Actualiteit

WAT GEBEURDE IN 2022 ?

 

 

ZATERDAG 1 JANUARI 2022 : DE WARMSTE.

In Ukkel was het om 13.40 uur 13,7 °C warm.  Daarmee is deze 1ste januari de warmste nieuwjaarsdag sinds het begin van de waarnemingen. Het vorige dagrecord dateert van 1 januari 2012 met 13,6 °C.

 

ZATERDAG 8 JANUARI 2022 : RUIMTETELESCOOP JAMES WEBB ONTPLOOID

Twee weken na de lancering op kerstdag zijn alle onderdelen van de enorme ruimtetelescoop (diameter : 6,5 meter) nu opengevouwen. Dat opvouwen was nodig omdat de telescoop te groot is voor de neus van een lanceringsraket. Nu moeten de instrumenten nog gecalibreerd worden en moet de telescoop zijn definitieve plaats bereiken op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Binnen vijf maanden moet het wetenschappelkijk onderzoek kunnen starten. Deze telescoop kan veel verder de kosmos inkijken dan voorgangers en dat moet radicaal nieuwe inzichten opleveren.

 

DINSDAG 25 JANUARI 2022 : OEHOES IN LEUVEN

Al enkele dagen wordt er een mannetjesoehoe gespot in en rond Leuven, hij liet zich zelfs zien in het drukke stadscentrum en het kreeg ook nog het gezelschap van een vrouwtje. Gaat het om wilde vogels ? Oehoes komen vooral voor in gebieden met veel bos. Hoe dan ook zitten er nu een 50 broedparen in Vlaanderen, vooral in de Antwerpse en Limburgse bossen en in sommige gebieden van Vlaams-Brabant. P.S. Deze week dook er ook nog een oehoe op in Gavere (Oost-Vlaanderen).

 

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 : TEGEN DE ETHAANKRAKER VAN INEOS

Zie ook deze Nieuwsbrief, rubriek Actualiteit van de jaargangen 2019 (29/8) en 2020 (3/10)

De milieu-actiegroep Ineos Will Fall manifesteerde voor het kabinet van de Vlaamse Omgevingsministerin Zuhal Demir (N-VA) tegen de ethaankraker van Ineos die op 16/12 ondanks alles goedkeuring kreeg van de Antwerpse Provincie-Deputatie (ook gedomineerd door de N-VA) : terwijl er bvb geen “passende beoordeling” is geweest over de effecten van stikstof bij de behandeling van de vergunningsvraag. Er is ook bezorgdheid over de PFAS die vermoedelijk geborgen ligt in het terrein dat Ineos wil ombouwen voor de bouw van de kraker, maar het milieu-effectenrapport gaat daar niet op in. En verder is er noch het schaliegaspunt, naast het fijnstof dat de kraker zou produceren : op een moment dat we een toekomst moeten maken met minderr plastics en meer recyclage ?

 

ZONDAG 27 FEBRUARI :  ZWARTE IBIS IN HET MOLSBROEK TE LOKEREN

Van eind februari tot in maart zat er eerst een zwarte ibis in het Molsbroek te Lokeren en vanaf midden maart één in het Groot Broek e.o. in Waasmunster. Wordt het weer een influx zoals in 2013-2016 ?

 

MAANDAG 28 FEBRUARI 2022 : NIEUW VN-KLIMAATRAPPORT

In een nieuw VN-Klimaatrapport wordt gesteld dat de gevolgen en de impact van de klimaatverandering groter zijn dan tot nu gedacht : ook voor Europa moeten bosbranden en overstromingen een wake-upcall zijn.

Working Group II Sixth Assessment Report : Fifty-Sixth Session of the IPCC (IPCC-56) and Fourteenth Session of Working Group III (WGIII-14), Electronic Session, 21 March-1 April 2022

 

WOENSDAG 2 MAART : VN-RESOLUTIE OVER PLASTICVERVUILING

Tijdens de 5de UN Environment Assembly (UNEA-5) te Nairobi steunden vertegenwoordigers van 175 landen een historische resolutie om een einde te stellen aan de plasticvervuiling, waarbij de hele cyclus van productie tot vervuiling in acht wordt genomen : gemikt wordt op een wettelijk bindende overeenkomst tegen einde 2024.

 

VRIJDAG 4 MAART 2022 : NA TSJERNOBYL OPNIEUW OEKRAÏENSE KERNCENTRALE IN DE VUURLINIE

Na de strijd rond de vroegere kerncentrale van Tsjernobyl (1986 !) vorige week is nu de grootste kerncentrale van Europa in Zaporozje bij Enerhodar gewapenderhand ingenomen door het Russisch leger  : er brak zelfs brand uit.  Kernenergie is erg belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening van Oekraïne. Er zijn 21 reactoren (15 in werking), verdeeld over 5 kerncentrales.

 

WOENSDAG 9 MAART 2022 : VMM MELDT NORMALE GRONDWATERSTAND

Slechts 23% van de meetplaatsen had een lage of zeer lage stand voor de tijd van het jaar (vnl in West-Vlaanderen), begin maart was dat nog 60%.

wwws.vmm.be

 

MAANDAG 23 MEI 2022 : DAVOS 2022

Voor de 51ste keer het dure Wereld Economisch Forum in Davos voor de economische elite en de toppolitiekers. Veel om over na te denken : grote geopolitieke onzekerheid, nooit geziene prijzen voor energie en grondstoffen,  Of dat nadenken en netwerken iets gaat uithalen ? Rusland (Oekraïne) en China (Corona-lockdown) zijn er niet bij.

 

DINSDAG 31 MEI 2022 : ANB WEER EENS IN OPSPRAAK

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat onderzoeken of het Agentschap Natuur en Bos zich in zijn stikstofadviezen liet beïnvloeden door de Boerenbond. In de Vlaamse Parlementscommissie Landbouw kwam nl. aan het licht dat landbouwbedrijven die eerst op de rode lijst stonden toch gunstig advies kregen. De Boerenbond erkent dat er “overleg” is geweest … Van de Vlaamse ambtenaren is sowieso bekend dat ze ongaarne uit hun “comfortzone” komen, maar de vaatjes die Demir durft opentrekken (remember OVAM ivm 3M en andere zaken waar ANB in betrokken was) terwijl haar voorgangers  bewust bleven slapen ...

 

VRIJDAG 10 JUNI 2022  : DE NEDERLANDSE STIKSTOFDOELEN

Na 50 jaar verzuim van het politiekers/ambtenarencomplex ( = de overheid) kreeg het Nederlandse parlement eindelijk de Nederlandse “stikstofdoelen” te lezen : in beschermde natuurgebieden moet de uitstoot met 95% naar omlaag en in de ring rond deze gebieden met 70%. Dat zou gebeuren door boeren uit te kopen en boeren hun veestapel te laten inkrimpen.

P.S. Wat de Vlaamse plannen betreft liet de Europese Commissie toevallig ook nu weten dat bij ons de “overheid” evengoed te kort schiet : veel te grote veestapel, overmaat aan nitraat in het water, pesticidenmisbruik enz. Gaat de nieuwe Vlaamse landbouwminister Brouns zijn nek durven uitsteken ?

Zie ook de rubriek Wereld van deze nieuwsbrief, onder “Nederland”.

 

ZATERDAG 11 JUNI 2022 : REUZENARONSKELK BLOEIT EVEN IN MEISE

Reeds de 16de geregistreerde bloei : deze duurt maar 72 uur en hij is zowel visueel (bloem meet 255 cm) als qua geur spectaculair.

 

MAANDAG 27 JUNI T/M VRIJDAG 1 JULI 2022 : UN OCEAN CONFERENCE, LISSABON

In het Altice Arena conferentiecentrum bijgewoond door 7000 afgevaardigden w.o. Franse president Macron. Bezorgdheid over o.m. plasticvervuiling en deep-sea mining, die om een moratorium vraagt. In augustus wordt daarover besloten.

 

ZONDAG 3 JULI 2022 : TOP MARMOLADA-GLETSJER BREEKT AF

De Marmolada (3.300 m) is de koninginberg van de Dolomieten (N.O. Italië). Na een lange periode van ongewone droogte en warmte, met boven op de top 10°C,  brak een groot stuk bovenaan de gletsjer af. Dat veroorzaakte een lawine van ijs, sneeuw en rotsen : zeker 6 bergwandelaars kwamen daarbij om en er waren ook gewonden. Door de klimaatopwarming was de gletsjer al jaren aan het krimpen.

 

WOENSDAG 23 JULI 2022 : BOSBRANDEN IN ZUID-EUROPA

Het is bijzonder warm in grote delen van Zuid-Europa : zeker in Spanje en Portugal (meer dan 40°C), Frankrijk, Kroatië, Griekenland, Turkije. Na een zeer warme meimaand was de maand juni de op één na warmste ooit in Europa. Het warme en droge weer biedt de ideale omstandigheden voor bosbranden, er zijn er inmiddels al honderden uitgebroken in Zuiid-Europa.

 

MAANDAG 18 JULI EN DINSDAG 19 JULI 2022 : WEER EEN WARMSTE

De warmste 18de juli sinds het begin van de metingen : 33,7 °C in Ukkel (KMI).  Het vorige record (33,6 °C) dateerde van 2006. Op andere plaatsen ging het kwik boven de 35 °C.  Hetzelfde op 19de juli : 38,1 °C in Ukkel. Alleen in 2019 werd het nog warmer in juli : 39,7 °C op 25 juli.

 

MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022 : START NIEUW MAANPROJECT NASA UITGESTELD

Met de (tot ?) uitgestelde lancering vanuit het Kennedy Space Center in Florida van een raket moest de Artemis I – Moon Mission van de NASA starten. De bedoeling is om tegen 2025 een vrouw en een kleurling op de maan te zetten. De onderliggende reden van een herneming van de maanverkenningen  na 50 jaar is duidelijk geopolitiek (oorlog) en energie (helium) gelinkt …

 

DINSDAG 30 AUGUSTUS 2022 : VLAAMSE WATERWEG (TOEZICHT : VLD-MINISTER PEETERS) LOOST GIFAFVAL IN SCHELDE

Sinds 2000 stort de Vlaamse Waterweg ( = overheidsbedrijf onder toezicht van de politiekers) resten van bagger, asbestgrond e.a. soortgelijke afval in een oude kleiput te Kruibeke. In oktober 2021 was daar een “bemonstering” van het water dat van het stort in de Schelde wordt geloosd. In het alarmerende “prioritaire proces-verbaal” daarover ontdekte het TV-programma Pano dat in dit water 5 x meetr uranium zat dan wettelijk toegelaten. Ook kobalt kwam 11 x meer voor en nikkel en beryllium overschreden evengoed de norm. Ontdekt werd ook dat de Waterweg 23.000 ton slib van een West-Vlaams afvalstoffenbedrijf accepteerde waarvoor de instelling helemaal geen vergunning had. De Waterweg werd al vaak op de vingers getikt door de Omgevingsinspectie, maar kwam er altijd ongestraft mee weg. Ook toezichthoudend VLD-minister Lydia Peeters kan het blijkbaar niet veel schelen. Het doet denken aan het PFAS -schandaal , waar de onderzoekscommissie de overheid (= ons politiekers/ambtenarencomplex) totale onverschilligheid voor de volksgezondheid verweet …

 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022 : DE WARMSTE AUGUSTUS

Zondag 14 augustus was al de warmste sedert de start van de waarnemingen  :  in Ukkel 31,9 °C. Het vorige record was 31 °C en dateerde van 1911. Ook de 6de dag van een hittegolf. Maar de hele maand was ook de warmste augustus sedert 100 jaar, elke dag van de maand was het warmer dan 20 °C.

 

WOENSDAG  7 SEPTEMBER 2022 : PANO-TV OVER DE DUBIEUZE LINK TUSSEN POLITIEKERS EN BOUWKAPITALISTEN

De veroordeling tot gevangenisstraf wegens belangenvermenging (bij het verkwanselen van de Westhoekduinen)  van CVP-advokaat/burgemeester Versteele van De Panne in 1979 waren onze politiekers destijds vlug vergeten.  Tot op de dag van vandaag blijven er op vele plaatsen  in Vlaanderen  bedenkelijke links bestaan tussen die politiekers en zgn. projectontwikkelaars.  Het gaat zo ver dat bvb in het Antwerpen van N-VA-leider De Wever ruimtelijke uitvoeringsplannen ofte RUP’s door die projectontwikkelaars mee opgesteld worden. In Oostende zorgde van Volksunie naar VLD-overloper Tommelein (die ook al in andere verbanden in opspraak kwam) er mee voor dat op  nog beschermde grond bij Fort Napoleon meer dan 100 m hoge monstertorens met luxe-appartementen kunnen worden opgetrokken. De bouwlobby-isten halen bij het Vlaamse Parlement en de gemeentebesturen binnen wat ze maar willen.  Het gevolg : in zo goed als alle dorpen en steden verdwijnt het laatste groen langs de straten door lucratieve appartementisering. Hoe lang gaat dat politiek gekonkel nog zijn gangen blijven gaan ? Tot Vlaanderen helemaal stad is geworden ?

 

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2022 : KU LEUVEN VERLIEST ZONNEAUTORACE

In de Sasol Solar Challenge, een achtdaagse race van Johannesburg naar Kaapstad en een strijd om het maken van de meeste kilometers, versloeg de Nuna 11s-zonnewagen van het Brunel Solar Team ( TU Delft) de rivalen van de BluePoint Atlas-auto van het Agoria Solar Team (KU Leuven) met 38 km. In het totaal legde ie 4223,2  km af. De Zuid-Afrikaanse Sasol Solar Challenge is te vergelijken met de zonneautoraces die in het verleden plaatsvonden in Australië en Marokko.

P.S. De BluePoint Atlas-zonnewagen reed op 12 juni 2022 op de testbaan van Ford in  Lommel in twaalf uur tijd 1051 km en verbrak zo een voorgaand 924 km-wereldrecord van de TU Delft-studenten.

 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2022 : PANO-TV OVER DE STIKSTOFCRISIS, DE BOERENBOND EN DE CD&V

Een 23.000 Vlaamse boeren houden 1,3 miljoen koeien, 6 miljoen varkens en 55 miljoen kippen. Niet direct voor ons eten, maar om rijk te worden van de export : naar Afrika en elders. Dat  zorgt bij ons wel  voor 56 % van alle stikstofuitstoot. Terwijl die uitstoot vanwege de industrie en het verkeer terugloopt, gebeurt dat niet bij de boeren. Terwijl ze serieuze subsidies binnenhalen voor moderne emissiearme stallen, doen ze het effect daarvan teniet door maar te blijven uitbreiden. Op de ammoniakkaart kleuren vooral West-Vlaanderen en de Antwerpse Noorderkempen rood. In die Noorderkempen kregen ze tot voor heel kort toelating om tot 20% uit te breiden tot aan de rand van de Turnhoutse vennen, eventjes 156 landbouwbedrijven zitten daar. Hoe is het zover kunnen komen ? Veel wordt gewezen naar de Boerenbond met 16.000 boerenleden en zijn financiële holding MRBB, de  Maatschappij Roerend Bezit Boerenbond met een vermogen van 5 miljard die 70 bedrijven controleert .  Onder meer de KBC, die boeren geen leningen blijkt te geven tenzij ze het ‘groot’ zien.  En die ‘groei’ werd altijd vlot toegestaan door bevriende politiekers, met rugdekking door een CD&V die sinds mensenheugenis landbouwminister na landbouwminister mocht leveren. Het woord maffia viel. Pano vergelijkt : het zou zijn alsof de transportsector continu de minister van Verkeer naar voren zou mogen schuiven, waar blijft het algemeen belang ? Experten zijn van oordeel dat de boeren het dringend over een andere boeg moeten gooien en dat de veestapel even dringend dient gereduceerd.  Benieuwd hoe onze zo bekwame en integere poltiekers dat gaan organiseren …

 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022 : DOEL 3 OUT

Om 21:31 wordt Doel 3 (de Vlaamse ‘scheurtjescentrale’ uit 2012) als eerste van zeven Belgische kernreactoren definitief stilgelegd. De centrale van 1006 MW werd anno 1982 in gebruik genomen, er zal nog 19 jaar en 6,3 miljard euro nodig zijn voor de afbraak en de ontmanteling. De milieubeweging roept de overheid bij deze gelegenheid op om meer vaart te maken met energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en flexibiliteit in het energiesysteem. Bedenkelijk dat een 60-tal N-VA’ers in Doel een pro-kernenergie manifestatie meende te moeten houden (w.o. de niet bepaald milieudeskundige Theo Francken) en dat de partij ook dure anti-advertenties  zette in kranten als Metro.

 

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 : EERSTE ACTIE CODE ROOD

Actievoerders van de coalitie Code Rood blokkeerden te Feluy, Henegouwen, de toegangen tot de uitgestrekte petrochemische fabriek van Total Energies, producent van fossiele brandstoffen.

 

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 : ORKA SPOELT AAN

In het voorjaar zwom een orka 60 km de Seine in. Nu spoelde er een aan voor de kust van Cadzand. Pogingen om het dier terug in zee te krijgen mislukten, het was ook erg vermagerd.Tegen middernacht stierf het en daarna werd het overgebracht  naar de unief van Utrecht.

 

WOENSDAG 26 OKTOBER 2022 : UNFCC & 2022 NDC SYNTHESIS REPORT VOOR COP 27  (6/11/22)

In het gebruikelijke rapport voor de volgende klimaatconferentie waarschuwt de VN er voor dat we met de huidige klimaatbeloftes afstevenen op een planetaire opwarming van 2,5 °C. Officieel blijft het doel de opwarming te beperken tot “onder de 2°C” en te streven naar een opwarming van maximaal 1,5 °C : zoals het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft. Maar in feite is er in 2022 weinig gebeurd op klimaatvlak. Amper 24 van de 193 klimaatakkoordlanden hebben ondertussen hun klimaatplannen aangepasten de ambities verhoogd. We komen zelfs niet in de buurt van wat we zouden moeten doen voor die 1,5 °C.  I.p.v. een halvering van de uitstoot tegen 2030 (t.o.v. 2010) gaat die uitstoot nog met 10% verhogen !

 

ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 : MAP 7

De Tijd meldt dat minister van Omgeving Zuhal Demir de forcing voert rond het zevende mestactieplan (MAP7). Dat plan moet vanaf 2023 de regels voor bemesting in de Vlaamse landbouw bepalen  en het is een van de beleidsinstrumenten om de kwaliteit van de waterlopen op te krikken. Vlaanderen probeert de overbemesting in de landbouw al sinds 2000 tegen te gaan met MAP’s, maar tot nu toe gaf dat maar trieste resultaten en de waterkwaliteit in de landbouwregio’s is nog verslechterd  : de Europese Commissie dringt dan ook aan op serieuze maatregelen om alle waterlopen tegen 2027 een ‘goede toestand’ te verzekeren.  De boeren kan het weer niet schelen, evenmin als de methaanuitstoot in de veesector, het stikstofdossier en de zo nodige aanpassing van het landbouwbeleid (ook op vraag van Europa) : ze zijn gewoon tegen, gesteund door de Boerenbond en het Boerensyndicaat en de CD&V-partij.

 

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022  : MILIEUSCHADE  STRAFBAAR

De regering De Croo bereikte een akkoord over de invoering van ecocide ( = het milieu ernstige en blijvende schade toebrengen op grote schaal) in het strafwetboek.

 

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 : DE COP IS ERAF

De 27ste VN-klimaatconferentie gaat van start in het Egyptische Sharm El Sheikh, met 200 landen rond de tafel. Op de agenda o.a. de vergoeding van klimaatgerelateerde schade.  VN-Secretaris-Generaal Antonio Guteress : We are in the fight of our lives and we are loosing. Mensheid moet kiezen tussen solidariteit en zelfmoord. Ondertussen meldt de WMO (World Meteorological Organization) dat de afgelopen acht jaar, tussen 2015 en 2022, de geschiedenis ingaan als de warmste ooit.

 

MAANDAG 14 NOVEMBER 2022 : WALRUS IN DE BUURT

Te Westkapelle op Walcheren (Zeeland) werd een walrus gespot, het dier was al een tijd zuidwaarts aan het trekken : het dier lijkt wat mager, omdat het niet het geschikte voedsel vindt. Het was al van 1976 geleden dat er bij ons nog een walrus te zien viel. Normaal verblijven walrussen op het drijfijs van de Noordelijke IJszee.

 

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 : COP 27 EEN FLOP ?

Van de Europese voorstellen om de CO2-uitstoot verder terug te dringen kwam niks terecht : onder de druk van de grote producenten (Saudi-Arabië) en afnemers (China) van fossiele brandstoffen. Tijdens gespannen verlengingen tijdens het laatste weekend moest zelfs nog moeite worden gedaan om het status quo van Glasgow (2021) te behouden : daar as overeengekomen om enkel steenkool en inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen uit te faseren.  Symptomatisch voor de fel tanende geopolitieke invloed van ons werelddeel. Anderzijds wist Pakistan een coalitie van 134 “armere” landen aan zijn kant te krijgen om het verzet tegen een zgn. klimaatschadefonds te doorbreken. Daarmee zouden landen moeten geholpen worden die de gevolgen dragen van de uitstoot van industriële broeikasgassen : jaarlijks 100 miljard dollar, te betalen door de VS en de EU en niet bvb door China… Een niet onomstreden ding, want wanneer is iets een klimaatramp ? Somalië zou graag vlug 55 miljard dollar binnenrijven om te herstellen van de droogte daar, maar o.m. het World Weather Attribution Initiative wijst er op dat er niet kan aangetoond worden dat klimaatverandering de kans op dit soort droogtes heeft beïnvloed.  De westerse landen helpen landen als Somalië overigens al best vrijgevig. Tegelijkertijd zijn met name de Afrikaanse regeringen  berucht om hun corruptie. Hoeveel van die “schadevergoeding” gaat er weer verdwijnen  in de zakken van de lokale machthebbers ? Transparency International heeft daar twijfels bij. En ook tegelijkertijd bleek er bij voornoemde landen geen bereidheid te bestaan om bvb alternatieve energieprojecten te subsidiëren …

 

DINSDAG 6 DECEMBER 2022 : POLITIEK AKKOORD OVER “HISTORISCHE” EUROPESE BOSWET

Voortaan zullen producenten moeten kunnen bewijzen dat er geen waardevol  bos heeft moeten wijken voor hun producten, indien ze die producten nog willen verkopen op de EU-markt. Het gaat om rundsvlees, koffie, cacao-afgeleiden en soja, maar ook om rubber, hout en beprint papier. Eén dag voor de start van de VN-biodiversiteitstop in Montréal bereikten de Europese Raad en het EU-Parlement een akkoord hierover. De EU wil alles controleren met o.a. DNA-analyse, satellietmonitoring en steekproeven. Hoe hoger het risicoprofiel van het land van herkomst, hoe meer checks, tot 9% van alle producten. Volgens schattingen van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verdween er de voorbije 30 jaar 420 miljoen hectaren woud door ontbossing : 2/3 daarvan moest verdwijnen voor palmolie of soja.  Wel spijtig dat ander waardevol natuurgebied, zoals savannes, niet opgenomen is in de wet…

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 2022 : VN-TOP BIODIVERSITEIT/DEEL TWEE

In het Canadese Montréal begint een VN-top over het tegengaan van het uitsterven van plant- en dierensoorten in de wereld. De VN-biodiversiteitstoppen worden om de twee jaar gehouden (het eerste deel van deze conferentie op 11/10/2021 virtueel te Kumming, China). De uitstervingssnelheid is vandaag een factor 100 tot 1000 (!) hoger dan van nature het geval zou zijn : door verlies van ruimte, overexploitatie (overbevissing …)  en vervuiling. Ook de klimaatverandering speelt een rol. Daarom wil men meer gebieden op de wereld als beschermd gebied aanwijzen. Op papier is nu 17% van de wereld gewoon beschermd, dit moet naar 30% en 10% moet strikt beschermd worden. Het is de bedoeling dat op de top een akkoord wordt gesloten waarin de belangrijkste afspraken zijn vastgelegd, vergelijkbaar met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

www.cbd.int

 

DONDERDAG 15 DECEMBER 2022 : METEORIET

In de regio Lovendegem-Zomergem (Oost-Vlaanderen) kwam een meteoriet van een halve kilo neer. Het is nog maar de 6de die gevonden wordt in de Belgische geschiedenis.

 

MAANDAG 19 DECEMBER 2022 : HISTORISCH AKKOORD OP DE VN-BIODIVERSITEITSCONFERENTIE

Op de biodiversiteitsconferentie te Montréal is een slottekst aangenomen die “de grootste inspanning ooit” wordt genoemd om de biodiversiteit op aarde te vrijwaren : 30% van alle land- en wateroppervlakte wordt beschermd tegen 2030. Momenteel is 17% van de aarde en 10% van alle mariene gebieden beschermd. Oceanen,maar ook regenwouden en natte gebieden (wetlands) moeten voortaan beter afgeschermd worden van menselijke impact.

 

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022 : MILJOENENSCHIKKING SHELL OVER OLIELEKKEN NIGERIA

Olieconcern Shell en de Nederlandse milieubeweging Milieudefensie troffen een schikking voor de afhandeling van olielekkages in Nigeria. Shell moet 15 miljoen euro betalen aan gedupeerde partijen in dat land, waaronder lokale gemeenschappen.De rechtszaken werden bijna 15 jaar geleden gestart door 4 boeren en vissers, gesteund door Milieudefensie.

 

 

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.