Opener 1

Hugh Gallacher

Bij het verschijnen van ‘Kerken van Goud, Dominees van Hout’ door Rob Bijlsma (Uitg. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2021).

Zie ook onze Nieuwsbrief 2021, rubriek Boeken.

 

ADVOCAAT VAN DE NATUUR

In de wereld van de natuurbescherming heerst een schisma.Een scheiding van geesten. Aan de ene zijde bevinden zich de natuurbeheerders, aan de andere zijde de natuurliefhebbers.

 

DE NATUURBEHEERDERS

Het evangelie van de natuurbeheerders heet ‘natuurtechnische milieubouw’. Door middel van krachtige ingrepen in het landschap, zoals plaggen en afgraven, ruimtelijke gradiënten aanleggen, ecosystemen onderling verbinden, maar ook door de opstelling en uitvoering van soortbeschermingsplannen ten detrimente van alles wat hun etalagenatuur in de weg staat (predatoren), zetten zij de natuur naar hun hand. Hun geloof heet : MAAKBAARHEID.

Het is dan nog maar een kleine stap om de natuur zodanig in te richten, dat nieuwe publieksgroepen uitgenodigd worden de natuur te betreden. Ten einde die nieuwe groepen te plezieren, wordt hun niet veel in de weg gelegd.

Zo kan het gebeuren dat hondenuitlaters, wielrenners, mountainbikers, bomen,knuffelaars, spoorzoekers, ruiters, schatgravers, spoorzoekers, bessen- en paddenstoelenplukkers, corona-ontsnappers en alle anderen die, niet gehinderd door al te veel ecologisch benul en voor wie de natuur een aangenaam behang is, de schamele natuurrresdtanten weten te vinden en naar hun hand zetten.

Het effect van de vermarkting is dat in het maatschappelijk debat over natuurbescherming en natuurontwikkeling het belang van de natuur altijd afgewogen wordt, zowel tegen de belangen van de nieuwe natuurconsumenten, alsook tregern de belangen van de boeren, het waterbeheer, de mobiliteit, de verstedelijking.

Het intrinsieke belang van de natuur ligt altijd aan de achtersd-te mem.

 

DE NATUURLIEFHEBBERS

Aan de andere zijde bevinden zich de natuurliefhebbers. Zij beschikken over voldoende natuurhistorische kennis en begrip van elementaire ecologische principes om zich thuis te voelen in de natuur. Zij hebben er geen moeite mee een eindje te lopen als een Schotse Hooglander het pad blokkeert. zij nemen hun sinaasappelschillen keurig mee naar huis. Zij hoeven niet zo nodig de duizendste identieke foto te maken van een Draaihals. Zij doenhun veldwaarnemingen en voelen zich te gast in de natuur.

Zij begrijpen het belang van een ongeschonden natuur. Wanneer het hun gevraagd wordt, zijn zij ook in staat dat belang te verwoorden. Zij zijn de advocaat van de natuur.

Helaas zijn zij maar met weinigen. Rob Bijlsma is er zo een. Een rara avis, maar eentje van het zuiverste water. Een  advocaat van de natuur.  Zijn boek ‘Kerken van goud, dominees van hout’  getuigt van die onvoorwaardelijke liefde voor de natuur.

 

Hugh Gallacher schreef in de jaren 1980  ‘Vogels leren kennen’ (Uitg. Erven Thomas Rap, Amsterdam). Het boekje inspireerde vele Natuurtweeduizenders bij hun eerste natuurstudie- en natuuronderzoekstappen.

 

 

 

© 2022 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.