Bondsberichten

                                                                                           BONDSBERICHTEN 2023

Info : info@natuur2000.be

 

EXCURSIEBESTEMMINGEN/REISTIPS

 

Eendenkooi Sint-Philipsland, Noordweg 51, 475 RN Sint-Philipsland, Zeeland-NL

Cultuurhistorische waarde + natuurwaarde. Van 15 juli tot 15 april gesloten  i v.m. vang- en broedseizoen.

Entree 10 €

www.hetzeeuwselandschap.nl

 

Kraanvogeltrek

European Crane Migration Network  (ECMN)

www.facebook.com/kraanvogeltrek

Kraanvogelradar

sensingclues.org/craneradar

 

VIJFTIG JAAR MILIEU-INFOCENTRUM VOOR JONGEREN (MICJ)

Het MICJ ontstond uit Natuur 2000. Het startte zijn werking in september 1973 in de Bervoetstraat 33 aan de zuidkant van het Antwerpse stadscentrum, waar het nog altijd gevestigd is.  Een uitgebreide viering van het 50-jarig bestaan ligt nogal moeilijk omdat er tot einde 2023 grote en grondige veranderingswerken aan de straat gebeuren. Maar uitgesteld is niet verloren …

 

GESCHIEDENIS : DE BONDSCONGRESSEN VAN NATUUR 2000

Vooraleer de herinnering nog alleen terug te vinden is in archieven…

CONGRES 1970 : 26-28 /12, MORTSEL, GEVAERTGEBOUWEN

T.g.v. het Europees Natuurbeschermingsjaar en het driejarig bestaan van de Wielewaal-Jeugdafdeling (zoals Natuur 2000 heette tot de algemene WJA-vergadering de naam in 1972 veranderde).  Diverse natuurtentoonstellingen op het gelijkvloers. Opening op de dakverdieping door initiatiefnemer en voorzitter Julius Smeyers. De Ecologie van kustbiotopen door medestichter en mariene bioloog Frank Redant. Natuurbehoudsdiscussie met Marcel Verbruggen en Roeland Dirks. Roofvogelfilms van de Royal Society for the Protection of Birds met commentaar van roofvogelkenner Willy Suetens.  Diapresentatie over drie jaar WJA door Luc Van Schoor. Excursies naar natuur in de Kempen (Mol) en Zeeuws-Vlaanderen, ook naar de Zoo. Viering van de 1000e WJA’er en natuurkwis. Ledenvergadering met aanstelling van het HB (hoofdbestuur). Toelichting bij de werking van de IYF (International Youth Federation for Environmental Studies & Conservation), waarvan de WJA in 1969 lid werd.

CONGRES 1971 : 26-29/12, SINT-NIKLAAS, ZAAL ANTIGONE

Georganiseerd o.l.v.  Agnes Reyns. Veel grote sprekersnamen. Eckhart Kuyken over de ganzen van Damme. Paul Houwen van De Blankaart over inzet voor natuur- en milieubehoud. Marcel Verbruggen over de natuur in Friesland. Herman Delaunois over het behoud van ons onroerend erfgoed. Jan van de Kam over de Waddenzee. Henk de Bruyn over Ecologie. Luc Reyns over luchtverontreiniging.  Excursies naar Durme- en Scheldeland, Zeeuws-Vlaanderen, het Zwin, Schouwen, de Zoo. Avondvoorstelling Poesjenellenkelder Antwerpen. Ledenvergadering met aanstelling van het HB. Kwis door Jan Bosmans.

CONGRES 1972 : VRASENE, PAROCHIECENTRUM

Herdenking vijf jaar Natuur 2000  door Julius Smeyers, ook vijf jaar voorzitter.  Hubert Lehaen over Lapland. Roger Arnhem over de strijd tegen de vogelvangst. Regional Officer Arnold Voerman over de IYF. De operatie Ark van Noach. Willem Hoogendijk van Strohalm over Milieuactie. Film The Promise of the Moon (Apollo 16).  Film Natuur 2000 in Actie door Jan Bosmans en Marita De Sterck (5 vertoningen !). Excursies naar Mol, Zeeuws-Vlaanderen, Veerse Meer, Schouwen, Zwin, Harchies, de Zoo.  Avond over heidespoken met Meester Tireliren in de Kiekenhoeve, Essen. Ledenvergadering met aanstelling van het HB. Succesfilm Le Territoire des Autres.

CONGRES 1973 : 28-31/12, ANTWERPEN, AUDITORIUM KKNA, DIVERSE INSTITUTEN, DEN HOPSACK

Start met volksdans. Wim Wouters van de IYF. Dr.Wim Wolff over Saaftinge. Diaterugblik door Luc Van Schoor en Didier Arnhem. Marc Tailly over Schotland. Jo van Dijk over de Donaudelta en IJsland.  Excursies naar het Veerse Meer, de Oosterschelde, het Zwin. Avondtocht in de Kalmthoutse Heide en natuurbelevingsavond in de Kiekenhoeve te Essen. Ledenvergadering. RSPB-film Wilderness is not a Place.

CONGRES 1974 : 27-30/12, ROESELARE, INST. SINT-IDESBALD

Voorstelling van de afdelingen. De IYF. Mark Espeel over de Rumbeekse Kleiputten. Didier & Roger Arnhem over het Klein Schietveld  te Brasschaat. Luc Van Schoor over Saaftinge.  Roeland Dirks over de Milieuproblematiek. Excursies naar Harchies en het Zwin. Waddenzee- avond met Willem Wad (standbeeld in Pieterburen !). Ledenvergadering. Film van Jan Bosmans. Herdenking van de verongelukte Hadewych Beyaert.

CONGRES 1975 : 26-29/12, LEOPOLDSBURG, KAMP VAN BEVERLO.

Georganiseerd olv Dirk Van Speybroeck. Hubert Lehaen over het Hageven en een leefbaar leefmilieu. Prooivogelfilm van Willy Suetens. De autowegenpolitiek in Limburg. Diareeks over de afdelingenwerking. Excursies naar de Maten, Noord-Limburg, de Hoge Venen. Ledenvergadering. Toneelopvoering Iphygos/De Loeiende Winden (door Jan Bosmans).

CONGRES 1976 : 26-30/12, GOOIK,  ZAAL FAMILIA.

Georganiseerd olv Eddy Cautaers. Thema Landbouw & Milieu. Tentoonstelling over het thema, diverse lezingen. Films Beautiful People en Knokken tegen Kernenergie. Excursies naar het Hallerbos en Neigembos. Ledenvergadering.

CONGRES 1977 : 26-29/12, OOSTMALLE, PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM

Grote tentoonstelling over Wetlands en Watervogels. Lezingen over de kwantitatieve inventarisatie van vogels, over wetlands, over natuurreservaten in Europa (Roeland Dirks). Roofvogelfilms van de Gebrs. Terrasse, Oosterscheldefilm van Jan van de Kam.  Excursies naar Zeeland (ganzen), Saaftinge, Kempen, de Zoo. Poesjenellenkelderavond in Antwerpen. Ledenvergadering.

CONGRES 1978 : 26-29/12, BRUGGE, ENGELS KLOOSTER

Prof.Ameryckx en Guido Burggraeve over het Zwin. Philippe de Fonseca over reptielen en amfibieën, Eckhart Kuyken over de ganzen van Damme.  Excursies naar Damme met Eckhart en het Zwin met Guido. Optreden bondsorkest olv Rudy Franssen en kleinkunstavond met Alfred/Kristien den Ouden. Ledenvergadering. Groet van de IYF. Première van de natuurreservatenfilm van Marcel Thonnon, gerealiseerd met medewerking van Natuur 2000.

CONGRES 1979 : 27-30/12, HEUSDEN-ZOLDER, HET HEEM

Martin Loenders over de Limburgse Kempen (film). Lezingen over het Kwartair, Uilen, Vleermuizen (Robert Jooris). Excursies naar Midden-Limburg.  Optreden bondsorkest. Ledenvergadering.

11e CONGRES 1980 : 26-29/12, HUYBERGEN NOORD-BRABANT, INSTITUUT SINTE-MARIE

Prof. Ulrich Libbrecht over de zin van natuurstudie,natuurbescherming, milieubehoud. Films van Bert Haanstra (Natuurgebieden Nederland), Jan van de Kam (Oosterschelde) , Martin Loenders (Korhoen). Frank Redant over kustbiotopen. Br. De Ruyver over mossen. Dia’s/films over wegbermen, knotwilgen,  walvisvaart/Greenpeace. Excursies naar Zeeland (Luc van Schoor), Oosterschelde (Frank Redant), Kalmthoutse Heide (Peter Cuypers). Bonte avond met o.m. spokenvertellingen door Meester Tireliren en spokenwandeling. Ledenvergaderingen over 1980 en 1981. Verkiezing hoofdbestuur en kongresmoties. In de congresmap o.m. Agalev-Manifest en Stop de Zeehondenmoord door  Greenpeace België p/a Natuur 2000.

CONGRES 1981 : 26-30/12, KEMMEL, DE LORK

Dia’s over 15 jaar Natuur 2000. Voordracht over het Heuvelland. Lopende acties (Greenpeace, Tropisch Regenwoud). Volksdansen.  Studentencabaret. Excursies naar De Blankaart  en de Middenkust. Voordracht over wegbermen. Wandeling door het Heuvelland. Ledenvergaderingen. Bonte avond met o.m. kleinkunstgroep Alfred & Kristien den Ouden.

JUBILEUMCONGRES 1982 : 26-30/12,  OOSTMALLE, PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM

Toespraak over 15 jaar voor natuur en milieu door Julius Smeyers, vz. rvb.  Gelegenheidszitting door dr. Eckhart Kuyken over de uitgangspunten en de strategie van het natuurbehoud in Vlaanderen. Dia’s over 15 jaar Natuur 2000.  Prooivogelfilm The Winged Aristocrats. Volksdansen. Ledenvergaderingen. Lezing over reptielen en amfibieën door dr. Henk Strijbosch. Wandeling in de omgeving. Wat kan en niet kan met windenergie door ir. in spe Johan Muyshondt. Lezing over libellen door dr. J.Moens. Lezing over orchideeën door André Orchidee Steegmans. Film The China Syndrome over kernenergie. Tropisch Regenwoudfilm Forest from the Dawn of Time. Excursies naar Noord-Brabant/Hollands Diep/Goeree, naar Linkeroever/Saaftinge/Zeeuws-Vlaanderen, naar Oosterschelde/Sas-van-Goes, naar watergebieden Mol e.o. , naar Dierentuin. Luc Van Schoor over Natuurstudie of Soortenjagerij. Bonte avond. Milieu-actie n.a.v. het storten van afval in Brecht. Lezing over Dassen en hun bescherming door J.J. Dirkmaat.

14de CONGRES 1983 : 26-30/12, PROSPERPOLDER, JEUGDCENTRUM  (EX-KLOOSTERSCHOOL)

Prof.F.Snacken over Land van Waas en Zeeuws-Vlaanderen. Het Jaar in Beeld. Natuur- en Milieufilms (o.m. A Killing Rain van Jeremy Tailor, bekroond op filmfestival Rotterdam, Saaftingefilm en Oosterscheldefilm Jan van de Kam). Ledenvergaderingen. Volksdansen. Lezingen over natuur en milieu in Zeeuws-Vlaanderen en de Delta, over acties Geenpeace. Films over de Delta. Presentatie dia-reeksen ter beschikking gesteld door het MICJ. Excursies naar vogelgebieden Oost-Zeeuws-Vlaanderen (ook Saaftinge), draadslachtoffertelling.  Bonte Avond. Milieu-actie n.a.v. verzuring grondwater.

CONGRES 1984 : 26-30/12, DWORP, VORMINGSCENTRUM DESTELHEIDE

Openingslezing Waterzuiveringstechnieken door E.De Jonge. Het Jaar in Beeld. Ledenvergaderingen. De Ortolaan Bedreigd. Natuuronderricht in de Vrije Natuur. Hoe natuurstudie binnen N2000 optimaal organiseren door Hugo Waeterschoot. RSPB-films. Excursie Hallerbos. Natuurbeschermingswerk afdeling Middenkust. Alternatieve Energie. Onze Inheemse Prooivogels. Nieuwe diareeksen MICJ voor spreekbeurten enz. Bonte Avond. Kongresactie : kerstboomplanting in Zoniënwoud.

CONGRES 1985 : 26-30/12, MOL, JEUGDCENTRUM DE MAAT

Georganiseerd o.l.v. Koen Haesbrouck.  Openingslezing met gesonoriseerde dia’s door R.Gorrens : Leven wij nog bewust ?  Dia-verslagen activiteiten 1985. Ledenvergaderingen. Lezing over de Blauwe Reiger door Dirk Draulans. Lezing over de Molse Zandputten door M.Van Buggenhout. Excursies naar de Molse Zandputten, Millegem, natuurgebieden Postel en Retie. De European Youth Forest Action (EYFA). Dialezing expeditie afdeling Aalst naar de Bosporus. Film Flight for Survival. Milieuproblemen in de Kempen door dr.J.Hendrickx (“De Zoete Dood”). Bonte Avond met Mols Toneelgezelschap. Kongresactie m.b.t. ontzanding Kempen, kerstboomplanting bij de Put van Mol-Rauw.

CONGRES 1986 : 26-29/12, DEINZE, MOUTERIJ

Openingslezing Eindeloze Energie  door prof.Patfoort.  Natuurstudie binnen Natuur 2000 door Anne De Vos.  Ledenvergaderingen.  Praktische Vogelstudie door Bart Kempenaers. Filmavond .  Eigen dia’s. Hydrobiologie in de praktijk door dr. Niels De Pauw. Praktische Plantenstudie door Anne De Vos.  Praktische Vleermuizenstudie door Jan Waeterschoot.  Diamontage expeditie afdeling Aalst naar Afrika. Praktische Mariene Biologie door Hugo Waeterschoot.  Excursies naar Eke-Nazareth, Bourgoyen-Ossemeersen. Hoe met gegevens natuurstudie de natuur beschermen door Bart Philips.  Toekomstmogelijkheden in de richting biologiecen milieusanering door Hugo Waeterschoot. Dialezing  Zwerven en Klimmen in de Himalaya door Danny boute.  Kongresactie Gent m.b.t. effect zure neerslag op stadsbeeld.

CONGRES 1987: 28-31/12, ANTWERPEN, DIOCESAAN SEMINARIE GROENENBORGERLAAN

Openingslezing Natuurbehoud en Natuurbeheer in Vlaanderen door dr. Dirk Van Speybroeck, oud-vz N2000 Midden-Limburg. Ledenvergaderingen. Film Het Gat in de Ozonlaag. Diareeks 20 jaar Natuur 2000 door Bart Philips. Waarde en Bescherming van de Tropenwouden door Koen De Mesel. Film Dsjungelburger. Kongresactie i.v.m. de aantasting van de ozonlaag door o.m. het gebruik van spuitbussssen.  De Spaanse Pyreneeën door N2000 Gent. Film Lords of Hokkaido, bekroond door Wildscreen 1987. Excursies naar het havengebied, Markiezaatsmeer en Kreekrak, oude stadskern Antwerpen.  Bonte Avond met o.m. harpduo Parathega, natuur- en milieukwis. Film Conservation (25 jaar WWF).

CONGRES 1988 : 26-29/12, EEKLO, HET LEEN

Openingslezing Ontbossing Tropisch Regenwoud door René Beyers.  Ledenvergaderingen. Dialezing Tropisch Regenwoud in Gevaar door Van Beirs. Film over overbeweiding Noord-Kenya. Excursie Het Leen.  Voorbereiding milieu-actie. Film Een aarde, een kans. Diavoorstelling Pyreneeënkamp. Excursie Meetjesland. Kongresactie Gent m.b.t. gebruik tropisch hardhout in de bouw. Milieudebat over belangrijkste milieuproblemen in de wereld met profs Persoone, Van Cottem, Dumont en hh Lemahieu, Beyers. Bonte Avond.

20STE CONGRES 1989 : 27-30/12, TORHOUT, CENTRUM GROENHOVE

Openingslezing Natuurbehoud in Vlaanderen, Vandaag en Morgen, door Kris Decleer (RUG). Ledenvergaderingen. Roofvogelfilms FIR. Vogelstudie in de praktijk. Wilgen Knotten door Maarten Santens en Jan Voet. Zoogdierenwerk door Nick Hannes. Milieurecht door Bart Philips. Geen Tropisch Hardhout in Onze Gemeente door René Beyers. Determinatie braakballen door René Matthys, schelpen door Luc Reynders. Kiemwerking door Hugo Waeterschoot. Dia’s Vogels Benedenschelde door Marc Slootmaekers. Natuur- en milieufilms.  Mestoverschotten en drinkwatervervuiling door Luc Goeteyn (BBL). Kongresactie Brugge m.b.t. mestproblematiek. Bonte avond (milieutoneel, bondsorkest).

CONGRES 1990 : 26-29/12, HINGENE, HET LAATHOF

Opening door Herwig Mees (Dienst Leefmilieu Bornem) over de natuur in het Scheldeland.  Dia’s over de werking van Natuur 2000. HEt Vlaams Milieubeleid door Rik De Baere . Biologische Bewaking van Oppervlaktewater door prof. Niels De Pauw. Bond zonder Bont. Excursie naar de Scheldeschorren. Ledenvergaderingen. Dia’s over De Oude Landen door Mia en Frans De Vriendt. Dia’s over Spitsbergen door Marc Slootmaekers. Wegwerpverpakkingen door Bruno Wens (BBL). Kongresactie A Message in a Plastic Bottle naar minister Kelchtermans. Bonte avond.

CONGRES 1991 : 26-29/12, OOSTMALLE, PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM

Openingslezing over Reptielen en amfibieën in Vlaanderen door Raoul Van Damme (UIA). Een educatief natuurreservaat door Dirk Van Damme (WWF), Ledenvergaderingen. Voorbereiding milieu-actie. Film over het Broeikaseffect. Kongresactie ‘Malle, Stortparel der Kempen’ met persconferentie. Natuurbehoud in de praktijk  : paddenoverzet en veedrinkpoelen, door Bart Hellemans en Rudi Willockx (Hyla). Excursie m.b.t. ruimtelijke ordening in de Antwerpse Voorkempen o.l.v. Charles De Buyser. Lezing over spinnen door August Verbruggen (KBIN). Film De Seizoenen van de Zee (Gouden Panda Wildscreenfestival BBC Bristol). De Handel in Bedreigde Dier- en Plantensoorten door Tom De Meulenaere (TRAFFIC/WWF). Film Het Oost-Europese Woud. Wat met ons natuurcentrum Fort Oelegem door Jan Waeterschoot. Door de bomen het bos zien  door Paul Stryckers (Kritisch Bosbeheer Vlaanderen). Met Natuur 2000 naar Slowakije door Erik Genbrugge en Stefan Versweyveld.

JUBILEUMCONGRES 1992 : 26-29/12, RETIE, CONGRESCENTRUM DE LINDE

Openingslezing door prof. O.Vanderborght : Klimaatswijzigingen, oorzaak en gevolg. Jubileumreceptie (25 jaar Natuur 2000). Ledenvergaderingen. Excursie Mol Buitengoor en gepland ecocentrum : toeristische druk op natuurgebied, met Jan Loos.  Natuurbouw in beekvalleien en kleinschalige waterzuiveringsprojecten door Erik Verhaert. Waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen door Rudy Van Nevel. Infostand Gaia. Trends en alternatieven bij wetenschappelijk gebruik van proefdieren door Guido Jacobs.  Wetsvoorstel proefdierenbescherming door Jan Mertens (Agalev). Wetgeving en controle proefdiergebruik door Erik Van Tilburg.  Kongresactie op werf Ecocentrum Mol

CONGRES 1993 : 26-29/12, LIER, PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR MILIEU-EDUKATIE (PIME) & KON.KADETTENSCHOOL/INTERMACHTENSCHOOL

Vleernamiddag : 9 jaar natuurbeheer door Natuur 2000 in het vleermuizenreservaat Fort Oelegem. Alex Lefèvre over de vleermuizenstand van zaken hier te lande, Patrick Dictus over onderzoek met bat detectors, Jan Waeterschoot over de vleermuistellingen in het fort, Marc Bruyndonx  en Luc Van Schoor over de vogelwaarnemingen rond het fort.  Vleermuis-filmavond. Excursie naar Zeeland met Hugo Waeterschoot. Ledenvergaderingen. Luc Versteylen (Groene Fietsers, Agalev) over meer natuur- en milieubewust gedrag, nebespreking met Jef Vrelust en Luc Daniëls. Jens Verwaerde over de Schijnvallei. Kunstenaar en vogelkenner Achilles Cools over  “Kauwen in de Spiegel”. Excursie naar de Steenbeemden met Marc Vermeylen en Stella Van Hofstraeten.

25STE CONGRES 1994 : 26-29/12, KONFERENTIECENTRUM EMMAÜS  (ENGELS KLOOSTER)

Fiets-ganzenexcursie Damme met Thomas Vanagt.  Ervaringsdeskundige Dirk Cleiren over de mestproblematiek. Prof.Lust over de ecologische waarde van onze bossen. Koen van den Berg over roofdierenbescherming. Excursie Tillegembos .Peter Bossu over de otter, otterfilm “Call of the Waterdog”. Lieve De Vlieger (KAV) over milieu thuis : huishoudverpakkingen,composteren. Kris Steenwegen over ecobalansen  in de inschatting van milieurisico verpakkingen.  Excursie naar de Zwinbosjes met Reinoud Beyaert en Matthias Verbeke. Rudi Goossens over het jaarproject  “Ecologie en kartering van loopkevers”. Algemene Vergadering. AMINAL-directeur Sylvester Tys over het Europees natuurbeschermingsjaar 1995. Na-congresexcursie 2-4/1 naar vogelgebieden in Kent met Wouter De Smedt.

CONGRES 1995 : 26-29/12, LIER, KON.KADETTENSCHOOL/INTERMACHTENSCHOOL : “WAT NA N95 ?”

Evaluatie Natuurbeschermingsjaar. Met het oog op de Waterdag van de Aarde 1996 : Waterkwaliteit in Vlaanderen (Annick Schneiders, UA), Waterzuivering (Herwig Verwaest, VMM), ZElf-onderzoek (Luc Daniëls). Ledenvergaderingen. Korstmossen en luchtvervuiling (prof.Hoffman, UGent). Milieu op School-actie oktober 1996. Eigen natuuronderzoek : zangvogels (Luc Audenaerde), orchideeën (Stefan Versweyveld), zoogdieren (Jef Vrelust), libellen (Maarten Santens). Natuurbescherming in 1996 : amfibieën en padden (Bart Hellemans), knotwilgen (Stefan Versweyveld), hagen (Jan Holsters), vleermuizen (Jef Vrelust). Excursie Zeeland met Luc Van Schoor. Kwis-avond.  Eindejaarsviering 30/12. Na-congresexcursie 3-5/1 naar Lac du Der met Wouter De Smedt.

CONGRES 1996 : 26-28/12, ESSEN, JEUGDVERBLIJFCENTRUM PAVILJOEN, ESSEN

Dia-lezing over de Kalmthoutse Heide. Ledenvergaderingen. Excursie Kalmthoutse Heide. Inleiding Vogelcursus 1997 door Maarten Jacobs. Paddenoverzetacties door Johan Asselberghs. Mobiliteitsbeleid Vlaanderen door Fietsersbond. Natuurfilms. Het Vogelopvangcentrum te Essen door Frans Broos. Natuur 2000-Kwis. Plannen 1997. Na-congresexcursie 2-4/1 naar Kent met Wouter De Smedt (3000 BEF).

CONGRES 1997 : 27-29/12, ZANDVLIET, CENTRUM KLUDDE (30 Jaar Natuur 2000)

Herpetologie : amfibieënbescherming. Zoölogie : Jef Vrelust over vleermuizen en grotere zoogdieren. Ornithologie : Maarten Jacobs over nestkasten en ringing, ook over verrekijkers. Film Bert Haanstra. Excursie naar natuurgebieden Noord-Antwerpen en Zeeland.  Excursie Linker Schelde-oever  : vogels en bedereigingen door de havenuitbreiding. Ledenvergadering met plannen 1998. Kongresactie m.b.t. bedreigde Kabeljauwpoolder. Evaluatie.

 

(wordt vervolgd)

 

IN MEMORIAM : JUUL SLEMBROUCK, BRYOLOOG

Op 4 oktober 2023 (Sint-Franciscusdag), twee dagen voor zijn 100ste verjaardag, overleed te Antwerpen onze vriend Juul Slembrouck, vader van ons oud-lid Hedwig Slembrouck.  Juul deed destijds als beginnend natuurvorser in de late 1960-jaren nog mee met enkele van onze WJA-excursies en werd met de jaren en zijn spoedig toegenomen belezenheid en kennis (hij was ondertussen ook bezieler-beheerder van het Boekenbergpark geworden) een gewaardeerd en vaak door ons geraadpleegd raadgever in natuur- en natuurbehoudskwesties. Met enkele kennissen bryologen en lichenologen bracht hij destijds ook bezoeken aan Fort Oelegem om te helpen bij het inventariseren van de korstmossen en mossen.

IN MEMORIAM : JEAN MAEBE, ORNITHOLOOG

Op 28 april 2023 overleed Hr Jean Maebe (94), sedert 1946 vogelteller en gids in het Verdronken Land van Saaftinge. Met Natuur 2000 waren er regelmatig contacten i.v.m. op Saaftinge waargenomen vogels. Een groot en aimabel vogelkenner. Wat is een mensenleven toch (te) vlug voorbij …

IN MEMORIAM : MICHEL TERRASSE, STICHTER VAN HET FIR (1938-2023)

Grote Franse roofvogelbeschermer en roofvogelcineast , stichtte anno 1969 samen met zijn broer Jean-François het Fond d’Intervention pour les Rapaces (FIR) . Na “Pyrenées montagne des aigles” (1964)  een 20-tal producties,  van  “Le Bal des Charognards”  en “Les oiseaux d’Eléonore” tot “Le retour du Bouldras”  over de reïntroductie van de Vale gier in de gorges du Tarn en de la Jonte.  Succesnummers op de Natuur 2000-filmavonden en congressen, het stimuleerde ons om evengoed ter plaatse te gaan observeren in Zuid-Frankrijk : op de terugweg van de Camargue bvb.  Terrasse werkt ook mee aan de grootse realisatie van Jacques Perrin, “Le peuple migrateur” (2001). Met het FIR bekwam ie de bescherming van alle roofvogelsoorten in Frankrijk, er ontstond daarop ook een FIR-werking in België, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Spanje, Portugal, Griekenland, Tunesië.  Zijn groot doel was het herstel van levensvatbare populaties van de 4 necrofage roofvogelsoorten in Europa (Vale gier, Monniksgier, Lammergier, Aasgier)  : momenteel vliegen daar een 100.000 van rond…  Als voorzitter van de Vulture Conservation Foundation ging hij zich later ook inzetten voor de bescherming van alle gierensoorten ter wereld, zoals bvb de Amerikaanse condors.  Terrasse maakte zich daarnaast grote zorgen om de achteruitgang van de kleinere insectenetende vogelsoorten die de laatste tijd door de intensieve landbouw geconfronteerd geraakten  met een drastische terugloop van diverse insectenpopulaties.

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.