Opener 1

“BOEREN” : EEN BEETJE DIMMEN PLZ

Een handvol getractorde agro-industriëlen die zich boer durven noemen blokkeert havens en snelwegen omdat milieubezorgde mensen niet langer nemen dat zij ongeremd land en leefmilieu vervuilen en omdat die mensen ook een einde proberen te stellen aan het decenniënlange wegkijken van onze belobbyde en lakse politiekers.

Toch zijn er nog altijd lieden en media die met die ‘boeren’ sympathiseren, alsof we er plezier in scheppen om in discussies partij te kiezen voor de verkeerde (scripsit Peter Casteels in Knack, 21 februari 2024).

Voor laatstgenoemden zou Vlaanderen te klein en te overbevolkt zijn om nog natuur te beschermen, maar is onze regio wel uitermate geschikt voor een agro-industrie die haar varkens hier massaal kweekt : niet om de eigen bevolking te voeden zoals de fake slogans luiden maar om alles daarna naar het buitenland te exporteren.

Uitgerekend nu vertellen de bevindingen van de Vlaamse Landmaatschappij een ander boerenverhaal : de waterkwaliteit in Vlaanderen is vorige winter weer achteruitgegaan. In een kwart van de onderzochte waterlopen werd de norm voor nitraat overschreden. En ook in het grondwater is de hoeveelheid nitraat opnieuw gestegen, tot het hoogste peil sedert 2010. De boosdoener : de grootschalige bemesting van de akkers door voornoemde agro-industriëlen die met een overmaat aan mest zitten …

Het is echt tijd dat er duurzame bemestingspraktijken komen, afgestemd op de gewassen en het weer. Zo wordt het land best niet voor 16 februari bemest.  En toch blijven de “boeren” onder meer protesteren tegen de zgn. kalenderlandbouw.  Niettemin zijn die data belangrijk om de waterkwaliteit te beschermen in de winter : de gewassen zijn dan in rust en nemen dan ook geen mest op. De boeren zouden zelf de goede omstandigheden moeten afwachten en bemesten in functie van het gewas : als het te nat is op de velden pas later bemesten, niet vroeger.

 

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.