Nieuws Fort Oelegem

DE KRONIEK VAN FORT OELEGEM IN 2021  :

HET 38STE JAAR SEDERT 1984.

Voor meer info : info@fortoelegem.be

 

 

2021 = 30 JAAR EUROBATS

Dit jaar wordt de 30ste verjaardag gevierd van EUROBATS, de overeenkomst m.b.t. de bescherming van onze Europese vleermuizen. En meteen ook de 25ste verjaardag van de International Bat Night. Ter gelegenheid van die verjaardagen publiceerde het secretariaat van het EUROBATS Agreement (Bonn, Duitsland)  een leuke foto-poster op A2-formaat met alle vleermuissoorten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Kom jouw exemplaar halen in het fort ?  De internationale Bat Night houden we op zaterdag 28 augustus om 20 u.

 

JANUARI-FEBRUARI 2021 : VLEERMUIZEN DIT JAAR NIET GETELD

Zie nieuwsbriefnatuur2000.be, anno 2020, rubriek Natuur ?  Er wordt daar op gewezen hoe het coronavirus einde  2019 mogelijk door een Aziatische vleermuis via (ook mogelijk) een schubdier in China op mensen werd overgedragen. Ondertussen is geweten dat het virus evengoed kan overspringen van de mens op verschillende andere diersoorten, ook op onze Europese vleermuizen. Hoe groot dat risico is bij een toch redelijk dicht telcontact in een fortomgeving met bijna 100% vochtigheid en een temperatuur van ca. 10°C is nog niet goed geweten.  Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en worden de vleermuizen van Fort Oelegem deze winter voor de eerste keer sedert 1985 niet geteld …

 

MAANDAG 18 JANUARI 2021 : KAPALARM, VMM-WERK AAN DE ANTITANKGRACHT

Glenn signaleert dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een infobordje plaatste bij de fortoprit.  Daarop wordt aangekondigd dat de VMM  tot half maart kapwerken gaat uitvoeren langsheen onze sector van de Antitankgracht : om de bomen- en struikenvegetatie te verjongen, om de Amerikaanse vogelkers te verwijderen, om fauna en flora meer licht te geven. Werken die om de zoveel jaren dienen herhaald, in 2016 hadden we er al een voorproef van. Voor de vleermuizen kan zo’n hakhoutbeheer voordelen hebben, als de gracht dichtgroeit of dichtslibt komt een belangrijke verbindingsroute in het gedrang. Maar aan het groene gordijn op de westelijke buitenoever van de fortgracht wordt er best niet geraakt. Die begroeiing van bomen en struiken werkt  als een windbuffer en geeft luwte op het water van de fortgracht. Bovendien maskeert het de straatverlichting. Allemaal belangrijk voor de vleermuizen die in hun actief jaargedeelte ‘s nachts op de fortgracht op insecten komen jagen. Van dat foerageren hangt mede hun voortbestaan af. Zoals in 2016 hebben we daarom direct opnieuw contact gezocht met leidend VMM-ambtenaar  Luc Van Craen, om nog eens de verzekering te bekomen dat er niet aan het ‘gordijn’, dat overigens op forteigendom staat, geraakt zal worden. Die démarche gaf de conservator op woensdag 20 januari ook de gelegenheid om bij de fortpoort kennis te maken met de gedreven nieuwe plaatselijke VMM-verantwoordelijke/gebiedsbeheerder Machteld Van Gils, die veel begrip toonde voor ons eigen beheerswerk en voor onze bekommernissen.

 

© 2021 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.