Nieuwsbrief Fort Oelegem

 

NIEUWS VAN FORT OELEGEM

DE KRONIEK VAN FORT OELEGEM IN 2024, ONS 41STE FORTWERKJAAR SEDERT 1984

Voor meer info : info@fortoelegem.be

 

2024

ZONDAG 7 JANUARI : VLEERMUIZENTELLING 1

Watervleermuis 129

Baardvleermuis 59

Baard/Brandts vleermuis 21

Franjestaart 189

Ingekorven vleermuis 102

Myotis onbekend 6

Gewone grootoorvleermuis 2

Gewone dwergvleermuis 2

Vleermuis onbekend 2

Totaal 522

De aantallen zijn vergelijkbaar met deze van de vorige twee winters, maar blijven nog steeds laag in vergelijking met 2020 en vooral 2019, toen bijna 3x zoveel dieren geteld werden. Naar de reden van de achteruitgang is het nog steeds gissen. Bekijken we de soortenverdeling, dan valt op dat de terugval vooral komt door de gedaalde aantallen van Watervleermuis en Franjestaart…

 

MAANDAG 12 FEBRUARI 2024 : LEPELAARS !

Twee lepelaars waargenomen aan de zuidoostkant (allicht voorjaarstrek). Eerste observatie bij het fort sedert 1984 …

 

ZONDAG 25 FEBRUARI 2024 : VLEERMUIZENTELLING 2

 

ZONDAG 25 FEBRUARI 2024 : LIEVE

Kennismaling met Lieve Vandevelde, die als vrijwilliger wil komen helpen bij het groenonderhoud.

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.