Wereld

NIEUWS UIT DE WERELD 2024

 

ANTWERPEN : LUCHTKWALITEIT BLIJFT PROBLEMATISCH

De burgerbeweging Recht op Lucht bevestigde ook in 2022 buisjes op 28 locaties om de concentraties aan stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten en verving die elke vier weken om een nauwkeurig jaargemiddelde te kunnen berekenen. En te kunnen vergelijken met de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) : die zegt dat voor NO2 de jaargemiddelde concentratie onder de 10 µg per kubieke meter moet blijven. Helaas lagen de waarden overal van in de 20 tot 40, met hier en daar een lichte verbetering t.o.v. 2021 maar vele straten gaven concentraties die slechter zijn dan op de Antwerpse Ring. De vervuiling door het autoverkeer blijft in de lange smalle street canyons met hoge bebouwing lang hangen en ververst traag. Recht op Lucht mat ook op het Ringfietspad en in de fietstunnel : daar werden 30 tot 35 µg NO2 gemeten, meer dan drie maal de internationale gezondheidsnorm. Naast het Ringfietspad liggen heel wat speeltuinen. Het wordt dus hoog tijd om het autoverkeer drastischer terug te dringen, om te beginnen in de sluipverkeerstraten. Een aanpak van de leefbaarheid via o.m. ontharding, aanpak van sluipverkeer, handhaving en geleiding stond nochtans in het Antwerpse bestuursakkoord, maar dat bleef dus dode letter. Recht op Lucht maakt zich nu zorgen om dat sluipverkeer door de bypass van het viaduct van Merksem tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding.

P.S. Ondertussen worden in Antwerpen elk jaar m.d. 10 miljoen euro aan LEZ-boetes uitgeschreven (een jackpot voor BDW’s stadskas) en blijft de zorg om degelijk openbaar vervoer niet aan de machtspolitiekers besteed, tegen een golf van protesten probeerden ze al 3 tramlijnen te schrappen.

 

ETHIOPIË : AFRIKAANSE EZELS SERIEUS BEDREIGD

De 37ste Algemene Vergadering van de African Union (AU), op 14-18 februari gehouden te Addis Abeba, drukte haar bezorgdheid uit over de toekomst van de Afrikaanse ezels (60% van de wereld-ezelbevolking). Elk jaar worden in Afrika miljoenen ezels gestolen en afgemaakt. UIteindelijk moet de gelatine uit de gekookte ezelshuiden dienen om in China Ejiao te maken : een middel dat volgens de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) gezondheid  en verjonging zou garanderen. Parallel met de economische groei ging in China zelf tussen 1999 en 2018 de ezelpopulatie met 77% achteruit.  Daarom wordt er sindsdien naar Afrika gekeken …

 

FRANKRIJK : PARIJS VS SUV’S

Eigenaars van een grote auto gaan in Parijs drie keer zoveel moeten betalen aan parkeerkosten : van 12 tot 18 euro per uur.  Op 4 februari stemde 54,5 % van de Parijzenaars in een raadgevend referendum voor deze maatregel, die vooral bedoeld is om SUV’s uit de stad te weren. In Montréal, Lyon en delen van Londen waren dergelijke maatregelen al ingevoerd of aangekondigd, al kwamen daar geen volksraadplegingen aan te pas. Tegen de SUV-plaag wordt in Frankrijk, zoals in vele andere landen, overigens ook al langer geageerd door de Tyre Extinguishers (tyerextinguishers.com). SUV’s stoten zo’n 10 à 20 % meer broeikasgassen uit dan andere auto’s. De opkomst van de gevaarlijke SUV’s is een van de redenen dat de uitstoot van het totale Europese wagenpark niet daalt.

 

NEPAL : VUILE CLOWNS OP DE EVEREST

Ooit was op de top van de hoogste bergen ter wereld slechts rauwe natuur en ongerepte schoonheid te zien. Vandaag wordt de Chomolungma ofte godin van het universum, zoals de Tibetanen de 8849 m hoge Mount Everest noemen, “verkocht” aan duizenden gelegenheidsklimmers. Die laten er een berg afval achter : zuurstofflessen, etensbakjes, drankblikjes, gasblikjes, tenten. Zeker in de basiskampen weet je niet wat je ziet. Het is er  ordinaire glamping geworden, met wifi-verbindingen, bakkerijen waar je warme broodjes kan kopen enz.  Mensen sluiten packagedeals. Met helikopters worden de spullen omhoog gebracht. Op de stukken dat de amateurs wel klimmen, laten  ze sherpa’s van alles meeslepen. Soms jagen ze er 30 zuurstofflessen doorheen. En dan maken die clowns op de top een foto, als bewijs van hun wereldprestatie. Eigenlijk zou het gebruik van zuurstofflessen moeten worden verboden, om het kaf van het koren te scheiden. Bij een recente opruimactie werd er in twee maanden tijd 16.500 kg afval van de hoger gelegen  gebieden op de berg  gehaald. Op de top, boven de 6500 m, kwam daar nog eens 2,2 ton aan menselijke uitwerpselen bij …

 

© 2024 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.