Boek/Film Besprekingen

NIEUWE BOEKEN OVER NATUUR & MILIEU 2021

NVDR :  Zo je van ons nog meer specifieke informatie over een bepaald boek wil : info@nieuwsbriefnatuur2000.be

 

VOOR KIDS VAN 8 JAAR AF

 

WIE IS DIE VOGEL

Boris Peeters. Uitg. Volt, Amsterdam-Antwerpen,, 2021 : 129 blz. Prijs 17,50. ISBN 978 90 214 3031 7.NUR 223.

Zoals het volgende boek eigenlijk voor iedereen leuk. Maar zeker voor jonge gasten die al een klein beetje weten van vogels en er nog meer willen leren op naam brengen.  Vergeet de Peterson en zelfs Rodts. Dit is een vogelboek zoals we het nog niet kennen.  Door een striptekenaar-fantast  die ook zijn vogels goed kent : ongeveer 250 soorten showt ie, op een andere manier maar ook waarheidsgetrouw. Met de nodige aandacht voor het kleed van mannetjes en vrouwtjes en voor de veldkenmerken.  Ook voor waar ze leven en wat ze eten. Verder basisgegevens als grootte, spanwijdte, geluid, (de fuut : vrek-vrek-vrek) , zeldzaamheid, bedreiging. Op het einde van het boek nog een paar show-bizzvogels zoals de poelifinario…

 

HET VLEERMUIZENBOEK

Charlotte Milner. Oorspr.titel The Bat Book. Uitg. Fontaine Uitgevers, Amsterdam, 2021 : 48 blz. Prijs17 €. ISBN 978 90 5956 546 3. NUR 223

Een verzorgd en kleurrijk nieuw vleermuizenboekje voor kids en voor iedereen eigenlijk.  Geeft een breed zicht op de vleermuizen wereldwijd, wil uitleggen waarom vleermuizen zo belangrijk zijn. Je krijgt eerst interessante en verteerbare algemene info over kleine en grote vleermuizen : zoogdieren, nachtdieren, hun lijf, wat ze eten, hoe ze dat voedsel vinden in het donker, enz.  Maar de tweede helft van het boek is even interessant  : dat vertelt hoe vleermuizen bijdragen aan een betere wereld – het goeds dat vleermuizen elke nacht doen, waar de natuur en wij mensen van profiteren.  Het in toom houden van insecten, het bestuiven van planten, het verspreiden van zaden. Over de hele wereld helpen  ca.1400 soorten vleermuizen diverse ecosystemen gezond houden, van het regenwoud tot de woestijn. Toch zijn die vleermuizen bedreigd : bij ons verminderen de  plekken waar ze kunnen leven, maar er zijn ook  de bestrijdingsmiddelen, de jacht, botsingen, schimmels.  Dit boek roept je  op om meer te weten te komen over onze vleermuizen en over die bedreigingen, zodat jij en via jou de mensen uit jouw netwerk  daar ook wat kunnen  doen. Misverstanden wegwerken. Vredig samenleven. Je tuin vleermuisvriendelijk maken (geurplanten voor de nachtvlinders) en je katten ‘s nachts binnenhouden. Ook meedoen met een vereniging voor vleermuizenbescherming  (Natuur 2000, de Werkgroep Fort Oelegem)  of die steunen. Om te besluiten krijgen kids nog een uitdaginkje : hoe je zelf evengoed zaadjesverspreider voor insectenplanten kan worden…

 

 

 

NATUUR

 

ALGEMEEN

 

DAGBOEK VAN EEN NATUURJONGEN

Dara McAnulty. Oorspr.titel Diary of a Youjng Naturalist. Uitg. Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2021 : 272 blz. Prijs 22.99 €. ISBN 978 94 638 2141 4. NUR 740.

Dit is een er niet autistisch uitziende autistische Ierse eikel van 15 (maar ook natuurbeschermer en milieuactivist) die eerst  in een online blog en daarna in een dagboek zijn frustraties laat uitbarsten door te schrijven over zijn natuurwaarnemingen, in zijn tuin en in het wild. Ontmoetingen met merels, zwanen, rode wouwen, kiekendieven, kikkers, paardenbloemen, leeuweriken, vleermuizen (hij probeert tevergeefs een door een kat gebeten vleermuis terug op de been te krijgen) , pinksterbloemen, sneeuwhazen. En  die er nog veel anders aan vastknoopt : een liefdevol portret bvb van zijn gezin dat zijn weg zoekt in de wereld. Dapper, poëtisch, ethisch, lyrisch en krachtig noemde  Robert MacFairlane het.

WILD JAAR : 365 NACHTEN BUITEN

Koen Arts. Uitg. Noordboek, Gorredijk, 9/1/2021 : 237 blz. Prijs 22.50  €. ISBN 978 90 5615 669 5. NUR 410/320.

Zegt de auteur, docent aan de Wageningen Unief en promotor van elementaire natuurvaardigheid over zijn experiment : natuurbescherming is niet alleen een idee dat moet worden verdedigd, maar dat best ook in de praktijk moet worden geleefd.  En een experiment is het, de wildheid vinden in de eigen omgeving als onderdeel van het eigen bestaan : 365 nachten buiten slapen en in ieder seizoen minstens 50 % van de tijd buiten doorbrengen. Het plan wordt wel gehypothekeerd  door de kankerziekte en het overlijden van zijn vader, wat hem doet nadenken over de de vraag hoe belangrijk natuurervaring eigenlijk is.

VUUR : EEN VERGETEN HOOFDSTUK

Ignaas Devisch. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2021 : 262 blz. Prijs 23.99 €. ISBN 978 94 031 1451 4. NUR 730.

Vuur is meer dan ooit een vraagstuk maar we zijn het vergeten. Devisch ontwikkelt hier een nieuwe idee over de plaats van vuur in onze wereld. Willen we onze levensstandaard behouden dan kunnen we niet zonder een nieuwe bron die vrijheid en welvaart in stand houdt zonder die wereld te vernietigen. De zon, de grootste vuurbol in ons sterrenstelsel, heeft dit potentieel.

 

PLANTEN

 

VELDGIDS ZEEWIEREN

Luna van der Loos, Mart Karremans, Frank Perk. Uitg. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2021 : 303 blz. Prijs 29.95 €. ISBN 978 90 5011 8019. NUR 420/421.

Waar is de tijd dat we ons op SWG-excursies ook voor de zeewieren moesten behelpen met de Collins Pocket Guide to the Sea Shore en de deskundige uitleg van WJA/N2000-medestichter dr.Frank Redant ?  Nu is er dit geweldig foto-ondersteund kanjerboek, ontstaan uit een ANEMOON-workshop : een gids waarmee in het veld en zonder optische hulpmiddelen behalve een loep  ruim 130 soorten of soortgroepen (Zeesla, Darmwier, Hoorntjeswier) autochtone groenwieren, roodwieren en bruinwieren  gedetermineerd kunnen worden. De beschrijvingen omvatten formaat, kleur en textuur, kenmerken, gelijkende soorten, habitat en sizoenspatronen. Ongewoon leuk : op het einde zeven recepten van Dennis Willems (Restaurant Morille, Koudekerke) en Oosterschelde-beroepswierenwaaiers Ellen Schoenmakers en Guido Krijger van www.wildwier.nl.

 

WELKE PADDENSTOEL IS DAT ?

Andreas Gminder/Tanja Böhning. Oorspr.titel Welcher Pilz ist das ? Uitg. Kosmos Uitgevers , Utrecht/Antwerpen, tweede druk 2021. Prijs 20 €. ISBN 978 90 2158 0586. NUR 410.

ANWB-Zakgids voor 450 soorten die je in Europa kan vinden.  Kleurcode-indeling op boleten/boleetachtigen  (geel), plaatjeszwammen (blauw) en overige paddenstoelen (groen). Serieuze foto’s, tekeningen, symbolen en uitleg.

 

WINTERFLORA : BOMEN EN STRUIKEN

Dirk Slagter. Uitg. NatuurMedia, Goedereede, vierde gecorrigeerde druk 2021 : 160 blz. Gereduceerde prijs voor lezers van deze recensie 18 €. ISBN 978 90820 43617.

Ook als de bladeren van de bomen zijn heeft elke boom of struik vaak simpele kenmerken die het mogelijk maken om de soorten te onderscheiden. Met dit boek kunnen 120 algemene en/of opvallende soorten, vormen en geslachten bomen, struiken, klim- en slingerplanten in de winter vlot op naam worden gebracht. Via een startpagina ga je naar 22 tabellen en je kiest de tabel die het meest past bij ‘jouw’ boom of struik. Extra-luxe voor noodgevallen : kom je er echt niet uit stuur dan een foto en de beschrijving van de gevolgde determinatieweg naar winterflora.bomen@gmail.com.

 

KNOPPEN EN TWIJGEN : HERKENNEN VAN INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN

Jean-Denis Godet. Oorspr.titel Knospen und Zweige. Einheimische Baum- und Straucharten. Uitg. Noordboek, Gorredijk, 2021 : 432 blz. Prijs 22.50 €. ISBN 978 90 5615 666 4. NUR 429.

Na de veelgebruikte Knoppentabel van de Jeugdbondsuitgeverij en de Winterflora van Dirk Slagter (Uitg. NatuurMedia) nu deze gids om 150 soorten bomen en struiken te herkennen, wanneer die geen bladeren of bloemen hebben. Je wordt eerst op weg gezet naar de determinatiesleutel  met gedetailleerde kleurenafbeeldingen voor alle belangrijke determinatiekenmerken. Daarna volgen 300 bladzijden beschrijvingen en  paginagrote foto’s van de 150 behandelde knoppensoorten, van Abies alba (Gewone zilverspar) tot Viscum album (Maretak)

 

SCHELPEN

 

VELDGIDS SCHELPEN : ZEESCHELPEN EN WEEKDIEREN UIT ONS NOORDZEEGEBIED

Rykel de Bruyne. UItg. KNNV Uitgeverij,Zeist, 2de geheel herziene druk 2021 : 304 blz. Prijs 32,95 €. ISBN 978 90 5011 686 2. NUR 412.

Inleiding met o.m. vorm-overzicht (families) en determinatietabel. Bij de kleurfoto-geïllustreerde soortbeschrijvingen : uitleg over o.m. herkenning, kleur, habitat, voorkomen voor ruim 320 soorten schelpen en weekdieren uit de Noordzee : nu ook alle zeenaaktslakken. Malacoloog de Bruyne coördineert het Atlasproject  Nederlandse Mollusken.

 

VISSEN

 

ZALM : EEN BIOGRAFIE

Lars Kvamme. Oorspr.titel Laks.En biografi. Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 255 blz. Prijs 22.99 €. ISBN 978 90 450 4332 9. NUR 410/430.

Een combinatie van biologie, geologie, klimatologie, mythologie, geschiedenis, taalkunde en voedselwetenschap in een portret van een edele vis die inmiddels ten prooi viel aan een miljardenindustrie. Alle aspecten van het leven van de zalm – zijn lot in de Noord-Amerikaanse en Europese rivieren (hoe de zalm er verdween : overbevissing en meer nog vergiftiging), in Chileense kooien en de Atlantische Oceaan. Ook hoe de bouw van stuwen, sluizen en dammen de zalmtrek hinderde of onmogelijk maakte…

 

VOGELS

 

DE SLIMSTE VOGELGIDS : ALLE REGELMATIGE BROEDVOGELS VAN BELGIË EN NEDERLAND. EDITIE 2021.

Jan Rodts.  Uitg. Houtekiet, Antwerpen, zesde herziene druk (op twee jaar) 2021 : 455 blz. Prijs 29.99 €. ISBN 978 90 8924 930 2. NUR 411.

Vergeet de taxonomie. Vergeet Peterson, Lars Jonsson, Lars Svenson van de ANWB Vogelgids en hun vogeltekeningen. Rodts, van Vogelbescherming Vlaanderen,  doet het anders : met uitgekozen foto’s (aanwijsstreepjes voor de veldkenmerken !) en een rangschikking op lichaamsgrootte van 196 ‘regelmatige’ broedvogels : van goudhaantje tot koolmees, van koolmees tot merel, van merel tot houtduif, van houtduif tot wilde eend, van wilde eend tot knobbelzwaan. Bij elke vogel wordt de gebruikelijke detailinfo verzorgd gegeven, een dubbele pagina per vogel.  Broedvogels, dus geen ‘wintervogels’ : gestimuleerd door de 17.000 verkochte exemplaren werkt Rodts nu aan een winterboek. Zoals deze gids ook voor ‘beginnende vogelaars en ‘gewone’ natuurliefhebbers.

DE GEWIEKSTE VOGELGIDS : SLIM EN EENVOUDIG VOGELS HERKENNEN VOOR IEDEREEN

Nico de Haan/Elwin van der Kolk. Uitg. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2021 : 456 blz. Prijs 25 €. ISBN 978 90 215 7914 6. NUR 435.

Zoals Rodts zat de Haan (73, ook bekend van de tv : Baardmannetjes) vele jaren in de Vogelbescherming en wil hij  van mensen natuurkenners en zo natuurbeschermers maken. De bedoeling van dit evengoed ‘andere’ vogelboek is  onze ca. 300 natuurvogelsoorten  makkelijker te leren  herkennen via meerdere zoeksleutels : kleur, gedrag, vorm en leefgebied.  Lievelingseend de pijlstaart staat bvb bij eenden (vorm) en vogels met een lange staat (vorm).  De aalscholver haalde het boek zeven keer : zwarte vogels (kleur), vogels die onderduiken (gedrag),  vogels met de vliegvorm van een gans (vorm), vogels met een bijzondere snavel (vorm), vogels van stad en park (leefgebied), vogels van open en ondiep water (leefgebied),  zee-zeilvogels (leefgebied). En de wespendief vind je bij roofvogels (vorm) en bosvogels (leefgebied). Telkens met aanduiding van kenmerken op de bijbehorende perfecte kleurtekeningen van vogeltekenaar van der Kolk, die voor Vogelbescherming Nederland net alle Nederlandse vogels aan het tekenen was.

DE ZEEAREND : DE VOGELSERIE 19

Nienke Beitema. Uitg. Atlas Contact , Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 253 blz. Prijs  22.99 €.  ISBN 978 90 450 4073 8. NUR 435.

De zeearend, : een grote bruine roofvogel met een lichte kop, een witte staart en gevingerde vleugels, die graag op vis en watervogels jaagt in grote zoetwatergebieden.  Hij broedt sinds 2006 in Nederland (Oostvaardersplassen, Biesbosch …) en in 2020 waren daar al 20 broedparen die m.d. 100 jonge zeearenden produceerden. Zo gaan we wat de zeearend betreft stilaan terug naar de tijd van Willem van Oranje ? De schrijfster, door Amerikaanse zeearenden gegrepen tijdens een eerder en lang verblijf in Canada, wilde weten wat zeearenden bezielde om in een vol land te gaan broeden en ging op speurtocht. Meteen ook naar de mooiste Nederlandse natuurgebieden en naar de fascinerende biologie van de grootste Europese arend,  die we een eeuw geleden nog gewoon uit de lucht schoten (zoals de stichter van de Nederlandse Ornithologische Vereniging dat in juni 1902 bvb fier rapporteerde aan de redactie van De Levende Natuur …).

P.S. In de Vogelserie zijn nu al aan de beurt gekomen : gierzwaluw, goudvink,grutto, huismus, kauw, koekoek, merel, rotgans, slechtvalk, spreeuw, meerkoet, zilvermeeuw, kievit, raaf, tapuit, bergeend, Turkse tortel, zwarte specht, zeearend.

DE FUUT : DE VOGELSERIE 20

Jan Johan Vlug. Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 471 blz. Prijs 24.99 €. ISBN 978 90 450 4079 0. NUR 435.

Wat een boek over de zowat meest populaire vogel in Nederland en Vlaanderen, ook bij Natuur 2000 en de Werkgroep Fort Oelegem. ! Denk aan de prachtige vids die Marc Gorrens maakte van  een fortgrachtfuut met jongen op de rug. In de jaren 1960 waren er nog zorgen over zijn voortbestaan, maar tegenwoordig nestelen er in Nederland een 13.500  (bij ons : 1500 à 1900 broedparen ?).  Vlug is één van de grote futen-specialisten in Europa. Pro Memorie :  dit is dezelfde Vlug die anno 1983 de gewaardeerde WM 160 van de KNNV publiceerde, ook over de fuut natuurlijk. In dit boek gaat hij uitvoerig over alles, met verhalen vol wetenswaardigheden, over verspreiding, voedsel, broeden, trek enz. Hij heeft het evengoed  over de familieleden van de fuut, ook buiten Europa en over bedreigingen. Achteraan een literatuurlijst van eventjes 25 pagina’s.  Samen bijna 500 bladzijden die hun prijs beslist waard zijn…

DE WILDE EEND : DE VOGELSERIE 21

Gerard Ouweneel. Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2021 : 199 blz. Prijs 22.99 €. ISBN 978 90 450 4465 1. NUR 435.

Een boek over een bekende watervogel door een bekende vogelkenner-nestor, opgedragen aan een bekende wilde eendenman (Ton Lebret = 50 jaar eendenkijken) van een vorige generatie. De wilde eend was anno 2020 ‘Vogel van het Jaar’ in Nederland en dat geeft ongerustheid weer , want de broedpopulatie loopt terug.  Het actuele aantal broedparen in Nederland wordt op 200.000 à 300.000 geschat , terwijl er tussen december en februari een half miljoen tot een miljoen exemplaren overwinteren. Ouweneel vertelt je alles wat je moet weten en meer dan dat : de eendenkooien en de jacht komen te sprake, maar ook dingen als botulisme  en de vergelijking met de wel toenemende krakeend (nu 25.000 broedparen, anno 1979 : 550 à 800).

BAARDMAN & BOTERKONTJE : DE VOGEL EN ZIJN NAAM

Toine Andernach. Uitg.Noordboek, Gorredijk, 2021 : 127 blz.  Prijs 17,50 €.  ISBN 978 90 5615 683 0. NUR 435/610.

Als je een tip zoekt voor een leuk boekcadeau voor een vogelgeïnteresseerde ?  Dit is het leukste. Een fraai uitgegeven werkje (17,5 cm x 23 cm) met veel mooie tekeningen uit Nederlandsche Vogelen en dito vogelfoto’s is dit. Andernach (55)  woont in Den Hoorn op Texel en is een taalkundig opgeleide vogelliefhebber. Hij zocht al lang een boek te schrijven over de herkomst van onze Nederlandse vogelnamen, die niet altijd zo voor zich spreken als bij de blauwborst, de bijeneter, de oeverloper of de oehoe.  Ooit al eens stilgestaan bij bvb de  naam fuut of de naam sperwer, meer dan 1000 jaar oud, een combinatie van sparwa (mus) en aran (arend) ?  Het wordt in dit boek allemaal veel luchtiger en leesbaarder uitgelegd dan in de meer ‘wetenschappelijke’ literatuur hierover zoals bvb het Woordenboek van de Nederlandse vogelnamen  door Klaas Eigenhuis.  Uiteraard komen hier niet al onze inheemse vogels aan bod, nog geen 50. Maar er wordt aan een tweede deel gewerkt.

P.S. Boterkontje is een andere naam voor de pijlstaart en de wintertaling.

 

NATUURGEBIEDEN

 

FAUNA EN FLORA VAN HET ZONIËNWOUD


Toni Llobet, Hans Baeté, Bart Muys. Uitg. Sterck & De Vreese, Gorredijk, 2021 : 145 blz. Prijs 17.50 €. ISBN 978 90 5615 512 4. NUR 420/430.

Eerst een 20 blz voorstelling (55 km² enz), geschiedenis, bezoekstoegangen, leefgebieden (diorama’s). Daarna selecteerde veldecoloog Baeté voor de rest van het boekje blijkbaar soorten uit eerst de bestaande lijsten met lagere planten (nogal wat zwammen), bomen, struiken en zaadplanten en daarna de lijsten kleinere dieren, vogels en zoogdieren.  Voor al deze soorten vroeg men de bekende Catalaanse natuurillustrator Llobet om afbeeldingen en voorzag Baeté die dan weer van een blokje beschrijfinfo.

 

DE MOOISTE VOGELKIJKGEBIEDEN VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Ger Meesters. Uitg. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2021 : 208 blz. Prijs 22.50 €. ISBN 978 90 215 7912 2. NUR 435.

Meesters publiceerde in 2018 ook al het boekje De 101 mooiste vogelkijkgebieden van Nederland. Dat is hier gewoon ‘geïntegreerd’ en aangevuld met Natuurpunt-toelichtingen bij 29 Vlaamse vogelkijkgebieden.   De keuze is wel speciaal (geen Zwin en Kalmthoutse Heide voor Vlaanderen) en de toelichtingen zijn redelijk summier (neem bvb Schiermonnikoog),  maar als overzicht bij het maken van een keuze van excursieterreinen in een bepaalde provincie kan je er wat aan hebben.

 

DE MOOISTE LANDGOEDWANDELINGEN VAN NEDERLAND

Roots Wandelgids. Uitg. Fontaine Uitgevers i.s.m. New Skool Media, Amsterdam, 2021 : 160 blz. Prijs 17 €. ISBN 9789464040470. NUR 502.

Goed voor 16 wandelroutes en 4 landgoedommetjes over en langs de fraaiste landgoederen van Nederland. Bvb de Fraeylemaborg te Slochteren, een stinsenplantenbolwerk dat we uit eigen ervaring als tussenstop kunnen aanbevelen op de weg naar of van Schiermonnikoog …

P.S. Roots publiceerde ook De mooiste BOSWANDELINGEN van Nederland, De mooiste wandelingen langs WATER en De mooiste VLINDER- & VOGELWANDELINGEN van Nederland (www.rootsmagazine.nl).

 

TUIN

 

TINY FOREST : KLEIN BOS, GROOT AVONTUUR

Daan Bleichrodt & Maarten Bruns. Uitg.Noordboek, Gorredijk, 2021 : 206 blz. Prijs 19,90 €. ISBN 978 90 5615 6923. NUR 410.

Een Tiny Forest is een inheems minibos ter groote van een tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren én voor mensen. De auteurs startten met het planten van 600 inheemse boompjes en binnen 5 jaar groeide hun minibos uit tot een rage.

 

DE LOW BUDGET MOESTUIN

Huw Richards. Oorspr.titel Grow food for free. Uitg. Forte Uitgevers, Baarn, 2021 : 224 blz. Prijs 22.50 €. ISBN978 94 6250 267 3. NUR 423.

Een gast van 22 met een bij 170.000 abonnees populair YouTube-kanaal Huw Richards-Grow Food Organically. De uitdaging  in zijn week per week logboek : een jaar lang je eigen groente en fruit low budget telen, zelfs als je geen eigen tuin hebt.  Via  zijn probleemoplossingen en adviezen (versier  bvb om te beginnen een tank met 1000 liter regenwater) kan je aan de slag met het verbouwen,  oogsten en verder plannen  en tegelijk je portemonnee zoveel mogelijk gesloten houden.  Duurzaam !

 

BIJEN HOUDEN STAP VOOR STAP : VOOR BEGINNENDE IMKERS

Prof. dr. Kaspar Bienefeld. Oorspr.titel Imkern – Schritt für Schritt. Uitg. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2021 : 128 blz. Prijs 20 €. ISBN 978 90 215 8307 5. NUR 432.

Bijen houden helpt de natuur en jezelf, maar hoe begin je er aan ? Alvast met voor een basisuitrusting te zorgen en augustus op je agenda te zetten  : dan dient  het bijenvolkje voorbereid op de winterrust. Hoe dat ‘inwinteren’ moet legt bijenspecialist Bienefeld (prof Humboldunief Berlijn en hoofd bijeninstituut Hohen-Neuendorf) je uit met tekst en foto’s.  Ook wat er daarna komt : de begeleiding van de winterslaap, de voorjaarsontwikkeling, de topdrukte bij de hoofddracht en de zwermtijd. Tot het oogsten van de honing natuurlijk. Daarnaast krijg je veel info over dingen als het leven in en rond de bijenkast, de gezondheid van de bijenkolonie, enz. (soms , zoals m.b.t. regelgevingen, is er wel alleen aan Nederlandse lezers gedacht). Kom jij volgend jaar ook je kasten plaatsen op ons forteiland  ? De acacia’s zijn gewilde ‘drachtplanten’ …

 

 

 

 

MILIEU

 

JONGEREN.KLIMAAT.NU : MANIFEST VOOR KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Jongeren Milieu Actief. Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 2021 : 112 blz. Prijs 4,95 €. ISBN 978 90 4771 375 3. NUR 600.

Zie deze Nieuwsbrief 2021, rubriek Milieu.

 

HOE WE EEN KLIMAATRAMP KUNNEN VERMIJDEN

Bill Gates. Oorspr.titel How to Avoid a Climate Disaster : The Solutions we Have and the Breakthroughs we Need.  Uitg. Hollands Diep, Amsterdam,  februari 2021 : 288 blz. Prijs 21.99 €. ISBN 9789048855209.

Waarom en hoe de actuele uitstoot van 51 miljard  ton broeikasgassen tot nul reduceren tegen  2050 ? Zodat de opwarming deze eeuw beperkt blijft tot 2 of zelfs 1,5 °C ? Verslag over 10 jaar onderzoek door diverse experten over oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Uiteenzetting van een plan. Mikt vooral op een efficiënter werkende technologie om o.m. de elektriciteitsproductie te verduurzamen en zo evengoed andere sectoren zoals transport te vergroenen. Ook  op doorbraak-oplossingen die we nog moeten vinden (innovatie is de specialiteit van ingenieur Gates), op een beter beleid van regeringen, op de actie van iedereen om de politiekers ter verantwoording te blijven roepen. To get real : allemaal mooi, maar Gates is ook de bezitter van een hightech nucleair bedrijf, google even TerraPower…

 

RED DE WERELD IN 365 DAGEN : ECOLOGISCHE TIPS OM JE LEVEN TE BETEREN

Saartje en Elisabeth Van Houtte. Uitg. Horizon/Overamstel, Amsterdam, 2021 : 272 blz. Prijs 22.99 €. ISBN 978 94 9215 955 7. NUR 450

Tips en recepten om je milieu-impact te verkleinen,. Voor elke maand thema-uitdagingen  om die voetafdruk te reduceren en je uitgaven te verminderen. Naast ‘dagelijkse’ suggesties : diverse bekende (goodbye plastic tas, thermostaat ‘s nachts op 15°C en overdag op max. 19°C,  geen palmolie, deeleconomie, junkmail, rietjes, anders reizen, glazen potten, internetten beperken, Italiaanse koffie) maar ook andere (Meat Free Monday,  watervoetafdruk, emmer in badkamer, plasticvrije dag, Aleppozeep, banaanschoensmeer, één vuilniszak per maand, open oven, gsm op spaarstand). So : do it yourself ! Voor iedereen die een steentje wil bijdragen.

 

INVESTEER IN DOEL 5 : NAAR EEN SOCIAAL RECHTVAARDIGE EN KLIMAATPOSITIEVE ENERGIETRANSITIE
Marc Alexander (red.).  Uitg.  11 maartbeweging en Mammoet, imprint van uitgeverij EPO vzw, Berchem, 2021 : 174 blz. Prijs  15 €. ISBN 978 94 6267 298 7. NUR 740.
Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden, met als uitgangspunt een duurzame toekomst voor Doel.
Volgens de auteurs is kernenergie dan wel klimaatonvriendelijk, duur, onbetrouwbaar, onveilig en proliferatie/terreur- gevoelig, toch is het een site met belangrijk te hergebruiken installaties, aangevuld met nieuwe investeringen in maximaal circulaire, hernieuwbare en
klimaatpositieve productie, met daarnaast een tak die het nucleair passief beheert. Dat zou ook een langlopende toekomst voor de huidige werknemers verzekeren.
Ooit wou men een vijfde kernreactor bouwen in Doel. Dat wil de 11maart-beweging uitdrukkelijk niet. Op 11 maart 2011 vond de ramp van Fukushima plaats. Mensen uit vakbonden en milieuorganisaties uit het Antwerpse vormden de 11 maart beweging om een Fukushima aan de Schelde te voorkomen. Ze pleiten voor een sociaal investeringsplan. Doel 5 moet een energiesite worden van de toekomst zonder nucleaire en fossiele energie maar met de nodige klimaatpositiviteit. De site zou groene energie aan de industriële bedrijven in de Antwerpse haven leveren. Het bestaand personeel van de kerncentrales krijgt een omscholing daarvoor. Het zorgt ook voor de afbraak van de oude kernrectoren, en het beheer van het bovengronds gestockeerd afval. De 11 maart-beweging haalt haar inspiratie in Californië. Daar hebben via overleg directie, vakbonden, middenveld en overheden een nucleaire centrale omgevormd tot een duurzame energiecentrale.
(Steven Leysen)
© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.