldingen voor alle belangrijke determinatiekenmerken. Daarna volgen 300 bladzijden beschrijvingen en  paginagrote foto’s van de 150 behandelde knoppensoorten, van Abies alba (Gewone zilverspar) tot Viscum album (Maretak)

 

VISSEN

ZALM : EEN BIOGRAFIE

Lars Kvamme. Oorspr.titel Laks.En biografi. Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 255 blz. Prijs 22.99 €. ISBN 978 90 450 4332 9. NUR 410/430.

Een combinatie van biologie, geologie, klimatologie, mythologie, geschiedenis, taalkunde en voedselwetenschap in een portret van een edele vis die inmiddels ten prooi viel aan een miljardenindustrie. Alle aspecten van het leven van de zalm – zijn lot in de Noord-Amerikaanse en Europese rivieren, in Chileense kooien en de Atlantische Oceaan.

 

VOGELS

DE SLIMSTE VOGELGIDS : ALLE REGELMATIGE BROEDVOGELS VAN BELGIË EN NEDERLAND. EDITIE 2021.

Jan Rodts.  Uitg. Houtekiet, Antwerpen, zesde herziene druk (op twee jaar) 2021 : 455 blz. Prijs 29.99 €. ISBN 978 90 8924 930 2. NUR 411.

Vergeet de taxonomie. Vergeet Peterson, Lars Jonsson, Lars Svenson van de ANWB Vogelgids en hun vogeltekeningen. Rodts, van Vogelbescherming Vlaanderen,  doet het anders : met uitgekozen foto’s (aanwijsstreepjes voor de veldkenmerken !) en een rangschikking op lichaamsgrootte van 196 ‘regelmatige’ broedvogels : van goudhaantje tot koolmees, van koolmees tot merel, van merel tot houtduif, van houtduif tot wilde eend, van wilde eend tot knobbelzwaan. Bij elke vogel wordt de gebruikelijke detailinfo verzorgd gegeven, een dubbele pagina per vogel.  Broedvogels, dus geen ‘wintervogels’ : gestimuleerd door de 17.000 verkochte exemplaren werkt Rodts nu aan een winterboek. Zoals deze gids ook voor ‘beginnende vogelaars en ‘gewone’ natuurliefhebbers.

DE ZEEAREND : DE VOGELSERIE 19

Nienke Beitema. Uitg. Atlas Contact , Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 253 blz. Prijs  22.99 €.  ISBN 978 90 450 4073 8. NUR 435.

De zeearend, : een grote bruine roofvogel met een lichte kop, een witte staart en gevingerde vleugels, die graag op vis en watervogels jaagt in grote zoetwatergebieden.  Hij broedt sinds 2006 in Nederland (Oostvaardersplassen, Biesbosch …) en in 2020 waren daar al 20 broedparen die m.d. 100 jonge zeearenden produceerden. Zo gaan we wat de zeearend betreft stilaan terug naar de tijd van Willem van Oranje ? De schrijfster, door Amerikaanse zeearenden gegrepen tijdens een eerder en lang verblijf in Canada, wilde weten wat zeearenden bezielde om in een vol land te gaan broeden en ging op speurtocht. Meteen ook naar de mooiste Nederlandse natuurgebieden en naar de fascinerende biologie van de grootste Europese arend,  die we een eeuw geleden nog gewoon uit de lucht schoten (zoals de stichter van de Nederlandse Ornithologische Vereniging dat in juni 1902 bvb fier rapporteerde aan de redactie van De Levende Natuur …).

P.S. In de Vogelserie zijn nu al aan de beurt gekomen : gierzwaluw, goudvink,grutto, huismus, kauw, koekoek, merel, rotgans, slechtvalk, spreeuw, meerkoet, zilvermeeuw, kievit, raaf, tapuit, bergeend, Turkse tortel, zwarte specht, zeearend.

DE FUUT : DE VOGELSERIE 20

Jan Johan Vlug. Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 471 blz. Prijs 24.99 €. ISBN 978 90 450 4079 0. NUR 435.

Wat een boek over de zowat meest populaire vogel in Nederland en Vlaanderen, ook bij Natuur 2000 en de Werkgroep Fort Oelegem. ! Denk aan de prachtige vids die Marc Gorrens maakte van  een fortgrachtfuut met jongen op de rug. In de jaren 1960 waren er nog zorgen over zijn voortbestaan, maar tegenwoordig nestelen er in Nederland een 13.500  (bij ons : 1500 à 1900 broedparen ?).  Vlug is één van de grote futen-specialisten in Europa. Pro Memorie :  dit is dezelfde Vlug die anno 1983 de gewaardeerde WM 160 van de KNNV publiceerde, ook over de fuut natuurlijk. In dit boek gaat hij uitvoerig over alles, met verhalen vol wetenswaardigheden, over verspreiding, voedsel, broeden, trek enz. Hij heeft het evengoed  over de familieleden van de fuut, ook buiten Europa en over bedreigingen. Achteraan een literatuurlijst van eventjes 25 pagina’s.  Samen bijna 500 bladzijden die hun prijs beslist waard zijn…

BAARDMAN & BOTERKONTJE : DE VOGEL EN ZIJN NAAM

Toine Andernach. Uitg.Noordboek, Gorredijk, 2021 : 127 blz.  Prijs 17,50 €.  ISBN 978 90 5615 683 0. NUR 435/610.

Als je een tip zoekt voor een leuk boekcadeau voor een vogelgeïnteresseerde ?  Een fraai uitgegeven werkje (17,5 cm x 23 cm) met veel mooie tekeningen uit Nederlandsche Vogelen en dito vogelfoto’s is dit. Andernach (55)  woont in Den Hoorn op Texel en is een taalkundig opgeleide vogelliefhebber. Hij zocht al lang een boek te schrijven over de herkomst van onze Nederlandse vogelnamen, die niet altijd zo voor zich spreken als bij de blauwborst, de bijeneter, de oeverloper of de oehoe.  Ooit al eens stilgestaan bij bvb de  naam fuut of de naam sperwer, meer dan 1000 jaar oud, een combinatie van sparwa (mus) en aran (arend) ?  Het wordt in dit boek allemaal veel luchtiger en leesbaarder uitgelegd dan in de meer ‘wetenschappelijke’ literatuur hierover zoals bvb het Woordenboek van de Nederlandse vogelnamen  door Klaas Eigenhuis.  Uiteraard komen hier niet al onze inheemse vogels aan bod, nog geen 50. Maar er wordt aan een tweede deel gewerkt.

 

NATUURGEBIEDEN

 

FAUNA EN FLORA VAN HET ZONIËNWOUD


Toni Llobet, Hans Baeté, Bart Muys. Uitg. Sterck & De Vreese, Gorredijk, 2021 : 145 blz. Prijs 17.50 €. ISBN 978 90 5615 512 4. NUR 420/430.

Eerst een 20 blz voorstelling (55 km² enz), geschiedenis, bezoekstoegangen, leefgebieden (diorama’s). Daarna selecteerde veldecoloog Baeté voor de rest van het boekje blijkbaar soorten uit eerst de bestaande lijsten met lagere planten (nogal wat zwammen), bomen, struiken en zaadplanten en daarna de lijsten kleinere dieren, vogels en zoogdieren.  Voor al deze soorten vroeg men de bekende Catalaanse natuurillustrator Llobet om afbeeldingen en voorzag Baeté die dan weer van een blokje beschrijfinfo.

 

 

 

MILIEU

 

HOE WE EEN KLIMAATRAMP KUNNEN VERMIJDEN

Bill Gates. Oorspr.titel How to Avoid a Climate Disaster : The Solutions we Have and the Breakthroughs we Need.  Uitg. Hollands Diep, Amsterdam,  februari 2021 : 288 blz. Prijs 21.99 €. ISBN 9789048855209.

Waarom en hoe de actuele uitstoot van 51 miljard  ton broeikasgassen tot nul reduceren tegen  2050 ? Zodat de opwarming deze eeuw beperkt blijft tot 2 of zelfs 1,5 °C ? Verslag over 10 jaar onderzoek door diverse experten over oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Uiteenzetting van een plan. Mikt vooral op een efficiënter werkende technologie om o.m. de elektriciteitsproductie te verduurzamen en zo evengoed andere sectoren zoals transport te vergroenen. Ook  op doorbraak-oplossingen die we nog moeten vinden (innovatie is de specialiteit van ingenieur Gates), op een beter beleid van regeringen, op de actie van iedereen om de politiekers ter verantwoording te blijven roepen. To get real : allemaal mooi, maar Gates is ook de bezitter van een hightech nucleair bedrijf, google even TerraPower…

 

RED DE WERELD IN 365 DAGEN : ECOLOGISCHE TIPS OM JE LEVEN TE BETEREN

Saartje en Elisabeth Van Houtte. Uitg. Horizon/Overamstel, Amsterdam, 2021 : 272 blz. Prijs 22.99 €. ISBN 978 94 9215 955 7. NUR 450

Tips en recepten om je milieu-impact te verkleinen,. Voor elke maand thema-uitdagingen  om die voetafdruk te reduceren en je uitgaven te verminderen. Naast ‘dagelijkse’ suggesties : diverse bekende (goodbye plastic tas, thermostaat ‘s nachts op 15°C en overdag op max. 19°C,  geen palmolie, deeleconomie, junkmail, rietjes, anders reizen, glazen potten, internetten beperken, Italiaanse koffie) maar ook andere (Meat Free Monday,  watervoetafdruk, emmer in badkamer, plasticvrije dag, Aleppozeep, banaanschoensmeer, één vuilniszak per maand, open oven, gsm op spaarstand). So : do it yourself ! Voor iedereen die een steentje wil bijdragen.

 

 

 

 

 

© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.