Milieu

LUCHTVERVUILING

VUILE AUTOLUCHT

De meeste auto’s vervuilen niet alleen de buitenlucht, binnen in een auto bevat de lucht evengoed een cocktail van plasticdeeltjes, verfschilfers, chemische componenten van verharders enz. die je lustig inademt als chauffeur of passagier. Het gaat vooral om vluchtige organische stoffen zoals benzeen en tolueen. Veel van die stoffen zijn kankerverwekkend.  Hun bronnen : reinigings- en smeermiddelen, verf, tapijt, vinyl, rubber, lijm.  Ze zijn vooral in nieuwe auto’s alomtegenwoordig en de concentraties overschrijden meestal de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  : dat geldt bvb voor formaldehyde, een component van de typische geur van nieuwe auto’s. Met die vluchtige stoffen is het zeker oppassen als een wagen in de felle zon heeft gestaan. Lucht hem goed voor het instappen, want hun concentratie schiet dan tientallen keren omhoog. Overigens draai je ook best je autoraam dicht als je een tunnel inrijdt en zet je de ventilator op intern circuleren. De concentraties aan fijnstof en stikstofdioxiden zijn in onderaardse gangen vele malen hoger dan in de buitenlucht en ventilatiesystemen in tunnels hebben maar een zeer beperkt effect (check de Antwerpse fietstunnel : rubriek Wereld van deze nieuwsbrief 2024). Eens de vervuiling in de auto geraakte  krijg je die er nog maar moeilijk uit. Een extra argument om nooit in iemands kielzog te rijden, dicht bij een bron van uitlaatgassen.

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.