Milieu

MILIEUBEWUSTER LEVEN EN VERBRUIK VERMINDEREN

De tips van www.ikhebimpact.be :

(1) Zet de verwarming een graad lager : alleen de ruimten waar je bent verwarmen en de deuren van de niet verwarmde sluiten.

(2) Zet de verwarming een uur vroeger op 15°C (nachtstand) : de warmte blijft nog lang genoeg hangen.

(3) Let op huishoudtoestellen die veel energie verbruiken : ontdooi de diepvriezer zodra je ijs merkt, zet die diepvriezer zo mogelijk in een niet verwarmde ruimte.

(4) Wandelen of fietsen voor kortere afstanden, voor langere waar mogelijk het openbaar vervoer : de politiekers mogen dan wel wat meer doen aan ons ondermaatse ov …

(5) Kook op microgolf om iets op te warmen, kook ook zo mogelijk op inductieplaten,.

 

BEVOLKING : ACHT MILJARD

Een op 15 november geboren baby krijgt van de VN een certificaat waarop staat dat ie de acht miljardste wereldburger is. Dat certificaat is symbolisch, het gaat om een zo betrouwbaar mogelijke schatting. De dag van zeven miljard was 20 oktober 2011. De VN kwam met prognoses af in de jaren 1960, we zaten toen nog op 3 miljard ! Indien de toename volgens identiek dezelfde lijn verloopt als vandaag, dreigt de aarde tegen 2100 met 14 miljard bewoners te zitten…  Momenteel heeft China de grootste bevolking (worldometer : 1,452 miljard), maar dat land wordt binnenkort ingehaald door India  (worldometer : 1,412 miljard).

 

CONCENTRATIE BROEIKASGASSEN STIJGT

Sinds het begin van de systematische metingen (40 yo) is de concentratie van het broeikasgas methaan (CH4) in de atmosfeer nog nooit zo hoog geweest. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) wijt het aan biologische en aan door de mens veroorzaakte processen.  Ook de twee andere belangrijkste broeikasgassen, koolstofdioxide (CO2) en lachgas staan op hun hoogste niveau ooit.

 

FIJNSTOF 2022 : OOK BIJ ONS NOG ALTIJD EEN PAAR DUIZEND DODEN PER JAAR

Het Europees Milieuagentschap gaf midden juli weer eens de cijfers vrij over het fijnstofgehalte in de lucht van 344 Europese steden . De stad met de schoonste lucht is het Zweedse Umea, het triestigste is de toestand in Polen en Italië.  Bij ons  halen maar twee steden de top 50 : Luik (42) en Namen (45). Brussel staat op 153, Brugge op 172, Gent op 217 en Antwerpen op 220. Overal ligt de fijnstofvervuiling boven de 5 µg/m³ van de WHO ( = Wereldgezondheids-organisatie) : veel te hoog en elk jaar blijvend goed voor duizenden doden. Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe dieper ze natuurlijk doordringen in de longen en zelfs in de bloedbaan. De grootste bronnen van het stof zijn het wegverkeer, de woningverwarming en de energieproductie door centrales op fossiele brandstoffen of houtpellets. Een oplossing van het probleem kan bestaan in betere isolatie van de huizen en zeker in meer aanpak van vervoer en houtverbranding

 

DOOR MEDICIJNEN VERVUILDE MEST

In Roots 2022/6 waarschuwt Frans Glissenaar voor vervuiling van koeien- (en ook paarden- en schapen-) mest door de medicijnen tegen parasieten zoals ivermectine, die de veehouders, al dan niet gestuurd door veeartsen, volop toedienen. De poep wordt er a.h.w. door gedood, terwijl mest juist een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Er komen bvb Insecten op af zoals mestkevers die de mest omzetten  naar voeding voor planten. In Nederland graast er nogal wat vee van agrarische bedrijven in natuurgebieden en de medicijnresten komen ook daar in bodem en water terecht. Aan de Universiteit Wageningen wordt er nagedacht over alternatieve natuurlijke middelen tegen parasieten, zoals knoflook of het bevorderen van bvb boerenwormkruid in het grasland. Of het minder vervuilende middel albendazol. Er komt ook meer voorlichting aan de veeboeren, om ze te wijzen op de gevaren van de medicijnen in kwestie, want dat is nog lang niet bij iedereen doorgedrongen.

 

RUNNEN EN MILIEU

Elk jaar worden er 12, 5 miljard paar hardloopschoenen geproduceerd (bron : MTI), daarvan worden er 500 miljoen echt verkocht (datawebsite Statista). Elke schoen bestaat uit m.d. 65 onderdelen, gemaakt uit 26 materialen en hij wordt in 300 stappen in elkaar gezet. De totale uitstoot van een paar nieuwer hardlopers komt neer op 14 kilo CO2, genoeg om een lamp van 100 Watt een week te laten branden. Tijdens de productie worden de meeste broeikasgassen uitgestoten, 68% van het totaal : de fossiele brandstof nodig voor het transporteren van grondstoffen en de elektriciteit om machines te laten draaien.  De rest van de CO2-uitstoot komt van de kunststoffen waarvan de schoen wordt gemaakt. Gemiddeld komt 1/3 van al het materiaal dat een fabriek wordt binnengereden nooit in een schoen terecht, maar wordt dit bestempeld als af te voeren afval.  Tijdens het rennen zelf komt 2 gram per schoen per jaar in de natuur terecht. Vooral de verwerking na gebruik vormt een probleem. Recycleren is praktisch onmogelijk. Zeker 80% van de afgedankte schoenen belandt op de vuilnisbelt, de rest in verbrandingsovens . Daarom wordt gezocht naar fabricatie van herbruikbare, duurzame en minder giftige materialen. Winst valt ook te behalen door in de fabriek hernieuwbare energiebronnen te gebruiken i.p.v. steenkool…

 

THE TYRE EXTINGUISHERS : ZETTEN SUV-BANDEN PLAT

“We will make it impossible to own an SUV in the world’s urban areas : for climate, health, public safety.”  Dat vertellen ze op de website https://tyreextinguishers.com. Je  leest er ook  How To Deflate An SUV Tyre ( = open de dop naar links, druk een boon op het ventiel en sluit). Een mysterieuze milieu-actiegroep heeft het gemunt op de de grote sports utility vehicles ofte SUV’s . In het holst van de nacht laten de activisten de banden leeglopen en plaatsen ze een A4’tje onder de regenwisser met de tekst  “Let op – je benzineslurper doodt”. Het begon in Groot-Brittannië en het breidt zich uit naar overal : Frankrijk, de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië enz, tot in Nieuw-Zeeland. De beweging zegt op korte tijd al zeker 8000 SUV’s “onschadelijk” te hebben gemaakt in tien landen. In pamfletten en op de website wordt het doel uiteengezet. De activisten noemen de SUV’s een ramp voor het klimaat, onze gezondheid en de openbare veiligheid en ze willen het bezit van de enorm vervuilende grote auto’s in stedelijke gebieden onmogelijk maken. De verkoop van SUV’s gaat de laatste jaren duidelijk door het dak, maar de wagens blijken volgens onderzoek van het Internationaal Energie-agentschap  IEA de op één na grootste oorzaak van de wereldwijde stijging van de CO2-uitstoot. De milieugroep vindt ze ook overbodig en gevaarlijk, ze willen de SUV’s extra belasten en het openbaar vervoer gratis.

P.S. Lees op iea.org :  Global SUV sales set another record, setting back efforts to reduce emissions.

 

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.