Actualiteit

WAT GEBEURDE IN 2023 ?

 

MAANDAG 9 JANUARI 2023 : BEZETTING BRUINKOOLDORP LÜTZERATH, DUITSLAND

Ca. 2000 betogers protesteren tegen de uitbreiding van een bruinkoolmijn in Noordrijn-Westfalen. Daarvoor mocht het dorp Lützerath gesloopt worden. In 2030 wil Duitsland met de kolenwinning stoppen omwille van de zeer negatieve impact op het klimaat, maar de oorlog in Oekraïne doet de afhankelijkheid van kolen terug toenemen …

 

MAANDAG 9 JANUARI 2023 : AKKOORD REGERING-ENGIE OVER DOEL 4 EN TIHANGE 3

Na maanden is er een akkoord over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kernreactoren voor 10 jaar. Ze zouden moeten heropgestart worden in november 2026, er is wel geen garantie dat dit zal lukken. De vijf oude reactoren moeten tegen of in de loop van 2025 dichtgaan. Om meer grip te krijgen op de elektriciteitsvoorziening wordt België voor de helft eigenaar van de twee overblijvende kernreactoren : over de kost van de ontmanteling en de berging van het nucleaire afval is er nog geen duidelijkheid.

 

ZONDAG 22 JANUARI 2023 :  DE OOSTERWEEL-SCHELDETUNNEL

Antwerpse milieubewegingen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de door milieuministerin Demir (N-VA) toegestane milieuvoorwaarden voor de bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding aan te vechten. De vergunning laat toe om het met zware metalen en PFAS vervuilde, voor de tunnelbouw opgepompte water te lozen in de Schelde.

 

VRIJDAG 3 FEBRUARI : CHEMICALIËNTREINRAMP EAST PALESTINE, OHIO

Het deed denken aan Wetteren, op 3 mei 2013 de ontspoorde, brandende acrylonitriltrein.  Een defect aan de as tussen twee treinwielen. Vijftig van de 150 wagons van de sporen, w.o. twaalf met de kankerverwekkende stof vinylchloride (PVC !). Een enorme brand over de hele lengte van de trein. Alle 4700 inwoners van het stadje verplicht geëvacueerd. De spoorwegmaatschappij besteedde blijkbaar onvoldoende zorg aan de veiligheid. Uit rapporten, opgesteld nadat in 2012 bij een soortgelijke ontsporing in New Jersey 23.000 liter vinylchloride in de natuur terechtkwam, blijkt dat 25 miljoen Amerikanen wonen in gevoelig gebied voor ontsporingen van treinen met giftige stoffen.

 

VRIJDAG 10 MAART 2023  : VLAAMSE REGERING VINDT AKKOORD OVER STIKSTOF

Stikstofdrempel voor vergunningen voor landbouwers wordt in 200025 versoeppeld i.p.v. 200030. Boeren die tussen 00,025 % en 1 % impact hebben op de nabijliggende natuur kunnen wel een vergunning vragen na een passende beoordeling. Wie boven de 11% zit krijgt ook een kans maar moet uitstootrechten overnemen van een boer die stopt …

 

MAANDAG 20 MAART 2023 : SYNTHESERAPPORT VN-KLIMAATPANEL

De VN-Secretaris-Generaal stelde vandaag de synthese voor van de VN-klimaatrapporten, ten behoeve van beleidsmakers overal in de wereld. Hij riep die op om niet tegen 2050 voor klimaatneutraliteit te gaan, maar al tegen 2040. China en India willen het nochtans pas in 2060 of 2070 worden…  Het syntheserapport geldt als gouden standaard voor alle kennis over ons klimaat. Het zegt dat de doelstelling om de opwarming te beperken tot 1,5 °C nog kan, maar dat het nu wel zeer dringend wordt.  Daartoe moet de uitstoot van broeikasgassen met 43% afgebouwd worden tegen 2030 en met 600% tegen 2035. Ondertussen komt de anderhalvegraadsopwarming steeds dichterbij, ze zou structureel al een feit zijn tegen 2040. In feite is de opwarming momenteel opgelopen tot 1,1 °C tegenover de referentieperiode 185-19000. Bij de langetermijndoelstelling van maximaal 1,5 °C stevenen we momenteel nog altijd af op 2,5 °C tot 3°C extra.

 

WOENSDAG 22 MAART 2023 : VN-WATERCONFERENTIE, NEW YORK

De eerste waterconferentie van de Verenigde Naties sedert 50 jaar.Doel : de universele toegang tot drinkbaar water t.o.v. een toekomst met te veel of te weinig water, of met water dat vervuild is. Als er niets gebeurt heeft in 2030 bijna de halve wereldbevolking waterstress.

 

DINSDAG 28 MAART 2023 : UGENT DOEKT GREEN OFFICE OP

De Gentse unief moet 20 miljoen besparen (300 jobs). Daarom doekt ze het Green Office op, draaischijf van het duurzaamheidsbeleid van de UG : duurzaamheid wordt niet langer als rode draad in onderzoek en onderwijs geïntegreerd. Die afbraak botst wel op protest van studenten en profs, ze vinden dat het geld elders moet worden gezocht.

 

WOENSDAG 29 MAART 2023 : WOLF BOVEN ANTWERPEN

Wolf gespot in Gooreind-Wuustwezel, zoals ook in 2021 en 2022.  In Limburg zitten er nog 5 wolven, de rest werd doodgereden.

 

DONDERDAG-VRIJDAG 26-28 APRIL 2023 : EXTREME LENTE

Zuidwest-Europa en Noord-Afrika worden getroffen door een hittegolf met temperaturen die 20°C warmer liggen dan normaal : tot 40°C. Zonder de opwarming van de aarde had dit zich zeker niet voorgedaan, ook in een opgewarmde wereld is dit uitzonderlijk. De landen in kwestie kreunen al langer onder doogte, dat heeft de hitte nog extremer gemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat het meer en meer gaat gebeuren …

 

DINSDAG 23 MEI 2023 : VLD vs NATUUR, de PAUZEKNOP VAN DE CROO

Premier Alexander De Croo (VLD) wil de uitvoering van maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit “pauzeren” omdat die de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen in de weg zouden staan. Typisch voor de antinatuurmentaliteit die tegenwoordig partijen als VLD en N-VA (ze konden ook van N-VA-leider De Wever gekomen zijn) kenmerkt. Dit soort uitspraken veegt de vloer aan met al het wetenschappelijk bewijs dat de klimaatcrisis niet kan worden opgelost zonder juist de bescherming van de biodiversiteit. Momenteel wordt op Europees niveau gewerkt aan een wet voor natuurherstel die een referentiekader biedt zodat de EU-lidstaten de internationale verbintenissen toepassen die zij reeds aangegaan zijn bij het ondertekenen van het nieuwe Global Biodiversity Framework (GFB) op COP15 einde 2022. Dit wereldwijd akkoord is er op gericht het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en onze natuurlijke ecosystemen te herstellen

 

DINSDAG 4 JULI 2023 : WERELDWIJDE WARMTERECORDS

De temperatuur van de oceanen wereldwijd was nooit hoger in een junimaand, met o.m. een uitzonderlijke piek in het noorden van de Atlantische Oceaan. Dat heeft een impact op onze streken : zie de zomerstorm Poly in Nederland. We beleefden wereldwijd ook nooit een warmere junimaand. Bovenop dat nieuws komen enkele recente dagrecords in juli : de warmste week ooit op aarde. Oorzaak : we blijven maar broeikasgassen in de atmosfeer pompen door het gebruik ban fossiele brandstoffen, terwijl de wereldwijde opwarming extra innde hand wordt gewerkt door het terugkerende weerfenomeen El Nino.  Er komt heel veel op ons af  en intussen slaagt de internationale politiek er niet in om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen op korte termijn.  Wat wordt het op de komende klimaatconferentie in Dubai, een oliestaat ?

https://climate.copernicus.eu

https://www.ecmwf.int

 

WOENSDAG 12 JULI 2023 : EUROPESE NATUURHERSTELWET

Met een krappe meerderheid keurde het Europees Parlement een aangepaste versie van de omstreden natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans (NL) goed. Een afgezwakt, maar breder gedragen compromis ligt in de maak nu de onderhandelingen met de lidstaten kunnen beginnen. Die lidstaten zijn vooral bezorgd over het verslechteringsverbod in de wet : dit houdt in dat gedegradeerde natuurgebieden, zowel binnen als buiten de reeds beschermde Natura 2000-gebieden , er niet op achteruit mogen gaan.

 

DONDERDAG 20 JULI 2023 : RECHTER VERNIETIGT OMGEVINGSVERGUNNING ETHAANKRAKER INEOS

De Raad  voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning voor ethaankraker Project One die chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven wil bouwen. Hoewel dit project serieuze stikstofuitstoot en klimaatimpact meebrengt keurde Omgevingsministerin Demir van de N-VA het vorig jaar toch goed. De werken worden dus stilgelegd en de Vlaamse regering van Jan Jambon (ook N-VA) krijgt 6 maanden om zich opnieuw over de aanvraag te buigen. De plannen van Ineos zijn al langer omstreden. Nadat de provincie Antwerpen (ook gedomineerd door N-VA) de vergunning in december 2021 een eerste keer had goedgekeurd tekenden honderden burgers en organisaties bezwaar aan. Zo kwam het dossier bij Demir terecht, die vond dat de stikstofuitstoot van de ethaankraker onder de norm bleef die ze zelf vastlegde. Maar de Nederlandse provincie Noord-Brabant ging daar tegen in omdat de stikstofneerslag het natuurgebied “Brabantse Wal” bedreigde. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft die provincie nu gelijk. Ondertussen stond Jan Jambon en zijn regering al klaar met 500 miljoen  euro (!)  waarborg voor  deze “industrie van het verleden” die de komende 50 jaar onvoorstelbare hoeveelheden plastic wil maken i.p.v. in te zetten op bvb recyclage.

 

MAANDAG 31 JULI 2023 : JULI 2023 WERELDWIJD WARMSTE

Nog nooit was er een maand met zo’n hoge gemiddelde warmste temperatuur : net geen 17 °C. Daarmee steeg het kwik boven de grens van 1,5 °C, vergeleken met het pre-industriële tijdvak. Ook in de oceaan liep de temperatuur op tot ongeziene records. Aan de basis lagen hittegolven in het noordelijk halfrond en de ontwikkeling van El Nino in de Stille Oceaan. Op Antarctica lag de laagste hoeveelheid zeeijs sinds de observatie met satellieten begon.

Bron : Copernicus Climate Change Service.

 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2023 : EARTH OVERSHOOT DAY 2023

Een alarmbel die eraan herinnert hoeveel we van de aarde vragen … Dit is de dag waarop we alle grondstoffen hebben verbruikt die onze planeet in één jaar kan voortbrengen, de vijf volgende maanden putten we de reserves van de planeet uit. In de jaren 1970 viel Earth Overshoot Day eind december, in de jaren 1990 half oktober. Een teken dat de wereldwijde vraag naar natuurlijke hulpbronnen blijft toenemen en dat onze ecologische voetafdruk steeds zwaarder weegt. Wat gedaan ? Politiekers : vermindert de broeikasgasemissies, beschermt onze ecosystemen, ondersteunt groene technologieën. En alle mensen : gaat voedselverspilling tegen, gebruik energiezuinige apparaten, pak ondank de slechte organisatie van NMBS en De Lijn het openbaar vervoer i.p.v. de auto.

 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS2023 : PFAS MEER IN VLAANDEREN VERSPREID DAN GEDACHT

Onderzoek door de klimaatorganisatie Climaxi toont aan dat ook buiten Antwerpen mensen te hoge PFAS-waarden hebben in het bloed :  hoger dan de Europese grens van 6,9 microgram/liter, gehaltes die een serieus risico inhouden voor o.m. het immuunsysteem.

 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 2023 : KADAVER VINVIS IN DEURGANCKDOK ANTWERPEN

Een schip dat ergens op de oceaan of in de Golf van Biskaje een aanvaring veroorzaakte, sleepte een kadaver van een jonge vinvis (11 m) mee tot in het Antwerpse Deurganckdok waar de hijsbok Brabo hem uit het water haalde. Dit soort aanvaringen gebeurt de laatste tijd meer en meer…

 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2023 : BLAUWE SUPERMAAN

Mooi zicht vannacht tegen 01:30 hoog aan de zuidelijke hemel : blauwe supermaan (dichtbije volle maan) en rechts daarboven de planeet Saturnus.

 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023 : WARMSTE SEPTEMBERDAGEN

Voor de derde keer al deze week braken de temperaturen het dagrecord. De thermometer wees te Ukkel tot 31,7 °C aan. Dit verpulverde het record van een 9 september uit 1898  (30,2 °C). Ook woensdag en donderdag waren al dagrecords gebroken. En dat betekende meteen de eerste hittegolf (= 5 opeenvolgende dagen met minstens 25 °C, inclusief 3 met minstens 30 °C)  in september sinds het begin van de metingen in 1838.  De verklaring is een ‘omegablokkade’, een krachtig hogedrukgebied dat even boven ons bleef liggen, met lagedrukgebieden aan beide flanken.

 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 2023 : INBO NATUURRAPORT 2023

In het jaarrapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wordt onderzocht hoe het Vlaams beleid tegen 2030 de doelen van de Europese Green Deal en Biodiversiteitsstrategie kan halen. Het INBO ziet 4 grote uitdagingen : de schade door droogte en overstromingen,  de klimaatverandering, een samenhangend natuurnetwerk, een natuurgebaseerde oplossing voor de leefbaarheid in de steden.

 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 2023 : EXTINCTION REBELLION OP DE A12 IN DEN HAAG

Voor de 10de dag op rij blokkeerden m.d. 100 XR-betogers de A12-snelweg in Den Haag. De klimaatbetogers voeren sinds 9 september dagelijks actie tegen de subsidies van de Nederlandse overheid voor de fossiele industrie. Zij willen doorgaan tot die overheid daarmee stopt.

 

DINSDAG-DONDERDAG 19-21 SEPTEMBER 2023 : POWER TO THE PEATLANDS

In de Antwerpse UA-gebouwen vond een  eerste Europese conferentie over veen plaats, met een excursie naar de vallei van de Zwarte Beek in Lummen (N2’ers welbekend door de N2000-werkkampen aldaar) : er worden momenteel 200 ha veen hersteld. Veen moet nat gehouden worden, zo kan de daar opgeslagen berg CO2 vastgehouden worden. Na de conferentie werd een Conference Declaration gepubliceerd : Als we onze klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen willen halen, zullen we onze veengebieden moeten beschermen, vernatten en herstellen. Overigens : eerder dit jaar zag het project Interreg ADMIRE het licht. In dat project werken 10 Vlaamse en Nederlandse partners samen om veenherstel te realiseren in de grensregio, wat de biodiversiteit en het klimaat ten goede komt.

 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2023 : KLIMAATZAAK TEGEN 32 LANDEN

Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens start een klimaat zaak tegen alle landen van de EU, Noorwegen, Zwitserland, Rusland, Turkije, het VK en Oekraïne, aangespannen door 6 Portugese jongeren. Ze argumenteren dat hun mensenrechten geschonden werden doordat de verschillende regeringen de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg terugdringen. In 2017 legden bosbranden het Portugese district Leiria in de as. Sindsdien zamelden de 6 jongeren 158.000 € in via crowdfunding.

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER  2023 : WARMSTE SEPTEMBER

De maand september van dit jaar was wereldwijd de warmste ooit gemeten. Dat meldt Copernicus, de klimaatorganisatie van de Europese Unie. Met 16,38 °C was de temperatuur 0.5 graden hoger dan het vorige record uit 2020.

 

MAANDAG 23 OKTOBER 2023: XR BEZET STRAFHOF DEN HAAG UIT SOLIDARITEIT MET DE PALESTIJNEN

In volle Gazabombardemententijd bezette milieu-actiegroep Extinction Rebellion het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, uit solidariteit met het door Israel onderdrukte Palestijnse volk. Gehoor wordt onder meer geëist voor de oproep van de Spaanse minister Ione Belarra om de Israëlische eerste minister Netanyahu te berechten voor misdaden tegen de menselijkheid  na het afsluiten door Israel van 2 miljoen inwoners van de Gazastrook  van water, elektriciteit en voedsel.

 

DONDERDAG 26 OKTOBER 2023 : KUL WINT SOLAR RACE AUSTRALIA 2023

De ingenieursstudenten van de KU Leuven (Innoptus Solar Team) kwamen als eersten over de streep in Adelaide en pakten daarmee voor de tweede keer goud (zoals in 2019).

 

ZONDAG 30 OKTOBER 2023 : ORKA IN DE PANNE

De mannetjesorka die eerst voor Koksijde werd opgemerkt spoelde aan in De Panne. Het dier leefde nog maar kon niet meer gered worden. Bij ons dateerde de laatste aanspoeling van een orka van 1850. In Nederland spoelde vorig jaar nog een orka aan in Cadzand.

 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023 : EUROPA VERLENGT VERGUNNING GLYFOSAAT

Waar veel lidstaten geen standpunt innamen (ook België niet), besliste de Europese Commissie in hun plaats de vergunning voor de omstreden onkruidverdelger Glyfosaat/Roundup met 10 jaar te verlengen. Hoewel het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek de stof al jaren als kankerverwekkend bestempelt. Ook tal van wetenschappers wijzen op de tekortkomingen in de risicobeoordeling. De lobbyisten hebben weer hun rol gespeeld. Glyfosaat wordt o.m. in het Antwerpse gemaakt door Bayer. Bij ons mogen landbouwers het nog altijd vrij gebruiken.

 

MAANDAG 20 NOVEMBER 2023 : KLIMAAT NAAR DE 3°C ?

Een nieuw VN-klimaatrapport, gepubliceerd in aanloop naar de komende klimaatconferentie COP28 (Dubai, 30/11), waarschuwt er voor dat we op een opwarming met 2,5 à 2,9 °C afstevenen als de klimaatinspanningen niet opgeschroefd worden. Vorig jaar nam de uitstoot van broeikasgassen met 1,2 % toe ( = 57,4 miljard ton), terwijl die juist afgebouwd had moeten worden. Bij het klimaatakkoord van Parijs, nu 8 jaar geleden, was er nog een vooruitzicht op 1,5 °C om de ergste gevolgen van klimaatopwarming en klimaatverstoring te voorkomen.

 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2023 : UNFCCC COP 28, DUBAI

In Expo City te Dubai, Verenigde Arabische Emiraten start de 28ste Conference of the Parties van het VN-Klimaatverdrag (t/m 6 december). Het gastland, een oliestaat, is niet bepaald een klimaatkampioen en de voorzitter van de conferentie, oliebaas Sultan Ahmed Al-Jaber, lijkt een dubbele agenda te hebben. The Guardian achterhaalde een onlinebijeenkomst waarop ie stelde dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat  dat een afschaffing van fossiele brandstoffen nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Ook dat zelfs een geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen een duurzame ontwikkeling onmogelijk maakt, “tenzij je wil dat de wereld weer in een grot gaat wonen”. En dat terwijl er nu echt iets moet gedaan worden aan voornoemde 3 graden …

 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2023 :  BELGIË VERLIEST KLIMAATZAAK !

Uitspraak in beroep in de sinds 2014 aan de gang zijnde Belgische klimaatzaak : de Belgische, Vlaamse en Brusselse overheden worden verplicht om een ambitieuzer klimaatbeleid te voeren. De rechters legden zelfs hogere reductiedoelstellingen op dan Europa vraagt, broeikasgassenuitstoot tegen 2030 met 55 % terugbrengen in vergelijking met 1990. In 2021 realiseerde België amper een reductie van 24 % en Vlaanderen nog minder. Na de Nederlandse Urgenda-uitspraak is dit wereldwijd de tweede keer dat een gerechtshof een bindend en becijferd  reductiebevel uitvaardigt.  Hopelijk helpt deze uitspraak ook in nog andere landen de klimaataanpak versnellen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (van de anti-milieupartij N-VA) betwist als enige het arrest en wil het aanvechten bij het Hof van Cassatie : toch maar op kosten van de belastingbetaler.

 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2023 : WERELDWIJD BUITENGEWONE NOVEMBER

Voor de 6de keer op rij tekende de Europese klimaatdienst Copernicus een maandrecord op. Met wereldwijd een gemiddelde temperatuur van 14,22 °C overtreft november 2023 het vorige record uit 2020 met 0,32 graden. Die ‘buitengewone’ november laat het jaar 2023 als warmste jaar ooit gemeten de geschiedenis ingaan.

 

VRIJDAG 1 DECEMBER 2023 : TWEEDE WARMSTE HERFST SEDERT 1833

Nog nooit was september zo warm. Daarmee komt de gemiddelde temperatuur voor de hele herfst op 13,4 °C : 2,2 graden warmer dan normaal. In 2006 was dat 13,9 °C. Zo is de herfst van 2023 de op één na warmste sinds het begin van de metingen (hittegolf van 4 tot 11 september !), met weliswaar een uitzonderlijk natte en sombere tweede helft in november.

 

ZONDAG 3 DECEMBER 2023 : KLIMAATMARS BRUSSEL

Een initiatief van de Klimaatcoalitie, ca.20.000  betogers ondanks het gure weer. Net deze week de VN-klimaattop  in Dubai en het uitstoot-reductiearrest van het Brusselse hof van beroep.

 

DONDERDAG 7 DECEMBER 2023 : OPNIEUW HOGERE LOODWAARDEN BIJ KINDEREN HOBOKEN

Bij kinderen nabij de Umicore-site in Hoboken werden weer hogere lood-in-bloedwaarden gevonden. Het monitoren gebeurt al sinds 1978 en de voorbije decennia daalden de waarden. Nu werd een ruimer onderzoeksgebied gebruikt. De gemiddelde loodwaarde bedroeg 3,45 microgram per deciliter, terwijl dat volgens opgelegde normen tegen eind 2025 maar 2 µg zal mogen zijn.

 

WOENSDAG 13 DECEMBER 2023 : COP 28 ALS BEGIN VAN HET EINDE VOOR DE FOSSIELE BRANDSTOFFEN ?

De landen die de klimaattop van de Verenigde Naties in olieland Dubai (COP28) bijwoonden stemden finaal in met een geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen (steenkool, gas, olie …), maar ze beloofden niet om deze volledig te verwijderen. Ze misten ook de kans zich ertoe te verbinden om klimaat- en natuurrampen parallel aan te pakken. Acht jaar na het Akkoord van Parijs zij  we nog lang niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C en zo de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Naast het uitfaseren van fossiele brandstoffen is investeren in de natuur essentieel om die klimaatcrisis te bestrijden. Het is dan evengoed teleurstellend dat geen gehoor werd gegeven aan de aanbeveling van het IPCC om 30-50% van alle ecosystemen te beschermen. De ogen zijn zo gericht op de COP16-top over biodiversiteit die in 2024 in Colombia plaatsvindt.

 

WOENSDAG 13 DECEMBER 2023 : NUCLEAIR AKKOORD MET ENGIE

De federale regering en de Franse energiegroep Engie ondertekenden een akkoord over het 10 jaar langer openhouden van de twee jongste kernreactoren (Doel 4, Tihange 3). Normaal gingen die in 2025 sluiten, volgens de wet op de kernuitstap…

 

ZONDAG 31 DECEMBER 2023 : ACHT MILJARD

Einde 1999 maakten we er om bezorgd dat er elke seconde 3 mensen bijkwamen op aarde, de wereldbevolking bedroeg toen 6 miljard.  Einde 2023 zijn dat er 8 miljard, alleen dit jaar kwamen er 75 miljoen (!) bij, à 4,3 geboortes per seconde : een groeipercentage van bijna 1%. Hier te lande stond de teller begin dit jaar op 11.697.557 inwoners bij een ook stevig groeipercentage van 0,98 (migratie …).

 

ZONDAG 31 DECEMBER 2023 : WARMSTE JAAR

De Europese Klimaatdienst Copernicus Climate Change Service (C3S) meldt 2023 als warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1850. De wereldwijde gemiddelde temperatuur bedroeg 14,98 °C  : dat is 0,17 °C warmer dan in het vorige recordjaar 2016. T.o.v. het pre-industriële niveau van 1850 tot 1900 was het 1,48 °C warmer.  Waarschijnlijk zitten we met het warmste jaar van de laatste 100.000 jaar …,Een verklaring voor de ongewoon hoge luchttemperaturen : de ongekend hoge zeeoppervlaktetemperaturen in de oceanen, op hun beurt veroorzaakt door de stijgende concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer, de weerfenomene La Nina en El Nino en mariene hittegolven.  In Ukkel was 2023 het derde warmste jaar sedert het begin van de Belgische metingen in 1833. Het was ook het vierde natste jaar voor de huidige referentieperiode 1991-2020.

 

 

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.