Nieuws Fort Oelegem

DE KRONIEK VAN FORT OELEGEM IN 2021  :

HET 38STE JAAR SEDERT 1984.

Voor meer info : info@fortoelegem.be

 

INTERESSANT : FORTENZOMER 2021

De activiteiten in de Antwerpse forten in de periode mei-september 2021 vind je weergegeven in de website van de fortengordels :  fortengordels.be/nieuws/fortengordels-fortenzomer-21

 

2021 = 30 JAAR EUROBATS

Dit jaar wordt de 30ste verjaardag gevierd van EUROBATS, de overeenkomst m.b.t. de bescherming van onze Europese vleermuizen. En meteen ook de 25ste verjaardag van de International Bat Night. Ter gelegenheid van die verjaardagen publiceerde het secretariaat van het EUROBATS Agreement (Bonn, Duitsland)  een leuke foto-poster op A2-formaat met alle vleermuissoorten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Kom jouw gratis exemplaar halen in het fort ?  De internationale Bat Night houden we op zaterdag 28 augustus om 20 u.

 

 

JANUARI-FEBRUARI 2021 : VLEERMUIZEN DIT JAAR NIET GETELD

Zie nieuwsbriefnatuur2000.be, anno 2020, rubriek Natuur ?  Er wordt daar op gewezen hoe het coronavirus einde  2019 mogelijk door een Aziatische vleermuis via (ook mogelijk) een schubdier in China op mensen werd overgedragen. Ondertussen is geweten dat het virus evengoed kan overspringen van de mens op verschillende andere diersoorten, ook op onze Europese vleermuizen. Hoe groot dat risico is bij een toch redelijk dicht telcontact in een fortomgeving met bijna 100% vochtigheid en een temperatuur van ca. 10°C is nog niet goed geweten.  Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en worden de vleermuizen van Fort Oelegem deze winter voor de eerste keer sedert 1985 niet geteld …

 

MAANDAG 18 JANUARI 2021 : KAPALARM, VMM-WERK AAN DE ANTITANKGRACHT

Glenn signaleert dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een infobordje plaatste bij de fortoprit.  Daarop wordt aangekondigd dat de VMM  tot half maart kapwerken gaat uitvoeren langsheen onze sector van de Antitankgracht : om de bomen- en struikenvegetatie te verjongen, om de Amerikaanse vogelkers te verwijderen, om fauna en flora meer licht te geven. Werken die om de zoveel jaren dienen herhaald, in 2016 hadden we er al een voorproef van. Voor de vleermuizen kan zo’n hakhoutbeheer voordelen hebben, als de gracht dichtgroeit of dichtslibt komt een belangrijke verbindingsroute in het gedrang. Maar aan het groene gordijn op de westelijke buitenoever van de fortgracht wordt er best niet geraakt. Die begroeiing van bomen en struiken werkt  als een windbuffer en geeft luwte op het water van de fortgracht. Bovendien maskeert het de straatverlichting. Allemaal belangrijk voor de vleermuizen die in hun actief jaargedeelte ‘s nachts op de fortgracht op insecten komen jagen. Van dat foerageren hangt mede hun voortbestaan af. Zoals in 2016 hebben we daarom direct opnieuw contact gezocht met leidend VMM-ambtenaar  Luc Van Craen, om nog eens de verzekering te bekomen dat er niet aan het ‘gordijn’, dat overigens op forteigendom staat, geraakt zal worden. Die démarche gaf de conservator op woensdag 20 januari ook de gelegenheid om bij de fortpoort kennis te maken met de gedreven nieuwe plaatselijke VMM-verantwoordelijke/gebiedsbeheerder Machteld Van Gils, die veel begrip toonde voor ons eigen beheerswerk en voor onze bekommernissen.

 

ZATERDAG-ZONDAG 24-25 APRIL 2021 : ERFGOEDWEEKEND

Door de tot nader order verstrengde corona-maatregelen, gecombineerd met de avondklok,  was het niet doenbaar om  de geplande  vleeravond cum nachtbezoek te organiseren. Op zaterdag kwamen Tim & Co wel voor-cleanen, ze herschilderden ook de nodige natuurpadpaaltjes.  Op zondag kreeg de conservator voor het gidsen de gewaardeerde hulp van Dries, Guy, Glenn en (voormiddag) Jorne.  Voor het poortwachten stonden Furkan en Arissa in.  Er waren rondleidingen om het uur van 10 u af tot 17 u. Dat de fortgidsen telkens maar 3 bezoekers konden meenemen was wel een serieuze ‘handicap’ maar de bezoekers genoten des te meer van deze luxe-situatie.  Alles bijeen begeleidden we een 60 geïnteresseerden, er kwamen ook heel wat voorbijgangers informeren naar de komende activiteiten.

 

ZONDAG 16 MEI 2021 : FIETSERSDAG

Dit open moment groeide uit de Parkdag (ooit eerst gestimuleerd door het Agentschap Natuur en Bos en daarna afgeschoten door een nieuwe directie, die ambtenaren…)  en daaropvolgend de Fortengordelfietsdag (eerst gestimuleerd door de provincie en daarna afgeschoten door een nieuw bestuur, die politiekers…).  Wij doen zelf in elk geval verder, maar het weer zat deze natte en koude meimaand echt niet mee. Toch kwam een twintigtal serieus  geïnteresseerden om 11 u en om 14 u opdagen, ze kregen een verzorgde begeleiding door Jorne, Glenn en de conservator.

 

ZONDAG 30 MEI 2021 : OPEN FORTNAMIDDAG

Perfect lenteweer na een koude meimaand. Tussen 13 en 17 u passeerde een 30-tal blijkbaar erg geïnteresseerde bezoekers. De begeleiding, nog altijd grotendeels buiten de gebouwen, werd verzorgd door Jorne en de conservator.

 

DINSDAG 1 JUNI : PLAATSING VAN DE BIJENKASTEN

Na een onderbreking van 3 jaar kon een blije Francis bij het begin van de Week van de Bij 2021 zijn bijenkasten terug op het zuidelijke binnenplein hun plaats geven…

 

DONDERDAG 3 JUNI : HANDPANSPEL OP DE BRUG

Het VRT-EEN-programma “Iedereen Beroemd” filmt Peter Spiessens uit Zandhoven terwijl hij handpan speelt op de fortbrug

 

VRIJDAG 11 JUNI 2021 : ARNOUT HAUBEN IN FORT OELEGEM

De avond tevoren liet de gevierde  stapheld weten dat hij Fort Oelegem wou bezoeken, de volgende voormiddag effe.  Gelukkig was de Glenn vrij en bereid.  Van pure alteratie vergat hij Arnout wel om een selfie te vragen.  Gaat Fort Oelegem Arnout later ook op tv zien?

 

ZONDAG 20 JUNI 2021 :  SCHILDERING EXPO-KAMER IN HET ZUIDELIJK KEELGEBOUW

Het was al 20 jaar geleden dat leden van Natuur 2000 de kamers van het zuidelijk keelgebouw schilderden, de verf begon serieus af te brokkelen.  Daarom zetten  Tim en zijn D&H-mates zich aan een afschraap- en herschilderbeurt, nog niet zo simpel bij de ronde plafondsituatie,  de condensatie binnen en het regenseizoen buiten. Respect daarvoor. Zij slaagden er alvast in de zgn. expokamer aan de ‘Droge Gang’ terug toonbaar te maken, hopend op een weersituatie die alles zou helpen drogen. De tweede kamer volgend jaar ?

 

DINSDAG 6 JULI 2021 : DE VLEERMUIZENPOSTER

Overleg op het Vrieselhof met de mensen van het Regionale Park De Voorkempen over de realisatie van een educatieve vleermuizenposter (de 6 voornaamste in het fort overwinterende soorten) en een dito plakkaat voor buitengebruik. Wij zouden instaan voor teksten en de illustratie, RLDV voor de lay out en de andere technische kanten.

 

ZONDAG 11 JULI 2021 : OPEN FORTNAMIDDAG

Voor de verandering mooi weer op deze nationale feestdag. We hadden twee ‘grotere’ rondleidingen voorzien (13 u, 14u30)  en daarnaast kortere voor passerende fietsers en wandelaars. Simon Stevin stuurde  voor dit event een apart bericht rond, dat bleef niet zonder effect : belangstellende bezoekers uit het Gentse, uit Aalst, van Fort Ertbrand en van Fort Breendonk, in het totaal een 85-tal.  Begeleiding door Jorne, Glenn, Dries, Furkan & Arissa en de conservator. Kennismaking met kandidaat-fortgids Mikey. Voor het eerst sedert 2019 kwamen er uit de kostendeelname ook terug wat inkomsten binnen. Glenn had de dagen tevoren het outdoors bezoekcircuit netjes gemaakt.

 

 

© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.