Nieuws Fort Oelegem

37STE WERKJAAR 2020

Voor meer informatie : info@fortoelegem.be of tel 0475/29 04 87

 

 

ZONDAG 5 JANUARI 2020 : VLEERMUIZENTELLING 2020/1

 

Watervleermuis 374. Baardvleermuis 146. Baard/Brandt’s/nimfvleermuis. 13. Franjestaart 431. Ingekorven vleermuis 174. Myotis onbekend 23. Gewone gooroorvleermuis 6. Gewone dwergvleermuis 9. Vleemuis onbekend 17. Totaal : 1193. Voor commentaar : zie telling februari.

 

 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 : ACTIVITEITENLIJST 2020

Jorne plaatste de plakkaat op de fortpoort, ten behoeve van o.m. de wandelaars die via het nieuwaangelegde knuppelpad in grotere getale uit het Vrieselhofdomein naar het fort afzakken,.

 ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 : VLEERMUIZENTELLING 2020/2

Watervleermuis 256. Baardvleermuis 90. Baard/Brandt’s/Nimfvleermuis 61. Franjestaat 163. Ingekorven vleermuis 178. Myotis onbekend 15. Gewone grootoorvleermuis 3. Gewone dwergvleermuis 9. Vleermuis onbekend : 9. Totaal : 780.

Commentaar bij de wintertellingen van 2020 : Terugval voor watervleermuis en franjestaart. Wel goede score voor Baard/Brandt’s vleermuis. Nieuw record voor Ingekorven vleermuis. Status quo voor grootoor en dwergvleermuis. Weer geen meetrvleermuis, het blijft wachten tot een volgende zwermer zin heeft om nog eens te blijven plakken…

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 : THOMAS

Kennismaking met Thomas De Jongh, kandidaat-fortgids.

 

ZONDAG 22 MAART 2020 : DE WITTE VLAG

Maarten hees vandaag de witte vlag boven het fort, als uiting van de solidariteit van Natuur 2000 en de fortwerkgroep in deze hachelijke Coronavirus-tijden… Hopelijk ook geen teken dat er dit jaar niet veel geplande fortactiviteiten zullen kunnen doorgaan ?

 

 ZATERDAG 25 APRIL 2020 : WERKDAG

Naar het publiek toe afgelast, maar het belette de diehards van de WGFO deze stralende lentedag niet om met respect van de geldende regels het gebruikelijke voorbereidingswerk te presteren voor het nieuwe bezoeksseizoen : het maaien van het binnenplein, de reparatie van de trappen, het ‘dakproject’ met het vrijmaken van de torens, enz.

ZONDAG 26 APRIL 2020 : OPENDEURDAG

AFGELAST WEGENS CORONA …

 

ZONDAG 3 MEI 2020 : ONDERHOUD

Jorne, Glenn en Maarten gingen vandaag verder met onderhoudswerk : bladblazen, schildering oude militaire reling van de oprit, reparatie van de trappen enz.

 ZONDAG 17 MEI 2020 : FIETSERSDAG

AFGELAST WEGENS CORONA …

MAANDAG 18 MEI : EERSTE PROCESSIERUPSEN

Maarten ontdekte de eerste eikenprocessierupsen bij de zomereiken noordelijk van het poternedak. De dagen daarna niet meer opgemerkt.

ZONDAG 31 MEI 2020 : OPEN NAMIDDAG

AFGELAST WEGENS CORONA …

 

 

ZONDAG 14 JUNI 2020 : VERGADERING RUNNING TEAM WGFO

In de huidige corona-omstandigheden lijkt het aangewezen om alles tot in augustus aan te zien en de geplande info-avond op 27/6, resp. de open namiddag op 13/7 af te gelasten. Mogelijk kunnen we in augustus alsnog een Opendeurdag houden ? We blijven de toestand op de voet volgen, er is ook onze verantwoordelijkheid voor de vleermuizen… Na de vergadering zijn we een kijkje gaan nemen bij het loopgracht-restauratiewerk in de buitenbuurt van de noordelijke houwitsertoren, tijdens de voorbije stille tijd aangedurfd door Maarten, Glenn en Milan !

 ZATERDAG 27 JUNI 2020 : VLEERMUIZENAVOND 1

AFGELAST

 

 

 

ZONDAG 13 JULI 2020 : OPEN NAMIDDAG

AFGELAST

 

 

 

WEEKEND 01-02 AUGUSTUS : WERKWEEKEND

Tim & Co hielpen het fortdomein terug toonbaar te krijgen in de hoop dat ondanks de Tweede Coronagolf de Monumentdag van 13/9 zou kunnen doorgaan : noordelijk binnenplein gemaaid, trappen hersteld, natuurpad gecleared, zuidelijk hoofddak gecleared, trap naar het dak in de zuidelijke 15cm-kanonnentoren terug bruikbaar gemaakt. Thx !

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2020 : INTERNATIONAL BAT NIGHT

AFGELAST

 

 

 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 : VLAAMSE MONUMENTEN- EN FORTENDAG

Eindelijk de heropening ! We mogen er fier op zijn dat we op deze belangrijke dag met de nodige voorbereiding en behoedzaamheid (naar mensen en vleermuizen toe) de stap naar het geïnteresseerde publiek hebben durven zetten. En de mensen hebben dat initiatief beloond : door de vele e-mailvragen diende het aantal voorziene rondleidingen opgevoerd tot 14  en daarnaast kwamen ook ‘losse’ wandelaars’ langs, samen een 200-tal bezoekers. Door de coronatoestand diende het interieur van het hoofdgebouw  (waar in deze tijd vooral gezwermd wordt door de vleermuizen) wel buiten het bezoek gehouden.  Voor de begeleiding van de bezoekers stonden de conservator en Dries in, veel dank ook aan Ritchie voor het intensieve toegangstoezicht !

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2O20 : VLEERMUIZENAVOND 3

 

 

 

BIJLAGE: FORTVOGEL-FILMPJES VAN MARC GORRENS !

Geniet mee van het vogelleven op het forteiland tijdens het voorjaar van 2020, met dank aan een geduldige er ervaren natuurfilmer…

 

 

Fuut

Wilde eend

Waterhoen

Meerkoet

Holenduif

IJsvogel

Zwarte specht

Grote bonte specht

Middelste bonte specht

Witte kwik

Grote gele kwik

Winterkoning

Tjiftjaf

Bonte vliegenvanger

Koolmees

Pimpelmees

Boomklever

Boomkruiper

Zwarte kraai

Spreeuw

 

 

 

 

© 2020 Nieuwsbrief Natuur 2000 | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.