Persberichten

 

PETITIE-STEUN 2021

 

Zondag 7 februari 2021

Bewaarschift tegen de MCA-hoogbouw bij de Hobokense Polder, Antwerpen-Zuid (Actie Why MCA)

 

Maandag 15 februari 2021

Avaaz-petitie tegen de welig tierende ivoormarkt in Japan, gastland voor de Olympische Spelen 2021.

 

Vrijdag 7 mei 2021

Petitie tegen de zgn. ¨Procedure-Optimalisatie.

Zeer kwalijk ! Petitie tegen de maneuvers van de Vlaamse machtspolitiekers van het ogenblik (N-VA voorop)  die de zgn. procedure-optimalisatie willen doorduwen. Dat maakt het natuur- en milieubegane burgers voortaan onmogelijk om nog verzet aan te tekenen tegen bvb het kappen van een bos of de natuurschadelijke uitbreiding van een bedrijventerrein als ze niet rechtstreeks benadeeld worden. En nog van die voorzieningen om natuur- en milieuverdedigers monddood te maken …

 

Vrijdag 21 mei 2021

Greenpeace-petitie voor de bescherming van de diepzee  en voor een moratorium op diepzeemijnbouw

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.